Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Ekonóm Šebo: Je to veľký problém, že väčšina ľudí v druhom pilieri má dlhopisový fond

Ľudia, ktorí majú viac ako 25 rokov do dôchodku, nemajú čo hľadať v dlhopisoch, hovorí Ján Šebo.

Ekonóm Ján Šebo spolu s kolegami z Univerzity Mateja Bela už niekoľko rokov detailne sleduje, ako sa darí dôchodkovým fondom v druhom, ale aj v treťom pilieri nielen na Slovensku, ale takmer po celej Európe. Šebo sa zúčastňoval pracovných skupín na ministerstve práce, pôsobí tiež v Európskej komisii. Dlhodobo upozorňuje, že nie je v poriadku, že väčšina ľudí v druhom pilieri si sporí v garantovaných dlhopisových fondoch.

V rozhovore tiež hovorí, ako by to mal štát riešiť, aj o tom, prečo niektoré fondy v treťom pilieri zarobili vlani viac ako druhopilierové fondy a ako sú tam aktuálne nastavené podmienky sporenia.

Pravidelne sledujete, ako zarábajú dôchodkové fondy v druhom pilieri. Dá sa povedať, že už začali zarábať dobre?

Musím uznať, že sa vlani činili. Dokonca som veľmi prekvapený, ako dobre v minulom roku zarobili aj niektoré doplnkové dôchodkové fondy v treťom pilieri.

V zhodnotení dôchodkových fondov však vidno rozdiely. Ukazuje sa už, že nie všetci manažéri fondov dokážu správne odhadnúť dobrú investičnú príležitosť?

Presne tak. Po jedenástich rokoch existencie druhého piliera už vidno, kto a ako spravuje peniaze sporiteľov. Veľmi výrazne to vidieť v garantovaných dlhopisových fondoch. Fondy VÚB Generali a Poštovej banky výrazne utekajú od ostatných. Keď sa pozriete, čo nakúpili, zistíte, že sa neboja ísť do korporátnych dlhopisov. Povedia si, že majú mladých sporiteľov, ktorí budú v dôchodkovom fonde 20, 25 rokov, preto môžu kúpiť dlhopisy s dlhšou splatnosťou a môžu trochu pridať kreditné riziko. To znamená, že nekúpia napríklad iba nemecký dlhopis, ale aj dlhopisy Rumunska, Bulharska, ktoré ponúkajú vyšší výnos. Alebo zoberú korporátne dlhopisy zo stredoeurópskeho regiónu, ktorý má veľký potenciál na ekonomický rast.

Riziko je, že úrokové sadzby pôjdu hore a tieto fondy budú prerábať.

Áno. Buď dlhopisy držíte do splatnosti, a teda inak účtujete ich hodnotu, alebo musíte hedžovať pozície a pracovať s tým, že keď začnú rásť úrokové sadzby, začnú vám klesať ceny dlhopisov. A vtedy sa ukáže, ako to správcovia vedia robiť.

Je to veľký problém, že v druhom pilieri je väčšina sporiteľov v garantovaných dlhopisových fondoch?

Veľký. Nie dnes, ale ten problém naplno uvidíme tak o desať rokov.

Je riešením ich automaticky prehodiť do negarantovaných fondov?

Nie je nikdy dobre, keď sa politici hrajú na traderov. Už to urobili dvakrát a nedopadlo to ani raz dobre. Kritizovali to viaceré inštitúcie aj odborná verejnosť. Nemajú na to ani kvalifikáciu, ani mandát, a myslím si, že správcovia to vedia robiť lepšie. Ale robia to pomaly. Preto by sme mali zvoliť taký postup, ktorý umožní sporiteľom vidieť, čo spôsobí, keď budú mať úspory celý čas len v dlhopisovom fonde. Účinných nástrojov je viac. Nezaobíde sa to však bez účasti všetkých strán.

Ale čo sa dá s tým robiť, keď mnohí, aj vzdelaní ľudia nevedia, v ktorej sú DSS-ke, alebo ak vedia, potom netušia, aký majú dôchodkový fond?

Vlani sme robili štúdiu, v ktorej sme navrhovali rôzne riešenia. Napríklad vo výpise, ktorý dostávate raz ročne, by mohol byť veľký oznam, kde vám správca povie, či je vaša stratégia vhodná alebo nie vzhľadom na zostávajúcu lehotu sporenia. Ale správcovia musia povedať, či zoberú na seba riziko hovoriť do rozhodnutí sporiteľov. Alebo v zákone napíšeme preddefinovanú stratégiu, ktorá sporiteľom odporučí podľa zostávajúcej dĺžky horizontu ich sporenia pomer, ako majú mať rozdelené dôchodkové úspory. Správca to porovná s realitou a raz ročne sporiteľovi napíše, či si sporí správne.

Pred pár rokmi ste si spolu s kolegami vytvorili virtuálnu DSS-ku, ktorá spravuje rovnaký typ fondov, ako sú v druhom pilieri. Vaše virtuálne fondy však nezarábajú najviac. Prečo?

To ani nebolo cieľom. Našou úlohou bolo testovať rôzne veci. Nespravujeme všetky fondy aktívne, máme pasívne stratégie založené na ETF-kách, ktoré majú nízke náklady, je tam niečo aj z podielových fondov. Testujeme aj inú poplatkovú politiku a aj to je dôvod, prečo sme pod benčmarkom.

Platí podľa vás stále, že najlepším riešením v druhom pilieri sú indexové dôchodkové fondy?

Ľudia, ktorí majú viac ako 25 rokov do dôchodku, nemajú čo hľadať v dlhopisoch. My sa stále ľudí pýtame, že keď dosiahnu dôchodkový vek, čo plánujú urobiť s úsporami. Nie všetci ich chcú minúť a chcú ich nechať ďalej pracovať u správcu. Vašou úlohou je chápať, že na dôchodku sa dožívame ešte dvadsať rokov. Človek, ktorý má 25 rokov do dôchodku, bude v priemere ešte ďalších 20 rokov na dôchodku žiť. Má tak pred sebou ešte 45-ročný horizont, tak prečo by mali byť v dlhopisoch?

Oplatí sa platiť si do indexových fondov aj príspevky navyše?

Ak naozaj viete, že tieto peniaze nechcete až do dôchodku vybrať, a nevyznáte sa v investovaní, tak naozaj nenájdete lepší finančný produkt, ako sú dôchodkové fondy v druhom pilieri. Najmä z hľadiska poplatkov, ale aj transparentnosti a užívateľského komfortu. Ale ak viete, že si peniaze budete chcieť vybrať v päťdesiatke, dobrovoľné príspevky do druhého piliera si nemôžete vybrať pred dovŕšením dôchodkového veku. Musíte si teda určiť cieľ, načo peniaze v budúcnosti potrebujete.

Je spôsob, akým sa krátia sporiteľom v druhom pilieri dôchodky zo Sociálnej poisťovne, veľká nespravodlivosť?

To nie je o spravodlivosti, ale o elementárnom priznaní si, koľko v skutočnosti platíme na dôchodky v rámci prvého piliera. O 15 – 20 rokov sa vám naakumulujú dva problémy. Do dôchodku začne chodiť veľké množstvo ľudí z druhého piliera, ktorí si celý život sporili v dlhopisovom fonde pri nízkych úrokových sadzbách, teda pri nízkych výnosoch, a zároveň budete mať najväčší tlak na Sociálnu poisťovňu. Čas sa však kráti a ani zvyšovanie veku odchodu do dôchodku nie je zázračný nástroj, ktorý všetko vyrieši. Bolo by dobré zaviesť pravidlo, že mladí sporitelia by si najprv platili odvody len do druhého piliera a neskôr, keď im začne rásť mzda, by dávali takmer všetky svoje odvody len do Sociálnej poisťovne. Ak by sa na to plne nabehlo, Sociálna poisťovňa by dokázala vygenerovať zhruba o štvrtinu vyššie príjmy a vy by ste si dokázali nasporiť minimálne tak isto ako dnes. Zaviedli by sme teda celoživotnú stratégiu nielen na úspory, ale aj na príspevky.

Pre štát by to v prvých rokoch znamenalo výpadok príjmov.

Určite. Ale ak by to platilo len pre nových sporiteľov, výpadok by nebol zásadný. Funguje to, len na takýto krok treba nájsť odvahu. Malo by sa to zaviesť v čase, keď sa ekonomike darí.

Čo sa stalo, že niektoré fondy v treťom pilieri dosiahli ešte lepší výnos ako indexové fondy v druhom pilieri?

V treťom pilieri zákon umožňuje, aby ste takzvane prepákovali svoje portfólio. Spravujete sto miliónov, ale môžete nakúpiť majetok až za dvesto miliónov. V druhom pilieri to nie je možné. Správcovia fondov v treťom pilieri museli veriť svojej investičnej stratégii, že sa nebáli do toho ísť. Veľmi málo veľkých inštitucionálnych investorov sa do niečoho takého pustí. Správcov sme pozvali aj k nám na univerzitu, aby nám vysvetlili, akú majú investičnú stratégiu. Zhodnotili podmienky na trhu, uistili sa, že trh je stabilizovaný, a svoje urobila aj politická stabilita, tak si trúfli na agresívnejší prístup. A vyšlo im to.

Kedysi sa hovorilo, že tretí pilier sa oplatí vtedy, keď vám tam prispieva aj zamestnávateľ. V minulosti nezarábali veľa a boli tam vysoké poplatky. Platí to stále?

Nemusí to celkom platiť, ak si viete vybrať správny fond. Síce je ťažké na základe jedného, dvoch rokov niečo odhadovať, ale my vidíme, že je to systémové, že sa správcovia začínajú zlepšovať. Dlhodobo kritizujem, že v treťom pilieri sú vysoké poplatky, z jediného dôvodu, že to znižuje výkonnosť fondov na extrémne nízku úroveň. Ale ak budú dosahovať nadvýnos nad trh, potom nech majú také poplatky. Ale väčšina doplnkových fondov je dnes hlboko pod výnosmi trhu. Jedine dva rastové fondy Tatra banky a jeden rastový fond NN dosiahli vlani slušný výnos. To už nie je iba o tom, že si viete vybrať dôchodkovú spoločnosť, musíte si vedieť vybrať fond.

Mali by poplatky v treťom pilieri ešte klesnúť?

Správcovský poplatok je teraz 1,4 % z majetku a výkonnostný poplatok je vo výške 10 % z nových maxím. Je to nastavené tak, že správcovský poplatok postupne klesne na 1,2 % v roku 2020. Myslím si, že by mohol ísť ešte nižšie. Je to dôchodkový fond, peniaze tam majú sporitelia dlhodobo a správcovia by mali mať istotu v tom, že prostriedky budú môcť dlhodobo výnosne spravovať. V druhom pilieri je však poplatok za právu 0,3 percenta. Ale na poplatky v treťom pilieri sa musíme pozerať tak, že ich zníženie je možné, iba keď ho rozšírite a bude v ňom viac ľudí a viac majetku. A rozšírite ho tak, že sporitelia budú vidieť, že zarába.

Ako dlho si treba v treťom pilieri sporiť?

Najlepšie je vydržať do dôchodku. Ale sú možné výbery. Ak máte starú zmluvu, môžete vybrať 80 %  úspor, lebo 20 % je pokuta. Ak ste zmluvu podpísali po roku 2014, môžete vybrať raz za 10 rokov iba svoju časť príspevkov. To je bez poplatku. Príspevky od zamestnávateľa tam musia byť do dôchodku. Ale výplatná fáza je tam prísnejšia ako v druhom pilieri. Preto by sme sa mali zaoberať najmä zvýšením flexibility výberu. To sa aj deje, ale trošku zvláštnym spôsobom, vo forme preddôchodku. Ten návrh však motivuje vybrať si úspory ešte pred dovŕšením dôchodku.

To znamená, že aj tretí pilier by mal mať programový výber?

Áno. Prečo by mal byť sporiteľ obmedzovaný pri dôchodku z tretieho piliera, keď si tam platí dobrovoľne a keď mu dobrovoľne prispieva zamestnávateľ? Na druhej strane však môže požiadať o vyplatenie polovice úspor, ak si zakúpi doživotnú anuitu. Ale stále upozorňujem, že nákup anuity treba vedieť časovať. Preto by sme mali skúsiť vytvoriť skutočný programový výber pre tretí pilier.

V treťom pilieri je na rozdiel od druhého daňové zvýhodnenie.

Áno, zamestnávatelia si môžu o svoje príspevky do výšky 6 % z miezd zamestnancov znížiť daňový základ. A ak sporiteľ pristúpil od roku 2014 na nové podmienky, môže si uplatniť z daňového základu odpočítateľnú položku maximálne v sume 180 eur ročne. Je to nízka podpora. Myslím si však, že by sa mal urobiť jednotný systém úľav na finančné produkty určené na zabezpečenie príjmu v starobe.

Dnes na DennikE.sk

  • Štrajk: Trnavská PSA musela priebežne zastavovať výrobu, pre blokádu hraníc počas štrajku autodopravcov
  • Vláda: Ministri dnes rozhodnú o zvýšení kúpnej ceny za Národný futbalový štadión
  • Aerolínie: British Airways zrušili pre koronavírus lety do pevninskej Číny
  • Ekonomický newsfilter: Kmotrík chce za štadión viac, zvýšenie ceny štátu neprinesie úžitok
Zdieľať

Jaroslav Haščák by chcel vyzerať ako normálny podnikateľ, ale nie je

Jaroslav Haščák počas prestávky súdneho pojednávania. Foto N - Tomáš Benedikovič
Jaroslav Haščák počas prestávky súdneho pojednávania. Foto N – Tomáš Benedikovič

Jaroslav Haščák by chcel vyzerať ako normálny podnikateľ, ale nie je, píše Konštantín Čikovský v texte o kariére šéfa Penty. „Možno napokon vykľučkuje zo všetkého tak, že ostane na slobode. Nebude sa však môcť čudovať, že o jeho vine dnes už nepochybuje nikto.“

Minúta po minúte

Zdieľať

Košický U.S. Steel považuje štrajk autodopravcov za nebezpečný. „V čase, keď ideme na dve pece z troch kvôli problémom na európskom trhu s oceľou, považujeme blokovanie ciest za nebezpečné,“ povedal hovorca oceliarní Ján Bača.

Podľa jeho slov, ak produkty oceliarní nedorazia podľa objednávky do cieľa, „hrozí, že sme naše plechy vyrobili, predali, ale načas nedoručili a nakoniec možno stratíme zákazníka“. Oceliarne by v tomto prípade žiadali náhradu vzniknutej škody od organizátorov štrajku.

„Právo na protest by nemalo brániť iným užívať cesty. Regionálni dopravcovia týmto spôsobom berú ostatných dopravcov a aj výrobcov ako rukojemníkov,“ dodal Bača.

Zdieľať

Trnavská automobilka PSA musela pre štrajk autodopravcov priebežne zastavovať výrobu na jednotlivých prevádzkach. Dôvodom sú zablokované kamióny s dielcami, ktoré zostali stáť na hraničných priechodoch. Situácia sa môže ďalej komplikovať.

K prerušeniam produkcie došlo v utorok večer, informoval hovorca PSA Peter Švec.

Kamióny so súčiastkami stáli najmä na hraniciach s Poľskom, ale aj s Českom a Maďarskom. PSA sa dielcami čiastočne predzásobila.

„Problém sa pre nás komplikuje aj tým, že nielen kamióny od dodávateľov k nám, ale aj kamióny k dodávateľom sa teraz nevedia dostať,“ približuje Švec.

Únia autodopravcov Slovenska v utorok obnovila protestné zhromaždenia na hraničných priechodoch a blokuje ich. Tvrdí, že vláda odmieta akceptovať jej požiadavky a k dohode nedošlo. (tasr)

Zdieľať

Ekonomický newsfilter: Kmotrík pýta od vlády za štadión znova viac, rozumné je trvať na starej cene +

  • Panika trhov z čínskeho vírusu sa zmenšila
  • Autobusári nezískali od Luntera novú zmluvu a ustúpili
  • Avast si poškodil meno, predával podrobné dáta o užívateľoch
Zdieľať

Trnavská automobilka PSA tvrdí, že pre štrajk autodopravcov hrozí zastavenie výroby. Dôvodom sú podľa hovorcu Petra Šveca blokované kamióny na hraniciach, predovšetkým z Poľska.

Zdieľať

Mesto Ružomberok zakázalo protest autodopravcov. Polícia tvrdí, že akcia sa koná na nebezpečnom mieste a v zlom počasí.

Celé stanovisko mesta:

Zástupcovia mesta Ružomberok v neskorých hodinách 28. 1. 2020 podpísali rozhodnutie, ktorým sa zakazuje zhromaždenie Únie autodopravcov Slovenska, ktoré sa koná 28. 1. 2020 v meste Ružomberok.

Mesto Ružomberok tak konalo na základe podnetu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Ružomberku zo dňa 28. 1. 2020 s poukazom na ustanovenie o zhromažďovacom práve. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky OR PZ vyhodnotilo, že zhromaždenie sa koná na nebezpečnom mieste, kde účastníkom hrozí závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie. So zreteľom k nedostatočnej viditeľnosti, hustému sneženiu vzniklo riziko ohrozenia zdravia účastníkov zhromaždenia, ale aj okolo jazdiacich vodičov vozidiel. Zhromaždenie sa vykonáva v mieste, kde vzhľadom ku klimatickým podmienkam dochádza k výraznému obmedzeniu dopravy, bezpečnému prejazdu vozidiel záchranných zložiek, prejazdnosti vozidiel údržby a situácia je momentálne v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva. Takéto zhromaždenie môže závažným spôsobom ohroziť život a zdravie obyvateľov.

Mesto Ružomberok sa vo svojom rozhodnutí opiera aj o niektoré závažné nedostatky oznámenia zo strany únie autodopravcov. Dňa 28. 1. 2020 bolo mestu v ranných hodinách doručené oznámenie o konaní zhromaždenia. Podľa zákona o zhromažďovacom práve je zvolávateľ povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec oznámenie dostala aspoň 5 dní pred dňom jeho konania. Zároveň v oznámení, ktoré mesto dostalo v ranných hodinách dňa zhromaždenia, neboli uvedené údaje o účele zhromaždenia a predpokladanom čase jeho ukončenia, údaje o predpokladanom počte účastníkov zhromaždenia a iné.

Uvedené dôvody sú právne relevantnými dôvodmi na zakázanie verejného zhromaždenia dňa 28. 1. 2020 v meste Ružomberok. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Zdieľať

Národná banka Slovenska tvrdí, že žiadne hromadné prepúšťanie nechystá, o prácu má prísť asi desať zamestnancov. „Začali sme proces reštrukturalizácie. Nie je to hromadné prepúšťanie.“

Informáciu o možnom hromadnom prepúšťaní, ktoré by sa mohlo dotknúť 79 ľudí, priniesol Index. Vychádzal z informácie ústredia práce, ktoré Indexu napísalo, že evidujú nahlášku od zamestnávateľa, ktorý vykonáva „činnosti centrálnej banky“.

Túto činnosť na Slovensku vykonáva iba Národná banka Slovenska.

„Národná banka Slovenska začala proces reštrukturalizácie. Nie je to hromadné prepúšťanie. Týka sa úseku obozretného dohľadu a úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov k 1.3. 2020. Predpokladáme, že sa reštrukturalizácia dotkne približne desiatich zamestnancov,“ uviedla NBS v stanovisku, ktoré poskytla Denníku E.

Podľa poslednej správy o výsledku hospodárenia NBS ku koncu roka 2018 zamestnávala 1110 ľudí.

Zdieľať

SAD Zvolen sa v stredu nezúčastní na rokovaní s vedením Banskobystrického kraja. Členovia predstavenstva firmy to oznámili v liste predsedovi kraja Jánovi Lunterovi. (tasr)

Zdieľať

Philips zvažuje predaj divízie domácich spotrebičov, ktorá vyrába napríklad kávovary, vysávače alebo čističky vzduchu. Po oddelení divízií na výrobu osvetlenia a spotrebnej elektroniky sa sústreďuje najmä na zdravotnícke technológie.

Tržby Philipsu z predaja domácich spotrebičov vlani dosiahli 2,3 miliardy eur. K predaju divízie by mohlo dôjsť do polovice roka 2021.

„Táto divízia nie je strategicky vhodná pre našu budúcnosť ako lídra v oblasti zdravotníckych technológií,“ cituje Reuters šéfa Philipsu Fransa van Houtena.

Celkové tržby Philipsu vlani poskočili o 4 % na 19,5 miliardy eur.

Zdieľať

Ryanair varoval pred prepúšťaním pilotov a palubného personálu a zatváraním ďalších základní. Dôvodom hroziacich reštrikcií je opätovný odklad dodávok uzemnených lietadiel Boeing 737 Max. Letecká spoločnosť očakáva prvé kusy na jeseň.

Dopravca v internom dokumente uvádza, že prvé stroje 737 Max by mohol prevziať najskôr v septembri alebo októbri, píše Reuters.

Ryanair sa spoliehal na to, že ich bude mať k dispozícii v júni a zaradí ich do letového plánu na letnú sezónu.

Lietadlá 737 Max boli najpredávanejším modelom z flotily Boeingu. Regulátori po celom svete ich odstavili vlani v marci po dvoch tragických nehodách zapríčinených softvérovou chybou stroja.

Ryanair disponuje viac ako 450 lietadlami. Od Boeingu má objednaných 210 strojov 737 Max.

Boeing očakáva, že regulátori povolia návrat problematického lietadla do prevádzky zhruba v polovici roka.

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať