Denník N

Vymieňať striekačky drogovo závislým sa podľa analytikov vráti takmer trojnásobne

OZ Odyseus
OZ Odyseus

Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií sa pozrel na to, či výmena striekačiek pre narkomanov je efektívna.

Oplatí sa vymieňať striekačky ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy? Štátny Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií hovorí, že spôsob, akým vymieňa striekačky občianske združenie Odyseus, sa oplatí.

Každé euro, ktoré do projektu dajú, sa podľa ich prepočtov vráti takmer trikrát. „Podľa odhadov IFP je tento program vysoko nákladovo efektívny,“ napísal inštitút vo svojom komentári. Návratnosť peňazí je omnoho vyššia, ako odporúčajú medzinárodné inštitúcie pri investíciách z verejných peňazí – odporúčajú 3,5 až 5 percent. Program výmeny striekačiek má 16 percent.

Benefit z výmeny striekačiek je 106-tisíc eur v priebehu 25 rokov na jedného narkomana, ktorý sa nenakazil žltačkou typu C. Toľko by sa ušetrilo za jeho liečbu a zhoršenie kvality života. Celkové náklady na výmenu striekačiek pre zhruba tisíc narkomanov sú 90-tisíc eur na rok.

Ako to funguje

Združenie Odyseus má program Chráň sa sám, v ktorom 17 rokov vymieňa injekčné striekačky ľuďom, čo injekčne užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise v Bratislave. Sterilné striekačky pri ňom vymieňajú za použité. Znižujú tak riziko nákazy HIV alebo žltačky typu C u závislých, ktorí by si striekačky medzi sebou vymieňali. Keďže použité striekačky zbierajú, nedostanú sa tak do parkov či uličiek.

Združenie vymieňa striekačky raz týždenne v štyroch lokalitách Bratislavy – vo Vrakuni, Vlčom Hrdle, v Petržalke a Novom meste. V posledných rokoch združenie Odyseus vymieňa striekačky približne tisícke užívateľov. Jednej osobe vymení za rok 140 striekačiek.

Ide o zhruba 23 percent ľudí, ktorí v Bratislave injekčne užívajú drogy. Ak by sa program výmeny striekačiek viac rozšíril, bol by ešte efektívnejší.

Okrem výmeny striekačiek je toto pre združenie aj prvý moment, keď sa s narkomanmi stretnú, poskytujú im poradenstvo a pomoc.

Podobné programy na výmenu striekačiek drogovo závislým ľuďom majú aj západné krajiny, píše inštitút. Vznikli najmä kvôli nárastu epidemických chorôb a rýchlo sa šíriacemu HIV medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy v 80. rokoch. Najčastejšie robia tieto programy mimovládne organizácie, podľa inštitútu však napríklad Austrália takýto program platí z rozpočtu.

Zahraničné štúdie vo väčšine hovoria, že výmeny striekačiek spomaľujú šírenie infekčných chorôb medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy, a poskytovanie zdravotníckeho materiálu nevedie k zvýšenému užívaniu drog v tejto skupine ľudí.

Ako to vypočítali

Vypočítať, či je takýto program efektívny, nie je jednoduché. Inštitút si pre výpočet vybral to, ako výmena striekačiek znižuje počet ľudí, ktorí užívajú injekčne drogy, nakazených žltačkou typu C. Nezaoberali sa počtom odvrátených nakazení HIV, lebo za ostatných desať rokov bola možnosť nákazy zanedbateľná.

„Vlani sa podarilo zabrániť 18 percentám nákaz touto chorobou, čo pri použití konzervatívnych odhadov na základe oficiálnych štatistík znamená 2,5 nákazy,“ napísal inštitút. Ak sa odvráti nákaza, je z toho benefit počas 25 rokov v hodnote 106-tisíc eur. Ide o peniaze, ktoré by sa zaplatili za liečbu a aj zhoršenie kvality života.

Celkové náklady na výmenu injekčných striekačiek boli 90-tisíc eur za rok.

Pri výpočte odvrátených nákaz inštitút používal takzvaný epidemiologický model. Pri ňom sa simuluje šírenie infekčných chorôb. Takéto modely spájajú závery medicínskych štúdií o prenose infekčných chorôb medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy, s empirickými odhadmi opisujúcimi ich správanie. „Správne zostavený epidemiologický model by mal čo najpresnejšie kopírovať šírenie infekčných chorôb,“ píše inštitút.

A ako vypočítali, koľko peňazí môže odvrátenie nákazy ušetriť? Najskôr sa pozreli, koľko stojí liečba nakazeného pacienta. Podľa údajov poisťovní ide o 2400 eur ročne na každého pacienta. Liečba je tým drahšia, čím je väčšia záťaž na pečeň. Na druhej strane náklady môžu byť nižšie, ak mal pacient dobrú fyzickú kondíciu. Pri ľuďoch, ktorí užívali drogy injekčne, je preto predpoklad, že náklady budú vyššie a budú aj častejšie komplikácie.

Okrem nákladov inštitút pri výpočte rátal aj s kvalitou života, ktorá sa zhorší, ak sa človek nakazí žltačkou typu C. Na vyčíslenie kvality života inštitút použil zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ten určuje mieru náhrady pri rôznych chronických ochoreniach (bez postihnutia – 0 percent, úplné postihnutie – 100 percent). Ľudia, ktorí užívajú injekčne drogy, majú hodnotu 35 percent, a to pre stredne ťažkú duševnú poruchu a poruchu správania, ktoré spôsobili psychoaktívne látky. Ak sa niekto nakazí žltačkou typu C, hodnota je 50 percent.

Celkovo sa teda kvalita života ľudí, ktorí užívajú drogy, po nakazení žltačkou zhorší o 15 percent. Jeden rok zdravého života je u nás určený ako 24-násobok priemernej mesačnej mzdy. „V roku 2014 bola takto určená hodnota zdravého roku života 19 320 eur,“ dodáva inštitút.

Pri určovaní nákladov, ktoré sa ušetria, ak sa predíde nakazeniu žltačkou, sa pozreli aj na dožité roky. Ľudia, ktorí sa nakazili žltačkou typu C, sa dožívajú 59 rokov. Podobného veku sa však podľa inštitútu dožívajú aj ľudia, ktorí dlhodobo užívajú drogy. „V odbornej literatúre sme navyše nenašli dôkaz, že by táto nákaza významne skracovala život človeka užívajúceho drogy. Priemerný vek klienta OZ Odyseus je 35 rokov, benefity odvrátených nákaz preto vznikajú v období približne 25 rokov,“ vysvetľuje inštitút.

Na to, aby vedeli určiť, či je program výmeny striekačiek efektívny, museli ušetrené náklady porovnať s tým, čo to združenie stojí. Výmena striekačiek stojí ročne 90-tisíc eur. Do tohto inštitút zarátal peniaze, ktoré stáli striekačky aj odpracované hodiny, a aj administratívu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Ekonomika

Teraz najčítanejšie