Denník N

Najznámejší slovenskí ekonómovia radia, ako pomôcť očkovaniu (panel expertov)

Aktuálna otázka v Paneli expertov Denníka E pre najvýznamnejších slovenských ekonómov znela: Ktoré tri veci by mala urobiť vláda, aby zvýšila záujem o očkovanie a urobila ho celkovo rýchlejším a efektívnejším? 

Odpovedali Smatana, Kažimír, Beblavý, Mikloš, Kišš, Veselková, Ovčarik, Baláž, Vašáková, Pikus, Lehuta, Suďa, Hirman, Svorenčík, Draxler, Kahanec a Kovalčík.

Najprv stručný výber z odpovedí:

Martin Smatana, odborník na ekonómiu zdravotníctva

Máme veľmi hustú sieť lekární, ktoré sú veľmi strategicky rozmiestnené v obchodných centrách či frekventovaných lokalitách. Ročne sa v lekárňach vydá vyše 120 miliónov balení liekov, čo predstavuje niekoľko miliónov fyzických návštev lekární ročne, t. j. extrémnu príležitosť presviedčať ľudí na očkovanie. Lekárne a ambulancie všeobecných lekárov by som za každého očkovaného výrazne finančne odmenil. Viem, že proces očkovanie trvá minúty, ale po mesiacoch dezinformácií môže proces presviedčania a vysvetľovania zabrať pokojne aj polhodinu a viac na každého pacienta.


Peter Kažimír, guvernér NBS, bývalý minister financií

Finančnou motiváciou treba zapojiť obvodné lekárky a lekárov, lekárničky a lekárnikov. Ľudia im dôverujú, poznajú ich roky a majú ich z domu na skok. Rovnako by bolo dobré finančne motivovať a zahrnúť aj terénnych pracovníkov, mimovládne organizácie, opatrovateľov, resp. poskytovateľov opatrovateľských služieb.


Miroslav Beblavý, konzultant MF SR pre plán obnovy, bývalý predseda strany Spolu

Vytvoriť čo najsilnejší vzťah medzi lepším životom a mobilitou na jednej strane a očkovaním na druhej strane – aby očkovanie bolo naozaj „pasom“ k lepšiemu životu od návštevy krčmy či koncertu až po cestovanie do zahraničia.


Ivan Mikloš, ekonóm, bývalý minister financií

Netrestať nezaočkovaných a neodmeňovať očkovaných priamo, ale robiť to nepriamo, no citeľne. Napríklad zrušiť testovanie zdarma a požadovať pri vstupe na hromadné akcie, ale napríklad aj do reštaurácií či na kúpaliská čerstvý negatívny test alebo potvrdenie o očkovaní (ako to robia napríklad v Rakúsku).


Lívia Vašáková, poradkyňa predsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti

Je potrebná silná a bezpodmienečná podpora očkovania zo strany politikov a relevantných štátnych inštitúcií (napr. zdôrazňovanie pozitívnych dosahov očkovania, osobný príklad, uisťovanie o prevahe benefitov nad možnými rizikami či zdôrazňovanie solidarity s tými, ktorí sa nemôžu očkovať).

Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS

Obvodný lekár si svojich pacientov pozve na presný termín bez využívania čakárne. Termíny dohodne, aby pacientom vyhovovali. Poradí ľuďom, či sa majú očkovať, ako zohľadniť ich iné diagnózy, ako sa po očkovaní správať. A v neposlednom rade je k svojim pacientom blízko, často v ich obci. Za to, že obvodný lekár poskytne takúto službu s oveľa vyššou pridanou hodnotou, by mal byť aj spravodlivo odmenený – viac než veľkokapacitné centrá.


Vladimír Baláž, predseda Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV

Štát sa môže dohodnúť so zamestnávateľmi a poskytnúť platené voľno 2-3 dni po vakcinácii na zvládnutie prípadných nepriaznivých účinkov. Možno by to určité skupiny obyvateľstva motivovalo.


Miroslav Pikus, IT špecialista

Treba racionálnu debatu o „sledovaní“ ľudí digitálnymi technológiami, tá súčasná je plná pokrytectva. Tvrdíme, že chceme súkromie, pritom na sociálnych sieťach dobrovoľne a za nič zverejňujeme aj intímne informácie. Chceme personalizované služby, ale akoby nechceme pochopiť, že vyžadujú osobné dáta. Ak má napríklad navigácia varovať pred dopravnými zápchami, musí predsa vedieť našu polohu. Rovnako je to s trasovaním nakazených či e-karanténou.


Michal Lehuta, ekonóm VÚB banky

Znevýhodňovať neočkovaných treba napríklad tak, že v covid automate sa očkovaný nebudú musieť povinne testovať (v Rakúsku to napr. v reštauráciách platí aj dnes). Alebo tak, že zamestnávatelia budú mať právo v rámci ochrany zdravia očkovanie vyžadovať u svojich zamestnancov či klientov.


Marcela Veselková, analytička Inštitútu sociálnej politiky

Pošlime do obcí očkovacie tímy. Očkujme v kultúrnych domoch. Očkujme u všeobecných lekárov a v lekárňach. Umožnime ľuďom zvoliť si termín očkovania alebo rovno očkujme prvou dávkou bez nutnosti registrácie. Očkujme ľudí, ktorí len idú okolo. Ponúknime rodičom možnosť očkovať deti priamo v školách.


Pavol Suďa, hlavný analytik portálu Finstat.sk

Vláda by mala obmedziť možnosti pohybu bez očkovania a bez negatívneho testu na nevyhnutné minimum. Vážne by som uvažoval aj o tom, aby bolo očkovanie povinné, aby sme dosiahli mieru kolektívnej imunity nad 90 %, ktorú odporúča čoraz viac odborníkov.


Martin Vlachynský, INESS

Zatiaľ ešte nezaznel logický motivačný krok v čase všeobecne dostupného očkovania – spoluúčasť pacientov na nákladoch liečenia (s výnimkou kontraindikovaných pacientov). Syndrómom prenášania nákladov svojho postoja k zdraviu na všetkých daňovníkov trpí slovenské zdravotníctvo aj v iných oblastiach, ako je covidová pandémia.


Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnota za peniaze MF SR

Je pre mňa neuveriteľné, s akým cynizmom dokážu niektorí politici (koaliční aj opoziční) hazardovať s ľudskými životmi tým, že sa jasne nevyjadria k očkovaniu.


Karel Hirman, energetický analytik

Možno by stálo za úvahu zriadiť dočasné mobilné očkovacie miesta aj na dôležitých uzloch, ako sú prestupové železničné a autobusové stanice, pri poštách či lokálnych obchodných centrách, kde sa denne pravidelne pohybuje veľa ľudí zo širšieho okolia.


Maroš Ovčarik, špecialista na osobné financie a investovanie, Partners Investments

Treba aj povinné očkovanie pre vybrané skupiny ľudí, ktorí môžu potenciálne ohroziť skupiny chorých a starých ľudí, ktorí sa nemôžu očkovať.


Juraj Draxler, bývalý minister školstva

To, že celú svetovú vakcináciu proti covidu-19 ovláda doslova zopár firiem, pričom tie hlavné majú vcelku pestrú históriu problémov s liečivami či silným ovplyvňovaním akademického výskumu, rozhodne k dôvere neprispieva. Myslím si, že povinnosťou štátu je komunikovať pokiaľ možno veľmi vecne. V tomto prípade vysvetľovať (ústami vládnych odborníkov aj komunikačnými článkami) kontext vakcinácie. Vrátane napríklad toho, že dlhoročné testovanie vakcín, na ktoré sa odporcovia tak odvolávajú poukazom na „experimentálnu vakcínu“, je pomerne nová vec a v minulosti sa často vakcíny nasadzovali pomerne „čerstvé“, viď obrovská povojnová vakcinačná kampaň proti obrne.


Martin Kahanec, ekonóm, špecialista na trh práce

Politici by nemali podliehať spasiteľskému komplexu ani sa snažiť nájsť nejaké jedno zázračné riešenie. Do plánu na dosiahnutie potrebnej miery zaočkovania je potrebné zahrnúť celý systém opatrení a zapojiť všetkých relevantných partnerov.


Andrej Svorenčík, ekonóm a historik na Univerzite v Mannheime

Maximalizovať benefity zaočkovania sa. Ak nerátame osobný pocit väčšieho bezpečia, tak zaočkovaní sú málo zvýhodňovaní pred nezaočkovanými. Malá miera zvýhodnenia mala zmysel v čase, keď vakcín bol nedostatok. Teraz pri ich prebytku je možné k zvýhodňovaniu pristúpiť.


Ján Kovalčík, analytik INEKO

Odmeňovať zaočkovaných väčšou slobodou. V predstihu oznámiť, že pri ďalšej vlne pandémie sa účasť na športových, kultúrnych či iných hromadných podujatiach umožní iba osobám s negatívnym covid testom alebo zaočkovaným (obomi dávkami). Legislatívne umožniť aj zamestnávateľom vyžadovať pri zhoršení pandemickej situácie negatívny test alebo očkovanie od zamestnancov, a to prinajmenšom na pracoviskách, kde dochádza k početným kontaktom s inými zamestnancami alebo zákazníkmi.


A teraz všetky návrhy slovenských ekonómov v plnom znení:

Martin Smatana, odborník na ekonómiu zdravotníctva

1. Výrazná pozitívna diskriminácia zaočkovaných

Na skokovitom raste počtu prihlásených na očkovanie prvou dávkou po ohlásení sprísnenia podmienok vstupu na Slovensko môžeme vidieť, že ľudia vnímajú pozitívnu diskrimináciu zaočkovaných ako silný motivačný faktor.

Pokračoval by som teda v rozširovaní výhod pre zaočkovaných mimo (ne)povinnej karantény po návrate zo zahraničia. Musíme sa primárne zamerať na tých, ktorí sa cestovať nechystajú. Zrušenie povinnosti nosiť rúška v interiéri,

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Očkovanie proti koronavírusu

Panel expertov

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie