Denník N

Ak už všetko pôjde hladko, Mochovce nabehnú na plný výkon v lete

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček
 • 3. blok jadrovej elektrárne Mochovce uvedú do prevádzky najskôr o 2,5 mesiaca, keď nadobudne právoplatnosť povolenie Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD).
 • Postupný nábeh na stopercentný výkon potrvá ďalších 5 mesiacov.

Úrad jadrového dozoru v pondelok zverejnil návrh povolenia na prevádzku tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nedá sa voči nemu odvolať, iba ho pripomienkovať.

Rozhodnutie môže byť právoplatné najskôr o 2,5 mesiaca, odhaduje hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková.

Počas tohto obdobia si môžu účastníci konania dokument preštudovať a poslať svoje pripomienky, ktoré potom úrad zapracuje do finálnej verzie.

Ide o návrh druhostupňového, čiže finálneho rozhodnutia. Úrad ním zamieta odvolanie rakúskej environmentálnej organizácie Global 2000 proti vlaňajšiemu prvostupňovému návrhu. V tomto momente nie sú známe žiadne iné prekážky, ktoré by mohli ďalšie úradné povoľovanie zablokovať. Otázkou je, či elektrárne za pár týždňov uzavrú kauzu chybnej kvality potrubí.

Slovenské elektrárne pre Denník E vysvetlili, aký bude ďalší postup:

Plán spúšťania 3. bloku Mochoviec

  • Najmenej 2,5 mesiaca potrvá, kým povolenie na prevádzku nadobudne právoplatnosť. Je to súčet všetkých lehôt, ktoré majú účastníci konania na vyjadrenie sa a ÚJD na zapracovanie pripomienok a ďalšie úkony.
  • Potom sa začne uvádzanie 3. bloku do prevádzky, ktoré pozostáva z niekoľkých etáp. V nich sa zariadenia testujú na rôznych výkonových hladinách.
  • Prvou etapou je fyzikálne spúšťanie, ktoré sa začína zavezením prvého palivového článku jadrového paliva do jadrového reaktora a pokračuje následnými skúškami.
  • Druhou etapou je energetické spúšťanie, počas ktorého sa postupne zvyšuje výkon a robia sa ďalšie testy.
  • Na dosiahnutie plného výkonu reaktora potrebujú

   Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Ceny energií

Firmy

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie