Denník N

Prečo je v ekonomickom krízovom štábe jediná žena a ako to napraviť 

Prvé zasadanie ekonomického krízového štábu. Foto - TASR
Prvé zasadanie ekonomického krízového štábu. Foto – TASR

Autorka je podpredsedníčka Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Pracuje na Inštitúte sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Text predstavuje súkromný názor autorky

Ak ste ešte nevideli fotografie z rokovania ekonomického krízového štábu, skúste uhádnuť, koľko na nich bolo žien.

Jediná.

Pandémia zasiahla celú spoločnosť, ale ženy sú z rozhodovania o opatreniach vylučované. Ak aj sme zapojené, pracujeme spoza opony. Zbierame štatistiky, trávime hodiny prípravami podkladov, ale náš prínos je neviditeľný.

Reakcie v komentároch pod fotografiami nebolo ťažké predvídať. Kde máme, preboha, nájsť kvalifikované ekonómky? Navrhnite konkrétne mená. So zoznamom relevantných publikácií. Životopisom. Skúsenosťami.

Natíska sa otázka, či sa rovnaké dokazovanie expertízy požadovalo aj od pánov. Odovzdal každý z nich profesijný životopis a výpis publikácií z databázy Scopus?

Sarkazmus nabok, pozrime si fakty

Pred pár týždňami vyšla kniha Ženy v ekonómii, ktorú editovala americká ekonómka Shelly Lundberg. Kniha si kladie jednoduchú otázku. Kde sú ženy? Prečo je ich v ekonómii tak málo, a to bez ohľadu na to, či sa pozeráme na študentky alebo na profesorky?

Podiel žien, ktoré sa rozhodnú študovať ekonómiu, posledných 20 rokov v Spojených štátoch stagnuje. To je prekvapivé, pretože záujem žien o technické STEM odbory rastie.

Dostatočne reprezentované však nie sú ani ženy, ktoré si ekonómiu zvolia. Počas posledných dekád získavali ženy zhruba tretinu doktorátov v ekonómii. Profesoriek však bolo v roku 2017 len okolo 14 percent. Čím prestížnejšia univerzita, tým bol podiel nižší.

Existuje niekoľko možných vysvetlení. Možno ženy ekonómia nezaujíma. Možno uprednostňujú rodinu pred kariérou. Štúdia za štúdiou však poukazuje na iný dôvod. Diskriminácia. Muži a ženy s rovnakou produktivitou (zvyčajne meranou ako kvantita a kvalita vedeckých publikácií) nemajú rovnaký plat ani rovnaké šance na povýšenie.

Ženy musia spĺňať vyšší štandard

Ekonómky publikujú menej ako ekonómovia. To je neodškriepiteľný fakt. Na prvý pohľad by sa preto mohlo zdať, že ženy sú menej produktívne ako muži. A ak sú ženy menej produktívne, nezaslúžia si pozície na top univerzitách, vyšší plat ani pozvánku k stolu, pri ktorom sa rozhoduje.

Britská ekonómka Erin Hengel sa však opýtala nasledovné. Čo ak ženy nepublikujú menej, lebo sú menej produktívne, ale preto, že sa na ich výstupy kladú vyššie nároky? Čo ak musia písať kvalitnejšie ako muži, aby ich prácu publikovali?

Ako povedal Richard Feynman, ak to nedokážete vysvetliť jednoducho, potom tomu nerozumiete. Pod kvalitným písaním si teda môžeme predstaviť jednoduchý slovník a kratšie vety. Toto sa dá merať povedzme pomocou Fleschovho–Kincaidovho skóre, ktoré bolo vyvinuté pre americkú armádu na posudzovanie čitateľnosti technických manuálov na základe dĺžky slov a dĺžky viet.

Načítate text do softvéru a ten vám vygeneruje číslo. Čím vyššie, tým lepšie. Napríklad deviataci by mali bez problémov pochopiť každý text so skóre vo výške 60 až 70. Vyššiu obťažnosť nemôže mať text žiadnej havarijnej poistky v Pensylvánii.

Keď sa Hengel pozrela na obťažnosť abstraktov štúdií publikovaných v najlepších ekonomických žurnáloch, prišla na to, že abstrakty napísané ženami sú o 1 až 6 percent čitateľnejšie ako abstrakty mužov.

Čo je ešte dôležitejšie, rozdiel v čitateľnosti narastá počas recenzného procesu. Keď Hengel porovnala abstrakty pracovných verzií článkov a konečných verzií publikovaných v žurnáloch, prišla na to, že recenzný proces vysvetľuje polovicu rozdielu v čitateľnosti abstraktov písaných mužmi a ženami.

Nikoho asi neprekvapí, že recenzný proces článkov písaných ženami trvá o tri až šesť mesiacov dlhšie ako recenzný proces článkov písaných mužmi.

Problém je, že napísať jednoduchý text je pomerne zložité. Vyžaduje si to viac revízií, a preto aj viac času. Ak ženy trávia čas revidovaním starších textov, neostáva im dostatok času na produkciu novších textov. Je teda počet publikovaných štúdií dobrý ukazovateľ produktivity? Pravdepodobne nie.

Ženám sa nedostáva uznania za skupinovú prácu

Predstavte si článok, pod ktorým sú podpísaní muž a žena. Predpokladáte, že na ňom obaja pracovali rovnako alebo že jeden z nich prispel viac? Kto podľa vás napísal prehľad literatúry a kto nakódoval program na analýzu údajov?

Tieto otázky si kladú aj univerzitné komisie

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Komentáre

Teraz najčítanejšie