Denník N

Až koronakríza ukázala dôležitosť stability agrosektora

Copyright Peter Brichta 2021
Copyright Peter Brichta 2021

Poľnohospodárstvo u nás stojí v tieni atraktívnejších odvetví akými sú automobilový priemysel alebo strojárstvo. Počas pandémie však prišlo k zmene. Pre limitovaný dovoz zo zahraničia sa k slovu dostali aj domáci poľnohospodári so svojimi kvalitnými produktami.

Počas prvej vlny pandémie bol práve dovoz na Slovensko limitovaný. Vďaka slovenským poľnohospodárom sme však mali dostatok čerstvých a kvalitných potravín. Poľnohospodárstvo tak získalo oveľa väčšiu pozornosť, ktorú si právom zaslúži. V posledných rokoch financujú agrosektor v stále výraznejšej miere banky, ktoré sú dôležitým partnerom agropotravinárskeho komplexu aj v nadchádzajúcom programovom období EU a jej novej spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027.„Preto sme veľmi radi, že náš kolega Martin Hubinský bol zvolený do Dozornej rady Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a to rovno za jej podpredsedu.

Martin Hubinský

Martin Hubinský sa agro sektoru u nás v banke venuje dlhodobo a veríme, že aj tento krok pomôže k jeho transformácii. SPPK stojí napríklad pred výzvou ako mať v obchodoch viac slovenského ovocia, zeleniny, chleba, mäsa či mliečnych výrobkov a dlhodobým cieľom je zvyšovať potravinovú sebestačnosť krajiny,“ hovorí Andrej Viceník, člen predstavenstva VÚB. Spoločným cieľom VÚB a SPPK je podpora presadenia a efektívneho nastavenia finančných nástrojov na roky 2023 – 2027, ako napr. bonifikácia úrokov a istiny bankových úverov, ako aj garančné mechanizmy.

Pomoc na mieru

Keďže sa VÚB banka a nadnárodná skupina Intesa SanPaolo strategicky orientujú na agrosektor, v mnohých oblastiach je dnes VÚB banka lídrom na trhu. Agrosektoru sa snaží pomáhať aj špeciálnymi ponukami šitými na mieru. VÚB umožňuje agropodnikateľom preklenúť výpadky v prevádzkovom financovaní, predfinancováva priame platby až vo výške 200 miliónov eur ročne a podporuje investície do modernizácie a zvýšenia produktivity slovenského agropotravinarstva. Produkty VÚB banky využíva každý štvrtý agropodnikateľ. “Naša skúsenosť s poľnohospodárstvom je dlhodobo veľmi dobrá, aj napriek nepriaznivým podmienkam alebo neúrodným rokom patril agrosektor v ostatných 10 rokoch  k odvetviam s najnižšou mierou zlyhaných úverov. To len ukazuje akí sú agropodnikatelia seriózni a spoľahliví obchodní partneri,” hovorí Martin Hubinský, segmentový manažér pre poľnohospodárstvo vo VÚB.

Úvery v agre rastú

V agro sektore najvýraznejšie rástli dlhodobé úvery poskytované na obdobie dlhšie ako päť rokov. V porovnaní s priemerom ostatných piatich rokov je to až o takmer 70 percent. Do tejto skupiny patria aj úvery na financovanie nákupu poľnohospodárskej pôdy. Za rok 2020 vzrástli v porovnaní s rokom 2017 o dva a pol násobok na 28 miliónov eur.

Dá sa očakávať, že financovanie nákupu pôdy z úverov bude rásť aj v najbližšom období. Prispôsobila sa tomu aj VÚB banka, ktorá financuje poľnohospodárstvo vo výraznom rozsahu.

„V roku 2020 sme veľmi zjemnili podmienky financovania nákupu pôdy v tom zmysle, že sme zmenili maximálnu dobu splácania úverov z 10 na 20 rokov. Výrazne to pomôže poľnohospodárom, ktorí majú potom možnosť využiť finančné prostriedky počas roka na niečo iné,“ hovorí Martin Hubinský. Vo VÚB rastú aj úvery so splatnosťou do jedného a do piatich rokov a to najmä vďaka stale rastúcej popularite flexibilneho financovania priamych platieb vo výške až 170% očakávaných dotácií bez nutnosti každoročne podpisovať novú zmluvnú dokumentáciu, čo umožňuje poľnohospodárom sústrediť sa na výrobnú činnosť a financovanie nechať na VÚB.

Konferencia a ocenenia v agre

Keďže VÚB banka sa výrazne angažuje v agrosektore, stala sa generálnym partnerom ocenenia TOP AGRO Slovensko. Ide o najvýznamnejšiu súťaž manažmentov v poľnohospodárstve. Do súťaže sa každý rok zapojí takmer tisícka poľnohospodárov. Okrem obchodných spoločností sú medzi nimi poľnohospodárske družstvá aj samostatne hospodáriaci roľníci. Organizuje sa od roku 1995.

Banka zároveň organizuje prestížnu VÚB agrokonferenciu, ktorá vznikla pred 9 rokmi a stala sa tradičným miestom na diskusiu medzi podnikateľmi, ministerstvom, dodávateľmi či odberateľmi v agrosektore.  Zúčastňuje sa jej pravidelne až 300 top agro manažérov z celej SR.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

    VÚB pre podnikateľov

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie