Denník N

Likvidácia pandémiou zničenej firmy: môže to byť trauma a ešte aj za veľa peňazí

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Pandémia koronavírusu už ekonomicky položila veľa firiem, najmä v gastrobiznise a v cestovnom ruchu. Tieto firmy začínajú riešiť, ako skončiť so zlikvidovaným biznisom.

Čo má majiteľ takejto firmy urobiť? Prepustil už všetkých zamestnancov, má stále zatvorenú prevádzku, už nestíha platiť za nájom a ani dodávateľom.

Ako skončiť s biznisom tak, aby to stálo čo najmenej peňazí?

Má sa podnikateľ vôbec snažiť o formálnu likvidáciu firmy a jej výmaz z obchodného registra? Ako to riešiť, keď si už firma vyrovnala všetky pohľadávky? A ako v prípade, keď nie? Kedy má zmysel riešiť konkurz?

Podnikateľ má tieto možnosti:

  • Najefektívnejším riešením je predaj spoločnosti (pozor: nie prevod na bieleho koňa, čo môže byť trestný čin nekalej likvidácie). Táto možnosť prichádza do úvahy v prípade, že je prevádzka na frekventovanom mieste alebo má v danej lokalite dobré obchodné meno.
  • Ak sú všetky záväzky vyrovnané, podnikateľ môže vstúpiť do likvidácie. Pred zápisom do obchodného registra treba zložiť do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu vo výške 1500 eur (táto suma bude vydaná po ukončení likvidácie likvidátorovi, ktorým je najčastejšie konateľ). Ďalšou nevýhodou likvidácie je dĺžka a komplikovanosť celého procesu (oznámenie o vstupe do likvidácie musí byť zverejnené počas 6 mesiacov, povinnosť uloženia zoznamu majetku a pohľadávok do zbierky listín, ďalšie zverejnenia v Obchodnom vestníku: napríklad oznámenia o skončení likvidácie).
  • V prípade záväzkov prevyšujúcich majetok musí podnikateľ podať návrh na konkurz. Novinkou je malý konkurz, teda zjednodušené a rýchlejšie konkurzné konanie s nižším preddavkom v porovnaní s klasickým konkurzom.
  • Dočasná ochrana podnikateľov – v praxi nie je príliš využívaná, pretože na jej získanie musí podnikateľ získať súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov zo svojho celkového dlhu.

Zdroj: Advokátska kancelária Marônek & Partners

Konkurz ako riešenie?

Podstata konkurzu spočíva v speňažení majetku spoločnosti a následnom uspokojení pohľadávok veriteľov. Podnikateľ v predlžení je povinný podať návrh na konkurz do 30 dní, odkedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení.

Katalin Németh z advokátskej kancelárie Marônek & Partners pripomína, že od januára 2021 platí nová právna úprava malého konkurzu.

„Výhodou malého konkurzu je najmä nižší preddavok na úhradu nákladov vo výške 500 eur. Takisto môže byť výrazne znížená pokuta štatutárovi. Tá je pri nepodaní návrhu včas pri veľkom konkurze až 12 500 eur. V prípade malého konkurzu ide o zjednodušený spôsob konkurzného konania, a preto má výrazne rýchlejší priebeh. Podmienkou malého konkurzu je, aby podnikateľ nemal podľa posledných piatich účtovných závierok majetok ani záväzky v hodnote vyššej ako milión eur,“ vymenúva výhody malého konkurzu Németh.

Prekážky pri likvidácii firmy

Od októbra minulého roku sa zmenili pravidlá pri zápise a výmaze firmy v obchodnom registri. Mali okrem iného vyčistiť register od „spiacich“ eseročiek, ktoré už fungujú len formálne, ale žiadnu podnikateľskú činnosť nerobia.

Právnici teraz upozorňujú, že novela situáciu skrachovaných spoločností vôbec neuľahčuje. Pre mnohé firmy zmeny znamenajú pri likvidácii len viac administratívnych povinností, vyššie náklady a dlhší čas na úplné zrušenie a výmaz z obchodného registra.

Zmeny v novele Obchodného zákonníka:

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Firmy

Koronavírus

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie