Denník N

Ako si poradiť s colným vyhlásením na zásielku z Číny (otázky a odpovede)

Zdroj - Slovenská pošta
Zdroj – Slovenská pošta

Od 1. júla začali platiť vo všetkých krajinách Európskej únie nové pravidlá pre preclievanie tovaru z tretích krajín. Colné vyhlásenie treba podať pri každej zásielke a výnimka sa netýka ani neplatenia DPH zo zásielky do 22 eur.

Finančná správa na Facebooku oznámila, že pol hodinu po polnoci prijala a spracovala prvé colné vyhlásenie. Prvým precleným tovarom bol obal na zubnú kefku.

Ak si objednáte tovar napríklad z AliExpressu, musíte podať elektronické colné vyhlásenie. Nemusíte platiť za to dopravnej spoločnosti, tovar môžete precliť sami prostredníctvom portálu finančnej správy e-commerce. Poradíme vám, ako na to.

Ako sa menia pravidlá pri nákupoch z ázijských e-shopov

Pravidlá pre clo sa nemenia. Podať colné vyhlásenie musíte vždy, clo však zaplatíte až od hodnoty tovaru nad 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od DPH. Daň musíte zaplatiť pri každej zásielke z tretej krajiny, teda aj z tovaru do 22 eur.

DPH buď zaplatíte priamo pri objednaní tovaru z e-shopu z tretej krajiny, alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku (napríklad AliExpressu). Ak zaplatíte DPH týmto spôsobom, nebudete už pri reálnom dovoze platiť žiaden colný poplatok.

Ak predajca nie je registrovaný v niektorom členskom štáte EÚ, DPH zaplatíte priamo colným orgánom na Slovensku. A to buď pri podávaní colného vyhlásenia, alebo prepravcovi tovaru, ktorý bude mať na toto vydané povolenie od colných orgánov.

Kedy podať colné vyhlásenie?

Ak ste nakúpili v AliExpresse, najskôr vás musí kontaktovať prepravca, že má pre vás zásielku na preclenie, na ktorú je potrebné podať colné vyhlásenie. Máte dve možnosti – buď na podanie colného vyhlásenia splnomocníte prepravcu, alebo ho podáte sami.

Ak vás prepravca nekontaktuje a vy ste zaplatili DPH priamo pri objednávaní tovaru, zásielku vám doručia domov ako doteraz.

Kedy môžete sami podávať colné vyhlásenie

Zjednodušené preclievanie sa týka iba zásielok do 150 eur. Pri hodnote zásielky vyššej ako 150 eur bude potrebné podať štandardné colné vyhlásenie ako doteraz.

Portál finančnej správy e-commerce môžete využiť vtedy, ak máte občiansky preukaz s čipom. Môže to za vás však urobiť aj iná osoba, ak má občiansky preukaz s čipom.

Ak si nebudete vedieť poradiť s vyplnením formulára, môžete zavolať na colné call centrum finančnej správy. V colnej časti (voľba č. 5) funguje nonstop. Kontaktovať môžete finančnú správu telefonicky na infolinke 048/43 17 222 alebo prostredníctvom e-mailu (Kontakty).

Čo musíte urobiť pred vyplnením colného vyhlásenia

Pre podanie colného vyhlásenia musíte mať zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Colné vyhlásenie podávate prostredníctvom portálu CEPeCM. Po prihlásení sa na portál už netreba vyplňovať žiaden registračný formulár.

Pre fyzické osoby a podnikateľov nie je podmienka mať na www.slovensko.sk aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Ešte pred registráciou vás systém vyzve, aby ste zadali e-mailovú adresu, na ktorú vám finančná správa zašle informáciu o stave registrácie.

Po zaregistrovaní sa do formulára dostanete, keď si zvolíte „Prihlásiť sa“ a následne si vyberiete voľbu „Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)“. Systém vás potom automaticky presmeruje do vašej privátnej zóny portálu, ktorý slúži na podávanie colných vyhlásení.

Aké údaje potrebujete k vyplneniu formulára

 • číslo objednávky;
 • hodnota tovaru;
 • druh tovaru;
 • dopravné náklady;
 • informácia, či bola súčasťou sumy aj platba DPH;
 • číslo prepravného dokladu;
 • colný úrad dovozu, kde sa zásielka nachádza a kam treba podať colné vyhlásenie (v prípade pošty ide o štyri mestá – Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice, pri leteckých zásielkach je to letisko Bratislava a letisko v Košiciach)
 • údaje o odosielateľovi (názov, presná adresa),
 • hmotnosť tovaru.

Ako podáte colné vyhlásenie ?

Po prihlásení sa do osobnej zóny portálu si vytvoríte svoje podanie colného vyhlásenia (označte si ho podľa svojho uváženia – napr. CV1, kryt 2021-06-01 a pod. – najviac však 22 znakov). Následne sa vám spustí Sprievodca, ktorý si bude od vás postupne pýtať v jednotlivých krokoch informácie o tovare.

Na správne vyplnenie colného vyhlásenia budete potrebovať údaje o objednávke, faktúru a dodatočné informácie o zásielke od prepravcu.

Ak má zásielka viac položiek, každú musíte vyplniť samostatne. Tovaru treba priradiť kód podľa colného sadzobníka EÚ.

Pri cene za tovar treba uviesť menu, v ktorej ste za tovar platili. Systém menu prepočíta platným kurzom na eurá.

V ďalších krokoch vyplníte informácie o balíku od prepravcu – hmotnosť či príslušnosť colného úradu. Vaše meno a adresa sa automaticky doplní z čipového preukazu. Doplniť však treba rodné číslo.

Na záver sa vám zobrazí celé colné vyhlásenie, ktoré môžete ešte opraviť.

Potom vás Sprievodca vyzve, aby ste colné vyhlásenie podpísali. Vo vašej schránke nájdete elektronické správy o stave colného vyhlásenia. Ak vás colný orgán vyzve na predloženie dokladov (objednávka, faktúra), tak ich môžete doručiť buď osobne, čím urýchlite proces preclenia a rýchlejšieho prístupu k zásielke, alebo ich zašlete na mailovú adresu, ktorú vám oznámi colný orgán v elektronickej správe.

Ak dostanete správu SK906 – Oznámenie o chybe podania, znamená to, že vaše podanie obsahuje chybné údaje. V takejto správe nájdete aj dôvod odmietnutia podania. Na základe týchto dôvodov môžete chybný údaj opraviť a zaslať podanie znova aj so správnymi údajmi.

Aké správy môžete dostať od finančnej správy

 • Oznámenie o chybe podania – ak ho dostanete, mali by ste opraviť chyby v podaní.
 • Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia – potvrdenie o prijatí colného vyhlásenia (neznamená ukončenie procesu, musíte počkať na spracovanie colného vyhlásenia a na ďalšiu informáciu od finančnej správy).
 • Výzva deklarantovi alebo výmer DPH – finančná správa vás touto správou môže vyzvať na doplnenie ďalších informácií alebo na predloženie dokladov, formulár slúži aj na oznámenie výmeru DPH, čísla účtu a variabilného symbolu potrebného pre realizáciu platby.
 • Rozhodnutie o kontrole – finančná správa nariadila kontrolu dokladov alebo dovezeného tovaru a vy musíte predložiť požadované informácie a poskytnúť súčinnosť.
 • Rozhodnutie o prepustení tovaru – oprávnenie na vyzdvihnutie tovaru.
 • Rozhodnutie o neprepustení tovaru – tovar nebol prepustený do voľného obehu a vy si ho nemôžete vyzdvihnúť.
 • Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia – colné vyhlásenie bolo zrušené buď na vašu žiadosť, alebo na podnet finančnej správy.
 • Rozhodnutie o zamietnutí zrušenia colného vyhlásenia – colné vyhlásenie nebolo zrušené, hoci ste požiadali o jeho zrušenie.

Ako zaplatíte DPH colným orgánom?

Ak si colné vyhlásenie podávate sami, colníci vás vyzvú v e-maile, aby ste zaplatili DPH. V správe nájdete informácie o účte v štátnej pokladnici, variabilnom symbole a sume, ktorú máte zaplatiť.

Po úhrade sa platba automaticky priradí k príslušnému colnému vyhláseniu. Po spárovaní úhrady dostanete informáciu o prepustení tovaru (SK129A – Rozhodnutie o prepustení tovaru).

DPH môžete zaplatiť rôznymi spôsobmi – prostredníctvom internetbankingu buď zadaním vstupných údajov k platbe, alebo načítaním QR kódu, ktorý nájdete v platobných inštrukciách, alebo priamo na pobočke colného úradu v hotovosti alebo kartou.

Ak preclievate sami, je to bez poplatkov?

Finančná správa deklarovala, že vyplnenie colného formulára je bez poplatkov. Teda ak ste už zaplatili DPH, iné poplatky by ste nemali platiť. Na svojom webe však už upozorňuje na to, že ak si podáte colné vyhlásenia sami za seba, prepravná spoločnosť môže od vás vyberať aj ďalšie poplatky za manipuláciu s vašou zásielkou (napríklad jej uskladnenie po príchode do SR, poskytnutie potrebných informácií; k precleniu zásielky).

Slovenská pošta už zverejnila, že poplatok za balíky z Číny bude vyberať, aj keď si colné vyhlásenie podáte sami. Najskôr musíte poštu informovať o tom, že nemáte záujem o využitie ich služieb v colnom konaní. Musíte najneskôr do 48 hodín pred vstupom zásielky na Slovensko poslať pošte vyplnený formulár Vyjadrenie nesúhlasu. Formulár môžete poslať mailom na adresu [email protected] alebo poštou na niektoré z colno-deklaračných oddelení.

Slovenskej pošte však musíte zaplatiť 4 eurá za predloženie zásielky colnému úradu, uskladnenie a úkony s tým spojené napriek tomu, že si vyplníte colné vyhlásenie. Ak za vás colné podá pošta, môžete zaplatiť len 2 eurá plus k tomu DPH. Ak sa jej však nepodarí podať za vás automatizované colné vyhlásenie pre chýbajúce informácie, vás to môže stáť 9 eur plus DPH. Pošta do septembra bude vyberať nižšie poplatky.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie