Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Čo vás čaká po návrate z červenej krajiny

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Už aj Česko sa ocitlo na zozname červených rizikových krajín. Od piatka od 9. hodiny pri prekračovaní našich hraníc z Česka platia pravidlá povinnej karantény.

V článku radíme, čo má robiť človek po návrate z rizikovej krajiny, aké sú podmienky povinnej domácej izolácie, ako si vybaví karanténnu PN-ku, pandemickú OČR na deti a pandemický rodičovský príspevok.

1. Čo je to povinná karanténa

Ak niekto príde z Česka na Slovensko, bude musieť ísť do izolácie v domácom prostredí alebo sa bude musieť preukázať negatívnym PCR testom, ktorý nebude starší ako 72 hodín. V prípade Česka existujú viaceré výnimky z týchto pravidiel. Týkajú sa študentov, ich sprievodcov, zdravotníkov, umelcov…

Pri iných krajinách výnimky nie sú.

Ak prídete na Slovensko z rizikových krajín EÚ, musíte ísť do domácej izolácie, kým nebudete mať negatívny výsledok RT-PCR testu. Ten je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie. Druhou možnosťou je, že sa po príchode preukážete negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín v laboratóriách mimo územia SR.

Ak ste v izolácii, nemáte príznaky ochorenia a nedostanete výsledky testu, izolácia sa vám končí desiatym dňom.

Osoby, ktoré nebudú mať test, sa musia po príchode registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.

Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ, musia ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, a rovnako sa musia zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Zároveň musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.

Ak prídete na Slovensko letecky a zároveň ste počas posledných 14 dní navštívili rizikovú krajinu, musíte sa  registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

2. Ako funguje povinná izolácia

Ak ste sa vrátili z červenej krajiny, musíte ísť do karantény alebo izolácie. Prvým vaším krokom je povinná registrácia na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/.

Následne musíte o tom informovať (telefonicky alebo mailom) vášho ošetrujúceho lekára a aj zamestnávateľa. Lekár vám musí podľa stanoviska Sociálnej poisťovne PN-ku vypísať. Nariadil to Úrad verejného zdravotníctva v opatrení č. OLP/6850/2020).

Avšak vy môžete následne odmietnuť nárok na pandemické nemocenské a so zamestnávateľom sa môžete dohodnúť, že počas povinnej 10-dňovej karantény budete pracovať z domu. Môžete sa s ním tiež dohodnúť na čerpaní dovolenky počas izolácie.

3. Aké povinnosti má zamestnávateľ

Ak ste povinne v domácej izolácii, musíte o tom informovať vášho zamestnávateľa. A ten vás zase musí kontrolovať, či ste si „splnili povinnosť izolácie v domácom prostredí napríklad negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní, prípadne preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“.

Ak svojmu zamestnávateľovi nedokážete, že ste splnili podmienky domácej izolácie, váš zamestnávateľ to musí oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode. Na pracovisko vás v takomto prípade nemôže pustiť.

4. Podmienky karanténnej PN-ky

V prípade nariadenej izolácie vypláca PN-ku zamestnancom Sociálna poisťovňa od prvého dňa. Môžu si ju uplatniť aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby. Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať, aby si overila žiadosť a doplnila nevyhnutné údaje.

Od Sociálnej poisťovne dostanete dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (70 % vašej čistej mzdy).

5. Ako požiadať o karanténnu PN-ku 

Po príchode z červenej krajiny sa musíte zaregistrovať na https://korona.gov.sk/ehranica/.

Musíte kontaktovať vášho ošetrujúceho lekára a ten vám vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Doklady s telefónnym číslom poistenca lekár zašle Sociálnej poisťovni (preto je potrebné, aby poistenec svoje telefónne číslo iniciatívne nahlásil lekárovi). Sociálna poisťovňa kontaktuje poistenca v karanténe a telefonicky s ním spíše žiadosť.
V prípade, že poistenec neodovzdal telefónne číslo lekárovi, musí pobočku Sociálnej poisťovne kontaktovať sám (Kontakty – pobočky).

Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o nemocenské vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na nemocenské vznikne, následne začne Sociálna poisťovňa vyplácať PN od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

6. Zmeny pri poskytovaní pandemickej OČR

Parlament včera schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá upravuje nárok na pandemické ošetrovné. Zjednotil podmienky poskytovania pandemickej OČR rodičom škôlkarov a školákov v novom školskom roku.

Rodičia školákov, teda detí do 11. roku veku, respektíve do 18. roku veku v prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, majú naďalej nárok poberať pandemickú OČR, ak je škola alebo trieda uzatvorená kvôli pandémii. O tom rozhoduje riaditeľ školy, jej zriaďovateľ alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Pandemickú OČR však rodičia nemôžu čerpať, ak sami nechajú dieťa doma zo školy, lebo sa obávajú šírenia koronakrízy v škole.

Po novele už nebudú mať možnosť poberať ošetrovné ani rodičia škôlkarov, ktorí v čase neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení nechajú deti doma z obavy o ich zdravie. Ak však štát škôlku zatvorí pre šírenie nákazy, ošetrovné môžu čerpať.

Nárok na pandemické ošetrovné zostáva zachovaný aj v prípade rodinných príslušníkov (zákonom určených), ktorí zabezpečujú starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (do ktorých patria napríklad aj jasle), z dôvodu obavy o jeho zdravie.

7. Pandemický rodičovský príspevok

Rodičom, ktorým zanikol nárok na rodičovský príspevok v marci 2020 a neskôr, nemajú zamestnanie, do ktorého by sa vrátili, a nemajú žiaden iný príjem, ministerstvo práce predĺžilo poskytovanie rodičovského príspevku. Ten môžu rodičia dostávať do skončenia mimoriadnej situácie alebo do nástupu do zamestnania.

Dnes na DennikE.sk

 • Ekonomický newsfilter: Odborníci namiesto „našich ľudí“? U ministra Doležala napĺňajú program vlády po svojom
 • Testovanie: Zamestnávatelia môžu kontrolovať výsledky, Mikas vydal vyhlášku
 • Práca: Neotestovaným pracovníkom by zamestnávateľ mal dať voľno bez náhrady mzdy
 • EÚ: V 3. štvrťroku sa čiastočne zotavila z prepadu, HDP oproti 2. štvrťroku stúpol o 12,1 %, v eurozóne o 12,7 %
 • Banky: Zisk za prvé tri štvrťroky klesol medziročne o vyše tretiny
 • Železnice: ZSSK opäť zastaví komerčné vlaky InterCity
 • EÚ: Komisia poslala Slovensku ďalší list pre odkladanie vrátenia peňazí za zrušené zájazdy
 • USA: Akcie majú za sebou najhorší týždeň od marca
 • USA: Súd zablokoval reštrikcie na TikTok
 • Pomoc: Aké zmeny budú platiť v Prvej pomoci
 • Zasiahla druhá vlna vaše podnikanie? Napíšte nám

Ako vyzerá testovanie v Slovnafte: nečaká sa, jedno miesto vybaví za hodinu 90 ľudí

Foto N – Tomáš Grečko
Foto N – Tomáš Grečko

Ako vyzerá testovanie v Slovnafte: nečaká sa, jedno miesto vybaví za hodinu 90 ľudí. Prvé hodiny testovania vo veľkých firmách ukazujú, ako veľmi zaváži precízne plánovanie a jednoznačná komunikácia. Zásadným rozdielom sú vyplnené formuláre.

Minúta po minúte

V spoločnosti U. S. Steel do 16.00 vydali 888 certifikátov o testovaní, podľa hovorcu firmy sa teraz nečaká na odber viac než 20 minút. „Čas čakania v rade sa v priebehu dňa postupne znižoval s výnimkou času, keď sa tímy striedali pri obedňajšej prestávke,“ dodal Ján Bača.

Zamestnávateľ by mal dať pracovníkom voľno bez náhrady mzdy, ak pre neúčasť na testovaní nemôžu nastúpiť do práce. Uviedlo to ministerstvo práce, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnanca pre plnenie občianskej povinnosti. Inou možnosťou je dohodnúť sa na home office.

Ministerstvo dodalo, že v prípade takejto prekážky na strane zamestnanca sa pracovníkovi prerušuje nemocenské a dôchodkové poistenie, ako aj poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ to má oznámiť Sociálnej poisťovni.

Zamestnancovi ešte plynie sedemdňová ochranná lehota, od ôsmeho dňa by už nedostal nemocenské, ak by bol napríklad uznaný za práceneschopného.

Pred testovaním sa objavili obavy, že niektoré firmy by mohli neprítomnosť v práci v dôsledku neúčasti na testovaní brať ako neospravedlnenú absenciu. V takom prípade by hrozila zamestnancovi výpoveď.

Štátna inštitúcia sa však odvoláva na Zákonník práce, ktorý k občianskej povinnosti zaraďuje aj činnosť proti prenosným chorobám.

Ministerstvo zároveň zopakovalo, že zamestnávateľ smie vyžadovať od pracovníkov, aby sa preukázali negatívnym testom.

„Národný inšpektorát práce odporúča zamestnávateľovi individuálne posudzovať každý jednotlivý prípad neprítomnosti zamestnanca v práci tak, aby výkon práv a povinností vyplývajúcich zamestnávateľovi z pracovnoprávnych vzťahov nebol v rozpore s dobrými mravmi a na škodu zamestnanca,“ dodalo ministerstvo.

V trnavskej PSA Groupe za prvé dve hodiny nemali podľa jej hovorcu ani jeden pozitívny test. Automobilka očakáva, že by za víkend mohli v jej priestoroch otestovať 1500 až 1600 zamestnancov. (tasr)

Na Googli sa v poslednom období šíri nový typ spamu, ktorý využíva službu Google Dokumenty na oklamanie ľudí. Ľuďom prichádzajú upozornenia, že ich niekto označil v neznámom dokumente a má pre nich dôležitú správu.

Služby Google Docs, Slides a ďalšie nástroje z balíka Google Workspace umožňujú pridať komentáre do dokumentu. V týchto komentároch je možné používateľa „otagovať“ uvedením jeho e-mailovej adresy. Túto funkcionalitu teraz podvodníci zneužívajú – označujú ľudí a snažia sa ich naviesť na to, aby klikli na nebezpečný odkaz.

Aj používateľom na Slovensku prišli v uplynulých dňoch e-mailové upozornenia, že ich niekto označil v dokumente.

Ak ste dostali podobné e-mailové upozornenie, určite na uvedený odkaz neklikajte. Správu nahláste ako spam a odstráňte ju.

Spoločnosť Google v tejto súvislosti poskytla pre Denník N všeobecné stanovisko: „Ochranu používateľov pred spamom naprieč našimi službami berieme veľmi vážne. Máme zavedené silné opatrenia na detekciu a blokovanie nových spamových kampaní. Avšak žiadne bezpečnostné opatrenia neposkytujú stopercentnú ochranu, preto neustále pracujeme na implementácii nových opatrení s cieľom chrániť používateľov pred novými hrozbami. V prípade tohto typu spamu zavádzame ešte dodatočné opatrenia, aby sme v čo najväčšej miere zabránili jeho prieniku. Používatelia môžu nahlásiť spam či akékoľvek narušenie tu.“

Lietajúce auto AirCar konštruktéra Štefana Kleina absolvovalo v Piešťanoch prvé dva výškové lety. Tvorcovia si na nich vyskúšali základné prvky pilotovania. Stroj podľa Kleina splnil očakávania, nasledovať bude 50 hodín testovacích letov. (tasr)

Po rokoch odkladov sa dnes otvára nové berlínske Letisko Willyho Brandta. Pôvodne malo začať fungovať pred deviatimi rokmi, zatiaľ stálo podľa médií najmenej 10 miliárd eur a jeho výstavbu sprevádzali politické a stavebné prešľapy.

Po sprevádzkovaní terminálu 1 začne nový letecký uzol popoludní vybavovať prvé prílety; prvý odlet je plánovaný na nedeľu 1. novembra.

O otvorenie sa postarajú spoločnosti Lufthansa a easyJet, ktorých stroje dnes popoludní pristanú súbežne. Večer potom prídu na rad ďalšie lety easyJetu, ktorý dosiaľ vybavoval Tegel. V nedeľu ráno z Letiska Willyho Brandta odletí prvá linka easyJetu. Obidve spoločnosti sú najväčšími klientmi nového letiska.

Nemeckú metropolu dosiaľ obsluhovali dve letiská – Tegel na severozápade a Schönefeld na juhovýchode. Kým na Tegeli sa už aj tak koronavírusom obmedzená prevádzka definitívne skončí 8. novembra, Schönefeld, pomenovaný teraz ako terminál 5 Letiska Willyho Brandta, bude slúžiť nízkonákladovým aerolíniám. (čtk)

RegioJet varuje, že pre testovanie môže odrieknuť niektoré vlaky medzi Bratislavou a Komárnom. Cestujúcim odporúča sledovať informácie na Facebooku a webovej stránke firmy.

„V prípade, že väčšia časť našich zamestnancov zostane v karanténe a nebude sa môcť dostaviť do služby, budeme musieť upraviť prevádzku vybraných spojov na trase Bratislava – Komárno,“ avizoval dopravca.

Čo hovorí RegioJet

 • V nedeľu môžu nastať výpadky, o ktorých chce operatívne informovať.
 • Zoznam vlakov, ktoré nevypravia v pondelok, plánuje zverejniť v nedeľu večer po 20.00.
 • V pondelok večer zverejní zoznam spojov, ktoré budú zrušené do odvolania.

Dopravu na trati Bratislava – Komárno si od RegioJetu objednáva a financuje štát. Od decembrovej zmeny cestovného poriadku bude vlaky prevádzkovať ZSSK, časť súprav bude mať od rakúskych železníc.

Jesenné práce na poliach sa podľa zástupcu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vykonávajú len veľmi pomaly. V mnohých regiónoch je ich stav alarmujúci, pôda je premočená a zber plodín aj sejba mimoriadne náročné.

Čo hovorí zástupca komory

 • „Počas minulého týždňa sa situácia s počasím v niektorých regiónoch zlepšila. Pôda je aj napriek tomu na mnohých miestach premočená a zber jesenných plodín aj sejba sú mimoriadne náročné,“ uviedol Matej Korpáš z SPPK.
 • Aktuálne je na Slovensku pozbieraných 28 % kukurice na zrno, 86 % slnečnice, 35 % cukrovej repy, vyše 80 % zemiakov a 70 % sóje.

Aká je situácia v regiónoch

 • V regióne Trnavy podľa Korpáša neumožňuje nepozbieraná kukurica výsev novej pšenice. V minulých rokoch v rovnakom čase bola sejba vykonaná približne na 80 %, aktuálne však majú niektoré subjekty osev zvládnutý na úrovni 20 %.
 • Pôda je značne premočená aj v okolí Galanty. Vystavené značnému poškodeniu sú hlavne zemiaky, sója a slnečnica. K záveru 43. týždňa bola v tomto regióne kukurica na zrno pozberaná na 46 % výmery, slnečnica na 85 %, cukrová repa na 30 %, zemiaky na 75 %, sója na 68 % výmery.
 • Daždivé počasie spomaľovalo tempo jesenných prác aj v okrese Nitra. Poľnohospodári však už finišujú so zberom slnečnice, sóje a aj zemiakov.
 • V okrese Trenčín zaznamenali v októbri celkový úhrn zrážok v rozmedzí 138 – 153 milimetrov. Poľnohospodári vďaka priaznivejšiemu počasiu v posledných dňoch mohli pokračovať najmä so zberom kukurice, ktorá je aktuálne pozberaná len z 11 % osiatej plochy.
 • Práce na poliach sa pomaličky rozbiehali aj v regióne Bánovce nad Bebravou. Pestovatelia hlásia, že nedokážu určiť, či sa im podarí zasiať všetky oziminy tak, ako mali v pláne.
 • V Lučenci bol ešte koncom minulého týždňa vyliaty Ipeľ. Teraz je situácia už priaznivejšia, ale pôdy sú rozmočené, a to najmä v južnej časti regiónu. K záveru 43. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 10 %, sója z 81 % výmery.
 • Práce na poliach sú odstavené v regióne Košíc. Kukuricu v tomto regióne ešte vôbec nezbierali. (tasr, e)

V košickom U. S. Steele otestovali do 10. hodiny 280 ľudí. Zamestnancov fabriky testujú dva odberné tímy z nemocnice Šaca. Čas čakania v rade po moment odberu vzorky je v tejto chvíli 65 minút.

Foto - TASR
Foto – TASR

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať