Denník N

Zatvorené škôlky a školy? Rodičia môžu čerpať ošetrovné

Ilustračné foto N - Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Bratislava najmenej na päť dní zatvára školy a škôlky. Školské zariadenia zatvárajú aj v iných regiónoch. Ide o preventívne opatrenie, ktoré má zabrániť šíreniu koronavírusu.

Rodičia detí by mali vedieť, že ak sú zatvorené pre riziko šírenia koronavírusu, môžu si uplatniť nárok na ošetrovné aj na zdravé dieťa. Jedinou podmienkou je, že zriaďovateľ školu alebo predškolské zariadenie zatvorí.

Niektoré základné školy rodičov detí však informovali, že si nemôžu čerpať ošetrovné, ak sú školy zavreté z dôvodu riaditeľského voľna, ale až vtedy, keď ich zatvorenie nariadi ministerstvo zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva. Odmietajú rodičom vydať potvrdenie o zatvorení školy pre koronavírus, ktoré potrebujú predložiť lekárovi k žiadosti o ošetrovné.

Podľa právničky Kristíny Kováčikovej to však nie je pravda. „Pokiaľ je voľno určené rozhodnutím orgánu, čiže aj riaditeľom školy, a nie zo zákona, ako je to napríklad pri letných prázdninách, môžu si požiadať o ošetrovné,“ vysvetľuje Kováčiková.

Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne potvrdil, že rodič dieťaťa, ktorému zatvorili školu, môže požiadať o dávku ošetrovné, ak spĺňa aj ostatné podmienky zákona na jej priznanie, teda má nemocenské poistenie a nemá dlh na odvodoch. Sociálna poisťovňa mu dávku ošetrovné prizná.

Nárok na 10 dní

Nárok na ošetrovné má rodič aj v prípade, ak regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi karanténu dieťaťa.

Ak škôlku zatvoria, nárok na ošetrovné majú aj rodičia, ktorých dieťa navštevuje škôlku v Rakúsku, prípadne v inom blízkom štáte EÚ, a oni sami pracujú a sú nemocensky poistení na Slovensku.

Ošetrovné si môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati s jednou diagnózou vystriedať. Maximálne denné ošetrovné je 36 eur.

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusom Sociálna poisťovňa zásadne zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (péenku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Rodič si uplatní nárok na ošetrovné v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Stačí zavolať alebo poslať vyplnený formulár. Nový zjednodušený formulár žiadosti Sociálna poisťovňa zverejní v utorok.

Sociálna poisťovňa si sama overí, či škola bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

Ak má dieťa viac ako 10 rokov, rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

Niektoré základné školy rodičov detí informovali, že si nemôžu čerpať ošetrovné, ak sú školy zavreté z dôvodu riaditeľského voľna, ale až vtedy, keď ich zatvorenie nariadi ministerstvo zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Podľa právničky Kristíny Kováčikovej to však nie je pravda. „Akonáhle je voľno určené rozhodnutím orgánu, čiže aj riaditeľom školy, a nie zo zákona, ako je to napríklad pri letných prázdninách, môžu si požiadať o ošetrovné,“ vysvetľuje Kováčiková. Jej slová nám potvrdila aj Sociálna poisťovňa.

Rodičia detí, ktoré majú viac ako desať rokov, nemajú nárok na ošetrovné. Ak však svoje dieťa nechcú nechávať samo doma, môžu sa so zamestnávateľom dohodnúť na inom uvoľnení z práce. Právnička Kováčiková hovorí, že „do úvahy pripadajú možnosti ako home office, dovolenka, neplatené voľno, všetko po dohode so zamestnávateľom“.

Jednoduchšie aj pri péenke

Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo ktorý nikam necestoval a má príznaky ochorenia, má telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví potvrdenie, na ktorom uvedie diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Zamestnanec by mal informovať svojho zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

Ak je na potvrdení o dočasnej PN telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Do poisťovne nechoďte

Sociálna poisťovňa tiež prijala preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých pracoviskách. V každej pobočke pri vstupe do budovy boli umiestnené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách. Poistenci majú všetky doklady, ako napríklad žiadosti o nemocenské dávky, prípadne o ukončení potreby ošetrovania, a iné doklady potrebné na posúdenie nároku na niektorú z uvedených dávok, vhadzovať do týchto schránok bez ďalšej návštevy pobočky.

Dôsledky preventívnej karantény už riešia aj firmy

Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták tvrdí, že plošné zatvorenie základných a materských škôl je pre zamestnávateľov pomerne nová situácia. Prirovnať sa dá čiastočne len k chrípkovým prázdninám, ktoré však nemávali taký veľký rozsah ani dĺžku trvania.

Ošetrovné podľa neho nie je jediný dôvod, prečo môžu zamestnávateľom chýbať ľudia. Viacerí zamestnanci v maloobchode podľa neho odmietajú nastúpiť do práce, pretože sa obávajú nákazy. „Je tam totiž práca s ľuďmi, styk so zákazníkom,“ vysvetľuje Hošták.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes rodičom detí odporučil, aby využili možnosť zostať s nimi doma a neposielali ich k starým rodičom. „V prípade, že deti nemôžu ísť do školy, rodičia sa spoliehajú na starých rodičov, ktorí sú však jednou z najrizikovejších skupín,“ upozornil Vallo. Zároveň požiadal zamestnávateľov, aby boli ohľaduplní voči svojim zamestnancom, ktorí majú školopovinné deti.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie