Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Ako sa zorientovať v poplatkoch pri investovaní do fondov? 

 • Na aké rôzne poplatky sa mám spýtať, keď sa rozhodnem investovať na finančných trhoch? 
 • Aké sú typické pasce, do ktorých sa môže dostať malý investor pri zle zvolených poplatkoch?
 • Prečo sú tzv. ETF fondy zväčša lacnejšie ako podielové fondy?

Investovanie na finančnom trhu je už aj na Slovensku masová záležitosť, podľa prieskumu Focusu z leta minulého roku na finančnom trhu v nejakej forme investovalo 18 % Slovákov. Najviac ich peňazí smerovalo do podielových fondov.

Na kúpu podielových listov ich väčšinou nahovorili pracovníci na pobočkách bánk alebo sprostredkovatelia. Sľubovali im, že pri správnej voľbe a dostatočne dlhom držaní investície by na nich mali určite zarobiť viac ako na bankových účtoch.

Väčšina z týchto ľudí však pravdepodobne nevie, koľko ich stoja poplatky spojené s investovaním. Porátať si poplatky a vyznať sa v ich štruktúre pri investovaní do fondov je zložité aj pre ľudí so skúsenosťou s finančnými produktmi.

„Aj z nášho prieskumu vyplynulo, že ľudia si nevedia spočítať, aká štruktúra poplatkov je pre nich výhodná,“ hovorí Pavel Škriniar z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na čo väčšina malých investorov nemyslí:

 • Konečný výnos investície nezávisí len od zvolenej investície a od toho, ako priaznivo sa budú vyvíjať finančné trhy.
 • Výnos ovplyvnia s rôznym efektom aj poplatky. S rôznym preto, že niektoré sú jednorazové a ich efekt sa časom stráca. Iné platí investor stále, po celú dobu investovania.
 • Poplatky bude klient platiť bez ohľadu na to, ako sa bude jeho investícii dariť. Niektoré sa dajú dohodnúť individuálne, s niektorými sa hýbať nedá.

Pri predaji a dohodovaní poplatkov majú podľa Škriniara výhodu sprostredkovatelia oproti bankárom.

Pretože kým bankári majú presne stanovené, pri akých objemoch môžu znižovať poplatky, finanční agenti majú rozhodovanie voľnejšie.

Aj preto, že môžu zohľadniť celkový počet produktov, ktoré si klient od nich zakúpi.

Aké poplatky sa vo fondoch používajú: 

 • vstupné a výstupné poplatky,
 • priebežné poplatky,
 • manažérske poplatky.

Otázky, ktoré si musíte položiť, keď vás v banke alebo inde nahovárajú na investovanie: 

Budem pri kúpe investície platiť vstupné poplatky?

V akom prípade z nich môžem získať zľavu?

V akom prípade platím aj výstupné poplatky?

 • Vstupné a výstupné poplatky zo zákona môžu dohromady tvoriť najviac 5 % vkladu/výberu. Nie pri všetkých fondoch ich správcovia od klientov pýtajú. Ak sa vstupný poplatok účtuje, pri sporení do fondov ho možno splatiť naraz alebo rozložiť až na niekoľko rokov. V určitých prípadoch sa na tom môže klient s predajcom dohodnúť.

Aj keď to klient nevidí, vstupný poplatok putuje predajcovi. Neznamená to však, že je v plnej výške príjmom sprostredkovateľa, ktorý s ním investíciu uzavrel.

Ak ide o sprostredkovateľskú sieť s multilevelovým riadením, rozdeliť sa môže na niekoľkých úrovniach, a tak konkrétny sprostredkovateľ, ktorý fond klientovi predal, môže dostať len jeho zlomok. „Nedá sa jednoznačne povedať, akú časť poplatku inkasuje človek, s ktorým klient rieši investíciu. Toto číslo sa veľmi rôzni medzi jednotlivými hráčmi na trhu,“ približuje prax Škriniar.

V každom prípade však treba myslieť na to, že vstupný poplatok je náklad pre klienta – investora.

Výstupný poplatok sa uplatňuje zvyčajne pri nedodržaní vopred stanoveného investičného horizontu. Jednoducho povedané, je to zvyčajne pokuta za to, že človek vyberá peniaze skôr, ako sa dohodlo na začiatku. Pri investícií presahujúcej päť rokov sa výstupný poplatok zvyčajne neplatí.

Mal by som sledovať priebežné poplatky, keď ich aj tak neviem ovplyvniť?

 • Priebežné poplatky – za správu a depozitárovi – investor počas roka nevidí. Výkonnosť fondu, ktorú správca pravidelne zverejňuje, je už o tieto poplatky očistená. Dozvedieť sa o ich výške môže z dokumentu s názvom Kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo z koncoročného výpisu. Klient ich nevie ovplyvniť, určuje a oznámením ich mení správca na základe nákladov z predchádzajúceho roka.

Tieto poplatky odzrkadľujú, ako nákladne vie správca spravovať prostriedky vo fonde. Práve tieto poplatky bývajú pri indexových fondoch (ETF) nižšie v porovnaní s bežnými podielovými fondmi. Kým podielový fond má zhruba 2,5 -percentný poplatok, ETF ho zvyknú mať 0,07- až jednopercentný.

Rozdiel vzniká v tom, že pri aktívne spravovanom fonde treba zaplatiť človeka, ktorý dianie na trhoch sleduje namiesto investora.

ETF iba kopíruje index, teda niet nikoho, kto by reagoval na aktuálnu situáciu úpravou portfólia fondu.

Je lacnejšia správa v ETF fondoch dôvod, prečo by ma mali zaujímať?

Dilema, nakoľko sú priebežné poplatky pre investora dôležité, je na mieste. Pavel Škriniar si napríklad myslí, že pre investora je aj tak dôležitý konečný výnos a nie to, koľko stálo dosiahnuť ho.

Ak investor s výnosom spokojný nie je, je správne pozrieť sa, či ho zbytočne neznížili priebežné poplatky. „Aj pri taxíku sa zaujímame o konečnú cenu a nie o to, aké náklady má s cestou spojené majiteľ vozidla,” prirovnáva.

Avšak lacnejšia správa spolu s dosahovanými výsledkami je jeden z dôvodov, prečo ETF zažívajú veľký nárast záujmu investorov. Tieto fondy sa nesnažia o ťažko dosiahnuteľné – prekonávať benčmarkové indexy aktívnou správou –, len vybrané indexy kopírujú.

A dosahujú lepšie výsledky. „Takmer 92 % klasických podielových fondov nedokáže v 15-ročnom horizonte prekonať výkonnosť indexu, s ktorým súperia,“ hovorí riaditeľ analytickej spoločnosti Benchmark Research& Consultancy Michal Nalevanko.

Mám platiť aj manažérsky poplatok, nakoľko je pre mňa jeho výška dôležitá?

 • Manažérsky poplatok si môže účtovať sprostredkovateľ alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý klientovi namieša fondový kokteil. Je to cena za to, že sa o neho každý rok stará s odbornou starostlivosťou.

Tento poplatok nie je limitovaný, obvykle si sprostredkovateľ pýta 0,5 %, obchodníci s cennými papiermi predávajúci indexové fondy (napríklad Finax alebo Partners Investments) si pýtajú 1 % z majetku investora.

Investori ho budú platiť každý rok. Tak ako bude stúpať výška ich investície, tak sa bude zvyšovať aj absolútna výška tohto poplatku.

V niektorých spoločnostiach môžu mať manažérske poplatky aj inú formu, napríklad v European Investment Centre môže byť manažérsky poplatok stanovený nielen percentom, ale napríklad aj ako percento z nadvýnosu. Formu si v tomto prípade dohoduje klient s predajcom.

Je lepší vyšší vstupný alebo radšej menší priebežný poplatok?

Všetky poplatky by mal záujemcovi o investovanie vysvetliť ten, kto mu fondy predáva.

Aj keď opticky môžu najmä na začiatku klienta zaujať vstupné poplatky, pretože ich musí zaplatiť skôr, ako vôbec pošle peniaze pracovať na finančný trh, významnejší preňho nakoniec bude manažérsky poplatok.

„Určite nie je lákavé, ak agent pýta 5 % zo vstupnej investície. Zaplatiť 1 % ročne sa zdá výhodnejšie. No už po piatom roku trvania investície sa výhodnosť preklápa v prospech vstupného poplatku,“ hovorí Škriniar. Pri desaťročnom trvaní investície sa už podľa neho do porovnania dostanú dve čísla: 5 % a 12,6 %.

Ľudia však podľa neho pri dohodovaní sa so sprostredkovateľom radšej volia dlhotrvajúcu malú bolesť ako jednorazové väčšie zabolenie. Hoci sa im neskôr môže ukázať, že sa každoročne sužovali zbytočne.

Zaviazal som sa platiť manažérsky poplatok, čo mám čakať?

Pri manažérskom poplatku, hoci môže byť nízky, si podľa Škriniara ľudia neuvedomujú jedno riziko. Aj pri jednopercentnej výške manažérskeho poplatku sa v určitom momente stane, že ho pravidelné mesačné vklady nemusia pokryť. Jednoducho preto, že majetok (za predpokladu zhodnocovania) rastie, a tak bude rásť aj absolútna výška poplatku.

„Pri skutočne dlhodobých sporeniach sa veľmi ľahko môže stať, že manažérske poplatky zhltnú nielen všetky prichádzajúce peniaze, ale zahryznú sa aj do úspor.“ hovorí Škriniar.

Ak si investor po prekročení takéhoto zlomového bodu bude chcieť svoje prostriedky vybrať, môžu na neho čakať nároky za neuhradené poplatky. A to za tie roky, keď ročné vklady nepokryli poplatky. Bude ich musieť uhradiť.

Príklad: 

Človek investuje jednorazovo 10-tisíc eur a pravidelne mesačne sporí po 50 eur. Sporiť si chce 20 rokov. Predpoklad pre výpočet je, že peniaze vo fonde sa zhodnocujú 5 % ročne (to už je zhodnotenie očistené o priebežné poplatky, ktoré sú 2,5 %).

 • Na vstupnom poplatku jednorazovej investície zaplatí 5 %, čo je 500 eur. Zhodnocovať sa mu tak začne len 9500 eur. Pri priemernom ročnom zhodnotení 5 % sa na sumu 10-tisíc eur dostane v druhom roku trvania investície.
Graf – Pavel Škriniar
 • Pri pravidelnom sporení 50 eur mesačne môže mať na výber z troch typov poplatkov: jednorazový, postupný a priebežný. Jednorazový sa platí na začiatku sporenia, postupný sa platí počas vopred stanoveného obdobia a priebežný počas celého trvania sporenia.
 • Pri vstupnom poplatku 5 % z hodnoty všetkých pravidelných vkladov napríklad pri postupne platenom poplatku bude čakať takmer osem rokov, kým sa stav investície vyrovná vkladom. „Mnohé sporiace schémy ponúkajú zľavy, ak klient zaplatí poplatok vopred. Či už jednorazovo alebo v určitých splátkach. Agent má takto vyššiu istotu výplaty provízie a klient akoby získal permanentku na investovanie. Môže ho to motivovať k tomu, aby so sporením neprestával,“ vysvetľuje Škriniar.
Graf – Pavel Škriniar
 • Predstavme si, že sprostredkovateľovi alebo obchodníkovi s cennými papiermi sa klient v úvodnej zmluve zaviazal platiť manažérsky poplatok 1 % z aktív ročne. To, že tento poplatok platí, si môže všimnúť na výpise z účtu, ktorý dostáva začiatkom roka. Vykazovanie tohto poplatku môže byť rôzne. Správca mu môže na výpise ukázať celé zhodnotenie prostriedkov a následne ho upraviť o manažérsky poplatok alebo klientovi prizná už očistený výnos.
 • Tento manažérsky poplatok bude so zvyšujúcim sa majetkom v absolútnej hodnote rásť. V určitom bode sporenia, keď bude objem majetku dostatočne vysoký, tak môže byť pravidelný poplatok vyšší, ako bude pravidelný vklad. Do pasce, keď sporiteľovi vklady nepokryjú poplatky, sa podľa Škriniara dostane po 22 rokoch sporenia.
 • Bežný klient však podľa Škriniara sporí v priemere sedem rokov. Do tohto bodu sa tak väčšina nedostane. „Navyše, očakávam, že tí, čo vydržia, budú postupne sporiť vyššie sumy. Reálne sa tak do tejto situácie nedostanú,“ myslí si.
Bez manažérskeho poplatku so vstupným 5 % alebo manažérsky 1 %, alebo vstupný poplatok 2,5 % a manažérsky 0,5 %. Graf – Pavel Škriniar

Sú ETF fondy naozaj také zaujímavé ako tvrdí poradca?

Aj keď slovenskí investori doteraz využívali hlavne možnosti investovať do podielových fondov (obvykle správcov v bankových skupinách), aktuálne sú v kurze aj ETF (exchange traded fund) alebo indexové fondy. Štandardne sa používajú tieto názvy ako synonymá, no medzi ETF sú aj fondy, kde žiadny relevantný index neexistuje.

Každý ETF je v podstate fondom, ktorého podiely sa obchodujú na burze. „Investorom poskytujú porovnateľné výhody ako klasické podielové fondy – investície do nich sú diverzifikované a vždy je možné ich predať alebo nakúpiť,“ hovorí Maroš Ovčarik z Partners Investments.

Na rozdiel od klasických fondov, v ktorých je cena jedného podielu počítaná raz za deň, ceny ETF sa počas dňa menia.

Investovanie do ETF fondov má pre slovenských investorov okrem nižších poplatkov jeden rozmer navyše. A to daňový. Investície do ETF sú od dane oslobodené, ak trvajú viac ako rok. A tak môžu investorovi zarobiť ešte viac.

Kedy sú investičné fondy oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby:

 • Ak sú verejne obchodované a cenné papiere vlastníte viac ako 1 rok.
 • Ak ide o dlhodobé investičné sporenie. Portfólio je zriadené na najmenej 15 rokov a za celý čas z neho nebolo vyplatené plnenie. Maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok, je 3000 eur.
 • Ak je príjem do 500 eur. Ak sú príjmy z prevodu cenných papierov, pri ktorých predaji nebol dodržaný ročný časový test, do 500 eur ročne, sú oslobodené od dane. Daň sa platí až z výnosov nad túto čiastku.

Globálny svet ETF sa nafukuje

  • Aktíva ETF dosahujú v súčasnosti takmer 6 biliónov USD a pokrývajú praktický každý segment finančného trhu.
  • Dominantnou triedou aktív, ktoré tvoria majetok globálnych ETF, sú akcie. Približne tri zo štyroch dolárov, ktoré sú investované v ETF, sú investované práve na akciových trhoch po celom svete (76,4 %).
  • Najrýchlejšie rastúcou skupinou ETF sú dlhopisové ETF, ktoré sledujú indexy zložené zo štátnych alebo korporátnych dlhopisov. Prvý dlhopisový ETF fond vznikol len v roku 2002, no celková výška majetku v týchto fondoch už presahuje 1,1 bilióna USD.
  • Do roku 2024 by aktíva v správe dlhopisových ETF mali presiahnuť úroveň 2 biliónov dolárov.
  • V Spojených štátoch objem indexových fondov prekonal objem bežných podielových fondov.
Tento text si čitatelia môžu prečítať vďaka Slovenskej sporiteľni, ktorá ho pre vás odomkla.

Dnes na DennikE.sk

 • Automobilky: Volkswagen hrozí prepúšťaním, vyzýva ECB, aby urýchlila nákup dlhopisov firiem
 • Obchod: V nedeľu budú všetky obchody na Slovensku zatvorené, musia robiť povinnú dezinfekciu priestorov
 • USA: Snemovňa reprezentantov schválila balík za 2,2 bilióna eur
 • Trhy: Wall Street v piatok padla o zhruba 3-4 percentá, za celý týždeň však rástla
 • Napíšte nám: Ako sa darí vašej firme? Čo by vám pomohlo?
 • Ekonomický newsfilter: Nezamestnanosť sa šíri ako vírus a vláda znova váha
Zdieľať

Aktuálny zoznam návrhov na pomoc podnikom, o ktorom koalícia rokuje

Ilustračné foto N - Tomáš Hrivňák
Ilustračné foto N – Tomáš Hrivňák

Pozrite si zoznam ekonomických opatrení, o ktorých rokuje koalícia.

 • Hlavnou novinkou je predbežná dohoda, že za ľudí, ktorých firma neprepustí, ale nemá pre nich prácu, bude platiť štát 60 %  a firma pridá ďalších 20 %.
 • Živnostníci by mali predbežne očakávať odpustenie minimálnych odvodov na tri mesiace.
 • S dohodou o odklade splátok bankových úverov sa ráta, ale oficiálne rokovania s bankami sa ešte nezačali.
 • Všetci predpokladajú, že dohoda medzi stranami o konečnom tvare opatrení padne v pondelok alebo utorok.
Zdieľať

Pred obchodmi merať teplotu zatiaľ nebudú, pred fabrikami a nemocnicami od pondelka

Foto - TASR/AP
Foto – TASR/AP

Obchodom zatiaľ štát nenariadil merať telesnú teplotu zákazníkov, reťazce naznačovali, že na to nemajú dosť teplomerov a personálu. Od pondelka 30. marca by mali nemocnice a priemyselné podniky merať teplotu všetkým ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do ich priestorov.

Zdieľať

Železnica je pacient s hnijúcimi údmi, vraveli kritici z OĽaNO. Teraz sa môžu na ministerstve ukázať

Špecialisti OĽaNO na dopravu, exposlanec Ján Marosz a jeho poradca Jiří Kubáček budú mať na ministerstve na starosti aj železnice. Foto N - Tomáš Benedikovič
Špecialisti OĽaNO na dopravu, exposlanec Ján Marosz a jeho poradca Jiří Kubáček budú mať na ministerstve na starosti aj železnice. Foto N – Tomáš Benedikovič

Na ministerstvo dopravy prišli aj nominanti z OĽaNO, ktorí doteraz hlasno kritizovali pomery na železnici. Nový štátny tajomník Marosz a jeho poradca Kubáček ju označovali za pacienta, ktorému treba odrezať hnijúce údy.

Zdieľať

Prešli sme na režim absolútneho šetrenia. S deťmi sa snažíme jesť len dvakrát denne (podnikatelia píšu, čo teraz zažívajú)

Foto N - Tomáš Hrivňák
Foto N – Tomáš Hrivňák

Podnikatelia píšu, čo teraz zažívajú 4: „Prešli sme na režim absolútneho šetrenia. S deťmi sa snažíme jesť len dvakrát denne.“

Minúta po minúte

Zdieľať

Ratingová agentúra Fitch Ratings zhoršila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Británie o jeden stupeň na úroveň AA-. Predpokladá, že na britské verejné financie bude mať negatívny vplyv epidémia. (čtk)

Zdieľať

Akcie v USA sa dnes po trojdennom raste oslabili. Dow Jonesov index klesol o 4,06 percenta. Znovu sa objavili obavy o ďalší osud americkej ekonomiky, časť strát zmazalo schválenie rekordného 2,2-biliónového balíka v Snemovni reprezentantov.

Ako dnes strácali akcie na Wall Street

 • Dow Jones klesol o 4,06 percenta na 21 636,78 bodu. Za celý týždeň síce narástol najviac od júna 1938 (o 12,84 percenta), stále je však hlboko pod februárovými maximami.
 • Širší index Standard & Poor’s 500 sa oslabil o 3,37 percenta na 2541,47 bodu.
 • Index technologického trhu Nasdaq sa znížil o 3,79 percenta na 7502,38 bodu.
 • S&P 500 a Nasdaq vykázali tiež vysoký nárast za týždeň (o 10,21 a 9,03 percenta), čo je najviac od marca 2009.

