Denník N

Poisťovňa Penty už exekučnú amnestiu skúšala, z ohlasu boli sklamaní

Zdravotná poisťovňa Dôvera. Foto N - Tomáš Benedikovič
Zdravotná poisťovňa Dôvera. Foto N – Tomáš Benedikovič

Poisťovňa Dôvera hovorí, že dosiahla trikrát vyššiu výnosnosť, než je bežná pri starých pohľadávkach, no očakávala, že sa zapojí viac ľudí.

Štát pripravuje odpustenie časti dlhov ľuďom v exekúciách. O konkrétnych návrhoch už rokuje koalícia, no o presnej podobe zatiaľ nie je rozhodnuté. Kľúčové otázky sú, ako pomôcť čo najviac ľuďom, ktorí by si bez odpustenia dlhov sami nepomohli, ako ich pritom nenaučiť, aby si na to zvykli, ako pritom čo najmenej poškodiť ich veriteľov a ako čo najmenej zaplatiť exekútorom.

Štátu by v tom mohli pomôcť aj skúsenosti zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá už čiastočné odpúšťanie dlhov robila dvakrát. Naposledy to bolo na jeseň – ponuku poisťovne Penty vtedy využilo vyše 4000 ľudí, teda necelá desatina oprávnených dlžníkov.

Základné skúsenosti Dôvery, ktoré sa zídu aj v debate o štátnej exekučnej amnestii, sú: 1. Väčšina ľudí na čiastočné odpustenie dlhov nereaguje, ale aj tak to môže byť pre veriteľa napokon výhodné. 2. Pohľadávky voči bežným ľuďom staršie ako 5 rokov už prakticky nemajú žiadnu cenu.

Výhodou pozorovania skúseností Dôvery je aj to, že jej skúsenosti sú čerstvé. Exekučnú amnestiu vyhlásila len začiatkom septembra 2017 a trvala len do konca roka. Ponuka pre dlžníkov znela: kto zaplatí polovicu dlhu, zvyšok mu poisťovňa odpustí. List neodišiel všetkým dlžníkom, ale len tým, ktorí boli v exekúcii už pred rokom 2016. Šlo teda o resty staršie ako rok a trištvrte.

„Keď sme o nej začali uvažovať, prirodzene sme sa orientovali na staršie pohľadávky, pri ktorých máme skúsenosť, že ich vymožiteľnosť je do 2 percent,“ hovorí riaditeľka úseku správy a výberu poistného Dôvery Ingrid Hoferová.

Zapojilo sa menej ako 10 % tých, čo mohli

Do exekučnej amnestie poisťovne sa zapojilo 4200 z 54-tisíc oprávnených dlžníkov, väčšina teda na ponuku zbaviť sa dlhu splatením polovice nereagovala.

„Mysleli sme si, že sa ich zapojí viac. Nie všetci zrejme dobre rozumeli tomu, o čo išlo. Sú to naozaj nemajetní dlžníci a nie každý, ak aj chcel, to dokázal využiť. Exekučná amnestia je zatiaľ nepochopený inštitút,“ hovorí Hoferová.

Podobnú úspešnosť ako Dôvera minulý rok na jeseň mala podľa ministerky spravodlivosti Žitňanskej Sociálna poisťovňa v prípade jej generálnych pardonov v rokoch 2008 a 2010. „Jednoducho tých, ktorí sa ho boli schopní zúčastniť, je primálo. Aj teraz, keď sme sa rozprávali s poisťovňou, odhad je možno 10 %. Preto hovorím o riešení balíku starých exekúcií,“ povedala Žitňanská v debate Denníka N.

Sociálna poisťovňa ponúkala dlžníkom odpustenie penále, ak dlžník do určeného termínu uhradil dlžné poistné.

Ľudia, ktorí sa zapojili do exekučnej amnestie Dôvery, jej uhradili v priemere niečo vyše 400 eur. Ich dlh voči poisťovni bol teda okolo 800 až 900 eur.

Zrejme si našli robotu

„Najviac to oslovilo tých, ktorí sú už teraz zamestnaní a dlhy mali z predchádzajúceho obdobia. Tretina z tých 4200 ľudí je už teraz zamestnaná,“ hovorí Hoferová z Dôvery o ľuďoch, ktorí prijali jej ponuku a splatili polovicu dlhu.

Poisťovňa neskúmala, či si dlžníci požičali peniaze napríklad od rodiny. „Exekučná amnestia mala motivovať ľudí, ktorí oficiálne nič nemajú, aby si spôsobom, o ktorom vedia iba oni, ako to urobili, získali peniaze a poslali ich zdravotnej poisťovni,“ povedala šéfka výberu poistného v Dôvere.

Foto – TASR

Pohľadávka môže ísť exekútorovi do dvoch mesiacov

Dôvera vďaka amnestii ukončila celkovo 11-tisíc exekučných konaní. Poisťovňa so zhruba 1,5 milióna poistencov má momentálne ešte 77-tisíc dlžníkov a 310-tisíc otvorených exekúcií.

Voči viacerým z dlžníkov poisťovňa viedla viacero exekúcií, jeden z účastníkov amnestie sa zbavil viac ako 20 exekúcií. Je to preto, že za každý mesiac, keď klient neuhradil odvody, môže voči nemu poisťovňa začať ďalšiu exekúciu. Dôvera sa potom snaží exekúcie voči jednému dlžníkovi združovať. “Čím skôr ich začnete vymáhať, tým ste úspešnejší,” vysvetľuje Hoferová, prečo začínajú exekúciu po každom ďalšom zmeškaní dlžníka.

Klient najprv po dvoch týždňoch meškania dostane upomienku, po ďalších troch týždňoch už poisťovňa posiela dlžníkovi výkaz nedoplatkov. Potom sa čaká dva týždne, kým nadobudne výkaz nedoplatkov právoplatnosť. Nadobudnutím právoplatnosti sa z neho stáva exekučný titul a môže byť odoslaný exekútorovi. Pohľadávka sa tak môže do dvoch mesiacov po splatnosti ocitnúť u exekútora.

V prvom roku od podania návrhu dosahujú exekútori úspešnosť v rozsahu okolo 20 %, v ďalšom roku sa dostanú na 10 %, pri starších úspešnosť rapídne klesá.

Poistencovi nabieha sankčný úrok 15 % p. a. od prvého dňa, čo odvody nezaplatil.

Poisťovňa hovorí, že dva mesiace bol bežný proces pre exekúcie od roku 2012 do 31. marca 2017. „Počas tohto obdobia sme mali vysoko automatizované podávanie návrhov na vykonanie exekúcie,“ uviedla poisťovňa.

Po 1. apríli, keď sa zmenil exekučný poriadok, Dôvera pozastavila podávanie návrhov na vykonanie exekúcie. „Do podávania návrhov na vykonanie exekúcie sa dostali pre nás obmedzujúce faktory. Návrhy sa začali podávať elektronicky, ale systém eŽaloby nebol pripravený na hromadné podávanie a všetky dokumenty, ktoré sa k návrhu pridávajú, museli prejsť zaručenou konverziou. Takisto si nemôžeme vybrať exekútora, a teda nie sme si istí naším partnerom a jeho schopnosťou dosiahnuť nami očakávanú úspešnosť,“ uviedla poisťovňa.

S exekútormi sa dohodli na odmene 40 eur

Dlžníci zaplatili Dôvere vďaka exekučnej amnestii spolu 2 milióny eur. To zodpovedá výnosu 5,4 % zo sumy, ktorá bola predmetom exekučných konaní začatých do konca roku 2015.

S dosiahnutým výnosom je poisťovňa spokojná. Už menej je spokojná s tým, koľko dlžníkov sa zapojilo. „Možno sme spravili službu štátu a trochu spopularizovali to, na čo sa chystajú oni,“ uviedla Hoferová.

Spomínané 2 milióny eur ešte nie sú konečný výsledok pre poisťovňu. Dôvera sa s exekútormi plošne dohodla, že im za každú zastavenú exekúciu zaplatí odmenu 40 eur. Pri zhruba 11-tisíc zastavených exekúciách im poisťovňa zaplatila 440-tisíc eur.

S dohodnutou odmenou je Dôvera spokojná; hovorí, že dlžník by exekútorovi zaplatil niekoľkonásobne viac, v priemere 170 eur.

Odmena exekútora je 20 % z vymoženej sumy. Minimálna odmena určená vyhláškou je 33,19 eura bez DPH (zhruba 40 eur s DPH). Okrem toho dlžník hradí aj náklady, ktoré exekútorovi vznikli pri vymáhaní pohľadávky (tzv. hotové výdavky). Od apríla 2017 platí, že odmena exekútorovi nemôže prevýšiť vymáhanú sumu. Exekútor má nárok aj na paušálnu náhradu 60 eur na hotové výdavky.

Zatiaľ nie je jasné, na akej odmene s exekútormi sa v prípade amnestie dohodne štát. „Hovoríme o tom jedine za podmienok zásadného zníženia pre štát. Nepoviem konkrétnu sumu, musíme sa na týchto veciach dohodnúť,“ povedala Žitňanská v debate Denníka N.

Exekútor má podľa nových pravidiel nárok na paušálnu odmenu 60 eur. Z pohľadu veriteľa to napríklad znamená aj to, že ak v priebehu piatich rokov nevymôže svoju pohľadávku, bude musieť zaplatiť 60 eur. Podľa starých pravidiel si veritelia dohodli sumy s exekútormi.

Fico, Danko a Bugár – koalícia dolaďuje dohodu o exekúciách. Foto N – Tomáš Benedikovič

Štát svoje riešenie ešte nepredstavil

Dôvera hovorí, že exekučná amnestia, o ktorej vláda uvažuje, má určite zmysel, no debata o nej už trvá dlho a nepomáha to platobnej morálke. Napríklad premiér Fico ju spomenul už vlani v máji.

„My nevieme, či štát nakoniec niečo urobí alebo nie, no robia to veľmi dlho. Ovplyvňuje to platobnú morálku dlžníkov, ktorí by nám inak možno zaplatili. V posledných mesiacoch vidíme otáľanie dlžníkov,“ hovorí Hoferová.

Podľa informácií Denníka N je najpravdepodobnejšie, že sa zrušia exekúcie staršie ako päť rokov, ktoré voči fyzickým osobám rozbehla Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa a polícia, ktorej ľudia dlžia za pokuty. Stále nie je jasné, či exekučná amnestia odpustí aj staré podlžnosti na daniach či na iných poplatkoch štátu.

Ak sa všetky „verejné“ exekúcie sčítajú, vláda má podľa denníka SME dosah až na 2,2 z 3,7 milióna exekúcií, ktoré ležia na súdoch. Exekúcie má asi 950-tisíc ľudí, takmer polovica z nich má minimálne dve exekúcie.

Dôvera zvažuje, že sa do štátnej amnestie zapojí; konečné rozhodnutie bude závisieť od nastavených podmienok. Ďalšiu vlastnú exekučnú amnestiu už robiť nechce.

Úrokovú amnestiu využilo viac ľudí

Dôvera ešte v novembri 2016 vyhlásila úrokovú amnestiu, do ktorej sa zapojilo 15-tisíc ľudí. Z tohto pohľadu bola úspešnejšia než exekučná amnestia, no jej podmienky boli iné. Od každého, kto do konca roku 2016 zaplatil dlžné poistné, poisťovňa prestala vymáhať úroky z omeškania; nemuselo ísť len o ľudí v exekúcii. Dlžníci zaplatili poisťovni dokopy 3,3 milióna eur.

Poisťovňa hovorí, že úroková amnestia bola mierená na inú skupinu ľudí ako exekučná, ktorá oslovovala ťažšiu skupinu dlžníkov.

Úrokovou amnestiou oslovili ľudí, ktorí mali voči poisťovni pomerne malé záväzky. V priemere poisťovni zaplatili 200 eur. Dôvera nezaznamenala, že by niektorí z týchto poistencov prestali po oddlžení opäť platiť poistné.

Vlani na jar robila úrokovú amnestiu aj zdravotná poisťovňa Union. Ak niekto uhradil celý nedoplatok, poisťovňa mu odpustila úrok z omeškania. Amnestia sa netýkala pohľadávok vymáhaných v exekúcií. Zapojilo sa do nej 1100 poistencov; zaplatili 520-tisíc eur, poisťovňa im odpustila 190-tisíc eur.

Všeobecná zdravotná poisťovňa zatiaľ úrokovú ani exekučnú amnestiu nerobila.

Ľudia začínajú platiť, keď potrebujú zdravotnú starostlivosť

Časť ľudí, ktorí neplatia zdravotné odvody, je taká, ktorá na to naozaj zabudne a spamätá sa až vtedy, keď dlh ide na exekúciu. Potom sú podľa skúsenosti Dôvery dve skupiny chronických neplatičov: jedni neplatia, lebo nemajú peniaze a žijú s exekúciami, a potom sú takí, ktorí nechcú a nebudú platiť a zamestnávajú sa načierno.

Niektorí dlžníci sú ochotní uhradiť svoj dlh až vtedy, keď potrebujú zdravotnú starostlivosť. Poisťovňa dlžníkom nehradí napríklad kúpele alebo zubné zákroky, ak nejde o urgentné prípady. „Pokiaľ pacient potrebuje urgentnú zdravotnú starostlivosť, má ju plne hradenú, aj keď je dlžník,“ uviedla poisťovňa.

Časť neplatičov prejaví záujem o splátkový kalendár, poisťovňa ich má okolo 10-tisíc ročne. Dlžník sa môže dohodnúť na splátkach aj s exekútorom. Pre exekúcie podané od vlaňajšieho apríla platí, že ak dlžník prejaví vôľu zaplatiť dlh v splátkach, exekútor s tým musí súhlasiť.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Exekúcie

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie