Denník N

Výskumu dvojakej kvality šéfoval Slovák Vladimír Šucha: Nenašli sme rozdiel medzi Východom a Západom

Vladimír Šucha. Foto N – Vladimír Šimíček
Vladimír Šucha. Foto N – Vladimír Šimíček

Vladimír Šucha je generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra krajín EÚ a zodpovedal tak aj za v utorok zverejnený výskum o dvojakej kvalite potravín. Jeho kľúčový výsledok je, že v Únii je viditeľný fenomén dvojakej kvality potravín, no nefunguje podľa geografického vzorca. Nedá sa teda povedať, že by na horšie, menejhodnotné zloženie značkových produktov doplácali krajiny strednej a východnej Európy, ako sa doteraz tvrdilo.

Na štúdii spolupracovalo 19 krajín, zmapovala 128 produktov a ukázala, že až 31 % z nich má síce odlišné zloženie, no ich výrobca na to na obale vôbec alebo len slabo upozorní. Šucha v rozhovore vysvetľuje, ako prieskum vznikol a ako mu rozumieť.

Čo vás na výsledkoch veľkej analýzy najviac prekvapilo či zaskočilo?

Nie sú tam veci, ktoré by nás zaskočili. Z výsledkov je jasné, že zhruba jedna tretina preverovaných produktov nemá rovnaké zloženie, ale má rovnaký alebo veľmi podobný obal. Čo je možno oproti očakávaniam: že tam nie je nejaký geografický vzorec. Teda to, ako bola dvojaká kvalita interpretovaná na začiatku, ako diskriminácia niektorých krajín, čo sa nepotvrdilo, lebo na základe výsledkov výskumu ide dvojaká kvalita rôznymi smermi naprieč EÚ.

Vaším výskumom sa teda nepotvrdilo, že napríklad krajiny V4 majú niektoré prísady iné ako západné krajiny? Našli ste iné aj v starších štátoch?

Pri väčšine skúmaných výrobkov je zrejmé, že skupiny krajín sú sklastrované s rôznym zložením, odhliadnuc od hraničného vymedzenia. Nie je tam jeden vzorec, ktorý by povedal, že je to Východ – Západ, teda že novšie krajiny EÚ majú iné zloženie výrobkov ako staré, pôvodné členské krajiny. To sa nepotvrdilo.

Dá sa povedať, prečo výrobcovia k odlišnému zloženiu pristupujú? Naznačil to prieskum?

Ukázalo sa, že

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Kvalita potravín

Rozhovory

Ekonomika

Teraz najčítanejšie