Denník N

Ak nič neurobíme, bohatšie krajiny nikdy nedobehneme, hovorí Lucia Šrámková, ktorá koordinovala písanie reformného plánu

Lucia Šrámková, bývala šéfka Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, toto leto koordinovala reformný plán Moderné a úspešné Slovensko. V rozhovore vysvetľuje, ako prebiehala jeho príprava.

Šrámková vraví, že keď na Slovensku dnes neurobíme nič, uviazneme v pasci stredného príjmu. „Slovensko sa podľa posledných údajov Eurostatu nachádza na 74 percentách ekonomickej výkonnosti priemeru Európskej únie. Keď sa na to pozrieme jednoduchou optikou, tieto čísla hovoria, že sme už najmenej 10 rokov za Českou republikou.“

Kedy ste začali na reformnom pláne pracovať?

Úplne prvá strana dokumentu vznikla 28. júla. Intenzívne práce trvali približne do 15. septembra. V záverečnej fáze sa zapracovali posledné pripomienky aj od rezortov, aj od expertov.

Ako veľmi vám do prípravy reformného plánu hovorili ministri a politici z vládnej koalície?

Proces tvorby dokumentu Moderné a úspešné Slovensko bol nastavený zhora nadol. To znamená, že prišlo zadanie od premiéra a ministra financií na prípravu technického a odborného materiálu, ktorý vypracovali odborníci na ministerstve financií a niektorých ďalších analytických inštitútoch. V pripomienkovacich procesoch bolo zahrnutých približne sto externých expertov. V dokumente sme sa snažili transparentne zapracovať pripomienky všetkých externých účastníkov. To však neznamená, že sme vo všetkých oblastiach našli konsenzus. Najlepším príkladom je efektívnejšie riadenie vedy, výskumu a inovácií, kde samotní externí experti mali veľmi rozdielne názory. Rozhodnutie, ako sa bude reforma kreovať, sme museli urobiť my.

Vnímate to tak, že nech si vládna koalícia vyberie ktorúkoľvek oblasť reformného plánu, tak to bude tak či tak pre Slovensko výrazným posunom vpred?

Keď na Slovensku dnes neurobíme nič, uviazneme v pasci stredného príjmu. Vnímam, že je veľké momentum na strane vlády realizovať reformy. Je potrebné si uvedomiť, že reformy nie sú floskula, sú to opatrenia, ktoré zabezpečujú dlhodobú prosperitu. Vytvárajú budúce zdroje na financovanie politík aj pre tých najslabších v krajine.

Čo presne myslíte tým, že uviazneme v pasci stredného príjmu?

Slovensko sa podľa posledných údajov Eurostatu nachádza na 74 percentách ekonomickej výkonnosti priemeru Európskej únie.

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie