Denník N

Certifikát o testovaní môže kontrolovať policajt, zamestnávateľ alebo obchodník. Mikas vydal vyhlášku

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Každý, kto pôjde cez víkend na celoplošné testovanie, dostane do ruky obálku s výsledkom svojho testu. Kto má právo kontrolovať certifikát? Je to policajt, zamestnávateľ a aj napríklad obchodník?

Na odpovedi sa nevedia zhodnúť právnici a ani verejnosť. Úrad verejného zdravotníctva však už vydal vyhlášku, ktorá to upravuje. Vyhláška prikazuje zamestnávateľovi zakázať zamestnancovi vstup na pracovisko, ak nemá certifikát o testovaní. To isté platí aj v iných komerčných či nekomerčných prevádzkach, teda napríklad aj v obchodoch. Zákaz musí byť umiestnený pri vstupe do budov.

Aké sú výnimky

Nariadenie č. 693, ktoré vláda prijala 28. októbra, hovorí o tom, že ak pôjdete na plošné testovanie alebo budete mať pri sebe výsledok PCR testu, pre vás už nemá platiť zákaz vychádzania. Môžete si ísť nakúpiť aj do iných prevádzok ako do potravín či lekárne, napríklad aj zájsť ku kaderníčke či do predajne s obuvou. Aby ste sa mohli takto voľne pohybovať, musíte mať pri sebe certifikát s negatívnym výsledkom z víkendového testovania alebo PCR test.

Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá.

Ľudia, ktorí sa nedajú cez víkend otestovať a nebudú mať ani výsledok PCR testu, musia naďalej dodržovať zákaz vychádzania s obmedzenými výnimkami.

Pod výnimku zo zákazu vychádzania spadá aj kočíkovanie bábätka. Informuje o tom web Somzodpovedny.sk. Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť. Výnimka platí i pre deti do desať rokov.

Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný. Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Rodičia budú môcť svoje deti zaniesť do jaslí či do materskej školy. Výnimka zo zákazu sa týka aj cesty do školy v prípade žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákaz vychádzania neplatí ani pre ľudí, ktorí prekonali ochorenie covid-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace. Rovnako pre tých, ktorým bolo diagnostikované v období od 1. augusta do 15. októbra 2020.

Výnimku zo zákazu majú aj osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožní vykonanie testu. Platí aj pre ľudí so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, ľudí so závažnou poruchou autistického spektra alebo ľudí s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom, ako aj pre onkopacientov.

Ministerstvo školstva vydalo nové usmernenie pre materské a základné školy platné od 27. októbra. Rieši aj niektoré otázky testovania. Podľa neho napríklad zamestnanci materských a základných škôl po celoplošnom testovaní musia predložiť zamestnávateľovi certifikát o negatívnom výsledku testu. Rezort sa odvoláva na zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Policajti budú kontrolovať

Minister vnútra Roman Mikulec povedal, že certifikátom sa budú musieť Slováci preukazovať napríklad policajtom či pri

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie