Denník N

Dezinformácie nesmú zarábať, žiada EÚ od digitálnych platforiem

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Foto: TASR/AP
Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Foto: TASR/AP

Európska komisia vyzvala online platformy, aby prijali prísnejšie pravidlá proti dezinformáciám. „Musíme mať kontrolu nad dezinformačnou pandémiou a šírením falošných informácií, ktoré ohrozujú život ľudí. Dezinformácia musí prestať predstavovať zdroj príjmov,“ povedal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

„Potrebujeme silnejšie záväzky medzi online platformami, celkovým ekosystémom reklamy a sieťou overovateľov faktov,“ povedal Breton.

Komisia tento týždeň zverejnila usmernenie, ako by sa mal posilniť Kódex postupov proti dezinformáciám. Ten vznikol ešte v roku 2018 a veľké firmy ako Google, Facebook, Twitter či Microsoft sa ho zaviazali dodržiavať.

Teraz Európska komisia navrhuje, ako by sa mal kódex posilniť, aby bol ešte účinnejší. „Hrozby, ktoré predstavujú dezinformácie na internete, sa vyvíjajú rýchlo, preto musíme zintenzívniť naše spoločné opatrenia s cieľom posilniť postavenie občanov a ochrániť demokratický informačný priestor. Potrebujeme nový silnejší kódex,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

Európska komisia okrem iného navrhuje:

  • Znížiť hodnotu dezinformácií. Platformy a ďalší aktéri v prostredí online reklamy musia lepšie spolupracovať, aby sa podarilo obmedziť financovanie dezinformácií, a to najmä výmenou informácií o dezinformačných reklamách, ktoré už jedna firma odmietla. Zlepšiť tiež treba transparentnosť a blokovať subjekty, ktoré systematicky uverejňujú dezinformácie.
  • Zabezpečiť integritu služieb. Nový kódex by mal riešiť súčasné a vznikajúce formy manipulatívneho správania, ktoré sa využívajú na šírenie dezinformácií, napríklad boty, falošné účty, organizované manipulačné kampane, krádež účtov a ďalšie.
  • Posilniť postavenie používateľov, aby porozumeli dezinformáciám a vedeli ich nahlásiť. Európska komisia chce, aby všetci používatelia mali prístup k nástrojom, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť online prostrediu a bezpečne sa v ňom pohybovať. Digitálne platformy musia zvýšiť transparentnosť svojich odporúčacích systémov a prijať opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré spôsobujú. Mali by tiež používateľom poskytnúť nástroje, ako nahlásiť dezinformácie. Používatelia by tiež mali mať právo odvolať sa, ak boli ich účty či obsah zablokované. Posilnený kódex by mal takisto zlepšiť viditeľnosť spoľahlivých informácií a varovať používateľov, ktorí prišli do styku s nepravdami.
  • Zvýšiť rozsah overovania faktov a poskytnúť výskumníkom lepší prístup k údajom. Nový kódex by mal zahŕňať lepšiu spoluprácu s fact-checkermi a mal by takisto obsahovať pevný rámec pre prístup výskumníkov k dátam.
  • Monitoring. Súčasťou nového kódexu by mal byť zlepšený rámec monitorovania založený na jasných ukazovateľoch, ktoré budú merať vplyv prijatých opatrení a samotného kódexu na dezinformácie v EÚ. Digitálne platformy by mali EÚ pravidelne podávať správy o prijatých opatreniach a príslušných ukazovateľoch výkonnosti. Informácie by mali poskytovať v štandardizovaných formátoch a rozčlenené podľa členských štátov.
  • Vzniknúť by mala aj stála pracovná skupina, ktorej by predsedala Európska komisia. Bola by zložená zo signatárov kódexu, zástupcov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, skupiny európskych mediálnych regulátorov (ERGA) a Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO).

Európska komisia chce, aby kódex podpísali aj ďalšie firmy pôsobiace na európskych trhoch, teda menšie sociálne siete, vyhľadávače a online platformy.

Kódexom by sa mali riadiť aj veľkí zadávatelia online reklamy, firmy pôsobiace na trhu s digitálnou reklamou a ďalšie spoločnosti, ktorých služby sa dajú používať na financovanie dezinformácií, napríklad platobné služby, e-commerce platformy a crowdfundingové či darcovské portály.

Prihláste sa na odber newslettra MediaBrífing a každý piatok dostanete súhrn všetkého dôležitého, čo potrebujete vedieť o médiách a internete.

Prečo treba kódex meniť?

Kódex postupov proti dezinformáciám je prvý svojho druhu a je to jedinečný dokument, na základe ktorého sa nadnárodné internetové spoločnosti zaviazali, že budú bojovať proti šíreniu dezinformácií. Kódex má však nedostatky. Upozornili na ne viaceré analýzy, na ktorých pracovali aj Slováci.

Slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu v spolupráci so skupinou európskych mediálnych regulátorov (ERGA) napríklad monitorovala

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Európska únia

Hoaxy a propaganda

Médiá

Ekonomika

Teraz najčítanejšie