Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Ekonóm Koršňák z UniCredit Bank: Slovensko patrí medzi najpomalšie rastúce krajiny regiónu

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Hlavný ekonóm UniCredit Bank Ľubomír Koršňák vysvetľuje, prečo automobilový sektor pomáha menej ekonomike a prečo to vyzerá tak, že to nie je problém ani tak výrobcov áut ako ich subdodávateľov, ktorým berie robotu Maďarsko.

Stále platí, že sa vývoj našej ekonomiky nepodobá roku 2008? Slovenská ekonomika sa neustále spomaľuje, v treťom kvartáli rástla medziročne iba o 1,3 percenta.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank

Povedal by som, že spomalenie rastu, ktoré sme videli v treťom kvartáli, ale čiastočne aj v druhom kvartáli, súvisí síce aj s tým, že sa externý dopyt spomaľuje, ale pravdepodobne sa tam pridáva aj viacero domácich štrukturálnych problémov, ktoré ekonomický rast na Slovensku ešte výraznejšie spomaľujú. Ak sa pozrieme na okolité krajiny regiónu, vo väčšine z nich vidíme mierne spomalenie, ale výrazne menšie ako na Slovensku. Maďarská alebo poľská ekonomika si stále držia medziročný rast niekde okolo štyroch, piatich percent. Česká republika v treťom kvartáli spomalila z 2,8 na 2,5 percenta. To spomalenie bolo výrazne menšie aj napriek tomu, že očakávania boli presne opačné. Slovenská ekonomika mala podľa všetkých očakávaní v tomto roku rásť o niečo rýchlejšie a byť skôr ťahúňom v regióne aj vďaka ponukovému šoku v automobilovom priemysle v podobe štvrtej automobilky. To sa na číslach zatiaľ neukazuje a Slovensko patrí medzi najpomalšie rastúce krajiny regiónu.

Vývoj ukazuje, že naša ekonomika má štrukturálny problém a ani príchod štvrtej automobilky jej nepomáha do takej miery, ako sa očakávalo. Tak?

Presne tak. Keď sme sa pozerali zatiaľ na nie úplné dáta za tretí kvartál, ale napríklad aj na dáta zahraničného obchodu za prvý kvartál, mohli sme pozorovať, že tá slabosť ani nie je u koncových producentov automobilov, ale v subdodávateľskom reťazci. To sa v treťom kvartáli mohlo čiastočne zmeniť, ale minimálne v prvej polovici roka to tak bolo. To znamená, že jednak klesajú vývozy komponentov zo Slovenska, čo môže súvisieť s pomalším rastom nemeckých automobiliek, ale aj so štrukturálnymi zmenami v odvetví, keď sa s nárastom elektromobility požiadavky automobiliek voči subdodávateľom zmenia. Ale zaujímavejšie možno je, že nám prudko rastú dovozy komponentov z okolitých krajín. To, samozrejme, súvisí s tým, že tu máme novú štvrtú automobilku, produkcia hotových áut rastie, ale zároveň nám rastie aj dovozná náročnosť. Sekundárne efekty zo štvrtej automobilky sa ako keby rozlievali do okolitých krajín a predovšetkým to vidíme na dovozoch komponentov z Maďarska. Máme pocit, že problém je zatiaľ skôr tam.

Hovoríte, že našim subdodávateľom berie zákazky Maďarsko. Prečo?

Môže to byť kombinácia viacerých efektov. Jednak je to nedostatok pracovnej sily na západnom Slovensku, kde sú subdodávateľské klastre situované. To sa, samozrejme, prejavuje na zvýšených mzdových tlakoch, na raste platov a najmä jednotkových nákladov práce. Čiastočne to však pozorujeme aj v Maďarsku, takže pravdepodobne to nebude jediným vysvetlením. Tým ďalším môže byť zhoršujúce sa podnikateľské prostredie, ktoré takisto tlačí na rast mzdových nákladov, či sú to príplatky, nestabilita, rozhodovanie na poslednú chvíľu, čo v meniacom sa svete subdodávateľov, keď sa požiadavky automobiliek na nich postupne menia, vytvára ako keby nové preskupenie subdodávateľského reťazca. A tým, že ten náš je o niečo menej konkurencieschopný z dôvodov, ktoré som menoval, môže to vytláčať investície do okolitých krajín a v podstate tým oslabovať subdodávateľský sektor. Je to istým spôsobom hypotéza, nemáme to zatiaľ potvrdené úplne presnými, tvrdými číslami. Ale z toho, čo máme, sa zdá, že toto by mohol byť jeden z problémov, s ktorým slovenská ekonomika v tomto roku zápasí.

Platí teda, že automobilový priemysel najviac prispel k spomaleniu ekonomiky v treťom kvartáli?

Zatiaľ nemáme detailné čísla hrubého domáceho produktu, môžeme vychádzať len z mesačných čísel, ktoré nám postupne dávkoval štatistický úrad. Keď sa pozrieme na produkciu priemyslu, tam sa javí, že práve automobilový priemysel bol tým zásadným faktorom, ktorý prispel k relatívne silnému poklesu priemyslu v treťom kvartáli.

Vieme už dnes povedať, či automobilový priemysel bude alebo nebude v ďalších kvartáloch čoraz menej prispievať k ekonomickému rastu?

Úplne stopercentne to povedať nevieme, ale keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíja podnikateľské prostredie, mzdy na Slovensku, tak predpokladám, že tieto trendy zostanú v rovnakej miere zachované aj do budúcnosti. Samozrejme, otázka je, kde je ten jadrový subdodávateľský priemysel, ktorý tu na Slovensku zostane, pretože tá blízkosť je preň významnejším benefitom ako to, že produkciu presunie do Maďarska, Česka, Rumunska, Srbska alebo inde.

V treťom kvartáli sa spomalil aj rast zamestnanosti. Je to nepríjemné prekvapenie?

Nie je a skôr s ohľadom na to významné spomaľovanie ekonomického rastu to bola možno až nad očakávania dobrá zamestnanosť. Vysvetlením, prečo zamestnanosť ešte stále silno rastie, je, že v jej dátach sa spomalenie rastu prejaví predsa len s nejakým oneskorením. Máme tu legislatívne obmedzenia, výpovedné lehoty. Takisto tým, že ekonomika bola v posledných rokoch v tomto podinvestovaná, ekonomický rast je výrazne náročnejší na pracovnú silu. Akýkoľvek rast ekonomiky v súčasnosti má zvyšovať zamestnanosť, keďže ekonomika nie je schopná rásť prostredníctvom rastu produktivity práce.

V ktorých odvetviach sa už prepúšťa?

Pokles zamestnanosti už vidíme v priemysle. V sektore služieb stále vidíme rast, aj keď spomalenie zo sektora priemyslu sa postupne prelieva aj do sektora služieb.

Vráťme sa ešte k porovnaniu s rokom 2008. V čom je teda podoba súčasného vývoja s rokom 2008? V štrukturálnych problémoch ekonomiky?

Skôr by som povedal, že je to naopak. V roku 2008 bola domáca ekonomika na tom štrukturálne veľmi dobre s tým, že sme mali veľa zainvestovaného pred krízou. V roku 2009 sme síce mali prudký pokles, avšak rast sa veľmi rýchlo naštartoval, keďže tu boli nevyužité kapacity automobiliek. Štrukturálne bola ekonomika zdravá. V súčasnosti tu, naopak, máme spomalenie externého prostredia, teda ani nie pokles, ale domáca ekonomika nie je v úplne dobrej kondícii, štrukturálne sú tu nejaké problémy. V kľúčovom autosektore dochádza k štrukturálnym zmenám aj v súvislosti s nástupom elektromobilov, ekonomika nie je na to celkom pripravená. Je menší predpoklad, že budeme vidieť rýchle dramatické oživenie bez toho, aby sme si spravili nejaké domáce úlohy.

Vyzerá to podľa aktuálnych čísel tak, že nám hrozí prepad ekonomiky a kríza?

Zatiaľ sa to stále tak nejaví, že by sme mali klesať. Ale riziko, že vývoj bude horší, ako by zodpovedal externému prostrediu, sa v posledných kvartáloch zvyšuje. Zatiaľ však neočakávame pokles ekonomiky.

Dnes na DennikE.sk

Minúta po minúte

Zdieľať

Biznis podľa Výboha: na jar rozbehne firmu, na jeseň si ju objedná štátna pošta

Foto N – Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Stavebná firma Miroslava Výboha dostala na štátnej pošte štvorročnú zákazku, ktorá nemá žiaden limit, hoci firma vznikla len nedávno a nemá významné referencie. Výboh je priateľ Roberta Fica, poštu kontrolujú ľudia zo Smeru.

Zdieľať

Zvýšte bezpečnosť v Mochovciach, odporúčajú elektrárňam medzinárodní experti

K bezpečnosti 3. bloku v Mochovciach má pripomienky aj tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Oznámil to v pondelok po oficiálnom ukončení svojej misie. Elektrárne nedávno tvrdili, že blok je takmer pripravený na zavezenie paliva.

O misii:

 • Medzinárodná agentúra vyslala do Mochoviec 17-členný tím expertov z Brazílie, Kanady, Číny, Česka, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Ruska a Británie.
 • Dopĺňali ich ďalší pracovníci agentúry a pozorovatelia z protijadrového Rakúska, Talianska a Ruska. Ich úlohou bolo skúmať, ako Slovenské elektrárne pristupujú k bezpečnosti – ešte pred tým, ako blok uvedú do komerčnej prevádzky.
 • Takzvaná misia Pre-OSART trvala 18 dní a jej výsledkom je správa, ktorú experti odovzdali Slovenským elektrárňam. O svojich záveroch zatiaľ len stručne informovali na internetovej stránke agentúry.
 • Prezentovali v nich svoje odporúčania, ako zvýšiť bezpečnosť. Od manažérov napríklad žiadajú zaviesť vysoké prevádzkové štandardy a vyžadovať ich dodržiavanie.
 • „Manažéri a supervízori elektrárne by mali za každých okolností zaistiť bezpečnosť personálu a vybavenia tým, že budú vyžadovať primerané správanie a podmienky, napríklad pri práci vo výškach,“ uvádza misia v tlačovej správe.

Reakcia Slovenských elektrární: Generálny riaditeľ elektrární Branislav Strýček to komentoval ako hodnotnú spätnú väzbu, ktorá elektrárňam pomôže zlepšiť proces uvádzania do prevádzky a zvýšiť efektivitu a bezpečnosť nových blokov.

„Všetky návrhy a odporúčania expertov Pre-OSART budeme implementovať a verím, že dosiahneme náš cieľ stať sa jedným z najlepších prevádzkovateľov reaktorov VVER na svete,“ reagoval Strýček.

Čo bude nasledovať: K správe expertov sa okrem elektrární bude môcť vyjadriť aj slovenský úrad jadrového dozoru. Medzinárodná agentúra všetky pripomienky vezme do úvahy a pripraví finálnu verziu, ktorú predloží slovenskej vláde do troch mesiacov.

Elektrárne plánovali mať tretí blok technicky pripravený na prelome tohto a budúceho roka. Očakávajú, že bude nasledovať odvolacie konanie, ktoré spôsobí ďalší, maximálne 4- až 5-mesačný sklz. Podľa anonymného zdroja, ktorý kontaktoval Denník E, to je však nereálne. Uvádzanie do prevádzky je podľa neho možné najskôr v novembri 2020.

 • Projekt dostavby Mochoviec je najdrahší a najzložitejší investičný projekt slovenskej histórie, na ktorom pracujú tisíce ľudí.
 • Začal sa v roku 2008 a dokončiť sa mal v rokoch 2012 a 2013. Reálne to však bude najskôr v rokoch 2020 a 2021.
 • Rozpočet sa zvýšil z 2,8 na 5,7 miliardy eur. Dôvodom bol aj nezvládnutý manažment a nekvalitní dodávatelia.
 • Aktuálne je tretí blok Mochoviec takmer hotový. Elektrárne však musia odstraňovať chyby a potom zopakovať testy.
Zdieľať

General Motors odchádza z Ruska. Z Chevroletu Niva bude opäť Lada

General Motors odchádza zo spoločného podniku s ruským Avtovazom, ktorý odkúpi jeho 50-percentný podiel. Americká automobilka tak skončí s výrobou v Rusku a závod v Togliatti prejde z produkcie Chevroletov na značku Lada.

Závod na rieke Volga postavili v roku 2001, jeho výrobná kapacita dosahuje 100-tisíc áut ročne.

V súčasnosti vyrába model mini SUV Chevrolet Niva. Jeho produkcia pobeží ešte nejaký čas, než fabrika prejde na značku Lada, píše Reuters.

Rusko patrilo k najrýchlejšie rastúcim automobilovým trhom v Európe až do zavedenia západných sankcií v roku 2014.

Tie zdvihli ceny áut a sťažili prístup bežných Rusov k novým vozidlám. Prispel k tomu tiež pokles cien ropy a prudký pád rubľa.

Ruský automobilový trh sa tento rok nachádza v útlme po viac než 10-percentnom raste v uplynulých dvoch rokoch.

Od januára do novembra sa predaj nových osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel znížil o takmer 3 percentá na 1,58 milióna kusov.

Podľa údajov združenia Asociácie európskych firiem sa v novembri predalo 1950 vozidiel Niva, pred rokom to bolo 2365 kusov, píše portál Automotive News Europe.

Zdieľať

Saudská Arábia získala z uvedenia akcií Saudi Aramco na burzu až 29,4 miliardy dolárov. Celkový výnos z rekordného IPO stúpol po tom, čo ropný koncern využil opciu a predal o 15 percent akcií viac.

Výnos hlavného IPO dosiahol 25,6 miliardy dolárov, čo stačilo na prekonanie svetového rekordu čínskeho e-shopu Alibaba o 600 miliónov dolárov.

Koncern následne uplatnil ešte takzvanú over-allotment opciu, píše Reuters.

Konečný počet predaných akcií je 3,45 miliardy kusov a konečná hodnota obchodu 29,4 miliardy dolárov.

S akciami Saudi Aramco sa začne obchodovať na rijádskej burze v stredu 11. decembra, čím sa dokončí historicky najväčšie IPO.

Zdieľať

Dôvera investorov v eurozónu vystúpila na vyše polročné maximum

Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny stúpla v decembri druhý mesiac po sebe a dostala sa najvyššie za viac ako polroka. Čoraz viac investorov si myslí, že hospodárstvo bude ťažiť zo stimulačných opatrení ECB a vyhne sa recesii.

Index dôvery investorov, ktorý zostavuje firma Sentix, sa zvýšil v decembri na 0,7 bodu z novembrových mínus 4,5 bodu, píše Reuters.

Čiastkový index ekonomických vyhliadok vzrástol na najvyššiu úroveň od vlaňajšieho marca.

„Čím ďalej, tým viac investorov je presvedčených, že ekonomika eurozóny má to najhoršie za sebou a v nasledujúcich mesiacoch ju podporia impulzy od centrálnej banky,“ hovorí Patrick Hussy zo spoločnosti Sentix.

Podľa neho k optimizmu investorov prispieva tiež hospodársky rast v Ázii.

V 3. štvrťroku sa HDP eurozóny zvýšil o 0,2 percenta, rovnakým tempom ekonomika rástla aj v 2. kvartáli.

ECB v septembri podporila hospodárstvo uvoľnením menovej politiky.

Znížila depozitnú sadzbu hlbšie do záporného pásma na mínus 0,5 percenta a rozhodla o obnovení nákupu dlhopisov.

Podľa analytikov sa navyše zosilňujú očakávania, že vlády v eurozóne podporia ekonomiku rozpočtovými opatreniami.

Zdieľať

Čínska vláda nariadila úradom, aby nahradili zahraničné počítačové vybavenie a softvér domácimi produktmi. Obmena, ktorá sa má uskutočniť do troch rokov, môže výrazne zasiahnuť americké firmy HP, Dell či Microsoft.

Podľa odhadu maklérskej spoločnosti China Securities si nariadenie vyžiada výmenu 20 až 30 miliónov kusov hardvéru, píšu Financial Times.

Krok je súčasťou širšej snahy Číny znížiť závislosť od zahraničných technológií.

Podľa FT pravdepodobne posilní obavy z narušenia dodávateľských reťazcov medzi USA a Čínou.

Opatrenie prichádza v období, keď sa Spojené štáty snažia docieliť obmedzenie používania čínskych technológií vo svete.

USA na jar zaradili výrobcu telekomunikačných zariadení Huawei na čiernu listinu. Americké firmy potrebujú na obchodovanie s ním špeciálne povolenie.

Američania podozrievajú Huawei zo špionáže pre čínsku vládu. Firmu preto vyradili z budovania 5G sietí, rovnaký postup vyžadujú aj od svojich spojencov.

Zdieľať

Európska komisia vyradila letecké spoločnosti z Gabonu zo zoznamu nebezpečných aeroliniek, ktoré majú zákaz lietať do členských krajín Únie. Zároveň varovala pred možným zhoršením bezpečnosti aerolínií v Arménsku.

EK zaviedla únijný zoznam rizikových leteckých spoločností v roku 2006 po sérii katastrof, pri ktorých zahynulo aj mnoho Európanov.

Odvtedy dokument pravidelne aktualizuje. Najnovšie zmeny zverejnila EK na svojej webovej stránke.

Gabon bol na zozname od roku 2008.

Po jeho vyradení zostáva na čiernej listine 115 aeroliniek z 21 krajín.

Ďalšie tri spoločnosti môžu lietať do EÚ len pod osobitnými podmienkami.

Brusel tiež varoval, že arménsky úrad strážiaci bezpečnosť letectva bude zo strany EÚ pod dôkladnejšou kontrolou. Dôvodom sú „signály oslabenia bezpečnostného dohľadu“.

Zdieľať

Západ ťažil z rozširovania EÚ viac než bývalý socialistický blok, tvrdí rumunská europoslankyňa

Kapitálové zisky prúdiace z východu na západ sú vyššie než čisté príspevky z rozpočtu EÚ, ktoré získali východoeurópske štáty, upozorňuje Politico.

Väčšina peňazí v Európe prúdi z východu smerom na západ, nie opačne, tvrdí rumunská europoslankyňa Clotilde Armandová na portáli Politico.eu.

Pod lupu si berie napríklad krajiny V4. Medzi rokmi 2010 a 2016 získali z eurofondov sumy, ktoré zodpovedajú 2 až 4 percentám ich HDP.

Odliv kapitálu na západ však dosahoval 4 až 8 percent výkonu ekonomík Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.

Injekcia pre východ

Keď sa východ Európy pripojil k EÚ, firmám zo západu sa otvorili veľké možnosti expanzie na nové trhy.

Západné vlády prisľúbili transfer európskych peňazí na východ, bývalý sovietsky blok tak aj vďaka nim mohol budovať infraštruktúru, ktorú zúfalo potreboval.

Investície prúdili na východ. Bývalé štátne monopoly sa predávali firmám zo Západu, ktoré získali podiel v každom sektore východoeurópskej ekonomiky.

Ekonomické pozdvihnutie východu Európy sa považovalo za úspech kohéznej politiky. Východ začal dobiehať zvyšok európskeho klubu, komentuje Politico.

Benefity pre Západ

Najviac však z takéhoto vývoja vyťažili západoeurópske štáty. Niektoré z nich teraz naliehajú, že nemôžu ďalej platiť do rozpočtu EÚ podstatne viac, než z neho dostávajú.

Podľa Armandovej je skutočnosť iná. Sumy, ktoré posiela Západ na Východ prostredníctvom rozpočtu EÚ, sú nižšie ako zisky, ktoré generujú firmy zo západu z investícií vo východnej Európe.

Z čoho ťaží Západ na Východe:

 • firmy sa dostávajú k veľkým zákazkám financovaným z eurofondov;
 • západné spoločnosti sú často majiteľmi supermarketov, telekomunikačných operátorov či miestnych energofiriem;
 • ťažšie vyčísliteľné bohatstvo prúdi z východu na západ aj vo forme odlivu mozgov.

Armandová odmieta myšlienku, že v rozpočte EÚ sa krajiny delia na víťazov a porazených. „Všetci sme čistými beneficientmi jednotného európskeho trhu,“ tvrdí europoslankyňa.

Európska kohézna politika nie je charita. Je najvyšší čas, aby západní politici povedali svojim voličom, ako veľmi profitujú z rozšírenia EÚ o východné krajiny, tvrdí Armandová.

Zdieľať

Tesco ruší svoju dodávkovú flotilu na rozvoz nákupov z e-shopu. Namiesto vlastných kuriérov spolupracuje s logistickým startupom DoDo. Zmena sa týka českého i slovenského trhu.

Tesco sa rozhodlo spolupracovať s firmou DoDo na základe pilotného projektu, píše portál e15.cz.

Osud vlastných vodičov a dodávok reťazec nekomentoval. Podľa informácií z trhu dostali na výber buď odchod s odstupným, alebo prechod k DoDo.

„V budúcom roku chceme s našimi partnermi rozvoz potravín rozšíriť aj do ďalších miest v Českej republike a zároveň do ďalších krajín, ako je Slovensko, Poľsko a Maďarsko,“ hovorí šéf DoDo Michal Menšík.

Tesco prevádzkuje e-shop s potravinami v Česku aj na Slovensku od roku 2012. Na slovenskom trhu sa s ním v tomto roku po prvý raz dostalo do zisku.

Rozvoz potravín ponúka vo väčšine oblastí Bratislavy, Martina, Žiliny, Považskej Bystrice, Terchovej, Nitry, Košíc, Trnavy, Prešova, Galanty, Šale, Malaciek, Hlohovca a okolia týchto lokalít.

DoDo v skratke:

 • kuriérska služba bola pôvodne súčasťou KKCG miliardára Karla Komárka, v roku 2017 startup kúpila Menšíkova spoločnosť Inveo, v tomto roku sa presunula do nového venture-kapitálového fondu V-Sharp;
 • 550 kuriérov a 350 dodávok;
 • spolupracuje tiež s reťazcami KFC, Pizza Hut či Bageterie Boulevard;
 • pre niektorých klientov vozí všetky objednávky, pre ďalších robí iba časť, ktorú by nezvládli vybaviť vlastnými silami.
Zdieľať

Európska komisia schválila štátnu pomoc vo výške 3,2 miliardy eur na výskum a inováciu technológie batérií pre elektromobily v siedmich krajinách EÚ – v Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Švédsku.

Podpora vývoja a výroby vlastných, európskych batérií je prioritou Únie.

Očakáva sa tiež, že schválenie verejného financovania vo výške 3,2 miliardy eur odblokuje ďalších 5 miliárd eur súkromných investícií.

Ukončenie celého projektu je naplánované na rok 2031.

„Výroba batérií v Európe je pre naše hospodárstvo a spoločnosť strategicky zaujímavá z hľadiska jej potenciálu, z hľadiska čistej mobility a energie, tvorby pracovných miest, udržateľnosti a konkurencieschopnosti,“ uviedla Margrethe Vestagerová, viceprezidentka EK zodpovedná za hospodársku súťaž.

„Schválená pomoc zabezpečí, aby tento dôležitý projekt mohol pokračovať bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže,“ povedala.

Komisia dodala, že projekt zahŕňa „ambiciózny a riskantný“ výskum a vývoj v celom hodnotovom reťazci batérií, od ťažby a spracovania surovín a výroby pokrokových chemických materiálov cez návrh batériových článkov a modulov a ich integráciu do inteligentných systémov až po recykláciu a opätovné použitie batérií. (tasr)

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať