Denník N

Kruciálny problém ministrovej kruciáty 

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Vzniknú dve skupiny dôchodcov – bohatší dôchodcovia prvej kategórie s pracujúcimi deťmi a chudobnejší dôchodcovia druhej kategórie bez pracujúcich detí.

Autor pôsobí viac ako 25 rokov v rámci systémov sociálneho poistenia vo viacerých krajinách.
Je zakladateľom prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne na Slovensku

Jeden z názorov na krížové výpravy raného stredoveku hovorí o barbarskom vpáde do civilizovaného sveta. Podobnému pocitu sa nedá ubrániť pri sledovaní nekompromisnej snahy ministra práce o schválenie aspoň časti svojho vnuknutia o zásadách dôchodkového systému do Ústavy Slovenskej republiky.

Len 4. decembra 2020 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie predloženého návrhu ústavného zákona o dôchodkoch. O päť dní neskôr už tu máme novelizáciu ústavy cez poslanecký návrh. Zmena zhmotňuje zásadné body politickej vízie súčasného vedenia ministerstva práce. Bez odbornej a celospoločenské diskusie, bez ekonomických prepočtov a najmä bez vízie, čo bude ďalej.

Navodzuje to pocit, že medzirezortné pripomienkové konanie nedopadlo vo veci návrhu ústavného zákona o dôchodkoch lichotivo. Je teda potrebné aspoň zásadné body pretlačiť formou politického obchodu typu „já na bráchu, brácha na mně“.

Nechcem hodnotiť pochybnú formálnu úroveň predloženého poslaneckého návrhu reprezentovanú slovami „doba účasti na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe“. Takýto systém Slovensko nemá a ani schválený návrh ho nedefinuje. Rovnako nechcem dávať do popredia ekonomické vplyvy, ktoré, keď ich niekto náhodou raz dopočíta, budú výrazne väčšie ako odhadovaných 700 až 800 miliónov eur. Okrem dôsledkov daňovo-odvodovej asignácie treba kalkulovať napríklad aj so skutočnosťou, že 40 odpracovaných rokov bude pre časť populácie predstavovať odchod do dôchodku vo veku 58 – 61 rokov. Teda výrazne skôr, ako dnes ukladá zákon. Pri takomto prístupe mohol pokojne ostať v platnosti aj dnes zrušený strop dôchodkového veku.

Nie, ten kruciálny problém dôchodkového systému je niekde inde.

Predložený návrh ústavného zákona sa zahrával s myšlienkou univerzality systému. Aktuálna zmena ústavy túto zásadu ani len nespomenie.

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Dôchodky a dôchodkový vek

Ekonomika, Komentáre

Teraz najčítanejšie