Denník N

Brzdu potrebujeme. Ale ešte viac plyn

Karikatúra Shooty/kalendár Profesia.sk 2016
Karikatúra Shooty/kalendár Profesia.sk 2016

Najväčší problém predstavuje politický manažment prípravy a prijímania zákona o daňovej brzde.

Autor je bývalý minister financií

Slovensko je, žiaľ, odstrašujúcim príkladom toho, kam sú populistickí politici schopní sľubne rozbehnutú ekonomiku a krajinu za pár rokov dostať. Povedané slovami Rada Baťa: Tiger skapal.

Po roku 2012 sme spomedzi 11 nových členských krajín Európskej únie z bývalého východného bloku boli jedinou, ktorá sa k priemeru Únie nepribližuje, ale sa mu vzďaľuje, pričom spomedzi týchto krajín u nás zároveň najrýchlejšie rástlo daňové a odvodové zaťaženie. Kým v priemere sa v ostatných nových EÚ10 krajinách medzi rokmi 2012 až 2019 zvýšilo o 1,52 percenta, u nás dane a odvody vzrástli až o šesť percent (podľa údajov Eurostatu).

Aj z vyššie uvedených faktov vyplýva, že daňová brzda by určite mohla a mala byť súčasťou ústavnej ochrany ekonomickej slobody a súčasná vláda a vládna koalícia by s takýmto riešením určite mali prísť. Po prvé preto, že má ústavnú väčšinu, a po druhé preto, že chce (aspoň predpokladám) krajinu zmeniť k lepšiemu.

Inšpirovať by sme sa mohli napríklad v Gruzínsku, kde v roku 2011 zmenili ústavu a prijali aj špeciálny ústavný zákon, ktorý špecifikuje, že deficit verejných financií nesmie byť viac ako tri percentá HDP, celkové verejné výdavky viac ako 30 percent HDP a verejný dlh viac ako 60 percent HDP.

Nové dane môžu byť zavádzané alebo staré zvýšené jedine prostredníctvom referenda, pričom výnimku z pravidla majú spotrebné dane. Ústavné obmedzenia (trojpercentný deficit a verejné výdavky 30 percent) neplatia v prípade núdzového stavu, recesie alebo vojny. Ak parlament schváli rozpočet s vyšším deficitom ako tri percentá alebo vyššími verejnými výdavkami ako 30 percent HDP, tak vláda musí pripraviť návrh rozpočtu na ďalšie dva roky s takými opatreniami, ktoré vrátia deficit a verejné výdavky do stanovených hraníc.

Takže zámer daňovej brzdy určite vítam, ale otázny je spôsob, akým sa navrhuje prijať. Malo by to byť

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Dane a odvody

Ekonomika, Komentáre

Teraz najčítanejšie