Čo ovplyvňovalo trhy

 • Snemovňa reprezentantov dnes nadviazala na senát a schválila rekordný balík na podporu americkej ekonomiky. Stimuly dosahujú 2,2 bilióna dolárov v podporách, úveroch a garanciách.
 • Obavy z koronavírusu – USA v počte nakazených prekonali Čínu a Taliansko.
 • Dnešná štatistika nálady amerických spotrebiteľov – klesla najhlbšie za takmer tri a pol roka. Mesačný pokles bol najvyšší od roku 2008, napísala agentúra Reuters.

Aj európske akcie začali klesať

 • Oslabili sa po tom, čo sa predstavitelia EÚ nezhodli na podobe podporných opatrení pre ekonomiky.
 • Paneurópsky index Stoxx 600 dnes klesol o 3,26 % a uzavrel na 310,9 bodu. Prerušil tak trojdenný rast. Za celý týždeň si však pripísal zhruba šesť percent, čo predstavuje jeho najvýraznejší týždenný nárast od roku 2011. K dnešnému poklesu prispela aj správa, že koronavírusom sa nakazil britský premiér Boris Johnson.
 • Nemecký akciový index DAX dnes klesol o 3,68 percenta a uzavrel na 9632,52 bodu.
 • Hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 sa prepadol o 5,25 percenta na 5510,33 bodu.
 • Výrazný pokles dnes zaznamenali napríklad akcie európskych výrobcov automobilov. Akcie nemeckého automobilového koncernu Volkswagen sa prepadli o vyše 7 percent. Šéf VW Herbert Diess uviedol, že koncern by mohol prikročiť k znižovaniu počtu zamestnancov, ak sa šírenie vírusu nepodarí dostať pod kontrolu.

Ceny ropy ďalej padajú

 • Severomorská ropa Brent vykazovala okolo 18.00 SEČ pokles o 6,5 percenta na 24,63 dolára za barel.
 • Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) strácala 4,4 percenta na 21,60 dolára za barel.
 • Dôvodom je negatívny vplyv koronavírusu na dopyt. Šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol vo štvrtok večer uviedol, že dopyt po rope by mohol tento rok klesnúť o 20 percent, pretože tri miliardy ľudí nemôžu pre šírenie koronavírusu cestovať. Vlani svetový dopyt po rope predstavoval 100 miliónov barelov denne.
 • Poklesu nezabraňujú ani opatrenia centrálnych bánk a vlád na podporu ekonomiky. Od začiatku roka ropa zlacnela takmer o dve tretiny, upozorňuje agentúra Reuters.

Trhy sa upokojili – dolár strácal

 • Americký dolár za celý týždeň ku košu mien zaznamenal najvyššiu stratu za desať rokov. Na začiatku mesiaca dolár prudko rástol, pretože investori v obavách z dôsledkov pandémie masívne kupovali najlikvidnejšiu menu na svete. Tento týždeň však trh upokojili stimulačné snahy vlád a centrálnych bánk v biliónoch dolárov, čo pomohlo k rastu ďalších popredných svetových mien.
 • Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných mien, sa znížil o jedno percento na 98,41 bodu. Za celý týždeň dolárový index klesol o 3,9 percenta, najviac od marca 2009. Voči euru sa dolár oslabil o 0,8 percenta na 1,1122 USD a k jenu o 1,4 percenta na 107,87 JPY. Kurz eura voči jenu sa znížil o 0,6 procenta na 119,96 JPY. (čtk, n)
Vývoj Dow Jonesovho indexu. Screenshot - Google
Vývoj Dow Jonesovho indexu. Screenshot – Google
Zdieľať

Platobnej neschopnosti sa obáva každá piata nemecká firma. „Bez ráznych opatrení budeme svedkami ekonomických škôd historických rozmerov,“ komentoval prieskum vplyvu koronavírusu prezident Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory Eric Schweitzer.

Podľa prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 15 000 podnikov, vyše 80 % nemeckých firiem počíta tento rok s výrazným poklesom tržieb.

Viac než štvrtina z anketovaných podnikov očakáva pokles tržieb v tomto roku minimálne o 50 %. Iba 4 % predpokladajú, že k poklesu ich tržieb nedôjde.

Nemecko prijalo v posledných dňoch viacero opatrení na pomoc ekonomike. V stredu nemecký parlament schválil balík opatrení na zmiernenie dôsledkov šírenia nového koronavírusu v celkovej hodnote takmer 1,1 bilióna eur.

Zdieľať

Od zajtra musia obchody na Slovensku povinne zaviesť prednostné hodiny pre nákupy seniorov od 9.00 do 12.00 h, schválila to v uznesení vláda. Vyhradený čas pre starobných dôchodcov, ktorí majú viac ako 65 rokov, musia predajne dodržiavať od pondelka do soboty, v nedeľu budú obchody zatvorené.

Zdieľať

Minister Krajčí odvolal šéfku Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubicu Hlinkovú

Ľubica Hlinková počas štvrtkovej tlačovej konferencie. Foto - tasr
Ľubica Hlinková počas štvrtkovej tlačovej konferencie. Foto – tasr

Minister zdravotníctva Marek Krajčí odvolal šéfku štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubicu Hlinkovú. Ešte vo štvrtok pritom bola na tlačovej besede s premiérom a ministrom.

V rozhodnutí, ktoré jej doručili, podľa informácií Denníka N nebolo odvolanie zdôvodnené.

„Ministerstvo zdravotníctva ako jediný akcionár VšZP rozhodlo o zmene na poste generálneho riaditeľa. K uvedenému rozhodnutiu pristúpilo z dôvodu identifikovania potreby zefektívnenia činnosti poisťovne v súvislosti s potrebou prijatia nevyhnutých opatrení zdravotnej poisťovne vyplývajúcich zo situácie týkajúcej sa ochorenia COVID-19,“ uviedla neskôr hovorkyňa ministerstva.

Hlinková sa do vyššej funkcie dostala za riaditeľa poisťovne Marcela Foraia, ktorý musel odísť po zmluvách s tetou Ankou.

Post šéfky jej potom ponúkla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, keď sa funkcie v septembri 2018 vzdal Miroslav Kočan. Hneď od začiatku svojho pôsobenia musela Hlinková vysvetľovať, ako získala byt od ministerstva vnútra s rozlohou 84 štvorcových metrov v Bratislave za menej ako desaťtisíc eur.

Poverený riadením poisťovne až do výsledku riadneho výberového konania bude jeden z aktuálnych členov predstavenstva poisťovne. (n, tasr)

Archívny rozhovor s Ľubicou Hlinkovou

Zdieľať

Spotrebiteľská dôvera v USA klesla v marci najnižšie od októbra 2016, jej oslabenie bolo najvýraznejšie od finančnej krízy v roku 2008. Američania sa pre pandémiu koronavírusu obávajú o ďalší vývoj ekonomiky.

Index spotrebiteľskej dôvery sa znížil na 89,1 bodu z februárových 101 bodov, analytici očakávali pokles na 90 bodov, píše CNBC.

Hlavný ekonóm výskumu Richard Curtin upozornil, že marcový pokles indexu bol štvrtý najväčší za takmer 50 rokov.

Podľa neho bude ďalší vývoj závisieť od toho, ako sa bude dariť spomaľovať koronavírus a ako rýchlo dostanú domácnosti peniaze na zmiernenie finančných problémov.

Ekonómovia sledujú údaje o spotrebiteľskej dôvere veľmi pozorne. Snažia sa z nich odvodiť budúci vývoj spotrebiteľských výdavkov, ktoré v USA zabezpečujú vyše dve tretiny ekonomickej aktivity.

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať