Denník N

Pandémia so zavretými obchodmi zvýšila záujem o faktoringové služby

VÚB banka je historicky aj aktuálne jednou z kľúčových finančných inštitúcií pre slovenské firmy. Poskytuje komplexnú škálu finančných produktov, medzi ktoré patrí aj všeobecne menej známy faktoring. Ten na Slovensku zaznamenáva v tomto roku významný medziročný rast. Je to spôsobené predovšetkým odkladanými nákupmi firiem, ktoré opätovne zapĺňali svoje sklady a tiež rastom cien, ktorý prirodzene navýšil výslednú hodnotu faktorovaných pohľadávok.

Faktoring pomáha spoločnostiam uvoľniť finančné prostriedky a zrýchliť peňažné toky (cash flow) v dôsledku odložených platieb. Poskytuje stabilitu a priestor na ďalší rast, keďže dodávateľ nemusí čakať na úhradu svojich faktúr. Pre firmy je hlavným benefitom možnosť predať s pohľadávkou aj riziko jej nezaplatenia a tiež „neobmedzená“ výška limitu, ktorá nie je závislá od bonity firmy, ako pri úveroch, ale od bonity jej odberateľov. Môže byť tiež  finančne výhodnejší ako štandardný prevádzkový úver, ak má spoločnosť vysoko bonitných odberateľov.

Faktoringovému trhu dominujú tri najväčšie banky na Slovensku, ktoré realizujú až 85 % z celkového objemu odkúpených pohľadávok. VÚB si dlhodobo udržiava pozíciu lídra s aktuálnym trhovým podielom vyše 35 % za prvých osem mesiacov tohto roku. VÚB banka je takisto jedinou slovenskou bankou, ktorá je členom nadnárodnej siete faktoringových spoločností FCI realizujúcej 43 % celosvetového faktoringového obratu.

Bezregresný faktoring celosvetovo rástol aj v roku 2020

Základné formy faktoringu sú bez postihu (bezregresný) alebo s postihom voči pôvodnému veriteľovi. Na Slovensku tradične prevláda bezregresný faktoring (66%), ktorý okrem financovania odloženej splatnosti pohľadávky poskytuje klientom aj ochranu voči riziku jej nezaplatenia. Tento typ faktoringu celosvetovo rástol ako jeden z mála aj v roku 2020.

„Očakávame, že rast faktoringového obratu v tomto roku prekročí hranicu 30 % a celkový objem odkúpených pohľadávok bude vyšší ako 2 miliardy eur. Po rokoch 2019 a 2020, kedy sme zaznamenali pokles, tento rok nadviaže na zatiaľ historicky najsilnejší rastový rok 2018 s celkovým objemom odkúpených pohľadávok vo výške 2,5 miliardy eur,“ hovorí Štefan Homola, vedúci oddelenia Faktoring vo VÚB banke.

Medzinárodný faktoring, teda exportný alebo importný, má na Slovensku ako silne exportujúcej krajine vysoký 37 %-ný podiel, celosvetovo predstavuje len 19 %. Väčšia časť, 63 % pohľadávok, je voči slovenským odberateľom a realizuje sa formou tuzemského faktoringu.

Obojstranne výhodný reverzný faktoring

V posledných rokoch je v rámci faktoringu často diskutovanou témou financovanie celého dodávateľského reťazca s využitím reverzného faktoringu. „Pre zjednodušenie sa dá povedať, že klientom faktoringovej spoločnosti nie je len majiteľ pohľadávky, ale naopak (preto reverz) aj jeho odberateľ, a teda dlžník z predmetnej pohľadávky, s ktorým sa banka dohodne na podmienkach financovania. Bonitný odberateľ tým vie stabilizovať financovanie svojich dodávateľov a získať aj predĺženie pôvodnej splatnosti svojich záväzkov. Dodávateľ získa zníženie nákladov na financovanie splatnosti faktúr a v podstate neobmedzený rámec pre financovanie zvýšeného dopytu zo strany odberateľa,“ hovorí Štefan Homola, vedúci oddelenia Faktoring vo VÚB banke.

Lepšia budúcnosť pre slovenských exportérov?

Najväčšou výzvou faktoringových spoločností je pokryť dodávateľský reťazec veľkých spoločností, ktorý často presahuje hranice krajiny či dokonca hranice Európy. VÚB banka aktuálne poskytuje reverzný faktoring svojim klientom, avšak s teritoriálnym obmedzením na územie Slovenskej a Českej republiky, v ktorých má VÚB svoju pobočky. „V súčasnosti pracujeme s materskou bankou na rozšírení poskytovania produktu a na jeho modifikácii na všetky krajiny, v ktorých ma Intesa Sanpaolo zahraničné dcérske spoločnosti. Produkt sa bude volať ISBD Confirming a jeho spustenie očakávame už od budúceho roku,“ uzatvára Štefan Homola.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie