Denník N

Ekonóm Svorenčík: Problémom kultúry je chýbajúci plán a nie iba nedostatok peňazí

Andrej Svorenčík. Foto N - Tomáš Benedikovič
Andrej Svorenčík. Foto N – Tomáš Benedikovič

Inštitút kultúrnej politiky vypracoval revíziu verejných výdavkov na kultúru, a teda dokument, ktorý prvýkrát ukazuje, koľko peňazí dávame na kultúru a či to robíme správne.

„Infraštruktúra sa rozpadá, kapitálové výdavky sú slabé a vidíme aj to, že výsledky kultúry sú na základe rôznych ukazovateľov tiež slabé, ale iba kritizovať minulosť nemá zmysel. Musíme sa pozerať dopredu, musíme vedieť, čo chceme dosiahnuť a koľko to bude stáť,“ hovorí Andrej Svorenčík, zakladateľ Inštitútu kultúrnej politiky na ministerstve kultúry, ekonóm a historik na Univerzite v Mannheime.

V rozhovore sa dočítate aj to,

  • ako by malo reagovať ministerstvo kultúry na koronavírus a straty kultúrnej scény;
  • koľko peňazí dávame na kultúru v porovnaní s inými krajinami;
  • v akom stave sú pamiatky a či je riešením snaha opraviť všetko;
  • ako by mal vyzerať plán kultúry na najbližšie roky.

Keď sa pozriete na výsledky priebežnej správy revízie, čo by mala ako prvé urobiť nová ministerka kultúry?

Dá sa na to pozerať z dvoch uhlov pohľadu: jedna vec je, že revízia má pomerne veľké ambície. V priebežnej správe opísala rozsiahle problémy naprieč všetkými čiastkovými oblasťami kultúry.

Druhá vec je, čo z toho je politicky realizovateľné. Konkrétne odpovede prinesie až záverečná správa revízie. Budú v nej opatrenia na dosahovanie lepších výsledkov v kultúre.

Čo budú tie najväčšie výzvy – v krátkom a dlhom časovom horizonte?

Nové vedenie čakajú náročné úlohy. Niektoré sú urgentné, niektoré sú dlhodobé. RTVS je potrebné odpolitizovať, finančne a personálne stabilizovať. SND je v krízovom stave.

Potrebné sú systémové riešenia na zlepšenie stavu národných kultúrnych pamiatok a kultúrnej infraštruktúry, zapojenie súkromných zdrojov. Rezort má aj problémy s procesmi, digitalizáciou a eurofondmi.

Okrem urgentných a dlhodobých krokov je však aj viacero symbolických, ktoré nijako nesúvisia s revíziou a sú mojím osobným názorom. Zmenil by som rozhodnutie vlády o pridelení 60 miliónov na kongresové centrum v Bratislave, ktoré bolo schválené bez medzirezortného pripomienkovania krátko pred voľbami.

Tento oprávnený problém je potrebné riešiť transparentne. A v neposlednom rade postaviť sa jednoznačne za SND v otázke trasovania električky pred jeho novou budovou a dôsledne chrániť a rozvíjať tento dôležitý verejný priestor.

No a k tomu máme aktuálne problémy súvisiace s koronavírusom.

Český minister kultúry aj nemecká ministerka už prisľúbili pomoc kultúrnym inštitúciám a umelcom na voľnej nohe. Národné divadlo aj ostatné inštitúcie rátajú straty na tržbách v desať- a státisícoch. Mali by dostať možnosť kompenzácií a pomoc od vlády?

Ekonomické následky na slovenské aj celosvetové hospodárstvo budú značné a momentálne si ani nevieme dobre predstaviť, čo nás čaká. Nová vláda stojí pred veľmi náročnou úlohou odvrátiť najhoršie scenáre. Tie sa bytostne dotýkajú aj kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Čím dlhšie bude zákaz kultúrnych podujatí trvať, tým výraznejšie budú straty vlastných príjmov v celom sektore. V kultúre sú ohrozené skupiny ľudí, pre ktorých je strata príjmu existenčnou otázkou.

Týchto ľudí musí ministerstvo prioritne riešiť. Som v kontakte so šéfmi analytických jednotiek na ministerstve financií a sociálnych vecí, vedia o našom špecifickom probléme. Iniciatívne na tom pracujeme.

Problém, ktorému však pri tom čelíme, sú sčasti aj chýbajúce dáta. Náklady prípadných opatrení, nad ktorými sa zamýšľame, teda nevieme zatiaľ odhadnúť. Výhodou môže byť, že máme zriadené fondy, ktorých infraštrukúra a know-how sa dajú operatívne využiť.

Akékoľvek opatrenia pre umelcov musia byť cielené na tých, ktorí sú najviac ohrození, musia byť dočasné a hlavne včasné. Nikomu nepomôže, ak pomoc dostane až v lete.

Ministerstvo kultúry SR. Foto N – Tomáš Benedikovič

Poďme k samotnej revízii. Prečo a ako vôbec vznikla?

Revízia výdavkov je

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Rozhovory

Ekonomika, Kultúra

Teraz najčítanejšie