Denník N

Ako to číta Ivan Mikloš: Čaká nás kolaps globalizácie alebo, naopak, jej nová, zlatá éra?

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Súčasná globalizačná éra sa datuje zhruba od druhej polovice osemdesiatych rokov a je spojená predovšetkým s nástupom osobných počítačov, rozvojom informatizácie a aj s pádom komunizmu a otvorením dovtedy uzavretého a izolovaného sovietskeho bloku.

Politicky bola súčasná globalizácia v prvých desaťročiach spojená s rozširovaním trhovej ekonomiky a liberálnej demokracie do ďalších a ďalších krajín. Ekonomicky zase znamenala enormný rast ekonomickej otvorenosti a vzájomnej previazanosti.

K čiastočnému zlomu došlo po globálnej finančnej a ekonomickej kríze v rokoch 2008 – 2009. Po nej prvýkrát po desaťročiach rástol svetový zahraničný obchod pomalšie ako ekonomický rast (teda znižovala sa celková ekonomická otvorenosť), znížil sa aj celkový ekonomický rast, zvyšovala sa zadlženosť a politicky začalo dochádzať vo viacerých krajinách k odklonu od liberálnej demokracie (napr. Maďarsko, Turecko, Poľsko) alebo k pritvrdeniu diktátorských, alebo autoritatívnych režimov (Čína, Rusko, Mjanmarsko, Venezuela, ale v poslednom čase aj Bielorusko).

Do toho všetkého prišla pred rokom a pol pandémia a s ňou súvisiaca pandemická recesia, ktorá má veľmi rôzne dôsledky na rôzne krajiny, ako aj na rôzne sociálne a príjmové skupiny vrátane jednotlivých krajín. V princípe sa však dá povedať, že táto kríza zvyšuje už doteraz dosť vysoké a aj doteraz rastúce príjmové, sociálne a ekonomické rozdiely. To samo osebe bude ešte posilňovať dopyt po zmene a ohrozovať doterajší model globalizácie.

Okrem toho tu máme nárast ekonomického nacionalizmu (ako ho reprezentoval napríklad bývalý prezident USA Donald Trump), ale aj náklady a riziká prerušenia dodávateľských reťazcov v dôsledku pandémie. A k tomu navyše aj vyostrenie napätia medzi Čínou a Západom a uvedomenie si rizika závislosti na Číne (napríklad v oblasti dodávky vzácnych kovov dôležitých pri digitalizácii a nových technológiách), ale aj rizika zaostávania za Čínou (najmä v oblasti 5G technológií, umelej inteligencii alebo využívaní, či zneužívaní dát).

Z toho všetkého viacerí pozorovatelia vyvodzujú ak nie smrť

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

    Ako to číta Ivan Mikloš

    Bývalý minister financií Ivan Mikloš pre Denník E pravidelne komentuje svetovú ekonomickú debatu a jej dopady na Slovensko.

    Ekonomika, Komentáre

    Teraz najčítanejšie