Denník N

Projektové financovanie cirkulárnej ekonomiky dostáva zelenú

VÚB bola vždy silnou firemnou bankou na Slovensku. Má vybudované dlhoročné vzťahy s veľkými i malými klientmi. Mnoho firiem doslova vyrástlo v úzkej spolupráci so zamestnancami. Dôležitú časť služieb firemného bankovníctva však tvorí projektové financovanie, čiže financovanie konkrétnych investičných zámerov.

Budúcnosť patrí technologickým inováciám

V posledných rokoch prichádzajú do firemných pobočiek podnikatelia s inovatívnymi projektami, ktoré sú postavené na novovyvíjaných technológiách, ku ktorým neexistujú referencie a je veľmi ťažké posúdiť ich profitabilitu. Každá technológia sa dnes vyvíja míľovými krokmi a dnešná novinka nemusí byť o pár rokov konkurencieschopnou. Pri dlhodobom financovaní to predstavuje problém pre každú banku. Výhoda silnej banky so skúseným tímom je, že dokáže presnejšie posúdiť a odobriť aj projekt, ktorý možno navonok nevyzerá dostatočne “cool”.

Zelená budúcnosť

Udržateľnosť spočíva najmä v efektívnejšom využívaní zdrojov a využívaní alternatívnych zdrojov energie ako je solárna, veterná či geotermálna energia. Už dnes VÚB banka  participuje a zároveň má jeden z najvyšších podielov vo financovaní zelených projektov v oblasti výroby energie, či už z obnoviteľných zdrojov (voda, slnko) alebo odpadu.  V tejto oblasti máme na Slovensku čo doháňať, keďže sme zaviazaní znížiť uhlíkovú stopu. “Okrem iného financujeme aj výnimočnú elektráreň, ktorá spaľuje odpad z čističiek odpadových vôd, ktorý sa po zmiešaní s biomasou stáva palivom a vyrába elektrinu. Je to jedinečná technológia, ktorá sa inde na Slovensku nenachádza,” hovorí Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo VÚB banky. Zároveň sú však tieto technológie vo väčšine prípadov nové a neodskúšané, preto je ťažké dopočítať sa k úspešnosti takých projektov. “Vzhľadom na transformáciu ekonomiky v súvislosti so znižovaním uhlíkovej stopy a prístupu banky a skupiny k zodpovednému podnikaniu sa logicky podiel takýchto úverov na celkovom objeme nových úverov bude zvyšovať. Pre banky táto zmena teda okrem zodpovednosti znamená aj príležitosť,” dodáva.

Bohužiaľ nie všetky technológie sú rovnako efektívne a využiteľné a v neposlednom rade návratné. V tejto oblasti vidíme priestor na veľkú spoluprácu štátu, samospráv a súkromného sektora, pričom veľká nádej je vkladaná aj do pripravovaného plánu obnovy. Vďaka nemu by na Slovensku mohlo vzniknúť množstvo inovatívnych zelených projektov, ktoré môžu pomôcť v znižovaní uhlíkovej stopy.

Zelený manifest

Ako banka sme sa už zaviazali k Zelenému manifestu a ako skupina Intesa SanPaolo sme deklarovali aktívny záujem participovať na zmene nastavenia hospodárskeho prostredia vytvorením Circular economy plafondu. Ten vytvára priestor na financovanie práve takýchto projektov.

VÚB zníži sadzbu až do 0,3% ak firmy investujú do obnoviteľných riešení

VÚB ako zelená banka pripravila ďalšiu novinku, ktorá je plne v súlade s jej stratégiou podpory udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Aj vďaka materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo sa pre slovenské firmy i samosprávy otvára jedinečná príležitosť.

Odteraz môžu získať investičný úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ak ich projekt spĺňa kritéria cirkulárnej ekonomiky. Tie boli špecifikované v spolupráci s Ellen MacArthur Foundation, ktorá je strategickým partnerom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo.

„Intesa je svetový líder vo financovaní podnikateľských modelov podporujúcich prechod na cirkulárnu ekonomiku, preto sme veľmi radi, že ako súčasť tejto skupiny môžeme využiť jej osobitný fond na financovanie nových projektov firiem a samospráv u nás na Slovensku. Stačí len, ak si dajú posúdiť svoje projekty našim špecialistom a v prípade splnenia podmienok môžu získať úver so zľavou z úrokovej sadzby až do 0,3%. Platí to pre úvery nielen do 20 miliónov eur, ale samozrejme aj vyššie,“ hovorí vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo Andrej Viceník. Základnou podmienkou je, že všetky takto financované projekty musia byť zrealizované na Slovensku.

Okrem projektov spĺňajúcich kritériá cirkulárnej ekonomiky môžu získať výhodu aj projekty z oblasti obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti či environmentálne udržateľného riadenia živých prírodných zdrojov, využívania pôdy a biodiverzity. Za “štandardné” by sa dnes dali už označiť projekty solárnych elektrární či projekty spracovania odpadu, v ktorých má na Slovensku VÚB banka jeden z najvyšších podielov. Vidíme, že do popredia sa dostávajú vodíkové technológie, k čomu bude potrebné vybudovanie infraštruktúry.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

    VÚB pre podnikateľov

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie