Denník N

Z UNIQA sa po fúzii s AXA stáva silná finančná skupina. Na Slovensku už pôsobí ako pobočka, klienti to nijak nepocítia

Foto - Uniqa pojišťovna, a.s
Foto – Uniqa pojišťovna, a.s

AXA sa definitívne zlúčila s UNIQA, fúzia poisťovní bola dokončená k 31.8.2021, kedy tento krok schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska. Z UNIQA sa tak stáva finančná skupina s výrazne silnejšou pozíciou ako doteraz. UNIQA si po zlúčení posilní pozíciu štvorky na slovenskom trhu a od 1.9. už pôsobí ako pobočka českej UNIQA pojišťovny.

AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA pojišťovňa, a.s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou.

Na Slovensku teda bude UNIQA pôsobiť prostredníctvom organizačnej zložky pod obchodnou firmou UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Model podnikania slovenskej UNIQA poisťovne sa tak zmení z akciovej spoločnosti na pobočku českej UNIQA. Vzhľadom na fakt, že UNIQA pojišťovna  a UNIQA poisťovňa už roky úzko spolupracovali a mali jednotné vedenie, zriadenie pobočky českej UNIQA na Slovensku je logickým vyústením tejto spolupráce.

„Rovnako fungovala pred fúziou aj spoločnosť AXA, preto po spojení považujeme tento model za ekonomicky optimálny. Očakávame od neho zefektívnenie organizácie riadenia a rozhodovacích procesov, ktoré v konečnom dôsledku povedú k zlepšeniu poskytovania služieb zákazníkom. Zmenou sa pre klientov na Slovensku nič nemení. Poisťovne totiž podliehajú v rámci EÚ systému prísnej regulácie vyplývajúcej predovšetkým zo smernice Solventnosť II, ktorá stanovuje prísne požiadavky na kapitál, správu a riadenie poisťovní, zverejňovanie informácií ako aj na efektívny manažment rizík a metódy dohľadu. Táto regulácia zabezpečuje vysokú ochranu poistníkov a poistených bez ohľadu na to, či poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť na Slovensku na základe povolenia udeleného NBS alebo ako pobočka poisťovne na základe povolenia udeleného regulátorom iného členského štátu EÚ,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.

Martin Žáček, generálny riaditeľ UNIQA, zdroj: zdroj: UNIQA pojišťovňa, a.s

Všetci klienti zanikajúcich spoločností sa automaticky stávajú klientami spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., ktorá je ich novým poistiteľom. Táto zmena nemá žiadny vplyv na trvanie či obsah poistných zmlúv alebo poistné podmienky platné v ČR a v SR. Všetky záväzky zostávajú v platnosti tak, ako si ich klienti dohodli. V prípade nevyriešenej poistnej udalosti sa klienti môžu spoľahnúť, že ju vyrieši a uzatvorí nástupnícka UNIQA pojišťovna úplne v súlade s platnou poistnou zmluvou. Všetci dotknutí klienti, ktorým sa mení poistiteľ, budú v priebehu septembra informovaní o detailoch v písomnej korešpondencii.

„Zlúčením poisťovní AXA a UNIQA sme podnikli posledný krok celej integrácie. Vďaka nej sa z UNIQA stáva silná finančná skupina podnikajúca tak v poistení, ako aj v dôchodkoch, investíciách a v ďalších oblastiach. Naša značka je teraz pre zákazníkov ešte relevantnejšia, pretože dokáže ponúknuť komplexné finančné služby. V rámci našej stratégie však chceme ísť omnoho ďalej a poskytovať klientom aj ďalší užitočný každodenný servis, aby sme im uľahčili a vylepšili život. Nechceme ponúkať produkty, ale riešenia. Viacero z nich sme už predstavili, ďalšie máme v pláne, “ povedal Robert Gauci, prezident dozornej rady skupiny UNIQA.

Robert Gauci, prezident dozornej rady skupiny UNIQA, zdroj: UNIQA pojišťovňa, a.s

Martin Žáček, generálny riaditeľ UNIQA k tomu dodáva: „Všetky spoločnosti, ktorých sa zlúčenie týka, už dlhšiu dobu intenzívne spolupracujú a hľadajú synergie a to najlepšie, aby cieľová spoločnosť ponúkla najkvalitnejší servis. Zlúčenie poisťovní prináša klientom nové možnosti, ale neznamená pre ich existujúce zmluvy zásadnú zmenu. Nemusia preto podnikať žiadne kroky a my garantujeme dodržanie podmienok ich poistenia. Ak by sa o tom chceli sami presvedčiť alebo sa na niečo opýtať, odporúčame osloviť kontaktného finančného poradcu. „

Vedenie UNIQA poisťovne

Na čele predstavenstva stojí generálny riaditeľ Martin Žáček, ktorý vedie českú UNIQA od roku 2008 a od roku 2014 aj UNIQA na Slovensku. Ďalšími členmi predstavenstva, ktorí už v týchto vrcholných manažérskych pozíciách UNIQA pracovali, sú podpredsedníčka Lucie Urválková (financie) a členovia Martin Rotkovský (firemní a afinitní klienti), Marek Bartek (retailoví klienti) a Rastislav Havran (operácie a IT). K nim boli vymenovaní v januári 2021 top manažéri zo skupiny AXA: Anna Podgornaya (HR, brand a komunikácia) a Peter Socha (bankopoistenie).

Predsedom dozornej rady UNIQA poisťovne je Robert Gauci, predtým CEO AXA v ČR a SR. Ten súčasne pôsobí aj ako predseda Shareholder Business Committee na pôde koncernu UNIQA Insurance Group, so zodpovednosťou za trhy v Českej republike a Slovenskej republike.

Aktuálna pozícia skupiny UNIQA

Skupina UNIQA je finančným partnerom pre viac ako 3 milióny ľudí na Slovensku a v Česku. Objem ročného predpísaného poistného v ČR a SR predstavuje aktuálne viac ako 705 miliónov EUR. Trhový podiel poistenia UNIQA dosahuje takmer 8% na českom a viac ako 10% na slovenskom trhu.

zdroj: UNIQA pojišťovňa, a.s

UNIQA prevádzkuje 3 penzijné spoločnosti: jednu v Česku (3. pilier) a dve na slovenské (2. a 3. pilier). Na dôchodok sporí s UNIQA asi 730 000 klientov. Trhový podiel českej UNIQA penzijnej spoločnosti je aktuálne asi 9,4%, zatiaľ čo slovenské penzijné spoločnosti sú ešte silnejšie: Podiel UNIQA DSS je 26,2%UNIQA DDS 14,9%.

UNIQA investičnej spoločnosti zverilo svoje prostriedky do podielových fondov už 176 000 klientov. Objem majetku v podielových fondoch pod správou UNIQA investičnej spoločnosti je teraz takmer 666 miliónov EUR.

Celkové aktíva skupiny UINIQA v Českej republike a v Slovenskej republike predstavujú viac ako 7,8 miliárd EUR.

UNIQA so sídlom v Prahe je súčasťou skupiny UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni, ktorá je aktívna na 18 európskych trhoch, zamestnáva  22 000 pracovníkov a obsluhuje aktuálne viac ako 15 miliónov klientov. V portfóliu má približne 21 miliónov zmlúv a stavia na viac ako 200 ročnej skúsenosti a tradícii.

Kľúčovým regiónom koncernu je rakúsky trh (UNIQA je tu druhá najsilnejšia poisťovňa) a stredná Európa, kde UNIQA patrí aktuálne medzi 5 top značiek. UNIQA v ČR a SR patrí dlhodobo k najdynamickejším a najvýnosnejším entitám európskeho koncernu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika

Teraz najčítanejšie