Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Začal sa 9. ročník Finančnej olympiády. Prešli by ste testami?

Slovenskí stredoškoláci si overia, ako sú na tom s finančnými vedomosťami.

Nadácia PARTNERS oficiálne otvorila v pondelok 2. novembra už 9. ročník finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti majú pred sebou dovedna tri súťažné kolá. O víťazovi rozhodne odborná porota v poslednom kole, ktoré sa bude konať v apríli 2021. Odmenou pre troch najlepších študentov je aj v tomto ročníku súťaže špičková technika a pre ich učiteľov a školy peňažná odmena.

„Čím skôr si mladí ľudia uvedomia, aké sú finančné vedomosti pre nich v živote dôležité, tým skôr budú pripravení na zodpovedné narábanie s peniazmi v dospelosti,“ hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS, ktorá Finančnú olympiádu každoročne organizuje. Cieľom súťaže je študentom priblížiť základné otázky finančného správania a rozšíriť ich vedomosti vo všetkých ekonomických oblastiach, podľa ktorých sa budú neskôr riadiť aj v každodennom živote. „Kvalitné finančné vzdelanie sa odráža na dobrom domácom hospodárení, ale aj pri komunikácii s bankami, poisťovňami a inými inštitúciami, pri výbere jednotlivých produktov či zakladaní vlastného podnikania,“ dodáva Juraj Juras.

Finančná olympiáda je praktickým doplnením výučby v školách a záujem o účasť sa každým rokom zvyšuje. Počas ôsmich ročníkov sa do nej zapojilo už viac ako 38 000 mladých ľudí z viac ako 300 stredných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Prostredníctvom jednotlivých kôl súťaže a vedomostných otázok vzdeláva študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, alebo preverí na konkrétnych príkladoch, či si vedia vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov a služieb. Nadácia PARTNERS v rámci Finančnej olympiády pripravila pre tento rok aj špeciálne vzdelávacie materiály – pracovný list s názvom Finančná gramotnosť. Ide o sumár teoretických informácií a praktických úloh z oblasti financií, ktoré pomôžu pedagógom vo vyučovacom procese aj počas aktuálnej dištančnej formy vzdelávania, nakoľko pracovné listy sú distribuované v online podobe. V prípade záujmu o pracovný list sa môžu školy ozvať na info@nadaciapartners.sk

Motiváciou pre súťažiacich sú aj v tomto ročníku atraktívne ceny. Najlepšia trojica získava špičkovú techniku a peňažnú odmenu pre svojho učiteľa a aj školu, za ktorú súťaží.  

Súťaž sa začala 2. novembra 2020 a skončí sa finálovým kolom v apríli 2021. Je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.

  • otvorené kolo súťaže v termíne od 2. novembra 2020 až do 2. februára 2021. Hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže.
  • uzavreté kolo súťaže v termíne od 23. februára do 6. apríla 2021. Do druhého kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.
  • Finálové III. kolo koncom apríla 2021. Spolu 20 finalistov, najlepších súťažiacich z druhého kola, sa o postupe do finále dozvie prostredníctvom e-mailovej správy. Tí svoje vedomosti a riešenie zložitejších finančných otázok prídu odprezentovať osobne. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba, svojich pedagógov a školy, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže nájdete na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny Finančnej olympiády pre ročník 2020/2021:

I. kolo – online test: 2. 11. 2020 od 12:00 hod. – 2. 2. 2021 do 23:59 hod.

II. kolo – online test: 23. 2. 2021 od 0:00 hod. – 6. 4. 2021 do 23:59 hod.

III. kolo – písomný test: koniec apríla 2021 (presný termín sa finalisti dozvedia e-mailom)

Víťazné ceny:

  1. miesto: Apple iPad pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu
  2. miesto Apple iPhone SE pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu
  3. miesto: Apple Watch Series 3 pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA? 

(výber 9 otázok z prvého kola minuloročnej Finančnej olympiády)

  1. Poistenie majetku podľa Občianskeho zákonníka obsahuje:

A) Poistenie majetku pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú

B) Možnosť poistiť majetok pre prípad jeho poskytnutia ako zálohu na účely hypotéky

C) Poistenie majetku pre prípad povodne, záplavy, zemetrasenia, zrútenia skál a krádeže

2. Poisťovacia činnosť zahŕňa:

A) Prijímanie, ohodnocovanie a riadenie poistných rizík, správu poistných zmlúv, tvorbu technických rezerv, likvidáciu poistných udalostí, poskytovanie plnenia z poistných zmlúv, poskytovanie asistenčných služieb, postupovanie poistných rizík zaisťovniam a predchádzanie škodám

B) Priehradku, oddelenie správy, oddelenie likvidácie a učtáreň

C) Životné a neživotné poistenie

3. Účastníkmi poistenia môžu byť:

A) Iba poistiteľ a poistník

B) Poistiteľ, poistník, poistený, poškodený v poistení zodpovednosti a osoba, ktorá bola určená ako oprávnená v poistení pre prípad smrti

C) Iba poistiteľ, poistený a výhodou poctená osoba

4. Poisťovňa môže vykonávať iba:

A) Poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť, na ktorú jej bolo udelené povolenie, činnosti s tým súvisiace a po súhlase NBS aj finančné sprostredkovanie

B) Všetky činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie NBS alebo MF SR, činnosti s tým súvisiace, sprostredkovanie predaja nehnuteľností a ďalšie činnosti, pre ktoré sa manažment rozhodne

C) Činnosti, na ktoré je poisťovňa zaviazaná voči svojim klientom na základe poistných alebo iných zmlúv, činnosti s tým súvisiace a po súhlase NBS aj akékoľvek iné podnikateľské aktivity

5. Princípom kapitálového životného poistenia je:

A) Vyplatenie cieľovej sumy v prípade dožitia stanoveného veku alebo poistnej sumy v prípade úmrtia

B) Poistenie všetkých členov rodiny pre prípad úrazu alebo smrti

C) Celoživotné poistenie kapitálu, nehnuteľností a auta

6. Čo kryje poistenie zodpovednosti?

A) Poistenie kryje škody, ktoré poistenému spôsobil niekto iný

B) Je to poistenie pre profesionálnych šoférov pre prípad, že spôsobia dopravnú nehodu

C) Poistenie kryje škody, ktoré poistený spôsobil niekomu inému

7. Výšku štátneho dôchodku neovplyvňuje:

A) Počet odpracovaných rokov

B) Kraj, v ktorom človek žije

C) Výška príjmu v posledných 5 rokoch

8. Osoba, na ktorej život, zdravie, majetok, zodpovednosť za škodu alebo iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje, je:

A) Poistiteľ

B) Poistený

C) Poistník

9. Udalosť, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže nastať počas lehoty trvania poistenia, nevie sa však, kedy a či vôbec nastane, sa označuje ako:

A) Škoda na majetku

B) Poistná udalosť

C) Náhodná udalosť

Správne odpovede: 1a / 2a / 3b / 4a / 5a / 6c / 7b / 8b / 9b

Dnes na DennikE.sk

Jedna stena musí ísť preč. Hygienici spresňujú pravidlá pre terasy a podniky riešia, či tam ešte bude dosť teplo

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Terasy reštaurácií, ktoré tam chcú podávať jedlo, budú musieť mať od piatka najmenej jednu stenu odkrytú. Upravuje to nová vyhláška hygienikov, ktorá tentoraz už jednoznačne deklaruje, že čiastočná ochrana pred poveternostnými podmienkami je povolená.

Minúta po minúte

Rakúsko patrí spoločne s Českom a Slovinskom medzi krajiny, ktoré chcú strediská otvoriť. Švajčiarske strediská sú už otvorené. Taliansko a Nemecko sú proti, obávajú sa totiž, že nový koronavírus sa môže v strediskách rýchlo šíriť.

Kto je proti: Denník Salzburger Nachrichten pripomína, že nemecká kancelárka Angela Merkelová požaduje zatvorenie všetkých lyžiarskych stredísk v Európe, aby sa pandémia dostala pod kontrolu. Podporujú to aj Taliansko a Francúzsko.

Takisto maďarský premiér Viktor Orbán vyzval v piatok Maďarov, aby si nerezervovali zahraničné lyžovačky. Dodal, že nebude nikomu brániť, ale tí, ktorí vycestujú, musia pri návrate počítať s prísnymi kontrolami a karanténou. Prvá vlna pandémie bola podľa neho spojená s viacerými ohniskami nákazy v lyžiarskych strediskách, preto budú teraz platiť prísne pravidlá.

Kto je za: Okrem Rakúska nechcú lyžiarske strediská zatvárať ani ďalšie krajiny na čele so Švajčiarskom, kde sa už lyžuje. Otvoriť chcú však napríklad aj Česko, Slovinsko či Španielsko.

Rakúsko chce spustiť lyžiarske strediská po tom, ako sa spomalí šírenie nového koronavírusu, uvádza sa na stránke vlády. Na to nepotrebuje žiadnu dohodu s inými krajinami. Podobne ako v lete sa budú musieť počas zimnej sezóny dodržiavať rozsiahle preventívne a bezpečnostné opatrenia.

Napríklad Aprés Ski bary nebudú fungovať tak, ako sme ich poznali. Konzumácia jedla a nápojov bude zrejme povolená len vonku. Pri státí v rade na lanovkách alebo v reštauráciách sa bude musieť dodržovať odstup minimálne jeden meter. Okrem toho budú ľudia v kabínkach alebo lokáloch musieť mať prekryté ústa a nos rúškom alebo inak. Maximálny počet osôb na kabínku nie je stanovený, lanovky sú považované za verejný dopravný prostriedok a platia pre ne rovnaké predpisy ako napríklad vo viedenskom metre.

Slovensko zatiaľ neprijalo jednoznačné stanovisko, minister cestovného ruchu Andrej Doležal hľadá spôsob, ako strediská otvoriť, podporu vlády však nemá istú.

Británia sa chystá podľa Financial Times na budúci týždeň schváliť vakcínu spoločností BioNTech a Pfizer proti koronavírusu a jej dodávky sa začnú len pár hodín po schválení.

Premiér Johnson vymenoval námestníka ministra obchodu Nadhima Zahawiho za člena vlády zodpovedného za očkovanie proti covidu-19. Premiérov krok sa chápe ako znamenie, že britská vláda pripravuje program hromadného očkovania v najbližších dňoch. (ft, čtk)

Erik Tomáš (Hlas) kritizuje ministra Krajniaka, že ako opozičný politik hlasoval za takzvané obedy zadarmo a teraz ich ruší. „Skupina 510-tisíc detí, ktorí mali na tieto obedy nárok, sa zúži len na 61-tisíc detí rodičov v hmotnej núdzi,“ povedal Tomáš.

Krajniak reaguje, že zvýšili príspevok na stravovanie dieťaťa na sumu 1,30 eura za jeden obed. Rodičom, ktorí majú na príspevok nárok, dali podľa Krajniaka slobodnú voľbu – či dieťa posielať do školskej jedálne, alebo mu zabezpečiť obed inde.

Novela, ktorú v novembra schválil parlament, má byť účinná od budúceho školského roka.

Veľká Británia očakáva na prelome rokov v dôsledku brexitu problémy s dodávkami niektorých potravín z EÚ: môže ísť napríklad konzervované paradajky, olivy, víno či detskú výživu. Môže to aj zvýšiť ceny, ale Británia nebude mať problém so základnými potravinami, povedal Dominic Goudie z britského združenia výrobcov potravín a nápojov.

Nedostatok skladovacích priestorov počas vianočnej sezóny, ktorá tento rok prebieha v čase, keď sa Británia chystá opustiť jednotný trh EÚ, vystavuje krajinu riziku nedostatku niektorých potravinárskych výrobkov.

Do konca prechodného obdobia zostáva len 5 týždňov. Veľkí výrobcovia a priemyselné skupiny varujú, že skladová kapacita potravinárskeho dodávateľského reťazca je na vrchole a ďalšie šoky nezvládne.

Spoločnosť Unilever, výrobca zmrzliny Ben & Jerry či majonézy Hellmann’s, uviedla, že si vytvára zásoby kľúčových produktov, ale jej „sklady sú už úplne plné“. Rovnako je na tom jej konkurent Nestlé, pre ktorého je aktuálne prioritou udržať dodávky produktov do Veľkej Británie, pretože rokovania medzi Londýnom a Bruselom o obchodnej dohode uviazli na mŕtvom bode.

V tomto „rušnom období roka“ je však vytváranie zásob ťažké, upozornil švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé. „Flexibilita, ktorú sme mali v marci, keď sme reagovali na požiadavky spojené s ochorením COVID-19 v oblasti presunu zásob, v tomto ročnom období neexistuje,“ skonštatoval Unilever. „Potrebujeme, aby vlády na oboch stranách urobili všetko, čo je potrebné, aby prístavy a cesty zostali otvorené pre plynulé zásobovanie.“

Firmy a dokonca aj britskí ministri varovali pred možným narušením dodávok od budúceho roka pre dlhé rady nákladných vozidiel na hraniciach bez ohľadu na to, či sa podarí dosiahnuť obchodnú dohodu alebo nie.

Problém je v tom, že k odchodu Británie z európskeho trhu dochádza v tom najhoršom možnom čase, keď vianočný tovar zaberá úložný priestor v skladoch.

Podľa ľudí z britského potravinárskeho priemyslu je pravdepodobné, že nastanú problémy s dodávkami niektorých kľúčových výrobkov z EÚ. Veľká Británia dováža z kontinentu množstvo produktov – od konzervovaných paradajok cez olivy po víno a detskú výživu.

Ďalej sa domnievajú, že aj v prípade dohody o obchode s EÚ sa ceny niektorých potravín v Británii pravdepodobne zvýšia.

Firmy na ostrovoch sa snažia prijať ďalších pracovníkov v oblasti logistiky, aby zabezpečili, že prístavy budú schopné čeliť zvýšenému dopytu po vykládke a skladovaní zásob. A veľké koncerny ako Unilever posilňujú výrobu v Británii.

„No najväčšie obavy vyvoláva obmedzená skladovacia kapacita, najmä nedostatok potravinovo bezpečných skladov,“ uviedol Dominic Goudie z britského združenia výrobcov potravín a nápojov. Británii síce „nedôjde základné jedlo“, ale podľa neho môže dôjsť k sporadickému nedostatku určitých výrobkov a značiek.

Viac ako štyri roky po tom, čo Veľká Británia v referende rozhodla o odchode z EÚ, do ktorej vstúpila v roku 1973, obe strany stále nedosiahli dohodu o budúcich obchodných vzťahoch. (tasr)

Vývoj čínskeho dopravného lietadla C919 je na konci a miestny úrad pre civilné letectvo sleduje posledné skúšobné lety. Informoval o tom štátny výrobca lietadiel Commercial Aircraft Corp of China.

Prvé veľké dopravné lietadlo vyvinuté v Číne má na trhu dopravných lietadiel, ktoré majú okolo 150 miest, konkurovať Airbusu A320 a Boeingu 737.

Firma ráta s tým, že lietadlo C919 získa osvedčenie letovej spôsobilosti na budúci rok. (čtk)

Čína od januára zakáže dovoz všetkého odpadového materiálu, čím vyvrcholí trojročný proces postupnej redukcie prijímania odpadu zo zahraničia. Krajina od 80. rokov dovážala pevný odpad, ktorý miestne spoločnosti čistili, drvili a premieňali na surový materiál pre tamojší priemysel.

Čína bola roky najväčším importérom odpadu na svete, čo často viedlo k znečisteniu životného prostredia, keď sa dané materiály nedali recyklovať alebo patrične spracovať.

Vláda v Pekingu však v roku 2018 začala zatvárať dvere pred zahraničným odpadom, čo vo vývozných krajinách spôsobilo jeho hromadenie.

Čína odvtedy vo zvyšujúcej sa miere zakazuje import rôznych druhov plastu, autodielov, papiera, textilu, dreva a kovu. Od 1. januára 2021 zakáže dovoz všetkých druhov odpadu. (afp, tasr)

Akcie v USA zakončili skrátený týždeň rastom, index Nasdaq sa dokonca vyšplhal na doterajšie maximum. Akciovému trhu pomáhala nádej na ekonomické oživenie v budúcom roku vďaka správam o vakcíne proti koronavírusu, ktoré prevážili nad údajmi o rastúcom počte nakazených. (reuters)

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský nečakane odvolal riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu. Ministerstvo tvrdí, že chce „zdynamizovanie transformačných procesov a nastavenie účinnej obchodnej politiky“.

Vigoda viedol štátne lesy len od jari, najprv ako dočasne poverený riaditeľ, potom riadne vymenovaný. Novým dočasne povereným riaditeľom bude Tomáš Čuka, ktorý viedol odštepný závod v Leviciach.

„Rozhodnutie pána ministra plne rešpektujem,“ reagoval na odvolanie Vigoda. „Je mi ľúto, že som nemohol naplniť svoje plány reorganizácie štátneho podniku, s ktorými som vyhral výberové konanie. Toto náhle rozhodnutie prichádza v čase rozbehnutých transformačných procesov a nastavovania novej obchodnej politiky, ktorá mala zabezpečiť korektné dodávateľsko-odberateľské vzťahy, a predovšetkým naštartovať procesy lesného hospodárenia aj smerom k mimo produkčným funkciám lesa.“

Lesy SR spravujú približne polovicu lesov na Slovensku.

Euro dnes voči doláru vystúpilo na najvyššie úrovne od prelomu augusta a septembra, americký dolár bol, naopak, ku košu mien najnižšie za takmer tri mesiace.

  • Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára voči košu šiestich popredných mien, strácal o 17.25 SEČ 0,2 % na 91,77 bodu.
  • Európska mena sa posilňovala voči doláru o 0,4 % na 1,1955 USD.

Dolár tento mesiac klesol už o viac než 2,2 %. Nálada na globálnom trhu sa zlepšila po volebnom víťazstve Joea Bidena a po správach o pokroku vakcín proti covidu-19, čo znížilo dopyt po bezpečných menách.

Investori po priaznivých správach z Číny uprednostňujú meny krajín, ktoré obchodujú s komoditami, na čele s austrálskym dolárom. (čtk, e)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať