Denník N

Konkurzom roka 2019 je bankrot Kačky

Foto - archív
Foto – archív

Autor je hlavný analytik Finstat.sk

V roku 2019 vyhlásili súdy konkurz na majetok 235 slovenských právnických osôb. Oproti predchádzajúcemu roku je to len o šesť percent menej. No v porovnaní s rokom 2015 to nie je ani polovica.

Najviac konkurzov vyhlásili bratislavskí a košickí sudcovia Katarína Bartalská, Róbert Zsiga či Július Tóth, keďže až 44 % bankrotov sa týkalo úpadcov sídliacich v týchto dvoch krajoch. Najčastejšie využívanými konkurznými správcami boli zástupcovia komanditnej spoločnosti I&R Konkurzy a reštrukturalizácie a JUDr. Marek Radačovský.

Priemerný počet dní od návrhu na konkurz po jeho vyhlásenie sa vlani nepatrne predĺžil na 131 dní. Od začatia samotného konkurzného konania po bankrot uplynulo v priemere sto dní, kým rok predtým to bolo 95 dní. Do oboch priemerov FinStat nezarátal tých úpadcov, u ktorých došlo k premene reštrukturalizácie na konkurz.

Najväčším úpadcom minulého roka podľa hodnoty aktív bola

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

    Ekonomika

    Teraz najčítanejšie