Denník N

Naše deti budú platiť za pandémiu ešte desaťročia, stratia zhruba desať mesačných platov

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Deti a študenti prídu v budúcnosti pre koronakrízu zhruba o desať mesačných príjmov. Podľa Martina Šustra z Národnej banky Slovenska bude mať znížená dostupnosť a kvalita vzdelávania negatívny vplyv na ich celoživotné príjmy, a tak budú vplyv pandémie cítiť ešte desaťročia. 

Šéf výskumu v centrálnej banke zozbieral rôzne štúdie v oblasti vzdelávania počas krízy, makrodáta aj údaje, ktoré zozbierala NBS. Počítal vplyv krízy na tri rôzne generácie: terajšie deti a študentov, pracujúcich a seniorov.

Martin Šuster je presvedčený, že hoci sa v našom školskom systéme využíva periodické opakovanie učiva, výpadky počas krízy nebude možné plne kompenzovať. Z jeho záverov vyplýva, že krízu najviac pocítia naše deti.

O tom, že pandémiou budú v konečnom dôsledku najviac postihnutí mladí ľudia, hovoril pre Denník E v októbri aj člen Bankovej rady NBS a profesor ekonómie z Chicaga Ľuboš Pástor.

Podľa neho by bolo férové, keby sa v budúcnosti zvýšené výdavky spojené s riešením krízy riešili zvýšenou infláciou. Tak by sa ľahšie mazal dlh vlády, ktorý teraz vyrába najmä preto, aby pomohla zraniteľnejším starším.

Prečo najviac utrpia deti: Aj keď sú pomerne málo ohrozené samotnou infekciou a máva u nich skôr ľahký priebeh, vplyv krízy podľa Šustra pocítia na budúcich príjmoch.

  • Celoživotné príjmy slovenských žiakov môžu klesnúť o jedno až o tri percentá. Pri očakávanej 42-ročnej kariére je to ekvivalent piatich až 15 mesačných príjmov.
  • Okrem kvality vzdelávania a ohrozenia budúcich príjmov sú deti pravdepodobne silnejšie zasiahnuté aj obmedzením sociálnych kontaktov. Najmladšia kategória je najviac ohrozená depresiou.

Žiaci zo sociálne slabšieho prostredia alebo z marginalizovaných rómskych komunít sú postihnutí podstatne silnejšie. Dištančná výučba je nevhodná pre deti s potrebou asistentov alebo poruchami vnímania. Silnejší vplyv ako v ostatných školách pocítia aj žiaci priemysloviek a umeleckých škôl, kde je potrebná praktická skúsenosť.

Pracujúci viditeľne strácajú už teraz

Ak v budúcnosti budú mladé ročníky strácať

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Dôchodky a dôchodkový vek

Koronavírus

    Školstvo

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie