Denník N

Týždeň v európskej ekonomike: Odborníci kritizujú nedostatočnú diskusiu o pláne obnovy

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Autori pracujú pre portál Euractiv.sk

  • Pripomienkové konanie ukázalo nespokojnosť s prípravou plánu obnovy.
  • Experti upozorňujú na greenwashing v EÚ taxonómii zelených investícií.
  • Únia potrebuje na 5G a optické siete minúť ďalších 300 miliárd eur.

1. Pripomienkové konanie ukázalo nespokojnosť s prípravou plánu obnovy

Názory bývalého ministra financií a súčasného premiéra Eduarda Hegera a viacerých dôležitých aktérov na prípravu národného plánu obnovy a verejnosti sa rozchádzajú. Podľa ministerstva financií je slovenský reformný dokument v zahraničí vnímaný ako ukážkový. Medzirezortné pripomienkové konanie však ukázalo, že viacerí dôležití aktéri s otvorenosťou prípravy reformného dokumentu nie sú spokojní.

Prečo je to dôležité

Dokument je podmienkou čerpania peňazí z krízového fondu pre naštartovanie ekonomiky po pandémii koronavírusu, na ktorom sa EÚ dohodla minulý rok. V prípade Slovenska ide o šesť miliárd eur.

Európska únia od členských štátov dlhodobo vyžaduje, aby pri príprave podobne dôležitých dokumentov uplatňovali takzvaný partnerský princíp. To znamená, že do procesu musia zapojiť všetkých dôležitých aktérov: samosprávy, podnikateľský sektor, odbory či mimovládne organizácie.

Tento prístup má priniesť do prípravy strategických dokumentov transparentnosť, zlepšiť ich kvalitu a zvýšiť zodpovednosť za vykonávanie reforiem.

Členské štáty musia tento postup uplatňovať napríklad pri príprave nového programového obdobia v eurofondoch alebo pri nastavovaní agrodotačných pravidiel v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Práve programovanie budúcich eurofondov odborná verejnosť všeobecne považuje za dobrý príklad uplatnenia tohto princípu.

Čo plánu vyčítajú

pripomienkového konania k plánu obnovy ale vyplýva, že s diskusiou k reformnému dokumentu experti nie sú až takí spokojní. V priebehu 14 dní materiál pripomienkovali takmer 2 500-krát, pričom až 1 375 pripomienok je zásadných. V pripomienkach sa ale objavilo viacero námietok k spôsobu, akým rezort financií tento materiál pripravuje.

Najčastejšia výhrada k procesu by sa dala zhrnúť takto: vláda napriek prísľubom nekomunikovala s verejnosťou o príprave plánu dostatočne, do diskusií nezapojila dôležitých aktérov a 10-dňové pripomienkové konanie toto manko nezachráni, preto by sa mal celý návrh prepracovať.

S takouto námietkou sa do pripomienkového konania zapojili odborári, zamestnávatelia – podnikatelia, samosprávy, vysoké školy, ale aj poľnohospodári, s ktorými plán vôbec nepočíta.

Rezort financií po zverejnení dokumentu spustil aj sériu okrúhlych stolov k jednotlivým častiam reformného plánu. Ministerstvo informovalo, že sa na nich zúčastnilo 200 účastníkov zastupujúcich stovku subjektov. Viacerí z nich ale tvrdia, že ministerstvo okrúhle stoly spustilo neskoro a na zapracovanie pripomienok už nebude čas.

Zaujímavé ale je, že proces prípravy plánu obnovy kritizuje aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). MIRRI tiež niekoľkokrát v pripomienkach upozorňuje, že deliaca línia medzi plánom obnovy a eurofondmi nie je narysovaná úplne jasne, a preto ju od ministerstva financií požaduje doplniť. Investície z plánu obnovy majú byť totiž koordinované s využívaním jedenástich miliárd zo štandardných eurofondov.

Ministerstvo financií sa bráni najmä časovým tlakom: práce na pláne musí uzavrieť do konca apríla, aby ho mohlo predložiť Európskej komisii.

Čo sa bude diať

Na zapracovanie pripomienok k plánu obnovy do konečnej verzie materiálu zostávajú tri týždne. Ministerstvo zatiaľ neuviedlo, kedy pripomienkové konanie vyhodnotí, no ubezpečuje, že to bude „v čo najskoršom možnom čase“.

Premiér Heger hovorí, že vláda bude schvaľovať plán obnovy 28. apríla. Posledný aprílový deň 30. apríl je termín, dokedy musí ísť kompletný materiál do Bruselu. Komisia posúdi plán do dvoch mesiacov a následne predloží návrh vykonávacieho rozhodnutia.

Komisia vypracuje komplexné vyhodnotenie plánu, pričom jeho súčasťou by mal byť aj súhrn konzultačného procesu so zainteresovanými stranami vrátane toho, ako je ich príspevok v predkladanom pláne zahrnutý.

Konečný vládny návrh Národného plánu obnovy a odolnosti musí okrem

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Plán obnovy EÚ

Týždeň v európskej ekonomike

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie