Denník N

Školstvo čakajú zmeny. Mohli by učiteľov nahradiť roboty?

Víťaz Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 - učiteľ Ľubomír Konrád zo žilinského gymnázia pri experimente na vzdelávacom krúžku
Víťaz Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 – učiteľ Ľubomír Konrád zo žilinského gymnázia pri experimente na vzdelávacom krúžku

Singapurská Technologická univerzita v meste Nanyang a tamojšie Ministerstvo komunikácie a informácií odštartovali projekt, v rámci ktorého dva humanoidné roboty, Pepper a NAO, učia triedu predškolákov. Vyučujú hudbu, umenie a tanec. Reakcie detí na robotov v tak mladom veku by mnohých prekvapili. Na svojich syntetických mentorov reagujú úplne prirodzene. Pýtajú sa ich odkiaľ prišli, kde majú rodinu, aká je ich obľúbená farba či ako spávajú. Berú ich ako ľudí.

Nahradia učiteľov roboty?

Stručná odpoveď znie, nie. Odborníci aj samotní učitelia sa zhodujú na tom, že kým nenaprogramujeme strojom aj emócie a empatiu, učitelia sa o svoju prácu báť nemusia. Podľa americkej stránky WillRobotSeekMyJob.com, ktorá pracuje s dátami z výskumu z roku 2013, je pravdepodobnosť zániku profesie „učiteľ základnej školy na druhom stupni“ iba 0,8 %.

Naopak, množstvo vedomostí, technológií a vnemov si vyžaduje, aby sa v nich človek naučil ľahšie orientovať. Učiteľ v tomto prípade zohráva kľúčovú rolu. Rovnaký prieskum koniec-koncov odhaduje, že dopyt po hrdinoch za katedrou porastie v najbližších piatich rokoch o 6 %.

Slovenské školstvo stojí najmä na roli a entuziazme učiteľa

Podľa výsledkov testovania PISA sa v roku 2017 slovenskí 15-roční žiaci prepadli v matematike a v prírodných vedách pod priemer krajín OECD. Výsledky sú ešte horšie, ak sa pozrieme na výsledky talentovaných žiakov. Za posledných 10-15 rokov máme priemerne menej ako polovicu, pri poslednom testovaní dokonca približne len tretinu talentovaných žiakov oproti priemeru vyspelých krajín. Ak v OECD je špičkový približne každý 80-ty žiak, teda jeden v 3 až 4 triedach, u nás potrebujete na nájdenie takéhoto žiaka tried 10 až 12.

Napriek plošne sa zhoršujúcej situácií máme stále veľa študentov, ktorí majú výnimočné nadanie. Dokazujú to napríklad aj ich úspechy na domácich aj na medzinárodných vedeckých súťažiach. „Veľkú zásluhu na tom majú aj obetaví učitelia, pre ktorých je práca stále životným poslaním. Robia ju s radosťou a nadšením, aj vo voľnom čase a nad rámec povinností. Veľakrát ale zostáva nedocenená,“  hovorí odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a predseda poroty Martin Plesch, ktorý je takisto prezidentom Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT) a vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV.

Ocenenie práce učiteľov nad rámec ich povinností

Za úspechmi našich žiakov nie sú roboty, ale pedagógovia a mentori, ktorí sa študentom venujú nad rámec bežných povinností, vrátane svojho voľného času. Ich práca však veľakrát zostáva bez povšimnutia. Preto vznikla Cena Dionýza Ilkoviča, ktorej cieľom je túto situáciu zmeniť. Oceňuje výnimočných učiteľov za rozvoj mimoškolskej činnosti v oblasti prírodných vied. „Verím, že Cena Dionýza Ilkoviča pomôže zlepšiť úroveň výučby prírodných vied a že inšpiruje aj ďalších učiteľov, ktorí sa venujú iným predmetom,” vyjadril sa víťaz prvého ročníka ocenenia, Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Výuka v krúžkoch by mohla ísť systému príkladom

Učitelia ktorých oceňuje Cena Dionýza Ilkoviča sú dôkazom, že je možné posúvať študentov za hranicu priemernosti. Krúžky nie sú obmedzené osnovami, ktoré veľakrát nestíhajú ísť s dobou. Poskytujú študentom inšpiráciu a priestor na sebarealizáciu.

Experiment a práca v menších skupinkách sú cestou k výchove výnimočných študentov. Učiteľ má väčšiu možnosť zaujať študenta a sústrediť sa na jeho špecifické potreby.

Je možné, že práve obetaví učitelia našli metódu budúcnosti. Tvrdia, že ak veda mladých ľudí zaujme natoľko, že vo svojom voľnom čase zostanú v škole často do večera, počas víkendov či sviatkov, je s nimi treba intenzívne pracovať. „Ak vidíte, že študenti majú záujem, tak to má zmysel a to ma najviac motivuje. Vidieť, čo všetko dokážu vymyslieť a ako si dokážu poradiť, je úžasné. Som zástanca toho, že musia veci zvládnuť sami. Chcem aby pri odchode z gymnázia mali zažitú prax, vedeli zvládať vzniknuté situácie a boli pripravení,“ hovorí vo videu na webstránke ocenenia jedna z finalistiek, Jana Plichtová. Vzdelávanie sa posúva vpred aj vďaka technológiám. Rola učiteľa však zostane ešte dlho nenahraditeľná.

Priekopník experimentálnej výučby – Dionýz Ilkovič

Po poprednom slovenskom vedcovi a profesorovi je ako po jedinom Slovákovi pomenovaná aj rovnica, s ktorou je možné určovať prítomnosť chemických látok v roztokoch meraním elektrického napätia a prúdu.

Rozvinul svoj talent rozprávať o zložitej vede rečou, ktorej rozumeli aj stredoškoláci. Namiesto memorovania učil pomocou názorných príkladov a experimentov. Túto schopnosť využíval aj neskôr na vysokoškolských prednáškach alebo pri organizovaní vedeckého seminára pre študentov.

Dnes je po ňom nazvané ocenenie pre učiteľov a nepedagogických dobrovoľníkov, ktorí vedú mimoškolské krúžky pre žiakov na základných a stredných školách. Musí ísť o mimoškolskú činnosť v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika.

Nominovať učiteľa alebo vedúceho krúžku s podobným prístupom k vyučovaniu ako mal Dionýz Ilkovič môže ktokoľvek na webstránke www.cenadi.sk. Prihlasovanie do ročníka 2019 je už spustené a potrvá do polovice septembra.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie