Denník N

Rok 2019 patril v PARTNERS GROUP SK investíciám do ľudí

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK uzavrela rok 2019 s mimoriadne úspešnými obchodnými výsledkami, čím nadviazala na doterajšie roky kontinuálneho rastu. Generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Juras vidí za úspechom spoločnosti predovšetkým fakt, že spoločnosť neustále investuje do svojich klientov a spolupracovníkov.

Ako by ste v skratke zhodnotili hospodárske výsledky spoločnosti v uplynulom roku?

Uplynulý rok bol rokom investovania do ľudí, a to do našich klientov, ako aj spolupracovníkov. Čím je spoločnosť väčšia a zrelšia, tým náročnejšie sa udržuje jej rast. My sme si dali ambiciózny cieľ neustále rásť dynamickým tempom, a to sa nedá inak než prostredníctvom neustálych inovácií, zlepšovania sa a prinášania novej pridanej hodnoty. Prioritou sú pre nás ľudia, a preto neustále prinášame nové riešenia. Našim klientom chceme priniesť špičkovú službu s najmodernejšími parametrami a riešenia na zhodnotenie ich majetku, a našim sprostredkovateľom ponúkame efektívne nástroje na prácu a budovanie svojho podnikania. Uplynulému roku dominovala digitalizácia, uviedli sme viaceré nové aplikácie a interaktívne riešenia.

O čo ide konkrétne?

Predovšetkým je to nový nástroj finančného plánovania Life Planner, vďaka ktorému sa výrazne zjednodušila a zefektívnila práca našich spolupracovníkov. Posunuli sme tak finančnú službu opäť na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň a trúfam si tvrdiť, že vďaka zrozumiteľnému objasneniu finančného plánovania a zreteľnej vizualizácii finančných cieľov klienta a korelácie medzi nimi sme aj týmto spôsobom prispeli k zvyšovaniu finančnej gramotnosti. Uviedli sme tiež Invest Planner, ktorý obdobným spôsobom prezentuje oblasť investovania. Tieto nástroje sú revolučné z pohľadu klientov aj spolupracovníkov.

Po niekoľkoročných úvahách a náročných prípravách ste ako prvý finančný sprostredkovateľ založili obchodníka s cennými papiermi PARTNERS INVESTMENTS. Ako hodnotíte prvých päť mesiacov spoločnosti na trhu investovania?

Spustenie PARTNERS INVESTMENTS hodnotím mimoriadne úspešne.

V tomto momente môžeme skonštatovať, že spoločnosť sa etablovala dobre, vzhľadom na objem investícií, ktoré už teraz spravuje, a pridanú hodnotu, ktorú prináša klientom.

Aké ďalšie ambície má spoločnosť v oblasti prinášania vlastných produktov na trh?

Vďaka dlhoročnej práci s klientmi máme vedomosti o tom, čo na trhu chýba. Od nášho vzniku sme pracovali na vytvorení produktov, ktoré boli na trhu jedinečné a mali pre klientov pridanú hodnotu. V tejto stratégii plánujeme pokračovať. V súčasnosti sa zameriavame na vytvorenie správcovskej spoločnosti a vlastné riešenia v oblasti podielových fondov pod značkou Partners Asset Management.

Pred dvomi rokmi ste vstúpili na bulharský trh. Ako sa spoločnosti darí na tomto trhu? Plánujete priniesť PARTNERS INVESTMENTS do Bulharska?

Bulharský trh pre nás predstavuje veľký potenciál. Ťažiskovou úlohou bolo v Bulharsku v uplynulom roku rozvíjať nových spolupracovníkov a vychovávať manažérov. Nedávne povýšenia na pozíciu Team Managerov napovedajú, že sa nám aj v tejto oblasti darí. Oceňujem spolupracovníkov zo Slovenska, ktorí sa chopili šance dať svojej kariére medzinárodný rozmer. Práve vďaka ich aktívnemu angažovaniu naša spoločnosť na bulharskom trhu rastie. Čo sa týka PARTNERS INVESTMENTS, áno, plánujeme jej aktivity rozšíriť aj na bulharský trh.

V uplynulom roku ste realizovali aj prieskum spokojnosti klientov. Prekvapili vás niečím jeho výsledky?

Prieskumy spokojnosti realizujeme pravidelne, keďže sú pre nás dôležitým zdrojom informácií a tiež silným nástrojom podpory spolupracovníkov. Tento prieskum bol v poradí tretím a opäť ho pre nás realizovala renomovaná medzinárodná spoločnosť AC Nielsen. Spokojnosť klientov trvalo monitorujeme a systematicky pracujeme na udržiavaní jej vysokej hodnoty. Prekonanie hranice celkovej spokojnosti bolo príjemným zadosťučinením. Spokojnosť klientov na úrovni 95 % je veľkým ocenením profesionality a kvalitnej práce našich spolupracovníkov a tiež veľkým záväzkom neustále na sebe pracovať v budúcnosti. Mimoriadne nás potešila aj hodnota NPS – 46 (Net Promoter Score), čo je ukazovateľ toho, do akej miery sú klienti ochotní našu službu ďalej odporučiť. Verím, že našim spolupracovníkom táto skutočnosť priaznivo ovplyvní získavanie nových klientov a nových spolupracovníkov.

Jedným zo spôsobov, ako sa snažíte zvyšovať finančnú gramotnosť ľudí na Slovensku, sú aktivity Nadácie PARTNERS. Aké máte plány na ďalšie obdobie?

Nadácii PARTNERS sa darí úspešne rozvíjať svoje aktivity v mnohých oblastiach, a to predovšetkým vďaka aktivite spolupracovníkov spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorí sa do jej projektov zapájajú. Zameriavame sa predovšetkým na zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí, no máme mnoho pekných projektov aj pre širokú verejnosť. Všetky závisia od nadšenia a ochoty našich spolupracovníkov, a preto by som rád ocenil a poďakoval sa každému, kto venoval svoj čas a energiu do projektov nadácie.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie