Denník N

Daňové a účtovné novinky v roku 2022

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Prinášame prehľad najdôležitejších zmien pre podnikateľov a firmy, ktoré platia od januára v oblasti daní.

Daň z nehnuteľnosti a za ubytovanie

Mestá a obce už majú možnosť vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach schváliť úľavu na dani z nehnuteľností pre vlastníkov športových stavieb.

Nové princípy začali platiť aj pri dani za ubytovanie. Túto daň je už možné zaplatiť aj cez digitálnu platformu. Obec či mesto môže rozhodnúť aj o paušálnej dani za ubytovacie lôžko. Výšku dane môže samospráva vypočítať aj podľa ubytovacej kapacity.

Oznamovanie účtov

Od januára pribudla platiteľom DPH v novele daňového poriadku nová povinnosť. Musia finančnej správe oznámiť bankový účet. Zmenili sa aj pravidlá ručenia za daň. Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla sa týka nielen tuzemských, ale aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje bude môcť daňový úrad dať platiteľovi DPH pokutu od 30 do 3 000 eur.

Okrem toho nesplnenie oznamovacej povinnosti môže mať vplyv aj na vrátenie nadmerného odpočtu. Daňový úrad totiž vráti od januára nadmerný odpočet len na niektorý z bankových účtov, ktoré mu platiteľ dane oznámil. V prípade, že si platiteľ túto povinnosť nesplnil, daňový úrad mu vráti nadmerný odpočet do desiatich dní odo dňa oznámenia bankového účtu.

Platitelia DPH zároveň musia od januára pred každou platbou overovať bankové účty svojich dodávateľov. Ich zoznam zverejnili daniari na svojom webe a aktualizujú ho každý deň.

Platiteľ DPH ako odberateľ ručí za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom. Inštitút ručenia za DPH sa uplatní vtedy, ak dodávateľ DPH daňovému úradu nezaplatil a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že dodávateľ DPH z dodaných tovarov či služieb nezaplatí.

Ručenie za DPH sa novelou ešte rozšírilo. Zoznam účtov bude musieť sledovať a preverovať aj podnikateľ ako odberateľ. Ak zaplatí faktúru od dodávateľa na bankový účet, ktorý v čase platby nebol v zozname, môže sa stať ručiteľom za daň na výstupe, ktorú dodávateľ nezaplatil. Daniari budú DPH vymáhať od neho.

Odpočet výdavkov

Novela dane z príjmov zaviedla dočasný odpočet výdavkov na investície do Priemyslu 4.0 (daň z príjmov). Ide o 

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Dane a odvody

Pomoc ekonomike

Ekonomika

Teraz najčítanejšie