Denník N

Počas pandémie stúpol záujem lekárov o služby banky, najväčší je na východe

Dušan Srnec, riaditeľ odboru malé a stredné podniky VÚB banky
Dušan Srnec, riaditeľ odboru malé a stredné podniky VÚB banky

Pandémia nám pripomenula, akí dôležití sú v našich životoch zdravotníci. Doteraz denne sledujeme, ako zvádzajú boj v nemocniciach a musia pracovať v ťažkých podmienkach. Medicínsky segment je veľmi špecifický a vyžaduje si nielen špeciálny prístup, ale aj aktívnu podporu. O spolupráci s lekárskymi komorami  sme sa porozprávali s Dušanom Srncom, riaditeľom Odboru malé a stredné podniky VÚB banky.

VÚB banka spolupracuje s lekárskymi komorami už viac ako 15 rokov. Ako vznikla táto spolupráca?

Uvedomili sme si, že nielen samotné lekárske povolanie je náročné, ale pre rôzne komplikácie a byrokraciu môže byť často náročné aj zriadenie vlastnej ordinácie, či odkup lekárskej praxe. Práve to bol hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli byť čo najviac nápomocní a už v minulosti začať spoluprácu s lekárskymi komorami. Zjednodušenými podmienkami sa tak snažíme uľahčiť zakladanie, prevádzku a modernizáciu praxe nielen všeobecným lekárom či špecialistom, ale aj zubným a veterinárnym lekárom.

Čím je špecifická spolupráca s týmto sektorom?

Samotné lekárske povolanie je vysoko špecifické. Keď sme pacienti, vnímame lekárov ako tých, ktorí nás majú vyliečiť. Často si neuvedomujeme, že keď sa súkromnému lekárovi skončia ordinačné hodiny, nastáva čas, kedy sa stará o svoju firmu a začína sa kolobeh, ktorý pozná každý podnikateľ. Navyše každý typ lekárskej praxe má svoje vlastné špecifiká, rovnako tak sú špecifické aj požiadavky zubných či veterinárnych lekárov.

Čo je rozhodujúce pri tvorbe produktov pre lekárov, zubných alebo veterinárnych lekárov?

Pri tvorbe je kľúčová práve spolupráca s lekárskymi komorami. Hovoríme s nimi o konkrétnych situáciách a finančných potrebách vyplývajúcich z praxe, na základe ich skúseností vytvoríme finálny produkt pre súkromných aj štátnych lekárov. Bez tejto spolupráce by boli produkty oveľa menej flexibilné a menej prispôsobivé pre jednotlivých lekárov. Vďaka spolupráci sa nám podarilo dosiahnuť, aby bola každá ponuka vždy šitá na mieru konkrétneho lekára. Každý všeobecný lekár, špecialista, zubný či veterinárny lekár tak získava jednoduchší a oveľa výhodnejší produkt reflektujúci na jeho individuálne potreby.

Ako pristupujete k začínajúcim lekárom, ktorí si chcú otvoriť súkromnú prax?

Vybudovanie súkromnej ambulancie znamená okrem administratívnych náležitostí predovšetkým zvýšené výdavky, ktorých návratnosť je dlhodobá. Vo VÚB preto ponúkame členom vybraných lekárskych komôr na rozbehnutie ich podnikania špeciálne produkty a služby, vďaka ktorým vedia rozbehnúť svoje podnikanie  komplexnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie. Napríklad podnikateľské profiúvery poskytujeme začínajúcim lekárom aj bez minimálnej doby podnikania.

 

Aký mala pandémia vplyv na tento sektor? 

Paradoxne pandémia mala na lekársky sektor minimálny vplyv, dovolíme si tvrdiť, že takmer žiadny. Je to aj tým, že práve lekári boli tí, ktorí pracovali a svoju práci si neodniesli domov na „home office“, tak ako väčšina z nás. Za čo im patrí samozrejme náš obdiv a poďakovanie. Práve naopak, počas pandémie až doteraz sme zaznamenali zvýšený záujem o špeciálne produkty a služby v tomto segmente a následne aj ich čerpanie. Samozrejme nás to veľmi teší, pretože radi podporíme lekársky segment čo najefektívnejšie, ako sa len dá.

Aké sú regionálne špecifiká? Prevyšujú veľké mestá alebo naopak vidiecke oblasti?

Čo sa týka regionálnych špecifík, najvyšší záujem o naše špeciálne produkty a služby dlhodobo zaznamenávame na východnom a strednom Slovensku. Na celom Slovensku prevyšujú veľké krajské a okresné mestá, kde sú však aj centralizované zdravotné strediská a lekárske obvody.

Aký je vekový priemer lekárov, ktorí využívajú tieto výhody a tých, ktorí si otvárajú súkromnú prax?

Vekový priemer lekárov, ktorí využívajú zvýhodnené produkty a služby je cca 45 rokov. Priemerný vek lekárov, ktorí si otvárajú súkromnú prax je približne 33 rokov.

Ktoré lekárske odvetvie využíva najviac výhody od VÚB?

Zvýhodnené podnikateľské produkty a služby využívajú v najväčšej miere súkromní lekári vo všetkých špecializáciách a zubní lekári. Takisto štátni lekári a zubní lekári využívajú čoraz intenzívnejšie špeciálne produkty a služby z oblasti osobných financií.

Aktuálna téma je dôchodkový vek mnohých všeobecných lekárov, najmä v malých obciach. Aké viete pomôcť mladým lekárom s odkúpením lekárskej praxe?

Áno, evidujeme problematiku vysokého veku pracujúcich lekárov – hlavne všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast na celom Slovensku. Pre mladých lekárov, ktorí majú záujem o odkup lekárskej praxe nielen v mestách, ale aj v malých obciach,  máme vytvorený špeciálny produkt na odkup lekárskej praxe s výhodnými podmienkami a financovaním. Pevne veríme, že im daným produktom pomôžeme, zjednodušíme a urýchlime naštartovanie ich špecifického podnikania.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

    VÚB pre podnikateľov

    Ekonomika, Slovensko

    Teraz najčítanejšie