Denník N

Odstaviť nepoctivých štatutárov budú môcť aj daniari (+ prehľad navrhovaných zmien daňového poriadku)

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka (vpravo). Foto - TASR
Prezident finančnej správy Jiří Žežulka (vpravo). Foto – TASR

Ministerstvo financií sľubuje, že novela daňového poriadku, ktorej návrh je v pripomienkovom konaní, zlepší podnikateľské prostredie a zníži administratívnu záťaž podnikateľov. Čerešničkou na torte má byť legislatívna novinka – vylúčenie fyzickej osoby z funkcie vo firme.

Čo by mala novela priniesť?

  • Vylúčenie osôb, štatutárov, z funkcií vo firme,
  • zverejňovanie bankových účtov platiteľov DPH,
  • zmeny v indexe daňovej spoľahlivosti,
  • koniec registračných kartičiek,
  • zníženie poplatkov za záväzné stanoviská.

Vylúčenie fyzickej osoby

Obchodný zákonník dnes obsahuje ustanovenie, ktoré umožňuje od roku 2016 diskvalifikáciu štatutárov. Rozhodnúť o nej musí súd. Do registra diskvalifikácií, ktorý vedie Okresný súd v Žiline, môže byť zapísaný štatutár spoločnosti iba na základe súdneho rozhodnutia o diskvalifikácii, ktoré definuje zákon, a to konkrétne ako „právoplatný rozsudok podľa ustanovenia § 61 odsek 10 Trestného zákona ukladajúci trest zákazu činnosti“. Napríklad porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu znamená pre funkcionárov spoločností nielen pokutu 12 500 eur, ale aj diskvalifikáciu.

Aj finančná správa by mala dostať v novele daňového poriadku tento nástroj na očistenie podnikateľského prostredia od ľudí, ktorí tam nepatria. Správca dane bude môcť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ktorá

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Dane a odvody

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie