Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Budú banky v súvislosti s odkladom splátok úverov čeliť žalobám?

Minister financií a vládni poslanci počas tlačovky o odkladoch splátok úverov. Foto - TASR
Minister financií a vládni poslanci počas tlačovky o odkladoch splátok úverov. Foto – TASR

Každý, kto sa na základe určitých skutočností domnieva, že ho banka v súvislosti s odkladom splátok úveru nejako znevýhodnila, má možnosť podať podnet Národnej banke Slovenska.

Autor je advokát, špecializuje sa na ústavné právo a riešenie sporov

Začiatkom apríla premiér Igor Matovič spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom za prítomnosti členov prezídia Slovenskej bankovej asociácie na tlačovej besede oznámili, že vláda Slovenskej republiky sa dohodla s komerčnými bankami na odklade splátok úverov. Klienti bánk (občania, SZČO, malé a stredné firmy) budú môcť v čase pandémie nového koronavírusu požiadať banky o odklad splátok úverov, a to až na deväť mesiacov.

Celý proces podávania žiadostí a ich schvaľovania by mal byť veľmi jednoduchý a bezodplatný. Minister financií zdôraznil, že klienti bánk, ktorým na základe týchto žiadostí budú splátky ich úverov odložené, nebudú v úverovom registri evidovaní ako neplatiči a „nebudú mať žiadnu stigmu, žiadny nejaký znak, ktorý by ich znevýhodňoval pre budúcnosť“.

Parlament následne v skrátenom legislatívnom konaní schválil vládnu novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorou okrem iného upravil podmienky a procesný postup pri odkladaní splátok úverov klientom jednotlivých bánk.

Zákonné podmienky na odloženie splátok úverov sú nastavené tak, že v zásade každému, kto o odklad splátok požiada, by malo byť vyhovené. Klient banky (dlžník) však môže banku požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát a maximálne na obdobie deväť mesiacov. Mal by preto dobre zvážiť načasovanie aj celkovú dĺžku odkladu splácania úveru.

Pokiaľ ide o proces podávania žiadostí o odklad splátok a ich schvaľovanie, podľa § 30b ods. 9 spomínaného zákona možno žiadosť o odklad splátok podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, pričom žiadosť musí obsahovať označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka, a tiež identifikačné a kontaktné údaje dlžníka.

V tejto súvislosti možno viacerým bankám vytknúť, že na svojich webových stránkach nedostatočne až zavádzajúco informujú klientov o jednotlivých možnostiach podávania žiadostí o odklad splátok, ktoré zákon pripúšťa, pretože prostriedkom diaľkovej komunikácie je v zmysle zákona napríklad aj klasická elektronická pošta (email), telefón či fax. Niektoré banky ako alternatívu k podaniu žiadosti prostredníctvom internet bankingu či online elektronického formulára pritom uvádzajú len osobnú účasť na pobočke, prípadne na žiadosti podanej v listinnej podobe vyžadujú úradne osvedčený podpis žiadateľa. Takýto postup bánk by sa mohol javiť ako zákonom zakázaná nekalá obchodná praktika, ktorou sa banky snažia odradiť klientov od podávania žiadostí o odklad splátok úverov.

Zákon garantuje, že odklad splátok by nemal mať vplyv na príznak zlyhania a nemal by zhoršiť kreditnú kvalitu dlžníka (§ 30b ods. 13 zákona č. 67/2020 Z. z.). Národná banka Slovenska na svojej webovej stránke uisťuje, že odklad splátok sa nesmie neskôr negatívne prejaviť na histórii splácania úveru klienta. Podľa NBS žiadateľ o odklad splátok nebude mať v úverovom registri záznam, ktorý by mu v budúcnosti spôsobil problémy.

Zápis odkladu splátok v úverovom registri by teda klienta banky nemal nijako v budúcnosti znevýhodniť v porovnaní s klientom, ktorý o odklad splácania úveru podľa uvedeného zákona banku nepožiadal. Zákonná úprava tak napĺňa verejný prísľub ministra financií, že odklad splátok úveru nebude mať na klientov banky v budúcnosti negatívny dosah.

Aké však majú žiadatelia o odklad splátok úverov záruky, že sa neocitnú na interných „blacklistoch“ bánk ako rizikoví klienti? Nateraz sa skôr zdá, že ani verejné vyhlásenie predstaviteľov vlády, ani zákon nemusia bankám zabrániť, aby informáciu o odklade splátok evidovanú v úverovom registri vyhodnotili podľa svojho vlastného uváženia a v individuálnych prípadoch pristúpili k zníženiu kreditnej kvality (ratingu) svojich klientov. Táto skutočnosť vyplýva napríklad aj z obsahu webovej stránky jednej z komerčných bánk, kde sa v súvislosti s legislatívnym odkladom splátok úverov uvádza, že „vyhodnotenie tejto informácie závisí od jednotlivých bánk“.

Postup bánk v naznačenom duchu očakávajú aj viacerí finanční experti. Na otázku, či odklad splátok hypotéky uskutočnený podľa uvedeného zákona môže klienta banky nejako v budúcnosti znevýhodniť, piati oslovení odborníci pre Denník N odpovedali kladne. Všetci experti sa zhodli na tom, že banky takmer s istotou budú zápisy o odklade splátok v úverovom registri pri jednotlivých klientoch zohľadňovať, napríklad pri (re)fixácii úrokovej sadzby poskytnutého úveru, prípadne v dostupnosti a určovaní podmienok pre získanie nového úveru.

O odklad splátok úverov, ktorý umožňuje uvedený zákon, je veľký záujem. Banky podľa zverejnených údajov v súčasnosti evidujú viac než 130-tisíc žiadostí prevažne zo strany fyzických osôb nepodnikateľov. Dá sa predpokladať, že počet žiadostí bude ďalej narastať, pretože vývoj pandémie a jeho negatívny vplyv na ekonomickú situáciu prevažnej časti obyvateľstva zostávajú naďalej nepredvídateľné.

Podanie žiadosti o odklad splátok by pre banku nemalo byť ukazovateľom, že jej klient je nezodpovedný a nemá žiadne, respektíve dostatočné finančné rezervy na riešenie neštandardných životných situácií. Vzhľadom na mimoriadnu a časovo neohraničenú ekonomickú a právnu neistotu, v ktorej sa momentálne ľudia i firmy nachádzajú nielen na Slovensku, je celkom prirodzené a rozumné, že si svoje finančné zdroje a rezervy šetria primárne na uspokojovanie svojich základných životných potrieb či udržanie svojich firiem aspoň v úspornom režime.

Aké možnosti obrany majú osoby, ktoré požiadali o odklad splátok svojho úveru, ak dospejú k záveru, že ich komerčné banky v rozpore so zákonom znevýhodnili?

Každý, kto sa na základe určitých skutočností domnieva, že ho banka v súvislosti s odkladom splátok úveru nejako znevýhodnila, má možnosť podať podnet Národnej banke Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad dodržiavaním uvedeného zákona. Tá je oprávnená komerčnú banku za porušenie zákona sankcionovať a finančnému spotrebiteľovi poskytnúť ochranu.

Osoby poškodené nezákonným postupom bánk majú aj možnosť domáhať sa svojej právnej ochrany podaním žaloby na súde. Išlo by o takzvaný spotrebiteľský spor, v ktorom by poškodení klienti bánk mali ako spotrebitelia zvýšenú procesnú ochranu. Zákon napríklad oslobodzuje spotrebiteľa od povinnosti zaplatiť súdny poplatok za podanie žaloby či opravného prostriedku. Súd v spotrebiteľských sporoch aplikuje vyšetrovací princíp, teda môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré spotrebiteľ nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci, prípadne aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz. Súd si tak napríklad môže od banky vyžiadať všetky jej interné údaje, ktoré uchováva o svojom klientovi (žalobcovi), prípadne vykonať aj výsluch niektorých zamestnancov banky a následne posúdiť, či zo strany banky došlo k znevýhodneniu žalobcu v rozpore so zákonom. Môže zároveň komerčnú banku zaviazať odstrániť nezákonný stav a žalobcovi nahradiť škodu, ktorú mu banka spôsobila svojím nezákonným postupom.

Banky by preto vo vlastnom záujme mali veľmi dôkladne zvážiť akékoľvek negatívne zohľadňovanie odkladu splátok uskutočnených podľa zákona č. 67/2020 Z. z. voči svojim klientom alebo iným osobám. Inak im okrem naštrbenia povesti môžu hroziť aj hromadné žaloby poškodených spotrebiteľov.

Dnes na DennikE.sk

 • Ekonomický newsfilter: Schválené kilečko je kvapka v mori, povedal Sulík a vyzval biznis, aby pomohol
 • Lesy SR: NKÚ posunul polícii nové odhalenia o zákazke na kamery
 • Problémy cestoviek: Ministerstvo hospodárstva neplánuje meniť zákon, ktorý kritizuje Brusel
 • Financie: Ako od júla funguje prvá pomoc pre podnikateľov
 • Pandémia: Americkému výrobcovi odevov Los Angeles Apparel nariadili zatvoriť fabriku.
 • Pomoc: Rakúski podnikatelia budú môcť od štvrtka požiadať o ďalšiu podporu z fondu pre dopady koronakrízy
 • Návod na žiadosť o dotáciu na nájomné (krok po kroku)
 • Anketa o fungovaní dotácií na nájmy
Zdieľať

Manažér spoplatnenia diaľnic: Chceme, aby nákladiaky išli po diaľnici, a nie cez obce, ak tam nenakladajú

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Národná diaľničná spoločnosť objednala kontrolu elektronických diaľničných známok za 9,1 milióna eur. Dodávateľom je Betamont. „Zmluva je už podpísaná, pretože inak by sme od júla prestali kontrolovať známky,“ hovorí IT manažér NDS Jaroslav Ivanco.

Zdieľať

Chcem si sporiť 50 alebo 100 eur mesačne, aby som mal vyšší dôchodok. Čo mám pre to urobiť?

Foto - Fotolia
Foto – Fotolia

Štyria odborníci na financie hovoria, čo treba urobiť pre vyšší dôchodok, kam ísť, na čo si dávať pozor, keď vás niekto presviedča na konkrétny investičný produkt. „Môžete ísť aj do banky. Bude vám, samozrejme, ponúkať len svoje produkty. Nie všetky musia byť kvalitné,“ hovorí Vladimír Baláž.

Minúta po minúte

Zdieľať

V Chorvátsku sa k dnešnému dňu prvýkrát v tomto roku nachádza viac ako 500-tisíc turistov. Podľa denníka Jutarjni list zároveň prišlo v období od 1. do 10. júla takmer 600-tisíc ľudí, čo je 46 percent počtu za rovnaké obdobie minulého roka.

430-tisíc z pol milióna turistov je zo zahraničia. Podľa turistickej kancelárie HTZ ich je najviac z Nemecka, Slovinska, Česka, Poľska, Rakúska, Slovenska a Maďarska.

Šéf HTZ Kristjan Staničić očakáva, že turisti zo vzdialených mimoeurópskych krajín, ale aj z Británie, Francúzska alebo Škandinávie, začnú prichádzať v polovici júla, keď sa zvýši počet letov. (jutarjni list, tasr, čtk)

Zdieľať

Lisabon chce naplniť niektoré z bytov, ktoré boli predtým používané na krátkodobé prenájmy najmä cez Airbnb a zostali prázdne. Mesto spustilo program, ktorý má motivovať krátkodobých prenajímateľov ponúknuť svoje byty na dlhodobý prenájom.

Lisabon chce zmierniť riziká dlhšieho prenájmu tak, že tí, ktorí sa zúčastnia programu, nebudú prenajímať byty jednotlivcom, ale priamo samotnému mestu. Program sa volá Renda Segura, teda zaistený príjem.

Funguje to tak, že prenajímatelia, ktorí majú obavu, že ich byty zostanú prázdne, môžu požiadať o ich prenájom mestom na obdobie najmenej päť rokov. Mesto si potom zoberie na starosť vyhľadávanie záujemcov o nájom prostredníctvom programu zameraného na mladých ľudí a rodiny s nízkym príjmom.

Ďalším plusom má byť oslobodenie od dane z nehnuteľností z kapitálových výnosov. (bloomberg, čtk)

Zdieľať

Rakúski podnikatelia budú môcť od štvrtka požiadať o ďalšiu podporu z fondu pre dosahy koronakrízy. Tentoraz budú môcť žiadať o pomoc za obdobie od polovice júna do polovice júla.

Podľa informácií Hospodárskej komory Rakúska (WKÖ) je možné požiadať o podporu pre šesť z deviatich sledovaných období.

Podľa komory dosahuje kvóta vybavených žiadostí 97 percent. V priemere bolo vyplatených 1 100 až 1 200 eur mesačne. (tasr)

Zdieľať

Situácia v cestovných kanceláriách je kritická, tvrdí prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Roman Berkes. „Klienti otáľajú, na základe štátnych výziev nenakupujú zájazdy, a tak cestovné kancelárie prichádzajú o klientov už od novembra minulého roka,“ upozornil.

Berkes skonštatoval, že v súčasnosti sú otvorené niektoré krajiny a sú označené za bezpečné, pričom cestovné kancelárie ponúkajú zájazdy do týchto krajín. „Na druhej strane však tu je kampaň štátu zostať doma a takisto odporúčania kompetentných orgánov o tom, že je lepšie necestovať, čo je vlastne v priamom rozpore so snahami cestovných kancelárií, a tu dochádza k tomu, že klient cestovnej kancelárie je zmätený,“ tvrdí. Cestovky preto podľa neho nevedia, či môžu investovať do reklám a oslovovať klientov ponukami. (tasr)

Zdieľať

Cestujete za sezónnou prácou? V rizikových štátoch vám liečbu COVID-19 nezaplatia

Ilustračné foto - JumpStory
Ilustračné foto – JumpStory

Pri ceste za sezónnou prácou do EÚ si treba zistiť, či vám zo zamestnania vznikne nárok na verejné zdravotné poistenie. Ak áno, mali by ste sa odhlásiť zo slovenskej poisťovne. A ak nie, budete využívať starostlivosť cez európsky preukaz zdravotného poistenia.

Zdieľať

Nemecká automobilka Daimler oznámila, že v dôsledku koronakrízy bude musieť ešte viac šetriť a prepúšťať. Pôvodne sa hovorilo o prepustení 10- až 15-tisíc z celkovo 300-tisíc zamestnancov, podľa personálneho riaditeľa to však bude viac.

Kríza spôsobená koronavírusom dostáva už tak slabnúci koncern pod ďalší tlak. Šéf skupiny Daimler Ola Källenius už v polovici týždňa zdôraznil, že úsporný program spustený vlani na jeseň sa musí sprísniť.

Okrem viacerých ďalších opatrení boli v tomto programe zakotvené úspory v personálnej oblasti vo výške 1,4 miliardy eur. Ale ani tie teraz nestačia.

„Základ bol 1,4 miliardy. Teraz bude toto číslo rozhodne vyššie,“ povedal personálny riaditeľ Wilfried Porth. (süddeutsche zeitung, čtk)

Zdieľať

Výber nových členov vplyvnej Rady ÚVO ide do finále, vláde odporúčajú štyroch

Štyria kandidáti odporúčaní komisiou na zvolenie do Rady ÚVO, hore zľava Miroslav Cák a Peter Kubovič, dolu zľava Jozef Bálint a Ivan Pudiš. Vláda nie je odporúčaním viazaná. Foto - Úrad vlády SR, koláž - N
Štyria kandidáti odporúčaní komisiou na zvolenie do Rady ÚVO, hore zľava Miroslav Cák a Peter Kubovič, dolu zľava Jozef Bálint a Ivan Pudiš. Vláda nie je odporúčaním viazaná. Foto – Úrad vlády SR, koláž – N

Medzi štyrmi favoritmi na členov vplyvnej Rady ÚVO je aj bývalý uchádzač o post šéfa úradu a právnik, ktorý spolupracuje s Nadáciou Zastavme korupciu. Štvoricu odporučila komisia, vláda vyberá dvoch členov a jej názorom nie je viazaná.

Zdieľať

Talianska centrálna banka zhoršila odhad poklesu tohtoročného HDP na 9,5 %. Ak by prišla druhá vlna epidémie, mohol by sa prepadnúť až o 13 %. Taliansko patrí v Európe ku krajinám najviac zasiahnutým koronavírusom. (čtk)

Zdieľať

Komisia odporúča vláde vybrať si dvoch nových členov odvolacej rady ÚVO spomedzi štyroch kandidátov. Na prvom mieste skončil Peter Kubovič, nasledujú Miroslav Cák, Jozef Bálint a Ivan Pudiš.

Aké sú priemerné počty bodov

 • Peter Kubovič (vedúci odboru verejného obstarávania mesta Trnava – do januára 2020) – 92,78 bodu
 • Miroslav Cák (právnik advokátskej kancelárie AGM partners, spolupracuje s Nadáciou Zastavme korupciu) – 81,13 bodu
 • Jozef Bálint (vedúci nákupu v spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava) – 80,89 bodu
 • Ivan Pudiš (pracuje na magistráte Bratislavy, v minulosti bol roky hlavným štátnym radcom na ÚVO) – 75,89 bodu

Na verejnom vypočutí sa zúčastnilo celkovo 16 kandidátov. Štyria odporúčaní získali od hodnotiacej komisie v priemere najviac bodov.

V rade ÚVO sú momentálne voľné dve pozície, ktoré vymenúva a odvoláva vláda. Vzhľadom na chýbajúcich členov rada často nedokáže rozhodnúť o odvolaniach voči verdiktom úradu, ktoré sa týkajú veľkých tendrov.

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať