Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Výťah využiť len na štvrtinu, vetrať oknom, nosiť rúško a byť na dva metre – firmy dostali odporúčania aj pre kancelárie

Ilustračné foto N - Vladimír Šimíček
Ilustračné foto N – Vladimír Šimíček
 • Od budúceho týždňa sa otvoria školy a škôlky, a tak sa viac ľudí vráti do práce. Podniky preto znova rozmýšľajú, ako ochrániť svojich zamestnancov a dodržať nové predpisy.
 • Nové usmernenie vydal hlavný hygienik – radí, ako využívať výťahy, ako dezinfikovať či ako používať klimatizáciu.
 • Pýtali sme sa štyroch veľkých bánk a mobilných operátorov, ako si doteraz poradili s návratom ľudí do práce a koľko ľudí nechajú pracovať doma.

Čo majú teraz firmy robiť pre bezpečnosť kancelárií? Stačí to, čo už urobili pred dvoma mesiacmi, tesne pred tým, než kancelárie aj tak vyprázdnili a poslali ľudí pracovať z domu? Z množstva reakcií našich čitateľov vyplýva, že to firmám zďaleka nie je jasné.

Niektoré veci sú samozrejmé: zamestnanci takmer úplne prestali pracovne cestovať, podniky pre nich zabezpečili dezinfekčné prostriedky, ako aj dezinfekciu dotykových plôch a podláh. Ľudia sa prestali stretávať na veľkých poradách a mnohé firmy porady celkom vytlačili absolútne do online priestoru.

Teraz začali skúmať, koľko ľudí chce a potrebuje prísť do práce a koľko si naraz môžu dovoliť. Firmy väčšinou nechcú nútiť ľudí, ktorí vedia robiť doma, aby prišli do kancelárie. Potrebujú totiž zabezpečiť, aby hustota ľudí na pracovisku bola aspoň na začiatku nízka. Nejaká miera home officeov im vyhovuje.

Otázkou je, koľko ľudí je už priveľa a akou hustotou sa majú riadiť. Jeden človek na 15 m² ako v predajniach v žiadnom usmernení pre kancelárie nie je.

Medzi otvorenými otázkami bolo i to, aká dezinfekcia je postačujúca, či môžu firmy opäť normálne zapnúť klimatizáciu. Alebo ako bezpečne používať výťahy, či ako a aký veľký zabezpečiť odstup medzi pracovníkmi alebo aj klientmi.

Čo odporúča hlavný hygienik

Usmernenie hlavného hygienika pre kancelárie prišlo vo štvrtok a nie je vo forme príkazov a obmedzení, ale skôr odporúčaní, ktoré by mali firmy kombinovať. Napríklad nielen zabezpečiť odstupy medzi zamestnancami minimálne 2 metre (alebo doplniť bariéry), ale pri vyššom počte zamestnancov aj striedať tých, čo pracujú doma a v práci.

 • Nosenie rúška: Povinné je aj na pracovisku bez ohľadu na zamestnanecký status, funkciu a služobné postavenie pracovníka.
 • Dezinfekcia: Nevyhnutné je pravidelné a dôkladné umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou. Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky aj pri vchode na pracovisko. Musí sa robiť pravidelná dezinfekcia podlahy a dotykových plôch (kľučky, stoly, klávesnice, dotykové plochy zábradlia a schodiska, tlačidlá, výťahy a pod.).

Spôsob dezinfekcie ani dezinfekčný prostriedok nie sú určené, ale musia mať dostatočný virucídny účinok. Napríklad po vyčistení neutrálnym čistiacim prostriedkom sa odporúča dezinfikovať s využitím bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1 % až 0,5 % roztoku chlórnanu sodného. V prípade, že by čistený povrch mohol byť takýmito prostriedkami poškodený, odporúča sa využitie 70 % etanolu.

 • Online práca:  Na pracovisku sa odporúča používanie vlastných zariadení a pomôcok, teda aby viacerí zamestnanci nezdieľali tie isté nástroje.
 • Dodržiavanie bezpečných odstupov: Minimálna vzdialenosť 2 m medzi zamestnancami alebo klientmi a skrátiť čas, ktorí strávia zamestnanci v menšom odstupe.
 • Režimové/organizačné opatrenia: najmä v open space priestoroch, aby sa nestretlo naraz veľa ľudí – napríklad striedanie zamestnancov, home office.
 • Predchádzať nadbytočnému zhromažďovaniu osôb: Zamestnávateľ by mal vytvoriť také podmienky (napríklad posunom času začiatku alebo skončenia pracovného času, prestávok a pod.), aby pri príchode alebo odchode z pracoviska nedochádzalo k nadbytočnému zhromažďovaniu zamestnancov v spoločných priestoroch (vchod, vrátnica, šatne a pod.).
 • Výťahy: Odporúča sa v maximálnej možnej miere obmedziť cestovanie výťahom, prípadne sa mu celkom vyhnúť (najmä v nižších budovách). V prípade cestovania výťahom je optimálne zníženie počtu osôb na ¼ maximálne povoleného počtu osôb.
 • Klimatizácia: Odporúča sa využívať skôr prirodzené vetranie. Pri vstupe do miestnosti otvoriť okná na cca 15 minút, a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo väčšie množstvo ľudí.
 • Pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod. Vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky. Ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zapnúť ju aspoň deň vopred.
 • Zariadenia na osobnú hygienu musia byť vybavené tečúcou vodou, tekutým mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Zariadenia na osobnú hygienu je potrebné dezinfikovať minimálne raz denne.
 • Meranie telesnej teploty pri vstupe na pracovisko nie je povinné a má odporúčací charakter;
 • Test na alkohol dychovou skúškou – doteraz neboli zistené prípady infikovania sa počas alebo v dôsledku dychovej skúšky na alkohol, ale vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu by mal zamestnávateľ zvážiť odôvodnenosť takého testovania a riziká, ktoré sú s tým spojené.
Foto N – Tomáš Benedikovič

Na návrat ľudí do práce sa firmy pripravovali dlhšie. V troch otázkach sme sa pýtali veľkých bánk (Slovenská sporiteľňa, VÚB) a operátorov (Orange i Slovak Telekom), ktorí zamestnávajú tisícky ľudí, ako riadia návrat do práce a aké opatrenia urobili.

Rozhodli ste už o návrate pracovníkov do centrál? Budete naďalej fungovať v open space, zvažujete nejakú úpravu priestorov? Aký podiel pracovníkov bude v home office?

Slovenská sporiteľňa: Naša centrála nebola počas krízy nikdy úplne zatvorená, na začiatku krízy klesol počet zamestnancov asi na 20 až 25 % bežného stavu. V súčasnosti je v centrále približne polovica, ostatní sú väčšinou na home office. Zatiaľ sme stanovili strop pre zamestnancov centrály vo výške 70 % z celkového stavu.

VÚB: Od 2. mája sme

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na DennikE.sk

 • Ekonomický newsfilter: Začína sa veľká diskusia o obnove Slovenska a bude musieť byť veľmi rýchla +
 • Štatistiky: Tržby v máji boli nižšie ako pred rokom, v priemysle o 34,5 %, v doprave o 27 % a v stavebníctve o 13 %
 • Dane: Desiatky milionárov zo Spojených štátov a šiestich ďalších krajín vyzvali vlády, aby zvýšili zdanenie bohatých
 • Pomoc: Nemecko je pripravené prevziať podiel aj v ďalších podnikoch, ktoré poškodila pandémia
 • Financie: Rakúsko chce upraviť fond obnovy EÚ tak, aby väčší podiel pomoci dostali najchudobnejší členovia EÚ
 • Úspory: Ako si sporiť postupne na vyšší dôchodok?
 • Návod na žiadosť o dotáciu na nájomné (krok po kroku)
Zdieľať

Koronakríza odsúva investície. Liptov si počká na 150 nových pracovných miest, Sereď na vínny pavilón pre turistov

Hubert J.E. Archívne foto - TASR
Hubert J.E. Archívne foto – TASR

Najväčšia domáca vinárska spoločnosť Hubert J.E. odkladá investíciu do zintenzívnenia vinárskej turistiky. Nový pavilón vín za zhruba jeden milión eur začne budovať až po tom, čo sa trh zotaví z poklesov vyvolaných koronakrízou.

Zdieľať

Manažér spoplatnenia diaľnic: Chceme, aby nákladiaky išli po diaľnici, a nie cez obce, ak tam nenakladajú

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Národná diaľničná spoločnosť objednala kontrolu elektronických diaľničných známok za 9,1 milióna eur. Dodávateľom je Betamont. „Zmluva je už podpísaná, pretože inak by sme od júla prestali kontrolovať známky,“ hovorí IT manažér NDS Jaroslav Ivanco.

Minúta po minúte

Zdieľať

Novela Zákonníka práce, ktorú pripravuje ministerstvo práce, má riešiť úpravu poskytovania gastrolístkov aj výkon práce z domácnosti. Vyplýva to z oznámenia na portáli Slov-lex, medzirezortné pripomienkové konanie sa má začať v septembri.

Ministerstvo zdôvodnilo, že novelu pripravuje na základe uznesenia vlády v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia na Slovensku a s koronakrízou. Návrhom zákona sa zohľadnia osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, upraví sa možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie a osobitne sa upraví možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami.

Okrem toho má právna norma primerane zohľadniť aj kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa. Vytvoriť sa má nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov.

Rezort práce priblížil, že navrhované zmeny majú reagovať aj na rôzne podnety z praxe. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov do 10. augusta tohto roka. (tasr)

Zdieľať

Spotrebiteľské výdavky vo Francúzsku sa už takmer vrátili do normálu, uviedol minister financií Bruno Le Maire. Peniaze, ktoré ľudia ušetrili v čase koronavírusových reštrikcií, by podľa neho mohli podporiť spotrebu po zvyšok roka.

„Náš plán (hospodárskej) obnovy funguje. Pred niekoľkými týždňami vykazovala spotreba vo Francúzsku pokles o 30 %, teraz je to iba 5 %. Takmer sme sa vrátili k normálu,“ povedal Le Maire v rozhovore s rozhlasovou stanicou RTL.

Podľa ministra vláda koncom leta zverejní ďalšie kroky na podporu ekonomiky, ktoré doplnia súčasný záchranný plán v hodnote 460 miliárd eur. Ďalší balík by sa mohol blížiť sume 100 miliárd eur. (čtk)

Zdieľať

Desiatky milionárov zo Spojených štátov a šiestich ďalších krajín vyzvali vlády, aby zvýšili zdanenie bohatých. Získané peniaze by mali využiť na financovanie programov, ktoré si vyžiadala pandémia, informovala agentúra Bloomberg.

Za výzvou stojí skupina, ktorá sa označuje ako „Milionári pre humanitu“ a zahŕňa vyše 80 bohatých ľudí vrátane dedičky spoločnosti Walt Disney Abigail Disneyovej či bývalého šéfa investičnej spoločnosti BlackRock Morrisa Pearla.

„My, nižšie podpísaní milionári a miliardári, žiadame svoje vlády, aby zvýšili zdanenie ľudí, ako sme my. Okamžite. Výrazne. Trvalo,“ uviedla skupina v otvorenom liste. „Nedoplňujeme tovar na pulty v obchodoch s potravinami ani nedodávame potraviny od dverí k dverám. Ale máme peniaze, veľa peňazí. Peniaze, ktoré sú teraz naliehavo potrebné.“

Ich list nie je prvou podobnou výzvou. Už pred pandémiou skupina zhruba dvoch stoviek boháčov, ktorí sa označujú ako „Vlasteneckí milionári“ a zahrňujúci Disneyovú i Pearla, naliehala na vytvorenie progresívnejšieho daňového systému. (čtk)

Zdieľať

Tržby v máji boli nižšie ako pred rokom, v priemysle o 34,5 %, v doprave o 27 % a v stavebníctve o 13 %, informoval o tom Štatistický úrad SR.

Tržby za vlastné výkony a tovar sa na medzimesačnej úrovni výraznejšie zvýšili počas mája v priemysle o 24,8 %. Tržby rástli vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

Znížili sa v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 %, v doprave a skladovaní o 2,1 %. Tržby v stavebníctve ostali nezmenené na úrovni predchádzajúceho mesiaca.

Medziročný pokles tržieb sa síce zmiernil, tržby v priemysle však boli o 34,5 % nižšie ako pred rokom. Medziročne nižšia hodnota tržieb bola vo väčšine odvetví priemyslu. Najvýznamnejší bol pokles vo výrobe dopravných prostriedkov, kde tržby dosiahli len polovicu objemu tržieb z mája minulého roka (pokles o 54 %).

Medziročný pokles celkových tržieb významne ovplyvnili aj nižšie tržby vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 32,2 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 25,7 %, vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 27,8 % a vo výrobe elektrických zariadení o 34,6 %. Zníženie zaznamenali výrobcovia nápojov, potravín aj tabakových výrobkov, celkovo tržby klesli o 12,2 %.

Naďalej klesali aj tržby v stavebníctve, oproti máju 2019 boli nižšie o 13 %. Májový pokles tržieb v doprave a skladovaní bol ešte výraznejší ako v apríli, ich objem bol medziročne nižší o 27 %.

Od začiatku roka do konca mája tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 21,3 %. Tržby v stavebníctve v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 klesli o 5,9 %. V doprave a skladovaní sa tržby medziročne znížili o 13,1 %. (tasr)

Zdieľať

Čoraz viac klientov Deutsche Bank nedokáže pre koronakrízu obsluhovať svoje úvery. „Doteraz sme dostali celkovo približne 70 000 žiadostí o odklad platieb privátnych zákazníkov Deutsche Bank a Postbank.“

Ide o jednociferný percentuálny podiel z celého úverového portfólia banky.

Počet nových žiadostí o odklad splátok sa však aktuálne zvyšuje podstatne pomalšie než na jar.

Predseda správnej rady Deutsche Bank Karl von Rohr v súčasnosti nepovažuje za potrebné rozšírenie úsporného programu ani zatvorenie ďalších pobočiek. „Trváme na plánovanom cieli v oblasti nákladov, budeme sa však snažiť, aby sme naše ciele dosiahli ešte rýchlejšie.“

Najväčší nemecký úverový inštitút si minulé leto dal za cieľ radikálnu prestavbu, v ktorej dôsledku sa má zrušiť 18 000 pracovných miest.

Rohr v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung takisto odmietol nový pokus o fúziu s Commerzbank. „Vlani sme sa rozhodli vzdať zlúčenia s Commerzbank a namiesto toho presadzovať samostatnú stratégiu.“ (tasr)

Zdieľať

Finančná správa upozorňuje, že dnes od 17.00 do 22.00 h bude prebiehať plánovaná údržba portálu finančnej správy. V tomto čase môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom služieb.

Zdieľať

Ekonomický newsfilter: Začína sa veľká diskusia o obnove Slovenska a bude musieť byť  veľmi rýchla +

 • Kauza Dobytkár smeruje čoraz vyššie
 • „Je to iluzórna participácia,“ hovorí odborárka o účasti ekonómov a odborov na dôležitých rozhodnutiach.
Zdieľať

Penta Real Estate získala stavebné povolenie na projekt takmer 120-metrovej budovy Sky Park Tower v bratislavskej mrakodrapovej štvrti. S výstavbou kancelárskej veže od Zaha Hadid Architects chce developer začať v priebehu roka 2021.

Sky Park Tower má byť zakončením projektu Sky Park, ktorý sa rozprestiera na území bývalej industriálnej zóny pri centre Bratislavy a ktorého súčasťou bude celkovo šesť výškových budov.

Súčasťou prvej fázy sú tri 30-poschodové rezidenčné veže a kancelárska budova. (tasr)

Vizualizácia - Penta Real Estate
Vizualizácia – Penta Real Estate
Zdieľať

Británia vyčlení vyše 700 miliónov libier na hraničnú infraštruktúru s EÚ, aby udržala bezproblémový obchod s Úniou aj po skončení prechodného obdobia. Uviedol to vedúci úradu britskej vlády Michael Gove.

„Infraštruktúra, ktorú uvedieme do prevádzky, by mala zabezpečiť bezproblémovú dopravu,“ povedal Gove v programe spoločnosti BBC Andrew Marr Show.

Celkový objem financií, ktorý chce Londýn nato uvoľniť, predstavuje 705 miliónov libier (787,09 milióna eur). Časť z investície by mala smerovať do infraštruktúry v prístavoch, ako aj vo vnútrozemí, najmä v regióne juhovýchodného Anglicka, ktoré je hlavnou oblasťou na vývoz a dovoz do a z Francúzska.

Britská vláda, ktorá zatiaľ stále rokuje s predstaviteľmi EÚ o podobe obchodnej dohody po brexite, uviedla, že čoskoro by mala zverejniť podrobnosti o tom, ako to na hraniciach medzi Britániou a EÚ bude fungovať. Gove dodal, že v rokovaniach medzi Londýnom a Bruselom o obchodnej dohode po prechodnom období došlo „k posunu“. Ako povedal, zaznamenal „sľubné signály“, zároveň však dodal, že nechce byť prehnane optimistický. (tasr)

Zdieľať

Britská opozičná Labouristická strana sa rozhodla pripojiť k rozsiahlemu bojkotu Facebooku, ktorého cieľom je vyvinúť tlak na spoločnosť, aby viac regulovala nenávistný obsah šírený používateľmi.

„Všetci poslanci Labouristickej strany používajú Facebook na šírenie svojich oznámení, ale čo už teraz robiť nebudeme, je reklama na Facebooku,“ povedala predstaviteľka strany Rachel Reevesová.

K celosvetovému bojkotu sa už pripojila takmer tisícka spoločností vrátane veľkých mien ako Adidas, Coca-Cola, Unilever či Starbucks.

Kampaň s názvom Stop Hate for Profit (Zastavme nenávisť pre zisk) odštartovali v USA mimovládne organizácie na obranu občianskych práv po úmrtí Afroameričana Georgea Floyda pri zásahu polície a po masívnych demonštráciách proti rasizmu a policajnej brutalite v USA. (bbc, čtk)

Zdieľať

Americká automobilka Tesla znížila cenu športovo-úžitkového vozidla Model Y iba štyri mesiace po prvých dodávkach. Usiluje sa tak udržať súčasný solídny predaj, ktorý zaznamenáva napriek pandémii.

Tesla znížila podľa agentúry Reuters cenu Modelu Y o takmer 6 % na základných 49 990 dolárov (44 333 eur). Predtým bola základná cena Modelu Y stanovená na 52 990 dolárov. Už v máji znížila Tesla cenu Modelu 3, Modelu X aj Modelu S.

Spoločnosť nedávno oznámila výsledky dodávok za 2. kvartál a boli priaznivejšie, než očakávala. Automobilka dodala klientom 90 650 vozidiel, kým analytici očakávali, že to bude iba 74 130 áut. Z toho 80 050 áut predstavovali športovo-úžitkové vozidlá Model Y a Model 3 a zvyšných 10 600 kombinované dodávky starších a drahších Modelov S a X.

S dodávkami Modelu Y začala Tesla v marci a už v apríli uviedla, že vozidlo je ziskové. Prvýkrát v 17-ročnej histórii firmy sa tak stalo, že jedno z jej nových áut zaznamenalo vo svojom 1. kvartáli zisk. (tasr)

Zdieľať

Kollár vyhlásil, že rád povie svojmu ministrovi Holému, aby bola zverejnená jeho analýza pre ŽSR. Holý s firmou blízkou Vladimírovi Poórovi dostali pred voľbami zákazku za 300-tisíc na vypracovanie dokumentu, ktorý zostáva utajený. „Za seba nemám absolútne problém, aby sa tá analýza zverejnila,“ dodal Kollár.

Zdieľať

Nemecko je pripravené prevziať podiel aj v ďalších podnikoch, ktoré poškodila pandémia, povedal nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier. Podľa neho by mohli spoločnosť Lufthansa, v ktorej podiel získal štát, nasledovať desiatky ďalších firiem.

V rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung Altmaier povedal, že „sa diskutuje o prípadných desiatkach podnikov“. Ako dodal, v týchto firmách je vláda pripravená využiť možnosti, ktoré dáva Fond na stabilizáciu hospodárstva, a to vrátane prevzatia podielu, ak to bude potrebné.

Je možné, že Berlín prevezme podiel aj v niektorých strategických spoločnostiach, ako napríklad vo výrobcovi vakcín CureVac. V tomto prípade preto, aby zabránil presunutiu dôležitých podnikov do zahraničných rúk. (tasr)

Zdieľať

Národná diaľničná spoločnosť porušila zákon pri zákazkách, ktoré súviseli s prácami na kovových zábranách na dočasné uzatvorenie rúr tunela Višňové, konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie. Keďže so zisteniami súhlasila, pokutu 12 647 eur jej znížil na polovicu.

ÚVO svoje zistenia postúpil aj orgánom činným v trestnom konaní. Kontrolu robil na podnet bývalého poslanca Národnej rady za OĽaNO Jána Marosza.

Kde a ako NDS podľa ÚVO pochybila:

 • Pri zákazke na realizáciu mechanických zábran na zamedzenie vstupu a zabezpečenie tunelových rúr a štôlne a v prípade doplnenia tejto objednávky.
 • NDS označila toto obstarávanie za zákazky s nízkou hodnotou, a tak postup pri verejnom obstarávaní bol zjednodušený.
 • Obe zákazky zadala prostredníctvom objednávky spoločnosti Repase Žilina, jedna je z 12. júna 2019 a je v hodnote 141 682,66 eura bez DPH a druhá zo 14. augusta 2019 v hodnote 69 115,53 eura bez DPH.
 • Úrad v kontrole po uzavretí zmluvy vydal rozhodnutie o porušení zákona, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. júla.

„Kontrolovaný sa dopustil viacerých porušení zákona,“ tvrdí šéf ÚVO Miroslav Hlivák s tým, že bol napríklad porušený princíp transparentnosti, keď pri zadávaní obidvoch zákaziek nebol zdokumentovaný celý priebeh predmetného verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné. „Uvedené porušenia zákona o verejnom obstarávaní mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ poznamenal Hlivák.

NDS mala podľa ÚVO tieto stavebné práce vysúťažiť v jednej zákazke, predpokladaná hodnota zákazky by bola vyššia a postup v rámci verejného obstarávania by bol prísnejší. „NDS porušila zákon aj tým, že zákazku na stavebné práce rozdelila a zvolila spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit prislúchajúci postupu na zadávanie podlimitných zákaziek, čím taktiež postupovala v rozpore s princípom transparentnosti a princípom hospodárnosti a efektívnosti, pričom uvedené porušenia zákona mali vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uviedol predseda úradu.

Marosz v novembri 2019 upozornil, že v prípade stavby tunela Višňové nakúpila NDS šesť kusov kovových mreží za 235.000 eur. Hnutie OĽaNO preto podalo podnet ÚVO i trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom. OĽaNO oslovilo viaceré firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou obdobných zámočníckych výrobkov a brán. Na základe projektovej dokumentácie urobili kvalifikovaný odhad výroby a osadenia kovových zábran v počte šesť kusov na sumu asi 23 000 eur.

Diaľničiari v tom časte tvrdili, že ide o klamstvo, a avizovali, že na poslancov OĽaNO podajú trestné oznámenie. (tasr)

Zdieľať

Rakúsko chce upraviť chystaný fond obnovy EÚ tak, aby väčší podiel pomoci dostali najchudobnejší členovia EÚ. Povedal to kancelár Sebastian Kurz, podľa ktorého musia peniaze tiež smerovať do správnych oblastí, ako sú výskum, digitálna infraštruktúra či ochrana klímy.

Sporné kritérium nezamestnanosti 2015-19

„Podľa návrhu Bruselu by (z fondu) najviac profitovali Taliansko, Španielsko alebo Poľsko. My však v EÚ máme oveľa chudobnejšie krajiny. Môj zmysel pre spravodlivosť mi hovorí: keď v EÚ berieme do rúk toľko peňazí, potom by mali prúdiť predovšetkým k tým najchudobnejším z chudobných. Pokiaľ berú ako kritérium nezamestnanosť z rokov po roku 2015, ako teraz navrhujú, potom to nemá s výzvami koronavírusovej situácie nič spoločné,“ kritizuje návrh Kurz.

Najchudobnejší: Krajiny Balkánu a Lotyšsko

Kurz nemenoval konkrétne chudobné krajiny, ktoré by podľa neho mali získať väčší podiel. Podľa Eurostatu sú však najchudobnejšími krajinami EÚ z hľadiska HDP na obyvateľa Lotyšsko, Rumunsko, Grécko, Chorvátsko a Bulharsko. Rakúsko pritom má veľmi tesné vzťahy s krajinami západného Balkánu.

Prideľovanie peňazí chce podmieniť reformami

Podľa Kurza by peniaze z fondu mali prideľovať viac podľa dosahu pandémie na hospodársky výkon krajín. Okrem toho má byť alokácia podmienená napríklad reformami, odbúravaním byrokracie alebo bojom proti daňovým podvodom, „aby peniaze neslúžili len na riešenie dier v rozpočte“, zdôraznil Kurz. (faz, čtk)

Zdieľať

Proces verejného obstarávania na tlač a distribúciu vládnych novín sa spustí do konca leta, uviedol úrad vlády. Noviny majú vychádzať ako bezplatný mesačník s predpokladaným rozsahom 32 strán.

Za vznikom nápadu vydávať vládne noviny je podľa riaditeľa tlačového odboru úradu vlády Richarda Pekára snaha informovať občanov o zmenách, ktoré ovplyvňujú ich život. „Keď sa zmení zákon, tak ako sa zmenil a čo to pre nich znamená,“ uviedol.

Novinami chce úrad vlády dosiahnuť väčšiu informovanosť ľudí o tom, ako funguje štát. „Aby verejnosť vnímala, koľko peňazí vyberie a na čo ich vynaloží,“ skonštatoval tlačový odbor úradu s tým, že úlohou novín nemá byť spravodajstvo o činnosti vlády. „To prináleží médiám.“

Zámer vydávať noviny zaradila vláda do svojho programového vyhlásenia. Plán kritizovali okrem opozície aj viacerí členovia koalície. (tasr)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať