Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Zatvorené škôlky a školy? Rodičia môžu čerpať ošetrovné

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Bratislava najmenej na päť dní zatvára školy a škôlky. Školské zariadenia zatvárajú aj v iných regiónoch. Ide o preventívne opatrenie, ktoré má zabrániť šíreniu koronavírusu.

Rodičia detí by mali vedieť, že ak sú zatvorené pre riziko šírenia koronavírusu, môžu si uplatniť nárok na ošetrovné aj na zdravé dieťa. Jedinou podmienkou je, že zriaďovateľ školu alebo predškolské zariadenie zatvorí.

Niektoré základné školy rodičov detí však informovali, že si nemôžu čerpať ošetrovné, ak sú školy zavreté z dôvodu riaditeľského voľna, ale až vtedy, keď ich zatvorenie nariadi ministerstvo zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva. Odmietajú rodičom vydať potvrdenie o zatvorení školy pre koronavírus, ktoré potrebujú predložiť lekárovi k žiadosti o ošetrovné.

Podľa právničky Kristíny Kováčikovej to však nie je pravda. „Pokiaľ je voľno určené rozhodnutím orgánu, čiže aj riaditeľom školy, a nie zo zákona, ako je to napríklad pri letných prázdninách, môžu si požiadať o ošetrovné,“ vysvetľuje Kováčiková.

Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne potvrdil, že rodič dieťaťa, ktorému zatvorili školu, môže požiadať o dávku ošetrovné, ak spĺňa aj ostatné podmienky zákona na jej priznanie, teda má nemocenské poistenie a nemá dlh na odvodoch. Sociálna poisťovňa mu dávku ošetrovné prizná.

Nárok na 10 dní

Nárok na ošetrovné má rodič aj v prípade, ak regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi karanténu dieťaťa.

Ak škôlku zatvoria, nárok na ošetrovné majú aj rodičia, ktorých dieťa navštevuje škôlku v Rakúsku, prípadne v inom blízkom štáte EÚ, a oni sami pracujú a sú nemocensky poistení na Slovensku.

Ošetrovné si môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati s jednou diagnózou vystriedať. Maximálne denné ošetrovné je 36 eur.

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusom Sociálna poisťovňa zásadne zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (péenku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Rodič si uplatní nárok na ošetrovné v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Stačí zavolať alebo poslať vyplnený formulár. Nový zjednodušený formulár žiadosti Sociálna poisťovňa zverejní v utorok.

Sociálna poisťovňa si sama overí, či škola bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

Ak má dieťa viac ako 10 rokov, rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

Niektoré základné školy rodičov detí informovali, že si nemôžu čerpať ošetrovné, ak sú školy zavreté z dôvodu riaditeľského voľna, ale až vtedy, keď ich zatvorenie nariadi ministerstvo zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Podľa právničky Kristíny Kováčikovej to však nie je pravda. „Akonáhle je voľno určené rozhodnutím orgánu, čiže aj riaditeľom školy, a nie zo zákona, ako je to napríklad pri letných prázdninách, môžu si požiadať o ošetrovné,“ vysvetľuje Kováčiková. Jej slová nám potvrdila aj Sociálna poisťovňa.

Rodičia detí, ktoré majú viac ako desať rokov, nemajú nárok na ošetrovné. Ak však svoje dieťa nechcú nechávať samo doma, môžu sa so zamestnávateľom dohodnúť na inom uvoľnení z práce. Právnička Kováčiková hovorí, že „do úvahy pripadajú možnosti ako home office, dovolenka, neplatené voľno, všetko po dohode so zamestnávateľom“.

Jednoduchšie aj pri péenke

Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo ktorý nikam necestoval a má príznaky ochorenia, má telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví potvrdenie, na ktorom uvedie diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Zamestnanec by mal informovať svojho zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

Ak je na potvrdení o dočasnej PN telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Do poisťovne nechoďte

Sociálna poisťovňa tiež prijala preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých pracoviskách. V každej pobočke pri vstupe do budovy boli umiestnené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách. Poistenci majú všetky doklady, ako napríklad žiadosti o nemocenské dávky, prípadne o ukončení potreby ošetrovania, a iné doklady potrebné na posúdenie nároku na niektorú z uvedených dávok, vhadzovať do týchto schránok bez ďalšej návštevy pobočky.

Dôsledky preventívnej karantény už riešia aj firmy

Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták tvrdí, že plošné zatvorenie základných a materských škôl je pre zamestnávateľov pomerne nová situácia. Prirovnať sa dá čiastočne len k chrípkovým prázdninám, ktoré však nemávali taký veľký rozsah ani dĺžku trvania.

Ošetrovné podľa neho nie je jediný dôvod, prečo môžu zamestnávateľom chýbať ľudia. Viacerí zamestnanci v maloobchode podľa neho odmietajú nastúpiť do práce, pretože sa obávajú nákazy. „Je tam totiž práca s ľuďmi, styk so zákazníkom,“ vysvetľuje Hošták.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes rodičom detí odporučil, aby využili možnosť zostať s nimi doma a neposielali ich k starým rodičom. „V prípade, že deti nemôžu ísť do školy, rodičia sa spoliehajú na starých rodičov, ktorí sú však jednou z najrizikovejších skupín,“ upozornil Vallo. Zároveň požiadal zamestnávateľov, aby boli ohľaduplní voči svojim zamestnancom, ktorí majú školopovinné deti.

Dnes na DennikE.sk

  • Dane: Premiér Matovič povedal, že za jeho vlády sa Slovensko nevráti k rovnej dani 19 %
  • Doprava: Ryanair spustil po štyroch mesiacoch lety z Bratislavy
  • Pomoc: Žiadosti o dotácie na nájomné môžu podávať podnikatelia z celého Slovenska, bez ohľadu na kraj
  • Financie: Ako od júla funguje prvá pomoc pre podnikateľov
  • Návod na žiadosť o dotáciu na nájomné (krok po kroku)
  • Anketa o fungovaní dotácií na nájmy
Zdieľať

Ako vidia nákupné a kancelárske centrá po koronakríze najväčší developeri z J&T, Penty a HB Reavis

Ilustračné foto - Jumpstory
Ilustračné foto – Jumpstory

V kancelárskych centrách sa podľa šéfa najväčšej domácej developerskej firmy HB Reavis už nebude zmenšovať priestor na jedného zamestnanca, hoci donedávna to bolo trendom. „Toto nahliadanie na priestor súčasná situácia s pandémiou zmenila,“ hovorí René Popik.

Zdieľať

RegioJet nás tlačí do kúta, hovorí minister. Štát nemá dopravcu, ktorý by od decembra jazdil do Komárna

Motorová jednotka Talent od kanadského Bombardiera bude do Bratislavy jazdiť už len do polovice decembra. Foto N – Tomáš Benedikovič
Motorová jednotka Talent od kanadského Bombardiera bude do Bratislavy jazdiť už len do polovice decembra. Foto N – Tomáš Benedikovič

Štát nemá železničnú firmu, ktorá by od polovice decembra jazdila na dôležitej trati Komárno – Bratislava. RegioJetu sa končí zmluva. „Situácia je vážna. Aktuálne skutočne hrozí, že doprava nebude od decembra 2020 zabezpečená,“ varuje.

Minúta po minúte

Zdieľať

Šéf ÚVO Hlivák vraví, že štát už dnes dokáže nakúpiť za verejné peniaze rýchlo. Ukazuje to analýza štátnych nákupov v rokoch 2018 a 2019. „Až 70 % zákaziek vyhlásených vlani sa ukončilo do 120 dní, teda do 4 mesiacov. Do pol roka sa ukončilo vyše 88 % zákaziek.“

Podľa Hliváka je len potrebné, aby ministerstvá a úrady vedeli, čo chcú nakúpiť, a aby súťaž dobre pripravili.

Hlivák tak reaguje na kritiku, že verejné obstarávania trvajú dlho a že pravidlá pre obstarávania nie sú nastavené dobre.

„Štúdia preukázala, že súťaže, ktoré trvali 500 dní, o ktorých sa dnes často na verejnosti hovorí, predstavovali len niečo vyše 1,6 % súťaží vyhlásených v roku 2018. Čiže dáta nám dokazujú, že z verejného obstarávania netreba robiť strašiaka, lebo ním nie je,“ vraví predseda ÚVO.

Úrad momentálne pripravuje návrh legislatívnych riešení na ďalšie uvoľnenie pravidiel pre verejné nákupy, aby Slovensko rýchlejšie čerpalo eurofondy „Zdôrazňujem, že uvoľnenie pravidiel v zákone musí ísť ruka v ruke so sprísnením postihov, ktoré dokážu preukázať aj iné kontrolné orgány,“ povedal Hlivák.

Zdieľať

Ryanair spustil po štyroch mesiacoch lety z Bratislavy. V sobotu odcestovali prví pasažieri do bulharského Burgasu a na cyperský Pafos. Od polovice júla sa očakáva aj spustenie letnej charterovej sezóny.

Dopravca zredukoval v rámci celej európskej siete svojich liniek počet letov na toto leto na približne 40 percent. „Z Bratislavy bolo vlani v ponuke 26 pravidelných liniek Ryanairu, tento rok v lete plánuje obnoviť len 12 liniek. Z nich sú však štyri do destinácií vo Veľkej Británii, z ktorej aj naďalej platí zákaz letov,” povedal šéf Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Počas nasledujúceho týždňa sa majú postupne uskutočniť prvé lety obnovených liniek do destinácií v Grécku, Írsku, Španielsku a Taliansku.

V polovici júla sa očakáva aj spustenie letnej charterovej dovolenkovej sezóny, keďže odvtedy už predávajú lety pre dovolenkárov aj cestovné kancelárie.

„Od 16. júla pribúdajú lety na Zakyntos, Heraklion na Kréte, Rodos, Burgas a v pláne sú aj lety do Antalye v Turecku alebo Hurghady v Egypte, avšak ich realizácia bude závisieť od otvorenia hraníc Slovenska s Tureckom či Egyptom, ktoré sú stále zavreté, takže lety nemožno vykonať,” informoval riaditeľ letovej prevádzky Imrich Ancin.

V rámci hygienických opatrení je na letisku aj na palube lietadla povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Neplatí to pre deti do troch rokov. Nariadená je i povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy letiska, dodržiavanie spoločenských rozostupov aspoň dva metre pri vybavení na checkine a bezpečnostnej kontrole. Cestujúcim po prílete zmerajú teplotu. Zamestnanci letiska nosia pri vybavení cestujúcich ochranné prostriedky.

Ryanair prijal aj ďalšie opatrenia. Okrem dennej dezinfekcie lietadiel a čistenia vzduchu filtračným systémom nebude pri nástupe do lietadla a čakaní na toaletu možné čakať v rade, ale bude treba prichádzať postupne. Na palube sa servírujú iba balené jedlá a nápoje, umožnené sú bezkontaktné platby. (tasr)

Foto - TASR
Foto – TASR

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať