Denník N

30 rokov po: Kvalita demokracie a inštitúcií v strednej Európe sa zhoršila, varujú viedenskí ekonómovia

Zdroj - WIIW
Zdroj – WIIW

Autor je ekonóm

  • Kvalita demokratickej vlády a verejných inštitúcií je kľúčovým predpokladom na pokračovanie v ekonomickom dobiehaní Západu. 
  • Za ostatné desaťročie sa pritom nezávislosť a kvalita verejných inštitúcií v strednej Európe zhoršila, upozorňuje viedenský ekonomický inštitút WIIW.  

O čo ide: Nezávislosť a kvalita demokratických inštitúcií vo väčšine strednej a východnej Európy sa za ostatné desaťročie zhoršili. Ak bude tento trend pokračovať, bude to znamenať problém pre dlhodobé vyhliadky hospodárskeho rastu.

Autoritárstvo, unesený štát a zasahovanie do nezávislosti inštitúcií sú na vzostupe naprieč väčšinou východoeurópskych krajín vrátane stredoeurópskych členov Európskej únie. Aj keď v súvislosti s ohrozením demokracie sa najviac pozornosti venuje Maďarsku, Poľsku a Turecku, „v skutočnosti tieto krajiny nie sú výnimkou“.

Podľa indexu V-Dem (Index rôznorodosti demokracie) je demokracia pod tlakom v mnohých častiach východnej Európy, minimálne v ostatnom desaťročí.

Upozorňuje na to štúdia „Pohľad späť, pohľad do budúcnosti: Stredná a východná Európa 30 rokov po páde Berlínskeho múru“ od Viedenského inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku. Jeho analýza hneď v úvode detailne rozoberá viaceré aspekty dokumentujúce, že za posledných 30 rokov sa všetky východoeurópske krajiny s výnimkou Ukrajiny v rôznej miere priblížili ekonomickej úrovni Nemecka.

Záverečná časť hodnotiacej analýzy však pri pohľade do budúcnosti upozorňuje na dôležité obmedzenia pre ďalšie pokračovanie v raste ekonomickej prosperity.

Prečo je to dôležité: Oslabenie demokracie je dôležité z mnohých dôvodov, no jedným z nich je dôsledok pre kvalitu inštitúcií. Viedenskí ekonómovia pripomínajú bohatú akademickú literatúru ilustrujúcu dôležitosť inštitúcií pre to, do akej miery krajinu považujeme za „rozvinutú“.

Hospodárska konvergencia — zvyšovanie ekonomickej úrovne smerom k bohatším krajinám — nie je automatická, no je podmienená špecifickými politikami a vhodným nastavením inštitucionálneho rámca v krajine, upozorňuje WIIW na ďalšie akademické štúdie.

Negatívne politické tendencie v mnohých krajinách regiónu už majú dôležitý dosah na kvalitu, kapacitu a nezávislosť inštitúcií. A to môže byť problém pre budúci hospodársky rast, pretože to vplýva na priaznivosť prostredia na investovanie.

Čo je to V-Dem index:
V-Dem (Index rôznorodosti demokracie) je nový prístup k mapovaniu a meraniu rozvoja demokracie. Zohľadňuje komplexnosť konceptu demokracie ako systému vlády, ktorý je výrazne rozsiahlejší, než je pravidelné konanie volieb. V-Dem index rozlišuje päť kľúčových princípov demokracie: princíp volieb, zásadu slobody, účasť spoločnosti na správe veci verejných, proces verejného dialógu a diskusie a princíp rovnosti pred zákonom. V-Dem index zbiera a vyhodnocuje dáta z meraní vývoja v týchto piatich oblastiach.

Čo možno očakávať: V prvej tretine obdobia po páde železnej opony krajiny východnej Európy výrazne Západ dobiehali, a to vďaka úvodnému nadšeniu pre budovanie demokracie a nových, slobodných inštitúcií.

V nasledujúcom desaťročí, keď krajiny východnej Európy úspešne vstúpili do Európskej únie, skvalitňovanie v oblasti demokracie pokračovalo, ale miernejšie.

No v poslednom desaťročí došlo k zhoršeniu ukazovateľa kvality demokratických inštitúcií. Za celý región sa vrátili prakticky až na úroveň roku 1997.

Najvýraznejšie zhoršenie v kvalite a nezávislosti demokratických inštitúcií zaznamenali krajiny ako Ukrajina, Srbsko, Maďarsko a Poľsko, no zhoršenie si zapísalo aj Česko a Slovensko.

Prečo je problémom korupcia: WIIW analyzuje zhoršenie kvality demokracie aj na základe makroekonomických dát Svetovej banky. Tá pravidelne mapuje stupeň kontroly nad korupciou, úroveň vlády zákona, hlas verejnosti a zodpovedanie sa politikov voličom, efektívnosť fungovania vlády, ako aj kvalitu regulatórneho prostredia.

Na základe vývoja indexu vnímania korupcie od Transparency International upozorňuje WIIW na to, že vážnym problémom regiónu je korupcia. Stav v tejto oblasti sa za ostatné desaťročie zhoršil aj vo východoeurópskych členských štátoch Európskej únie, teda nielen v tých za jej hranicami, upozorňuje WIIW.

Ako to súvisí s autoritárstvom: Za nárastom autoritárskych tendencií v jednotlivých krajinách vidí WIIW viacero faktorov, no niektoré z nich sú spoločné.

V prvom rade, podľa WIIW sa ukazuje, že po páde železnej opony sa politický liberalizmus vo východnej Európe veľmi hlboko nezakorenil. Tento umelý, povrchný liberalizmus umožnil obrat smerom k populizmu, ktorý charakterizuje polarizácia spoločnosti, politika osobností, nedôvera voči inštitúciám a nevraživosť voči pluralizmu — tolerancii voči rôznorodosti názorov.

Východná Európa jednoducho nemá niekoľko storočí budovanú tradíciu demokracie ako USA či Francúzsko, čo sťažuje šance na prežitie demokracie, varuje WIIW.

Prečo ochablo reformné úsilie: Okrem toho, ukazuje sa, že mnohé krajiny zaznamenávajú pokles motivácie držať sa dosiahnutých reforiem po tom, čo sa im podarilo vstúpiť do Európskej únie. WIIW poukazuje na všeobecný trend výrazného zrýchlenia pokroku v reformách pred vstupom do EÚ, no jeho následného ochabnutie po úspešnej európskej integrácii.

A navyše, rozčarovanie z ekonomického vývoja po roku 1989, najmä z nárastu príjmových a majetkových nerovností, poskytuje populistom cenný nástroj, ktorý neváhajú využiť vo svoj prospech.

Kde vidí WIIW nádej: Inštitút si všíma, že vo viacerých krajinách sa už začal spoločenský zápas bojujúci proti tendencii nárastu autoritárskych režimov. „Naprieč celým regiónom existuje mladá, vzdelaná generácia, ktorá cestuje a chce domov priniesť mnohé z dobrých príkladov zažitých v západnej Európe,“ nádejajú sa ekonómovia WIIW.

„Títo mladí ľudia sa dívajú smerom k Bruselu, od ktorého očakávajú povzbudenie a podporu, no musíme konštatovať, že niekedy boli Bruselom zradení,“ poznamenáva WIIW. Tento vývoj bude preto veľkým testom aj pre Európsku úniu, najmä vo vzťahu k Poľsku a Maďarsku.

WIIW poukazuje na akademické štúdie o tom, že EÚ sa ocitla v pasci „autoritárskej rovnováhy“, a upozorňuje aj na nedostatočnú úroveň zrelosti politických strán na celoeurópskej úrovni. Tie môžu skĺznuť k obrane spolustraníkov, hoci sa v domovských krajinách správajú autoritársky. Zároveň však WIIW pripomína dostupný nástroj – hrozbu obmedzenia pri čerpaní eurofondov, ktorý by mohol Brusel použiť voči krajinám porušujúcim demokratické princípy.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika

Teraz najčítanejšie