Denník N

Keď pustíte banku hlbšie do svojho podnikania, pomôže vám vyriešiť problémy a naštartovať rast

Andrej Viceník, riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo VÚB banky
Andrej Viceník, riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo VÚB banky

VÚB patrí medzi najskúsenejšie banky vo financovaní firiem. Svoju rolu potvrdila aj počas pandémie, keď veľmi rýchlo nasadila do praxe viacero digitálnych riešení a výrazne zintenzívnila pravidelný kontakt s podnikateľmi. Dokonca ako jediná banka otvorila počas krízy novú firemnú pobočku.

Ako však hovorí Andrej Viceník, riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo VÚB banky, rola modernej banky nespočíva len vo financovaní podnikateľov, ale aj v pomoci podnikať lepšie a udržateľnejšie. „V banke máme znalosti a schopnosti na to, aby sme firmám pomáhali rozvíjať ich biznis. Z tisícok projektov, ktorých sme boli súčasťou, sme vyskladali know-how, ktoré podnikateľom môže pomôcť podnikať lepšie. To je pridaná hodnota modernej banky, ktorú u nás nájdu malé aj stredne veľké firmy.“

V rozhovore sa ešte dozviete:

  • Ktoré digitálne riešenia podnikateľom pomáhajú jednoduchšie získať financovanie
  • Ako VÚB odhaduje ďalší vývoj sektora nehnuteľností a ako vníma riziko investovania do kancelárskych budov
  • Ako podnikatelia dospeli od poslednej finančnej krízy a ako sa to prejavilo na rozhodovaní v ťažkej situácii
  • Do akej miery firmy potrebujú firmy doplniť rezervy a čo spôsobujú odložené investície
  • Prečo sa do podpory udržateľného podnikania zodpovedného voči životnému prostrediu a zamestnancom musí zapojiť štát a či je reálne, že sa investori zmieria s nižšou návratnosťou kapitálu

VÚB je silná firemná banka s veľkou sieťou pobočiek a množstvom vzťahových manažérov. Ako vám pandémia zmenila spôsob fungovania a ako ste sa s tým dokázali vysporiadať?

Vo VÚB sme sa rekordne rýchlo dokázali prispôsobiť práci z domu, vyriešili sme technologickú podporu, osekali nepotrebné procesy a pustili sa do zjednodušenia tých zostávajúcich. Všetci v banke sme pochopili, že situácia je zložitá a klienti dnes potrebujú bankovú podporu viac ako kedykoľvek predtým.

Pandémia nás skutočne naštartovala k nebývalým výkonom. Poviem jeden príklad za všetky. Desať rokov pred krízou sme neotvorili žiadnu novú firemnú pobočku. Avšak, keď sa prišlo k uvoľneniu opatrení v lete 2020, pridali sme do siete novú pobočku v Bratislave, kým konkurencia počas krízy firemné centrá zatvárala. Počas pandémie sme si overili, že blízky kontakt a intenzívna podpora sú absolútne kľúčové. Zintenzívnili sme komunikáciu s klientmi a výsledkom bola ich spokojnosť s kvalitou aj kvantitou nášho kontaktu. To nám potvrdilo, že naše rozhodnutia boli správne.

zdroj: VÚB Banka

Najnovším trendom je digitalizácia, kam sa v tomto smere posunula VÚB?

Treba povedať, že v minulých rokoch sa výrazne digitalizoval retail a firemné bankovníctvo zostávalo trochu bokom. Za posledný rok a pol sme však tento hendikep dobehli a v zmenách ideme ďalej. Počas pandémie sme zainvestovali do rozšírenia digitálneho archívu a jednoduchšej, elektronickej  výmeny dokumentov. Spustili sme tiež Biznis Zónu, cez ktorú nám klienti zasielajú svoje požiadavky online.  U vzťahových manažérov sme tretinu stretnutí „prehodili“ do online, čiže namiesto troch stretnutí zvládne náš človek za rovnaký časť štyri. Najnovšie sme začali merať nový parameter, takzvaný customer face time. Je to čas strávený priamo s klientom a nie nad jeho finančnými  výsledkami či prípravou úverového návrhu, ako to bolo v minulosti. Uvedomili sme si, že je kľúčové tráviť čas s klientom a aktívne ho počúvať. Dali sme si ambiciózny cieľ stráviť tento rok s klientmi o 50 % viac času ako po minulé roky. Zatiaľ sme na plus 25 %, čo by bol v minulosti skvelý výsledok, my však dnes chceme viac.

Aktuálne už akceptujeme kvalifikovaný elektronický podpis k viacerým produktom ako napríklad otváranie a modifikácia účtov, a zároveň pracujeme aj na digitálnom podpisovaní úverových zmlúv. Kvalifikovaný podpis je kľúčový, aby sme s klientmi pracovali ešte efektívnejšie. Keď sa nám toto podarí, budeme vedieť nadviazať právny vzťah s klientom bez toho, aby sme sa osobne stretli. To, čo je pri retaile už viac-menej štandard, je v korporátnom segmente najväčší krok, ktorý v digitalizácii viete urobiť.

Prečo je pre vás kontakt s klientami taký dôležitý?

Aby sa firmy zlepšovali, potrebujú inovácie, tie si zase vyžadujú investície. Pandémia podnikateľom ukázala, aká dôležitá je spolupráca s bankou, s dodávateľmi a s odberateľmi. Podnikanie je dnes oveľa flexibilnejšie a vzájomne previazané. Ja to vnímam ako istý odklon od individualizmu a silnejší dôraz na spolupatričnosť. Tým sa mení aj rola banky: čím viac nás klient pustí do svojho podnikania a bude sa s nami rozprávať, kde ho tlačí topánka, tým lepšie mu budeme vedieť pomôcť.

Môj odkaz pre manažérov firiem je, aby boli otvorenejší. My neriešime, ktorá firma je horšia alebo lepšia, ale chceme všetkých našich klientov posúvať ďalej. No nielen tým, že im požičiame peniaze. Máme znalosti a schopnosti na to, aby sme im pomáhali lepšie rozvíjať ich biznis. Z tisícok projektov, ktorých sme boli súčasťou, sme vyskladali know-how, ktoré podnikateľom môže pomôcť podnikať lepšie. To je pridaná hodnota modernej banky.

Ste jedným z najvýznamnejších spolufinancovateľov výstavby nehnuteľností. V segmente pôsobíte prierezovo od rezidenčnej výstavby, cez kancelárske budovy, logistiku až po obchodné centrá.  Ako koronakríza ovplyvnila trh s nehnuteľnosťami?

Ceny nehnuteľností ženie nahor pomalá realizácia projektov, ceny komodít ale najmä vysoký dopyt kvôli veľmi lacným hypotékam. Otázne je, dokedy bude spotrebiteľ akceptovať rast cien a kedy sa nájomné bývanie stane bezpečnejším riešením. Slovenským problémom nie je ani tak samotná cena, ale dostupnosť. Takzvaný Housing Affordability Index, ktorý meria čas potrebný na kúpu priemerného bytu, nameral pri Slovákoch 13 rokov. Je to jeden z najhorších výsledkov v EÚ, kde ľudia priemerne na byt zarábajú 6 -7 rokov.

Ďalšou otázkou je, dokedy vydrží dopyt po bývaní, keďže demografia sa zhoršuje a je nás stále menej. Dopyt ľudí z vidieka, ktorí sa chcú sťahovať do miest, sa raz vyčerpá a bude treba hľadať iný impulz rastu. Faktom je, že Slováci majú silnejší sentiment vlastniť byt ako v Rakúsku či vo Francúzsku. Otvára sa téma nájomných bytov, koľko ich stavať a ako ich financovať, aby to bolo ekonomicky udržateľné.

A čo administratívne budovy?

Aj sami na sebe vidíme, že v centrále VÚB s pôvodnou kapacitou 1 000 ľudí vie dnes fungovať až 1 300 zamestnancov. Ak ľudia pracujú striedavo z domu a z kancelárie, nepotrebujú fixné miesto. Nič však nenasvedčuje tomu, že by mali firmy masovo odchádzať z budov, a tým by klesali nájmy aj obsadenosť. Trh sa snaží regulovať znížený dopyt nižšou ponukou, zavádza racionalizačné opatrenia, zároveň sa podľa princípov dlhodobej udržateľnosti vytvára tlak na modulárne a flexibilné stavby. Na trhu je dostatočná likvidita a záujem o realitné projekty. Segment administratívnych budov je stále perspektívny.

zdroj: VÚB Banka

Mnoho firiem doplatilo počas pandémie na to, že nemali vytvorené rezervy. Očakávate, že firmám budú rezervy aj naďalej chýbať ?

Zásadným problémom v blízkej budúcnosti bude, že firmám nebudú chýbať rezervy, ale investície. Časť firiem sa snažila prežiť tým, že prestali investovať a tieto financie presunuli do rezervy. Avšak bez investícií stratia schopnosť konkurovať. Nemyslím si, že firmy reálne majú dostatočné rezervy a dokážu ďalší rok zvládnuť bez toho, aby mali zabezpečené financovanie. Už dnes je kľúčové klásť si nielen otázku, ako prežiť, ale ako sa rozvíjať.

Veľkou témou je udržateľné financovanie firiem. Akú rolu pri tom budú hrať banky ?

VÚB sa od začiatku definuje ako zelená banka, ktorá hľadá dlhodobo udržateľné riešenia. Aktuálne máme pripravené emisie zelených bondov, venujeme sa odpadovému hospodárstvu a financovaniu nových technológií. Veľkou témou je ESG, čiže podpora firiem, ktoré robia svoj biznis udržateľne a eticky. Úspešné firmy by mali byť schopné popri dosahovaní ziskovosti správať sa zodpovedne voči prostrediu, zamestnancom aj v budúcnosti. Aby firmy boli motivované takto fungovať, potrebujeme im poskytnúť financie výhodnejšie a na dlhšie obdobie.

Myslíte si, že zodpovedné firmy by mali byť financované jednoduchšie a výhodnejšie v porovnaní s firmami, ktoré princípy nenapĺňajú?

Už dnes je zrejmé, že pri ESG bude kľúčové zapojenie štátu, keďže vlády musia mať logicky ambíciu urobiť zo Slovenska efektívnu a inovatívnu krajinu v súlade s ESG princípmi. Financovanie inovácií nie je lacné, pretože dopredu neviete, ktorý nápad a smer sa presadí. Ak chce Slovensko dôsledne pretláčať princíp, že udržateľnosť je dôležitejšia ako ekonomické výsledky, tak budeme všetci musieť akceptovať, že aj návratnosť kapitálu bude nižšia. Je to vec všeobecnej dohody a rozhodnutia, že chceme mať svet zdravší a udržateľnejší, a nie profitabilnejší. Je to správne rozhodnutie, no bez nastavenia nových pravidiel financovania zo strany štátu to nepôjde. Prvým krokom v tomto smere bude aj to, ako efektívne sa podarí investovať prostriedky z Plánu obnovy.

Profil – Andrej Viceník, riaditeľ odboru korporátnych klientov VÚB banky

Andrej Viceník, riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo VÚB banky

Andrej Viceník pracuje vo VÚB od roku 2006. Do roku 2010 zastával pozíciu riaditeľa odboru Firemná klientela a až do novembra 2017 riadil odbor Malé a stredné podniky.

Od decembra 2017 pôsobí ako člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo a predseda dozornej rady VÚB Leasing, a. s. Predtým pôsobil v riadiacich pozíciách Českej poisťovne, Zurich poisťovne ako aj HVB Bank Slovakia. Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelanie si tiež rozšíril ukončením Executive MBA, ktorý získal na Webster University.

 

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie