Denník N

Oplatí sa investičné životné poistenie? Piati ekonómovia hovoria, že nie

Na názor na produkt, ktorý má na Slovensku 850-tisíc ľudí, sme sa opýtali Národnej banky Slovenska a v ankete piatich ekonómov, ktorí sa zaoberajú aj osobnými financiami.

Národná banka Slovenska, ktorá dohliada aj na poisťovne, tvrdí, že nemá právo hodnotiť výšku poplatkov pri investičnom životnom poistení, lebo jej to nedovoľuje zákon. Preto žiadnu z poisťovní doteraz neupozornila na to, že by mala vysoké poplatky.

Hovorkyňa banky Martina Solčányiová vysvetľuje, že od januára sa začali viac zaujímať o to, či poplatky dohodnuté v zmluve sú transparentné a pre ľudí zrozumiteľné. “Nezaujíma nás teda to, či sú poplatky vysoké, pretože je vecou klienta, či si kúpi drahý alebo lacný produkt. Zaujíma nás ale to, či má spotrebiteľ možnosť zo zmluvy porozumieť tomu, aké poplatky má platiť a v akej výške – tak, aby sa vedel rozhodnúť,” povedala.

NBS ďalej hovorí, že sa vytvorila pracovná skupina, ktorá má navrhnúť, ako investičné životné poistenie právne upraviť. O väčšej transparentnosti takéhoto typu produktov hovorí aj nariadenie Európskeho parlamentu, no to sa má uplatňovať až od konca roku 2016.

Poplatky pri poistkách so sporením nepútajú pozornosť iba na Slovensku. Na bruselský stôl ich priniesli Poliaci. “Keď sme produkty v Poľsku porovnali s našimi, boli dosť podobné. Podobné je to aj v Bulharsku a Rumunsku. Kolegovia z Veľkej Británie, Holandska a Francúzka sa iba udivene pozerali, ako môže taký produkt vôbec fungovať na trhu,” hovorí ekonóm Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela.

Na názor na investičné životné poistenie sme sa opýtali piatich ekonómov – odpovedali Martin Filko, Jozef Mihál, Miroslav Beblavý, Ján Šebo a Vladimír Baláž.

1. Máte investičné životné poistenie? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

2. Odporučili by ste ho niekomu inému?

3. Myslíte si, že je potrebné upraviť reguláciu, ktorá sa dotýka tohto produktu (napríklad poplatky)?

 

Martin Filko, šéf Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií

1. Nemám investičné životné poistenie. Vzhľadom na netransparentnosť podmienok tohto kombinovaného produktu sú typické ponúkané podmienky ešte horšie než pri štandardných poistných či investičných produktoch.

2. Na Slovensku by som ho nikomu inému neodporúčal. Výhodnejšie je kúpiť si životnú poistku a investičný produkt osobitne.

3. Myslím, že existuje výrazný priestor zvýšiť prehľadnosť tohto produktu povinným zverejňovaním informácií. Ako ukázal aj problém okolo anuít začiatkom roka, slovenské poisťovne nemajú zaužívanú kultúru transparentnosti ani na úrovni napríklad slovenského bankového sektora.

 

Ján Šebo, docent na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. Investičné životné poistenie mám uzavreté už niekoľko rokov. V čase uzatvárania zmluvy som toho o tomto produkte veľa nevedel. Nechal som sa štandardne presvedčiť finančným sprostredkovateľom. Momentálne zvažujem spôsob, ako čo s najmenšou stratou ukončiť zmluvný vzťah s poisťovňou, ktorej produkt som kúpil.

2. Určite by som to nikomu neodporúčal. A to z dvoch dôvodov. Prvým je momentálna situácia s nízkymi úrokovými sadzbami, ktoré sa premietajú do poistenia. A druhý dôvod, omnoho dôležitejší, je, že poplatková politika týchto produktov je taká vysoká, že pre klienta predstavuje tento produkt zápornú pridanú hodnotu. Poplatky spojené s produktmi investičného životného poistenia tvoria v priemere 5 až 7 percent z naakumulovaných úspor. Žiaden iný produkt nemá také vysoké poplatky.

3.  Pri chápaní pojmu regulácia je nutné vedieť, že regulovať môžete poskytovateľa (to je prípad prístupu NBS) alebo produkt. Dohľad na produktom je omnoho efektívnejší spôsob regulácie, pretože každý produkt, ktorý má byť pustený na trh, je predmetom dohľadu regulátora. Ten má k dispozícii údaje o podstatných podmienkach produktu a môže vykonať testovanie, či daný produkt prináša cieľovej skupine spotrebiteľov želaný úžitok. Produktovú reguláciu začínajú aplikovať v praxi regulátori z Veľkej Británie a Holandska. Myslím si, že aj vzhľadom na množstvo produktov, ktoré majú zápornú pridanú hodnotu pre klienta, by sa malo uvažovať nad reguláciou produktu aj na Slovensku. Nemám tým však na mysli zákazy a príkazy, ako by mal alebo nemal produkt vyzerať. Mám tým na mysli, že produkt bude taký transparentný, že si ho bude môcť klient bez výraznejších problémov porovnať s inými produktmi. Zároveň však regulátor bude mať k dispozícii všetky podstatné informácie o produkte, aby vedel otestovať jeho ekonomickú pridanú hodnotu.

 

Miroslav Beblavý, poslanec Siete

1. Investičné životné poistenie nemám. Kombinácia životnej poistky a sporenia je vhodná len pre veľmi špecifický typ klientov, medzi ktorých nepatrím. Slovenský trh investičného životného poistenia je navyše pomerne netransparentný a drahý, takže sa to neoplatí ani ľuďom, ktorí v iných krajinách tento produkt využívajú.

2. Z uvedených dôvodov by som dnes tento produkt neodporúčal.

3. Už niekoľko rokov navrhujem, aby buď Národná banka Slovenska dostala právomoc regulovať poplatky, alebo aby klienti mohli svoje nasporené peniaze vybrať či preniesť inam bez obmedzení či trestu v podobe poplatkov za predčasný výber.

 

Jozef Mihál, poslanec a bývalý minister práce (SaS)

1. Nie, lebo je drahé, niečo si vezme sprostredkovateľ, niečo poisťovňa.

2. Nie, neodporúčal by som to.

3. Regulácia by bola zbytočná, poisťovňa by svoj zisk a réžiu schovala inde.

 

Vladimír Baláž, ekonóm SAV

1. Áno, mám investičné životné poistenie, rozhodol som sa tak asi pred 15 rokmi. Vtedy sa mi to zdalo atraktívne, lebo boli vysoké výnosy na kapitálových trhoch.

2. Teraz by som to už neodporučil, pretože zďaleka neponúka také výnosy a štruktúra poplatkov je nejasná. Poistku, ktorú už mám, však nechcem zrušiť.

3. Vhodnosť regulácie závisí od toho, na čo by tá poistka mala slúžiť. V minulosti ste si mohli odpočítať z daní 12-tisíc korún ročne. Regulácia však nebola dobrá, lebo nebolo dané, že si ju máte ponechať až do penzie a nebola regulácia nákladov. Zachytil som, že ministerstvo financií uvažuje s daňovým zvýhodnením, ak investujete na kapitálových trhoch, čo by bolo dobré. Vedel by som si predstaviť investičné životné poistenie, ak by bola regulácia poplatkov a vyplácalo by sa pri odchode do dôchodku.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika

Teraz najčítanejšie