Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Prečo sa máme oveľa lepšie ako Ukrajinci

Autorka pracuje na Inštitúte sociálnej politiky

  • Československo sa vybralo Klausovou rýchlou cestou možno len preto, lebo inak populárni gradualisti ako Komárek nevedeli ukázať jasný plán budúcich krokov.
  • Keby ste v roku 1990 v Poľsku s jeho hyperinfláciou povedali, že krajinu už skoro čakajú desaťročia nepretržitého udržateľného rastu, boli by ste na smiech.
  • Niekomu pomohla blízkosť k bohatým trhom, niekto mal výhodu, že uvoľnenie ekonomiky zažil už za komunistickej vlády, ale najpodstatnejší rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými príbehmi je napokon aj tak v dôslednosti reforiem.

Socializmus je dlhá, strastiplná cesta od kapitalizmu ku kapitalizmu, hovorí starý vtip. V roku 1989 však nikto nevedel, ako presne by táto cesta mala vyzerať.

Ako píše švédsky ekonóm Anders Åslund vo svojej knihe Budovanie kapitalizmu, vo východnom bloku existovali stovky kníh o tom, ako prebudovať trhovú ekonomiku na centrálne plánovanú, ale návody na znovuvybudovanie zničeného kapitalizmu chýbali.

Ako postupovať? Od odpovede na túto otázku závisel osud 400 miliónov ľudí.

Šťastie praje pripraveným

Ironické je, že prvý implementovaný plán transformácie začal vznikať na Inštitúte marxizmu a leninizmu varšavskej Centrálnej školy plánovania a štatistiky. Koncom 70. rokov tam poľský ekonóm Leszek Balcerowicz dal dokopy tím, ktorý sa snažil prísť s politicky priechodnou reformou poľskej ekonomiky.

Výsledkom každotýždenných stretnutí bol model ekonomiky, v ktorej by firmy riadili zamestnanci. Plán za svoj prijalo demokratizačné hnutie Solidarita, ale reforma sa nikdy neuskutočnila.

V decembri 1981 lídrov Solidarity zatkli a v krajine bolo vyhlásené stanné právo. Balcerowiczov tím sa však stretával naďalej. Tentokrát sa ale pri diskusiách neobmedzoval na to, čo by bolo politicky priechodné. Podľa Balcerowicza im to umožnilo hovoriť o takých fundamentálnych témach ako liberalizácia, privatizácia, kapitálové trhy alebo režim zahraničného obchodu.

V rovnakom čase sa v Česku začala formovať skupina okolo Václava Klausa, ktorý v pobočke Československej vedecko-technickej spoločnosti Štátnej banky od roku 1979 až do zákazu Štátnej bezpečnosti v roku 1986 organizoval ekonomické semináre.

Rozvoju ekonomického myslenia podľa Dušana Třísku, autora kupónovej privatizácie, pomohlo aj to, že v knižnici Ekonomického ústavu Československej akadémie vied bola voľne dostupná literatúra v angličtine.

Knihy, ktoré vyjsť nemohli, sa šírili vo forme samizdatov. Napríklad dielo Friedricha Hayeka do češtiny v 70. a 80. rokoch prekladal Tomáš Ježek, neskorší minister privatizácie.

Na Slovensku sa k literatúre dostávalo ťažšie. Ivan Mikloš v knihe rozhovorov Prepisovanie pravidiel spomína, že v knižnici Akadémie vied narazil na jedinú relevantnú knihu, Teóriu nedostatkovej ekonomiky od Jánosa Kornaja.

Kniha síce bola dobre známa medzi českými ekonómami, ale nezdalo sa, že kópia z bratislavskej knižnice Akadémie často opúšťa policu.

V druhej polovici osemdesiatych rokov však do Bratislavy raz týždenne dochádzal Klaus, ktorý skupinke nadšencov prednášal ekonómiu.

Podobné skupiny vznikali v mnohých komunistických krajinách. Alan Greenspan, bývalý šéf Fed-u, vo svojej autobiografii spomína, ako ho počas návštevy Sovietskeho zväzu mesiac pred pádom Berlínskeho múra šokovalo, že sovietski ekonómovia chápali, ako funguje trh.

Vysvetlenie bolo jednoduché. Grigorij Javlinskij, autor prvého, aj keď neuskutočneného, reformného programu, ktorý navrhoval prechod k trhovej ekonomike za 400 dní, mu vysvetlil, že v univerzitných knižniciach sa dalo ľahko dostať k západným učebniciam ekonometrie. Cenzori si totiž neuvedomovali, že matematické modely nie sú ideologicky nevinné.

Šoková terapia alebo gradualizmus?

Vďaka samoštúdiu existovali po páde komunizmu vo východnom bloku ľudia, ktorí nielen chápali nedostatky zlyhávajúcich centrálne plánovaných ekonomík, ale mali aspoň nejakú predstavu o tom, ako naštartovať návrat ku kapitalizmu. Rozprúdila sa však diskusia o rýchlosti, akou postupovať.

Na jednej strane tu boli ľudia ako Balcerowicz a Klaus, ktorí tvrdili, že treba spraviť čo najviac čo najskôr.

Očakávali, že vďaka počiatočnej eufórii ľudí z pádu komunizmu bude odpor voči drastickým reformám nízky, a zároveň dúfali, že rýchle zmeny znemožnia komunistickým elitám reformný proces zahatať alebo dokonca zvrátiť.

Navrhovali preto rapídnu liberalizáciu a makrostabilizáciu. V tomto ich podporovali aj washingtonské inštitúcie na základe nedávnych skúseností s ekonomickými reformami v krajinách Latinskej Ameriky.

Existoval však aj názor, že reformný proces by mal byť postupný. Podľa Åslunda sa gradualisti inšpirovali širokým spektrom historických skúseností, od čínskych reforiem až po rekonštrukciu povojnovej Európy. Na rozdiel od zástancov radikálnej reformy však nedokázali prísť so zoznamom konkrétnych opatrení.

Toto bol aj prípad diskusie v Československu. Ivan Mikloš spomína, že spočiatku bol v porovnaní s neznámym Klausom politicky populárnejší gradualista Waltr Komárek, jeden z predstaviteľov Pražskej jari. Klausovi sa však podarilo presadiť svoje nápady vďaka tomu, že Komárek nedokázal prísť s návrhom jasných odporúčaní, ktoré by podporil presvedčivými argumentmi.

Iná krajina, iná reforma

Spočiatku sa zdalo, že víťazmi diskusie o rýchlosti stabilizácie budú zástancovia toho, čo sa neskôr stalo známym ako šoková terapia alebo big bang.

Ekonomická revolúcia sa začala v Poľsku, ktorého ekonomika bola v roku 1989 na pokraji kolapsu. Ceny rástli, krajina nebola schopná splácať svoje dlhy a police v supermarketoch zívali prázdnotou. Balcerowicz však veril, že minimálne nedostatok potravín dokáže expresne vyriešiť.

Od prvého januára 1990 preto ceny väčšiny produktov neurčovali úradníci, ale trh. Pečiatku nebolo treba na kúpu cudzej meny, ani na dovoz zo zahraničia a firmy sa mohli slobodne rozhodovať pri najímaní a prepúšťaní zamestnancov.

Okrem liberalizácie boli súčasťou Balcerowiczho balíka aj opatrenia zamerané na makroekonomickú stabilizáciu. Hyperinfláciu plánoval skrotiť pomocou vysokých úrokových mier a zákazu financovania vládneho deficitu pomocou tlačenia peňazí, vo fiškálnej oblasti zasa zrušil daňové výnimky a zoškrtal výdavky na subvencie. Potom neostávalo iné, len nervózne čakať.

Prvé pozitívne výsledky sa dostavili rýchlo. Po liberalizácii síce ceny poskočili viac, ako sa čakalo, ale s rastom cien začali do miest prúdiť farmári, ktorí predávali svoje produkty za nižšie ceny ako štátne podniky. Balcerowiczovi sa tak v priebehu jediného mesiaca podarilo zmeniť nedostatok potravín na prebytok.

Stabilizačný program zasa zrazil ročnú infláciu zo 600 percent v roku 1990 na 71 percent v roku 1991 a 42 percent v roku 1992.

Počas prvých dvoch rokov stabilizácie síce ekonomika zaznamenala prepad, ale od roku 1992 bez prestávky rastie a ako jediná v celej Európskej únii sa vyhla recesii počas krízy v rokoch 2008/2009. Za Austráliou, držiteľom súčasného rekordu v počte rokov bez recesie, Poľsko zaostáva o jediný rok.

Úspech poľskej reformy však neinšpiroval ostatné krajiny východného bloku rovnako. Československo začalo so šokovou terapiou presne o rok neskôr. Počas roku 1991 predstavil svoje predstavy o radikálnej ekonomickej reforme aj vtedajší ruský vicepremiér Jegor Gajdar. Na rozdiel od Poľska a Československa však boli ruské reformy neskôr zvrátené.

Európska banka pre obnovu a rozvoj do roku 2014 sledovala pokrok krajín v reformnom procese prostredníctvom rôznych indikátorov, ako napríklad cenová liberalizácia, privatizácia, obchod a menový systém alebo vládne reformy.

Index nadobúda hodnoty od 1 po 4, kde 1 predstavuje malý alebo žiadny posun od centrálneho plánovania a 4 predstavuje štandardnú industrializovanú trhovú ekonomiku. Napriek tomu, že v roku 1989 prešla väčšina ekonomík veľmi obmedzeným alebo žiadnym reformným procesom, v roku 2014 už boli medzi krajinami obrovské rozdiely.

Na jednej strane tu boli krajiny strednej Európy a baltské krajiny, ktoré po páde komunizmu začali s ambicióznym programom liberalizácie a stabilizácie.

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na DennikE.sk

Zdieľať

EÚ žiada vrátiť 28 mil. eur za predražené online vzdelávanie. Polícia žiadny trestný čin nevidí

Európsky protikorupčný úrad preveroval slovenský projekt celoživotného vzdelávania a žiada späť peniaze, ktorými na ne EÚ prispela. Projekt mal za ministra Čaploviča na starosti Národný ústav celoživotného vzdelávania. Ministerstvo školstva teraz vo svojom rozpočte bude musieť nájsť milióny eur a poslať ich späť do Bruselu.

Minúta po minúte

Zdieľať

KDH vyzýva Pellegriniho a Smer, aby prevzali zodpovednosť za mýtny tender z roku 2009. Hnutie žiada aj vypísanie nového tendra a aby firma SkyToll odovzdala celé technické zariadenie štátu za jedno euro.

„Zmluva so SkyToll bola od začiatku podozrivá a naše pochybnosti sme vyjadrili ešte v Národnej rade Slovenskej republiky. Celková suma 106 miliónov ročne je extrémne nadsadená, najmä ak ju porovnáme s Českou republikou, kde systém stál len 43 miliónov ročne. V roku 2015 sme podali podnet na generálnu prokuratúru, ktorý bol po štyroch rokoch zamietnutý. Tento rok nám dal za pravdu NKÚ, keď konštatoval, že vzniklo podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu. Je škandalózne, že vláda sa týmto materiálom ani nezaoberala, len ho vzala na vedomie. Vyzývame premiéra Pellegriniho, ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 asistentom Ľubomíra Vážneho a v rokoch 2006 až 2010 poslancom NR SR, aby vyvodil politickú zodpovednosť. Zároveň žiadame čo najskoršie vypísanie nového tendra a aby firma SkyToll odovzdala celé technické zariadenie štátu za 1 euro,“ uviedol Pavol Zajac.

„Mýtny tender je jednou z najokatejších zlodejín smeráckych vlád. Každú slovenskú domácnosť v ňom okradli o 455 eur. NKÚ konštatoval, že podmienky tendra boli od začiatku nastavené nevýhodne, a nie je možné, aby o tom všetci zúčastnení nevedeli. NKÚ konštatoval, že ak by nebolo peňazí z Európskej únie, tak by Slovensko ani nemalo za čo stavať a opravovať diaľnice – toto je výsledok smeráckeho manažovania štátu. Ak sa bude premiér Pellegrini, tak ako jeho predchodca, snažiť opäť zamiesť túto kauzu pod koberec, bude jasné, že avizovaný ‚nový Smer‘ prináša opäť len staré rozkrádanie,“ dodal europoslanec Ivan Štefanec.

Viac o téme čítajte tu.

Zdieľať

Kto sa narodil v USA a neplatí tam dane, čakajú ho problémy

Európska únia vyzvala USA, aby objasnili pravidlá okolo zdaňovania „náhodných Američanov“, ktorí sa síce v USA narodili, no žili tam len pár mesiacov či rokov. Dlhujú USA na daniach, aj keď o tom nemusia vedieť.

O čo ide: USA sú spolu s Eritreou jedinými krajinami, ktoré zdaňujú nerezidentov z ich globálneho príjmu. V roku 2010 zaviedli zákon, ktorý žiada zahraničné finančné domy, ktoré robia nejaké operácie s USA, aby oznámili do januára 2020 informácie o amerických daňovníkoch. Inak budú čeliť veľkým pokutám.

Banky sa snažili vyselektovať spomedzi svojich klientov ľudí s dvojitým štátnym občianstvom, ktorí neposkytujú americké daňové identifikačné údaje. No problém je s tými, ktorí ich ani nikdy nezískali, lebo z USA odišli, keď boli malí.

Rada Európskej únie zároveň v liste Američanom poznamenala, že majú „priveľa moci na to, aby určili, či banky pravidlá porušili“. A z toho môžu mať banky strach.

Čo s tým: Americká daňová správa nedávno uviedla, že bude na prípady prihliadať jednotlivo, takže banky nemusia byť pod tlakom, že pre jednu chybu pri podozrivom dvojitom občianstve dostanú pokuty.

Ľudia sa však obávajú, že sa na nich pre americké dane bude poľovať. Radšej by sa vzdali amerického občianstva, aby sa vyhli zložitému a nákladnému procesu podávania daňových priznaní americkým úradom. Ak sa ho však chcú zbaviť, musia predložiť potvrdenie, že predchádzajúcich šesť rokov dane riadne platili.

EÚ teraz podľa denníka The Guardian na poslednú chvíľu žiada spresnenie a zníženie sumy 2 350 dolárov za vzdanie sa amerického občianstva. Bez toho čakajú „náhodných Američanov“, ktorých počet sa v Európe odhaduje na tristo- až päťstotisíc, komplikácie.

Vo Francúzsku je napríklad viac ako 40-tisíc takýchto ľudí, v Británii môže byť počet podobný. Riskujú, že im banky budú musieť zmraziť bankové účty.

Zdieľať

Úrad pre verejné obstarávanie reaguje na tlačovú správu OĽaNO o tendri na záchranky, uviedol, že rozsudok Súdneho dvora analyzoval a vo veci sa obrátil na Európsku komisiu. Podľa OĽaNO Slovensku za tender hrozí pokuta.

Celé stanovisko ÚVO bez úprav:

„Úrad pre verejné obstarávanie ( ďalej len „úrad“) pod mojím vedením dôsledne chráni verejný záujem pri nakladaní s verejnými zdrojmi, čoho dôkazom je jednak súčasná rozhodovacia činnosť úradu, ako aj skutočnosť, že v rámci dohľadu sa odborne a komplexne zameriavame aj na oblasti, ktoré doteraz neboli predmetom výkonu kontroly. Príkladom je aj fakt, že sme sa o dané výberové konanie začali zaujímať z vlastnej iniciatívy. Úrad je oprávnený podať žalobu o neplatnosť zmluvy v rámci svojej kompetencie, teda len vtedy, keď má preukázané, že dané výberové konanie sa malo realizovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Výberové konanie bolo realizované podľa legislatívy nastavenej v minulosti. Úrad koná zodpovedne, dôsledne chráni verejný záujem pri preukazovaní zákonnosti alebo nezákonnosti postupu, pričom podrobil právnej analýze aj rozsudok Súdneho dvora uvádzaného na dnešnej tlačovej konferencii pánov poslancov OĽaNO, a preto sa v tejto veci obrátil na Európsku komisiu. V závislosti od jej stanoviska budeme konať ďalej.“

Zdieľať

Pražské letisko Václava Havla prvýkrát prekonalo hranicu 17 miliónov pasažierov za rok. K rastu prispelo najmä zvýšenie počtu priamych liniek do Prahy. Letisko očakáva ďalší rast, preto chce rozšíriť druhý terminál a vybudovať ďalšiu dráhu. (čtk)

Zdieľať

Galantský Samsung má uvoľniť stovky ľudí. Firma hovorí len o reorganizácii výroby

V galantskom Samsungu sa pripravuje väčšie prepúšťanie, podľa neoficiálnych zdrojov by mali prísť o prácu stovky ľudí. Vedenie o znižovaní stavov priamo nehovorí. Tvrdí, že bude reorganizovať proces výroby televízorov na Slovensku.

Pre juhokórejský Samsung v Galante pracovalo ešte na jar približne 1500 ľudí.

Začiatkom budúceho roka by v ňom malo skončiť najmenej 300 až 400 výrobných pracovníkov, tvrdia viaceré zdroje oboznámené s plánmi firmy.

Podľa jedného z nich majú ďalšie zhruba dve stovky zamestnancov odísť z inžinieringu, kvality a nákupu. Prepúšťať sa má na etapy.

V posledných rokoch v Samsungu skončilo zhruba 2000 ľudí.

Čo hovorí firma:

V stanovisku pre Denník E Samsung píše, že sa chystá reorganizovať výrobný proces televízorov na Slovensku. Ako dôvod uvádza meniaci sa globálny trh výroby a predaj.

„Začiatok reorganizácie je naplánovaný od februára 2020, pričom komponenty budú nakupované z našich dodávateľských sietí na základe našej globálnej výrobnej stratégie,“ píše spoločnosť.

… a štát:

Ministerstvo hospodárstva s investorom priebežne komunikuje a v tejto chvíli nemá informácie o prípadnom prepúšťaní zamestnancov, tvrdí hovorca rezortu Maroš Stano.

„Nie sme oprávnení komunikovať situáciu a zámery zamestnávateľov predtým, ako to okomentujú sami,“ odpísal rezort práce na otázku, či má informácie o pripravovanom prepúšťaní a redukcii výroby v Samsungu.

Čo sa stalo s Voderadmi:

Samsung v minulom roku zatvoril závod na produkciu displejov vo Voderadoch.

Časť výroby presťahoval do Galanty, časť liniek smerovala do maďarskej fabriky na periférii Budapešti, píše Trend.

V Maďarsku sa Samsung zameriava na produkciu menších a lacnejších televízorov.

Ako je na tom Galanta:

V Galante vyrába Samsung primárne high-endové televízory, v menšom rozsahu aj veľkoformátové displeje a LCM panely.

Milióny televízorov exportuje prevažne na európske trhy, vlani produkcia klesla vo všetkých troch kategóriách.

Na jar firma priznala, že tento rok presunula výrobu niektorých televízorov do iných závodov koncernu z dôvodu optimalizácie vnútorných procesov a prispôsobenia sa potrebám trhu.

Slovenský Samsung v číslach:

  • patrí do desiatky firiem s najvyššími tržbami (vlani zhruba 1,8 miliardy eur) a je popredným exportérom;
  • za 17 rokov na Slovensku získal od štátu stimuly 131 miliónov eur, spočítal Trend. Daňové úľavy dočerpal v minulom roku;
  • predvlani poslal do centrály zisk z predošlých rokov 595 miliónov eur, čo je zhruba toľko, čo preinvestoval na Slovensku;
  • v období najväčšieho rozmachu pracovalo v galantskom a vo voderadskom závode takmer 6-tisíc ľudí.

Galanta patrí k okresom s najnižšou evidovanou nezamestnanosťou v krajine.

Podiel ľudí bez práce v ňom dosiahol v októbri 2,29 percenta. Nižšiu nezamestnanosť malo len šesť ďalších okresov.

Zdieľať

Obce z východu chcú väčší vplyv vo vodárňach, pomáha im ostrý právnik Krátky

Zhruba 60 východoslovenských miest a obcí zakladá akcionársky klub Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, aby v nej získali väčší vplyv. Spoluzakladateľom klubu je známy právnik Daniel Krátky. Členovia klubu majú podľa Trendu 12 % akcií, najväčší akcionár – mesto Košice – má 20 %.

Prečo je to dôležité: Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) je najväčší slovenský vodárenský podnik, ako jediný zostal výlučne v rukách miest a obcí, podiely v ňom má 770 miest a obcí. Pokrýva územie Košického, Prešovského a malej časti Banskobystrického kraja.

O firmu sa v poslednom čase vedie boj, v konflikte sú najmä manažment spoločnosti a Košičania, ktorí sa usilovali o väčšiu kontrolu vo firme s rozdrobenými podielmi. Poslanci Košíc, ktoré vedie primátor Jaroslav Polačko, odsúhlasili plán skupovať ďalšie akcie, aby vo VVS postupne získali majoritu.

Toho sa však, ako píše Trend, obávajú obce. Vo VVS by to podľa nich potom mohlo „narušiť jednotnú cenu vodného a stočného“. Vo vodárňach totiž funguje princíp solidarity, väčšie mestá s nižšími nákladmi na vodné a stočné priplácajú na malé dediny s oveľa vyššími nákladmi.

O čo ide obciam: Akcionársky klub by mal byť postavený na tom, že každý člen v ňom bude mať rovnaký hlas bez ohľadu na veľkosť akcionárskeho podielu, a čo sa odobrí v klube, pôjde na valné zhromaždenia vodární ako jednotné stanovisko všetkých členov. Akcionársky klub má ambíciu získať do svojich radov čo najviac členov, aby vodárne ovládol.

Širšie súvislosti: Nový akcionársky klub je podľa Trendu v súlade so závermi nedávneho preverovania bratislavských vodární Najvyšším kontrolným úradom, ktorý zdôraznil, že verejný záujem sa vo vodárňach napĺňa v plnej miere iba vtedy, ak zostávajú v rukách miest a obcí.
V štruktúrach akcionárskeho klubu sa objavil právnik Daniel Krátky, ktorý sa v minulosti zúčastnil na viacerých súbojoch o podniky ako Slovglass, Chemko, Novoker či nebankovku Drukos. Pri nich dochádzalo aj k pokusom o nepriateľské prevzatia.
Krátky má povesť ostrého právnika, Trend sa ho preto pýtal, či VVS nechce sám ovládnuť. „O nejakú skrytú privatizáciu vodární rozhodne nemám záujem. Čo bude o desať rokov, uvidíme, ale dnes som iba poradcom akcionárov,“ povedal D. Krátky a dodal, že skryté ovládnutie vodární ani nie je možné, ich vlastníci majú na akcie predkupné právo.

Daniel Krátky Foto – archív DK

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať