Denník N

Keď je štatistika zlý pán, a nie dobrý sluha (Ad.: Nezamestnanosť rastie rýchlejšie na západnom Slovensku)

V okresoch západného Slovenska vzhľadom na začiatočný stav stačí menej prepustených, aby sa miera nezamestnanosti zvýšila viac než v okresoch východného Slovenska.

Autori pracujú na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PriF UK

V Denníku N bol publikovaný zaujímavý článok o náraste nezamestnanosti v okresoch Slovenska. Radi by sme poukázali na to, ako niekedy správny výpočet zo zdrojových údajov nemusí stačiť na to, aby sme nejaký jav správne a dostatočne vyhodnotili, respektíve ako veľmi záleží na správnej interpretácii zistených výsledkov. „Štatistika je dobrý sluha, ale zlý pán“, zvykneme niekedy hovoriť študentom na štatistike a geoštatistike. Presne takým zlým pánom sa stala štatistika v spomínanom článku.

Autor na základe percentuálneho nárastu miery nezamestnanosti skonštatoval jej výrazne vyšší nárast na západnom Slovensku. Mapa tohto nárastu je až „podozrivo“ rovnomerná, vytvorili sa kompaktné zhluky okresov, pričom okresy západného Slovenska, respektíve vo všeobecnosti okresy s nízkou nezamestnanosťou, zaznamenali vyšší nárast a naopak. Autor sa pokúša túto skutočnosť dokonca aj vysvetľovať, ale vysvetľovanie dát, ktoré nie sú korektne interpretované, nemá zmysel.

Percentuálny nárast miery nezamestnanosti je vypočítaný po matematickej stránke správne. Vznikol ako podiel miery nezamestnanosti v apríli a miery nezamestnanosti vo februári. Ak napríklad v okrese Trenčín je výsledok tohto výpočtu 50 percent, znamená to, že miera nezamestnanosti tam bola v apríli jedenapolkrát vyššia ako vo februári. Pokiaľ sa budeme držať tejto interpretácie v každom okrese zvlášť, je to v poriadku. Lenže v momente, keď začneme nárasty miery nezamestnanosti jednotlivých okresov medzi sebou porovnávať, dostaneme skreslené, ak nie úplne zavádzajúce výsledky. A presne to sa stalo pri interpretácii uvedenej mapy nárastu nezamestnanosti.

Pretože v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti narástla medzi februárom a aprílom z troch na šesť percent, je jej nárast dvojnásobný (stopercentný), presne ako v okrese s nárastom z 10 na 20 percent. Je však nutné uvedomiť si, koľko je jedno percento (jedna stotina) z toho stopercentného rastu. V prvom prípade je to 0,03 percentuálneho bodu, v druhom  prípade až 0,10 percentuálneho bodu, teda zhruba trikrát viac. Svojím spôsobom tak ide o miešanie hrušiek s jablkami.

Ešte inak: predstavme si dva okresy s rovnakým počtom obyvateľov a rovnakou ekonomickou štruktúrou obyvateľov. Okres A na západe Slovenska má 1000 nezamestnaných, okres B na východe Slovenska 2000 nezamestnaných. Okres B má teda dvakrát vyššiu nezamestnanosť. Na zdvojnásobenie počtu nezamestnaných, čiže na zdvojnásobenie miery v okrese A stačí, aby pribudlo tisíc nezamestnaných. Lenže v okrese B na zdvojnásobenie miery musí byť prítok do evidencie nezamestnaných až 2000 osôb (dvakrát toľko ako v okrese A). Musí teda byť zrušených dvakrát toľko miest, aby v ňom bol nárast miery nezamestnanosti rovnaký ako v okrese A.

Alebo ešte extrémnejší príklad: predstavme si okres s

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

    Ekonomika, Komentáre

    Teraz najčítanejšie