Denník N

Kam pôjde zdravotnícka miliarda eur z plánu obnovy a čo sa pritom ešte môže pokaziť

  • Doteraz investovalo ministerstvo zdravotníctva do nemocníc zhruba 80 miliónov eur ročne. Plán obnovy zvýši zdroje takmer štvornásobne. Z balíka 1,2 miliardy eur sa majú stavať a modernizovať nemocnice, ale aj podporiť dotáciou nové ordinácie všeobecných lekárov.
  • Stále nebolo potvrdené, do ktorých nemocníc sa bude investovať. Pripravujú sa nemocnice v Martine a Rázsochách. Ani to však na plné využitie peňazí nestačí a ak nezačneme pripravovať ďalšie investície čo najskôr, hrozí, že ich nestihneme. 
  • Tento text opisuje, čo všetko sa dá za zhruba miliardu eur urobiť, aké sú riziká týchto plánov, aj napríklad či je reálne, aby štát prebral od Penty nemocnicu Bory. 

Autor je bývalý riaditeľ Investičnej autority na Útvare hodnoty za peniaze, podieľal sa na príprave Plánu obnovy a odolnosti.

Čo je v pláne?

Slovensko nepostavilo novú veľkú nemocnicu desiatky rokov. Teraz je na to vďaka peniazom z EÚ príležitosť. Plán obnovy ponúka takmer 1,2 miliardy eur na investície do nemocníc a ambulancií na najbližších päť rokov.

V programe je výstavba 870 plne vybavených lôžok v nových nemocniciach, ďalších 1 035 lôžok v nových nemocniciach na úrovni “hrubá stavba” a 495 lôžok v nemocniciach po rozsiahlej rekonštrukcii. Modernizácia predstavuje 23 % lôžok vo veľkých nemocniciach ministerstva zdravotníctva a zhruba 8 percent všetkých lôžok na Slovensku.

Navyše, pre nemocnice, ktoré nebudú stavané alebo rekonštruované z Plánu obnovy a odolnosti, sa zvlášť obstará prístrojové vybavenie. Predbežný plán je zaobstarať päť až sedem kusov CT 256-vrstvových, päť až sedem lineárnych urýchľovačov, 12 až 17 angioliniek biplanar, dva až štyri roboty DaVinci a zariadenie pre stereotaktickú rádiochirurgiu. Pribudnúť by malo aj IT vybavenie na telemedicínu, digitalizáciu rádiológie, patológie a rádioterapie.

V neposlednom rade sa do plánu dostali aj dotácie na založenie ambulancie. Cieľom dotácie je podporiť založenie 170 ambulancií začínajúcich lekárov sumou zhruba 60-tisíc eur v tých miestach, kde chýbajú alebo v dohľadnej dobe budú chýbať všeobecní lekári. Takéto ambulancie chýbajú predovšetkým na strednom a východnom Slovensku. Všeobecní lekári by zároveň mali poskytovať širšiu paletu výkonov.

Najväčší balík peňazí pripadá na výstavbu a modernizáciu budov nemocníc ministerstva zdravotníctva. Moderný dizajn dbá na ergonómiu a efektívne využitie času zdravotníckeho personálu. Cieľom je znížiť vzdialenosť medzi zdravotníkmi a pacientmi a minimalizovať fyzické prekážky medzi nimi.

Všetky oddelenia sú v jednej budove, zväčša rozdelenej na samostatné, ale centrálne prepojené objekty podľa funkcií, čím sa zvyšuje flexibilita. Sú vybavené výrazne väčším počtom jednolôžkových izieb, ako je u nás štandard (na zvýšenie komfortu a zamedzenie infekcií).

Moderné medicínske pracovisko podľa anglického National Health Service. Nemocničný personál z jedného miesta pozoruje pacientov v izbách.

Väčšina slovenských nemocníc je naopak pavilónová. Oddelenia a kliniky sú roztrúsené po viacerých budovách, často vzdialených stovky metrov. Rekordná je v tomto smere

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Hodnota za peniaze

Plán obnovy EÚ

Zdravotníctvo

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie