Denník N

Za chyby v IT tendroch za Počiatka zaplatíme 100 miliónov eur

Minister dopravy Ján Počiatek. Foto N – Tomáš Benedikovič
Minister dopravy Ján Počiatek. Foto N – Tomáš Benedikovič

Domáci kontrolóri urobili audit IT zákaziek platených z eurofondov a navrhli korekcie v sume 93 miliónov eur.

Zákazka na elektronické občianske preukazy, ktorú zadával minister vnútra Robert Kaliňák ešte za prvej Ficovej vlády, je len jedným z príkladov IT tendrov, pri ktorých kontrolóri zistili chyby vo verejnom obstarávaní. Ďalšou je elektronizácia zdravotníctva či informačný systém pre finančnú správu. Pochybenia v obstarávaní sú také vážne, že nám Brusel podľa všetkého nepreplatí veľkú sumu z eurofondov.

Akú veľkú, predznamenáva materiál, ktorým sa nedávno zaoberala vláda. Niektoré IT zákazky financované z eurofondov, ktoré prešli kontrolou, mali také vážne chyby, že im národní kontrolóri, až na pár výnimiek, navrhli korekcie vo výške 25 percent.

Ako chybné vyhodnotili 22 zákaziek, teda zhruba pätinu z kontrolovaných obstarávaní. Hodnota korekcií je dokopy 92,6 milióna eur. Takú sumu nám podľa všetkého Brusel nepreplatí.

Takmer všetky verejné obstarávania, ktoré boli chybné, sa robili za prvej Ficovej vlády. Vtedy malo operačný program Informatizácia spoločnosti pod sebou ministerstvo financií, ktoré viedol Ján Počiatek.

Materiál, o ktorom rokovala vláda, vypracoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vychádzal v ňom z údajov, ktoré mu zaslali jednotlivé riadiace orgány. V prípade operačného programu Informatizácia spoločnosti je to už dnes Úrad vlády. IT zákazky nie sú v materiáli jasne označené, pri každej je uvedené číslo, pod ktorým bol vypísaný tender uvedený vo vestníku.

„Vo všetkých prípadoch korekcia nie je definitívna, zistenie je evidované ako podozrenie z nezrovnalosti, riadiaci orgán požiadal ÚVO o potvrdenie, resp. vyvrátenie zistených pochybení,“ uviedol pred pár dňami pre Denník N Tlačový odbor Úradu vlády.

O aké zistenia v IT zákazkách platených z eurofondov ide? 

  • Najčastejšie bol porušený princíp nediskriminácie uchádzačov. Napríklad firma mala preukázať obrat za posledné tri roky bez ohľadu na vznik spoločnosti. Alebo mala preukázať stanovený obrat za každý rok zvlášť.
  • Ministerstvo zdravotníctva napríklad žiadalo predloženie dvoch zmlúv uskutočnených pre toto ministerstvo, v rámci ktorých by boli spracovávané údaje o minimálne dvoch miliónoch pacientov od minimálne 5000 poskytovateľov v počte aspoň 50-tisíc podaní mesačne. Ministerstvo financií si pri IT systéme pre daniarov určilo požiadavku, že uchádzač má predložiť minimálne štyri úspešne splnené zmluvy zrealizované v štátnej správe, predmetom ktorých bolo poskytnutie integrovaného systému pre správu verejných financií.
  • Nie všetci uchádzači dostali vysvetlenie k podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní.
  • Niekedy sa líšil opis predmetu zákazky v oznámení o vyhlásení obstarávania, v súťažných podkladoch, v ponukách a v zmluve.
  • Neprimerané požiadavky na účasť expertov – napríklad referencie len za tri predchádzajúce roky, požiadavky na publikačnú činnosť, 10-ročnú prax a podobne. V prípade informačného systému pre daniarov bola požiadavka na expertov, ktorí majú skúsenosti z oblasti finančnej správy a legislatívneho prostredia EÚ, resp. správy verejných financií.
  • Súťažné podmienky neobsahovali obchodné podmienky, a tým nebolo možné hodnotiť ponuky rovnako a ďalšie nezrovnalosti.

„Európska komisia zatiaľ oficiálne nedostala Správu o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania, takže k finančným korekciám parciálnym ani celkovým sa nemôže vyjadriť,“ hovorí Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Už dnes je jasné, že Slovensko nestihne dočerpať všetky eurofondy v rámci programového obdobia 2007 až 2013. Otázka je, či to bude miliarda, 1,5 miliardy alebo dve miliardy. Niektorí odborníci odhadujú korekcie za všetky operačné programy vo výške 500 miliónov eur. Problémom nedočerpania eurofondov sa chce zaoberať aj finančný parlamentný výbor.

Navyše, Operačný program Informatizácia spoločnosti je jedným z piatich operačných programov, ktoré nám Brusel stále neodblokoval. „Čaká sa pri nich na realizáciu nápravných opatrení, najmä čo sa týka zlepšenia systémov kontroly a uplatňovania finančných korekcií,“ povedal Králik.

 

Pozrite si obstarávania, kde domáci kontrolóri navrhli najvyššie korekcie:

Ministerstvo zdravotníctva: Národný projekt „Elektronické služby zdravotníctva“ (Elektronicky by sa mali predpisovať lieky, pacienti by mali mať elektronickú zdravotnú knižku. Doteraz to však nefunguje. Prípravy na zavedenie sa začali v roku 2008. Pôvodne bol plán začať v roku 2013.)

Dodávateľ: NESS Slovensko a LYNX Košice

Hodnota zákazky: 33,563 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 8,494 mil. eur

 

Ministerstvo vnútra: Implementácia elektronickej identifikačnej karty (občianske preukazy s elektronickým čipom, ktoré sa vydávajú od decembra 2013)

Dodávateľ: Hewlett-Packard Slovakia

Hodnota zákazky: 33,639 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 8,134 mil. eur

 

Ministerstvo vnútra: Informačná podpora ekonomických, logistických a manažérskych procesov k projektu Elektronické služby ministerstva vnútra.

Hodnota zákazky: 35,4 mil. eur

Hodnota korekcie: 8,184 mil. eur

 

Ministerstvo vnútra: Elektronické služby národnej evidencie vozidiel (ide o rozšírenie informačného systému Evidencia vozidiel)

Dodávateľ: Soitron

Hodnota zákazky: 33,761 mil. eur + 24,825 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 5,591 mil. eur + 2,210 mil. eur

 

Ministerstvo vnútra: Informačný systém registra fyzických osôb

Dodávateľ: DITEC

Hodnota zákazky: 17,8 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 2,426 mil. eur

 

Ministerstvo financií: Technická asistencia na vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti finančnej správy (ide o informačný systém daniarov, ktorý zaviedli teraz od marca).

Hlavný dodávateľ: IBM Slovensko, subdodávateľov nezverejnil

Hodnota chybnej zákazky: 56,358 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 6,593 mil. eur

 

Ministerstvo financií: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinku – Single Window (týka sa to správy a riadenia medzinárodných obchodných transakcií)

Dodávateľ:  DITEC

Hodnota zákazky: 14,140 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 3,886 mil. eur

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR: Vytvorenie informačného systému a poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním, zaškolením a prevádzkou tohto systému pre elektronické služby katastra nehnuteľností

Dodávateľ: NESS Slovensko

Hodnota zákazky: 27,834 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 6,847 mil. eur

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR: Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS

Dodávateľ: NESS Slovensko a Sevitech

Hodnota zákazky:  7,795 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 6,847 mil. eur

 

Ministerstvo kultúry: Výpočtová technika a budovanie dátových skladov

Dodávateľ: VT Group a.s.

Hodnota zákazky: (23,627 mil. eur +4,012 mil. eur + 14,324 mil. eur) – dokopy 41 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 5,383 mil. eur (+ 961 tis. eur + 1,352 mil. eur) – dokopy 7,696 mil. eur

Pozn.: Zákazka je v materiáli, o ktorom rokovala vláda, rozdelená na tri časti.

 

Štatistický úrad: Elektronické služby Štatistického úradu SR

Dodávateľ: konzorcium: MICROCOMP – Computersystém s.r.o. a Slovak Telekom

Hodnota chybnej zákazky: 19,373 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 5,268 mil. eur

 

Ministerstvo práce: Elektronické služby v oblasti štátnych sociálnych dávok, poistenia a pomoci.

Dodávateľ: Softec, Sevitech, IBM Slovensko

Hodnota zákazky: 33,194 mil. eur

Hodnota korekcie: 5,813 mil. eur

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby: Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických, komunikačných služieb a technológií.

Dodávateľ: GlobalTel, a.s.

Hodnota zákazky: 20,234 mil. eur bez DPH

Hodnota korekcie: 4,661 mil. eur

 

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Verejné IT zákazky

Ekonomika

Teraz najčítanejšie