Denník N

Neriešme starnutie peniazmi, uľahčime rodinám život inak, volajme ľudí z iných krajín, radia experti

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

Keďže témou tohto týždňa je pomoc rodinám a spôsoby reakcie na demografickú krízu, otázka v Paneli expertov Denníka E znela: Ako by malo Slovensko reagovať na demografickú krízu?

Ekonómov sme sa opýtali aj to, ktoré opatrenia sú ako reakcia na starnutie obyvateľov Slovenska najefektívnejšie a ako možno motivovať rodiny, aby mali viac detí.

Odpovedali: Mikloš, Baláž, Draxler, Molnárová, Suďa, Hirman, Ovčarik, Pikus, Ďurana, Šuster, Kahanec, Novysedlák a Vašáková.

Základné zistenie: Ani jeden z ekonómov nepovedal, že priame finančné benefity v praxi pomôžu zvrátiť demografickú krízu, a takmer všetci odporúčajú venovať sa riadenej imigrácii a verejným službám pre rodiny.

Najprv stručne:

Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Predstavme si, že od roku 2024 sa nám podarí trvale zvýšiť pôrodnosť tak, že sa bude rodiť v priemere 2,1 dieťaťa na ženu (aktuálne máme 1,6), čo je úroveň, ktorá umožňuje „obnovu“ populácie. Viac detí (o približne 15-tisíc ročne) znamená viac výdavkov na ich vzdelávanie až do obdobia, keď začnú aktívne prispievať k ekonomickému bohatstvu krajiny. Aj bez toho, aby sme zvyšovali dnešnú úroveň finančnej podpory rodiny, preto prvé pozitívne ekonomické efekty môžeme očakávať približne po 25 rokoch, bilančne sa dostaneme na nulu po cca 50 rokoch a celkovú neutralitu dosiahneme po 80 rokoch.


Ivan Mikloš, ekonóm, bývalý minister financií

Ak by sme hľadali konkrétnejšie jednotlivé opatrenie alebo politiku na zmiernenie problému rýchleho starnutia populácie, tak je to aktívna imigračná politika, ktorú, žiaľ, nemáme vôbec. Na rozdiel od napríklad Čechov, ktorí ju robia najmä vo vzťahu k nám a našim mladým ľuďom, alebo Poliakov, ktorí ju robia najmä vo vzťahu k Ukrajine.


Vladimír Baláž, predseda Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV

Jediné reálne dostupné riešenie je podporovať imigráciu, a to najmä z jazykovo a kultúrne blízkych krajín. Naším tradičným zdrojom bude Ukrajina a západný Balkán.


Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS

Štát by si za cieľ nemal dávať zvýšenie natality, ale výlučne sociálnu podporu existujúcim rodinám. Tá by mala zahŕňať jednoducho dostupné jasle a škôlky pre všetky deti od cca 12 až 18 mesiacov (nie ako teraz, keď sú jasle skoro nedostupné, škôlky sú pre väčšinu od 3 rokov, ale pre niektoré deti až od 5), flexibilnejšie zamestnávanie pre mladých rodičov (viac-menej to isté ako pre seniorov, len z iných dôvodov), delenie rodičovskej dovolenky medzi matky a otcov … ale aj skrátenie našej 3-ročnej rodičovskej dovolenky na maximálne 2 roky.


Juraj Draxler, bývalý minister školstva

Stručná odpoveď je, že pôrodnosť by sa takmer určite výrazne nezvýšila ani vtedy, ak by sa príspevok na dieťa zvýšil o 200 eur mesačne (a do takejto výšky to z rozpočtových dôvodov takmer určite nepôjde).


Radovan Ďurana, INESS

Rodina s dvomi pracujúcimi rodičmi za priemernú mzdu dostane počas prvých 5 rokov v hotovostných transferoch 10 000 eur ročne, pričom jeden z rodičov naďalej poberá mzdový príjem. Naopak, samoživiteľka s dvomi deťmi získa ročne 1800 eur na prídavkoch a daňovom bonuse. V nedávnej minulosti sa politici zameriavali na mamičky, zjavne to bolo populárne a úspešné. Fotka s bábätkom má inú váhu ako fotka dvoch pubertiakov a osamelej matky. Týchto rodín je na Slovensku odhadom 50 000, 2,5 % z celkového počtu je asi málo atraktívna vzorka.


Pavol Suďa, hlavný analytik portálu Finstat.sk

Demografickú brzdu pevne zatiahnutú zlyhávajúcim slovenským štátom neodbrzdí kozmetická rodičovská dávka, ale oživenie koncepčného, profesionálneho a štátnického prístupu k riadeniu vecí verejných. Do tejto definície vôbec nepatrí amatérske strieľanie od boku nápadmi o nových dávkach či dramatickom zvyšovaní sadzby dane z pridanej hodnoty.


Karel Hirman, energetický analytik

V neposlednom rade, či sa nám to páči, alebo nie, musíme vytvoriť aj priateľské prostredie na prilákanie kvalifikovaných ľudí a ich rodín hlavne z nám kultúrne blízkych krajín. Odstránenie nezmyselných administratívnych bariér a neprofesionálneho prístupu sa musí začať okamžite na cudzineckej polícii, ale aj v rôznych umelo komplikovane nastavených kritériách napríklad v zdravotníctve.


Maroš Ovčarik, špecialista na osobné financie a investovanie, riaditeľ spoločnosti Partners Investments

Je možné, že sa nám v najbližších desaťročiach nepodarí významnejšie zvrátiť demografickú krivku. Preto treba oveľa intenzívnejšie pripravovať našu ekonomiku na zásadné zmeny v pomere pracujúcich a poberateľov dôchodkov. Stále väčší dôraz by mal byť kladený na druhý, tretí a ďalšie dôchodkové piliere.


Miroslav Pikus, IT špecialista

Obavy zo starnutia populácie, zdá sa, plynú hlavne zo strachu, či bude dosť pracujúcich na pokrytie dôchodkov. Keď však budú roboty vyrábať produkty a služby akoby zadarmo, budeme musieť zmeniť súčasný vzťah medzi prácou a peniazmi. Preto nemusí byť správne navždy uvažovať o financovaní dôchodkov istým percentom z ceny práce ľudí.


Ivana Molnárová, riaditeľka portálu Profesia.sk

Konkrétne riešenia? Napríklad program návratu Slovákov z okolitých krajín, skvalitnenie školského systému, ale aj otvorenie sa talentom zo zahraničia. Nikoho sem však nepritiahneme, ak tu nebude prítomná pridaná hodnota na trhu práce či atraktívne miesto na život.


Martin Kahanec, ekonóm, špecialista na trh práce

Analýza skúseností ekonomicky vyspelých krajín (kam patrí aj Slovensko) ukazuje, že rovnomernejšie rozdelenie starostlivosti o domácnosť medzi partnerov je významným faktorom prispievajúcim k zvyšovaniu pôrodnosti. Najnižšiu pôrodnosť pozorujeme v tých krajinách, kde starostlivosť o domácnosť ostáva primárne na pleciach žien.


Lívia Vašáková, poradkyňa predsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti

Zásadný efekt by mala napríklad kombinácia flexibilnejších úväzkov pre rodičov a dostupnosť (fyzická aj finančná) zariadení starostlivosti o deti od útleho detstva.


A teraz celé odpovede:

Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Panel expertov

Rozpočet

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie