Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Začal sa 9. ročník Finančnej olympiády. Prešli by ste testami?

Slovenskí stredoškoláci si overia, ako sú na tom s finančnými vedomosťami.

Nadácia PARTNERS oficiálne otvorila v pondelok 2. novembra už 9. ročník finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti majú pred sebou dovedna tri súťažné kolá. O víťazovi rozhodne odborná porota v poslednom kole, ktoré sa bude konať v apríli 2021. Odmenou pre troch najlepších študentov je aj v tomto ročníku súťaže špičková technika a pre ich učiteľov a školy peňažná odmena.

„Čím skôr si mladí ľudia uvedomia, aké sú finančné vedomosti pre nich v živote dôležité, tým skôr budú pripravení na zodpovedné narábanie s peniazmi v dospelosti,“ hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS, ktorá Finančnú olympiádu každoročne organizuje. Cieľom súťaže je študentom priblížiť základné otázky finančného správania a rozšíriť ich vedomosti vo všetkých ekonomických oblastiach, podľa ktorých sa budú neskôr riadiť aj v každodennom živote. „Kvalitné finančné vzdelanie sa odráža na dobrom domácom hospodárení, ale aj pri komunikácii s bankami, poisťovňami a inými inštitúciami, pri výbere jednotlivých produktov či zakladaní vlastného podnikania,“ dodáva Juraj Juras.

Finančná olympiáda je praktickým doplnením výučby v školách a záujem o účasť sa každým rokom zvyšuje. Počas ôsmich ročníkov sa do nej zapojilo už viac ako 38 000 mladých ľudí z viac ako 300 stredných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Prostredníctvom jednotlivých kôl súťaže a vedomostných otázok vzdeláva študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, alebo preverí na konkrétnych príkladoch, či si vedia vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov a služieb. Nadácia PARTNERS v rámci Finančnej olympiády pripravila pre tento rok aj špeciálne vzdelávacie materiály – pracovný list s názvom Finančná gramotnosť. Ide o sumár teoretických informácií a praktických úloh z oblasti financií, ktoré pomôžu pedagógom vo vyučovacom procese aj počas aktuálnej dištančnej formy vzdelávania, nakoľko pracovné listy sú distribuované v online podobe. V prípade záujmu o pracovný list sa môžu školy ozvať na info@nadaciapartners.sk

Motiváciou pre súťažiacich sú aj v tomto ročníku atraktívne ceny. Najlepšia trojica získava špičkovú techniku a peňažnú odmenu pre svojho učiteľa a aj školu, za ktorú súťaží.  

Súťaž sa začala 2. novembra 2020 a skončí sa finálovým kolom v apríli 2021. Je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.

 • otvorené kolo súťaže v termíne od 2. novembra 2020 až do 2. februára 2021. Hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže.
 • uzavreté kolo súťaže v termíne od 23. februára do 6. apríla 2021. Do druhého kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.
 • Finálové III. kolo koncom apríla 2021. Spolu 20 finalistov, najlepších súťažiacich z druhého kola, sa o postupe do finále dozvie prostredníctvom e-mailovej správy. Tí svoje vedomosti a riešenie zložitejších finančných otázok prídu odprezentovať osobne. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba, svojich pedagógov a školy, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže nájdete na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny Finančnej olympiády pre ročník 2020/2021:

I. kolo – online test: 2. 11. 2020 od 12:00 hod. – 2. 2. 2021 do 23:59 hod.

II. kolo – online test: 23. 2. 2021 od 0:00 hod. – 6. 4. 2021 do 23:59 hod.

III. kolo – písomný test: koniec apríla 2021 (presný termín sa finalisti dozvedia e-mailom)

Víťazné ceny:

 1. miesto: Apple iPad pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu
 2. miesto Apple iPhone SE pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu
 3. miesto: Apple Watch Series 3 pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA? 

(výber 9 otázok z prvého kola minuloročnej Finančnej olympiády)

 1. Poistenie majetku podľa Občianskeho zákonníka obsahuje:

A) Poistenie majetku pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú

B) Možnosť poistiť majetok pre prípad jeho poskytnutia ako zálohu na účely hypotéky

C) Poistenie majetku pre prípad povodne, záplavy, zemetrasenia, zrútenia skál a krádeže

2. Poisťovacia činnosť zahŕňa:

A) Prijímanie, ohodnocovanie a riadenie poistných rizík, správu poistných zmlúv, tvorbu technických rezerv, likvidáciu poistných udalostí, poskytovanie plnenia z poistných zmlúv, poskytovanie asistenčných služieb, postupovanie poistných rizík zaisťovniam a predchádzanie škodám

B) Priehradku, oddelenie správy, oddelenie likvidácie a učtáreň

C) Životné a neživotné poistenie

3. Účastníkmi poistenia môžu byť:

A) Iba poistiteľ a poistník

B) Poistiteľ, poistník, poistený, poškodený v poistení zodpovednosti a osoba, ktorá bola určená ako oprávnená v poistení pre prípad smrti

C) Iba poistiteľ, poistený a výhodou poctená osoba

4. Poisťovňa môže vykonávať iba:

A) Poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť, na ktorú jej bolo udelené povolenie, činnosti s tým súvisiace a po súhlase NBS aj finančné sprostredkovanie

B) Všetky činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie NBS alebo MF SR, činnosti s tým súvisiace, sprostredkovanie predaja nehnuteľností a ďalšie činnosti, pre ktoré sa manažment rozhodne

C) Činnosti, na ktoré je poisťovňa zaviazaná voči svojim klientom na základe poistných alebo iných zmlúv, činnosti s tým súvisiace a po súhlase NBS aj akékoľvek iné podnikateľské aktivity

5. Princípom kapitálového životného poistenia je:

A) Vyplatenie cieľovej sumy v prípade dožitia stanoveného veku alebo poistnej sumy v prípade úmrtia

B) Poistenie všetkých členov rodiny pre prípad úrazu alebo smrti

C) Celoživotné poistenie kapitálu, nehnuteľností a auta

6. Čo kryje poistenie zodpovednosti?

A) Poistenie kryje škody, ktoré poistenému spôsobil niekto iný

B) Je to poistenie pre profesionálnych šoférov pre prípad, že spôsobia dopravnú nehodu

C) Poistenie kryje škody, ktoré poistený spôsobil niekomu inému

7. Výšku štátneho dôchodku neovplyvňuje:

A) Počet odpracovaných rokov

B) Kraj, v ktorom človek žije

C) Výška príjmu v posledných 5 rokoch

8. Osoba, na ktorej život, zdravie, majetok, zodpovednosť za škodu alebo iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje, je:

A) Poistiteľ

B) Poistený

C) Poistník

9. Udalosť, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže nastať počas lehoty trvania poistenia, nevie sa však, kedy a či vôbec nastane, sa označuje ako:

A) Škoda na majetku

B) Poistná udalosť

C) Náhodná udalosť

Správne odpovede: 1a / 2a / 3b / 4a / 5a / 6c / 7b / 8b / 9b

Dnes na DennikE.sk

Zástupca podnikov Machunka: Nezatvárajme firmy, radšej v nich testujme každý deň

Rastislav Machunka. Foto - TASR
Rastislav Machunka. Foto – TASR

Ak by boli slovenské firmy dva týždne zavreté, strácali by dôveru svojich partnerov, hovorí viceprezident asociácie zamestnávateľov Rastislav Machunka. „Lebo v biznise je to tak – proste ste to nedodali. A že ste tam mali covid, to je váš problém, nedodržiavali ste opatrenia, tak vás zavreli a hotovo.“

Minúta po minúte

Čína má šancu do roku 2035 zdvojnásobiť veľkosť svojej ekonomiky a vymeniť na vedúcej pozícii USA, tvrdí analytička Bank of America Global Research Helen Čchiaová. O dosiahnutí tejto méty vlani hovoril čínsky prezident Si Ťin-Pching.

Ak má Čína zdvojnásobiť objem HDP, musela by ďalších 15 rokov rásť priemerným tempom 4,7 % ročne. Časť pozorovateľov to považuje za ťažko dosiahnuteľné, Čchiaová však tvrdí, že pri zabezpečení reforiem Peking môže cieľ splniť.

„Myslíme si, že Čína bude schopná to dosiahnuť,“ uviedla Čchiaová v programe CNBC Street Signs Asia. Keď všetko pôjde podľa predpokladov Bank of America, mohla by Čína vystriedať USA na poste najväčšej ekonomiky sveta okolo roku 2027 alebo 2028.

Aké sú ďalšie prognózy

Čína je jednou z mála krajín, ktoré vlani napriek pandémii pokračovali v raste. Oficiálne dáta ukazujú, že jej HDP stúpol o 2,3 %, a MMF predpovedá, že tento rok sa rast môže zrýchliť na 8,1 %.

Americká ekonomika vlani klesla o 3,5 %, na tento rok jej menový fond predpovedá rast o 5,1 %.

Kritici poukazujú na riziká, pre ktoré Čína nesplní cieľ zdvojnásobenia ekonomiky do roku 2035. Patria k nim starnúca populácia, vysoké zadlženie v pomere k HDP a zvolený rastový model, ktorý počíta s investíciami a je neudržateľný, pretože nemôže dlhodobo zabezpečiť hospodársky rast. (čtk)

Nemecký parlament schválil balíčky sociálnej a daňovej pomoci na uľahčenie dôsledkov pandémie. Rodičia dostanú jednorazový bonus na dieťa 150 eur. Na jedlo v gastroprevádzkach sa bude dlhší čas vzťahovať nižšia DPH 7 % namiesto 19 %.

Štát prispeje rodičom na každé dieťa jednorazovo 150 eurami. Takúto pomoc schválil parlament už vlani, ale v dvojnásobnej výške. Bonus dostane viac ako desať miliónov domácností a celkovo zaťaží rozpočet sumou 2,1 miliardy eur.

Ako vyzerá ďalšia pomoc:

 • Jednorazovú podporu 150 eur získajú aj ľudia s nízkymi príjmami, dlhodobo nezamestnaní a príjemcovia sociálnej pomoci. Vláda paušálny príspevok zdôvodňuje zvýšenými nákladmi obyvateľov počas pandémie.
 • Sadzbou DPH 7 % zostanú zaťažené jedlá v reštauráciách a ďalších gastropodnikoch až do konca roka 2022. Doteraz sa počítalo s ukončením zvýhodnenia tento rok v lete. Nápoje naďalej zostávajú v 19-percentnej sadzbe.
 • Daňovej pomoci sa dočkajú aj firmy mimo gastronómie. Ak v dôsledku pandémie vlani alebo tento rok vykazujú straty, môžu ich započítať k predchádzajúcim ziskom, čo im zníži zálohové platby. (čtk)

Volkswagen vlani znížil prevádzkový zisk bez mimoriadnych položiek o 45 % na 10,6 mld. eur. Tržby firmy klesli o vyše desatinu, tento rok počíta s ich výrazným oživením. Podobne ako konkurencia sa potýka s dôsledkami pandémie.

VW zverejnil správu o minuloročných výsledkoch na internetovej stránke.

 • Skupina vlani predala 9,2 milióna áut, čo je o 16,4 % menej než v predchádzajúcom roku.
 • Podiel VW na globálnom trhu s osobnými autami mierne stúpol na 13 % z 12,9 %.
 • Dividendy napriek horším hospodárskym výsledkom zostávajú na úrovni predchádzajúceho roka. Investori by mali dostať 4,8 eura na kmeňovú akciu a 4,86 eura na prioritnú. (čtk)

Veronika Remišová navrhla prerozdelenie 780 miliónov eur, ktoré Slovensko dostane z programu ReactEU určeného proti dôsledkom pandémie. Program je súčasťou 750-miliardového protikrízového balíka, na ktorom sa členské štáty dohodli vlani.

Aké rozdelenie navrhuje

 • Operačný program ľudské zdroje – +401,2 milióna eur (použiť sa majú napríklad na systém kurzarbeitu, nové pracovné miesta, sociálne a opatrovateľské služby či dištančné vzdelávanie).
 • Integrovaný regionálny operačný program – +246,8 milióna eur (napríklad na verejnú dopravu a cyklotrasy, na verejnú zeleň, regionálne školstvo, kultúrnu infraštruktúru či zateplenie domov).
 • Operačný program potravinovej a základnej materiálovej pomoci – +24 miliónov eur (potravinové a hygienické balíčky).
 • Operačný program efektívna verejná správa – +108 miliónov eur (na podporu ľudí v prvej línii boja s pandémiou).

Remišová očakáva, že Slovensko bude mať v roku 2021 k dispozícii 616 miliónov eur z programu a zvyšok v roku 2022. Pokryť sa môžu výdavky od 1. februára minulého roka, schválenie zmien operačných programov Európskou komisiou očakáva do apríla.

Celkovo je v programe ReactEU pre členské štáty vyčlenených 47,5 miliardy eur, po fonde obnovy (oficiálne RRF) je to s odstupom druhá najväčšia časť 750-miliardového balíka. (e, tasr)

Ceny ropy dnes výrazne klesajú, stláča ich silnejší dolár a vyhliadky na zvyšovanie ťažby. Napriek súčasnému poklesu od začiatku februára vykazujú nárast približne o pätinu.

 • Severomorská zmes Brent okolo 14.00 vykazovala pokles o 1,6 % na 65,8 dolára za barel.
 • Barel americkej ľahkej ropy WTI strácal 2,4 % a obchodoval sa za 62 dolárov.

Americký dolár sa posilňuje voči ostatným hlavným menám, ťaží najmä z rastúcich výnosov dlhopisov vlády Spojených štátov. Silnejší dolár zdražuje ropu a ďalšie komodity z hľadiska držiteľov iných mien, čo zvyčajne podkopáva dopyt.

Investori predpokladajú, že kartel OPEC spolu so spojencami na budúci týždeň rozhodnú o zvýšení dodávok suroviny na trh. Skupina sa vlani dohodla na obmedzení ťažby, aby podporila ceny v období, keď dopyt zasiahla pandémia.

Podľa analytikov firmy PVM sa ceny ropy veľmi rýchlo vyšplhali príliš vysoko. Brent je nad úrovňami z obdobia pred pandémiou, aj keď globálny dopyt po rope stále zaostáva. (čtk, reuters)

Mýtny tender kritizuje prvý silný hráč. Nemecký T-Systems nepodá ponuku

Mýtna brána SkyTollu, ktorú krátko po spustení systému v roku 2010 niekto zničil. Prvé mesiace slovenského mýta poznačili protesty autodopravcov. Foto - TASR
Mýtna brána SkyTollu, ktorú krátko po spustení systému v roku 2010 niekto zničil. Prvé mesiace slovenského mýta poznačili protesty autodopravcov. Foto – TASR

Nemecká firma T-Systems nepodá ponuku do slovenského mýtneho tendra. Kritizuje, že jeho podmienky rátajú s rozsiahlymi sankciami a neobmedzenou zodpovednosťou dodávateľa. Je to prvýkrát, čo takýto významný uchádzač skladá zbrane.

Chorvátska ekonomika vlani klesla o 8,4 % po 2,9-percentnom raste v roku 2019. Zásadný negatívny vplyv mala pandémia, ktorá zasiahla dôležitý cestovný ruch. Počet turistov sa prepadol o 63 % a prenocovaní o polovicu. (čtk)

Aerolinky ČSA požiadali Mestský súd v Prahe o povolenie reorganizácie podľa insolvenčného zákona. Cieľom je záchrana podniku, ktorý sa dostal do platobnej neschopnosti, no zatiaľ pokračuje v prevádzke.

ČSA evidujú za minulý rok stratu v prepočte 60 miliónov eur. Doposiaľ boli pod ochranným moratóriom, podobne ako ich materská spoločnosť Smartwings, ktorá pravdepodobne získa úver garantovaný štátom.

Viac o problémoch ČSA:

 • Firmu zasiahla pandémia, počas krízy musela zrušiť veľa spojov. V závere augusta, podobne ako Smartwings, požiadala o ochranné moratórium pred veriteľmi, ktoré vyprší v sobotu.
 • Podnik uviedol, že vyčerpal všetky možné riešenia situácie, a preto podal návrh na reorganizáciu.
 • Prípadný úpadok môže postihnúť aj klientov ČSA, ktorí si od nich kúpili letenky za miliardu korún a doposiaľ ich nevyužili.
 • Dopravca v dôsledku strát už vlani prepustil 300 ľudí, nedávno oznámil úradom zámer uvoľniť všetkých 430 zamestnancov. Tvrdí, že ide o súčasť reorganizácie a nemusí to reálne znamenať prepustenie všetkých pracovníkov. (čtk)

Štefan Holý (Sme rodina) vyčíta samosprávam, že Slovensko je na 146. mieste v rebríčku Doing Business vo vybavovaní stavebných povolení. Pokračuje tak vicepremiérova výmena názorov s primátormi a starostami, ktorí kritizujú jeho návrhy stavebnej legislatívy.

Svoju najnovšiu reakciu Holý adresoval Združeniu miest a obcí Slovenska a Únii miest Slovenska. Obe organizácie kritizovali snahy vziať kompetencie samosprávam.

Postavenie Slovenska v rebríčku Svetovej banky Doing Business vychádza pri stavebných povoleniach zo stavu do mája 2019. Okrem stavebných úradov samospráv zahŕňa aj také procedúry ako vklad do katastra.

Ekonóm Baláž: Dvojtýždňový výpadok výroby sa dá dobehnúť, trvá to ako dovolenková odstávka

Foto - Archív Vladimíra Baláža
Foto – Archív Vladimíra Baláža

Dvojtýždňový výpadok výroby sa dá dobehnúť, trvá to ako dovolenková odstávka, komentuje ekonóm SAV Vladimír Baláž možnosť vypnutia podnikov počas lockdownu. „Myslím si, že sme už prakticky všetky dostupné možnosti vyčerpali. Vakcinácia by určite pomohla, ale nemáme kde zohnať toľko vakcín“.

Ministerstvo dopravy chce zvýšiť 100-miliónovú pomoc pre cestovný ruch. Nespresňuje však podrobnosti, návrh plánuje naprv predložiť koalícii.

Hovorca ministra Andreja Doležala tak reagoval na požiadavku Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, ktorá sa obáva, že tento rok sa počet prenocovaní na Slovensku oproti vlaňajšku ešte viac prepadne.

Asociácia žiadala aj ministerstvo hospodárstva, aby zmenilo svoju schému pomoci s nájmami. Nepozdáva sa jej, že vyplatenie pomoci je podmienené súhlasom prenajímateľa. Ministerstvo Richarda Sulíka reagovalo, že to neplánuje zmeniť, pretože sa tak dohodla koalícia.

Hovorkyňa ministerstva hospodárstva však pripomenula, že diskutujú s ministerstvom financií o takzvanej univerzálnej systémovej pomoci pre všetky koronakrízou postihnuté firmy. (tasr, e)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať