Denník N

Akčný plán na rozvoj rodinného biznisu máme. Ministerstvo financií by však radšej dane nemenilo

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Naše zákony neriešia mnohé praktické otázky, ktoré vznikajú pri odovzdávaní rodinných firiem. Krokom k náprave má byť návrh akčného plánu na rozvoj rodinných podnikov, ktorý obsahuje desať opatrení. Prišlo s ním ministerstvo hospodárstva a plán zmien je už po pripomienkovom konaní.

10 opatrení na rozvoj rodinného podnikania

  • Zjednotiť podmienky pre prácu rodinných príslušníkov pri jedno- a dvojosobových obchodných spoločnostiach.
  • Upraviť možnosť disponovať podnikateľským účtom v prípade úmrtia rodinného príslušníka.
  • Vytvoriť kontaktné miesto pre rodinné podniky v Slovak Business Agency (SBA).
  • Realizovať aktivity zamerané na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločností.
  • Pripraviť a uverejniť odporúčané ustanovenia spoločenských zmlúv s ohľadom na špecifiká rodinného podnikania.
  • Novelizovať a modernizovať dedičské konanie a inštitút spísania závetu.
  • Vytvoriť právny inštitút na prevod rodinného majetku (zverenecký fond alebo privátna nadácia).
  • Preskúmať možnosť zavedenia pojmu rodinná holdingová spoločnosť.
  • Zaviesť možnosť oprávnenej osoby pokračovať v prevádzkovaní živnosti fyzickej osoby po skončení konania o dedičstve bez zmien v zmluvnom vzťahu (bez nového verejného obstarávania).
  • Ukotviť definíciu rodinného podniku úpravou vzťahov medzi osobami pri rodinnom podnikaní v Občianskom zákonníku.

Zdroj – ministerstvo hospodárstva

Bez zmeny daní to nemá význam

Slovenská komora daňových poradcov ocenila snahu o systémové opatrenia pre rodinný biznis, ktoré podľa nej v legislatíve potrebujeme. V pripomienkovom konaní však upozornila, že zmenám chýba daňové ukotvenie. Bez neho budú všetky opatrenia bezzubé.

„Spolu s vytváraním právneho rámca fungovania rodinných firiem by

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Dane a odvody

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie