Denník N

Ako to číta Ivan Mikloš: Štát sa vracia – prečo je to nevyhnutné, ale prečo to môže byť aj problém

Život v slume. Ilustračné foto - TASR/AP
Život v slume. Ilustračné foto – TASR/AP

V súvislosti s pandémiou a klimatickou krízou sme svedkami aj čoraz rýchlejšieho a výraznejšieho opätovného vzostupu významu a úlohy štátu v ekonomike.

Zaujímavé je, že to platí nielen vo vyspelých demokraciách s trhovou ekonomikou, ale napríklad aj v Číne. V demokraciách je to dané dopytom zdola, ktorý politici v snahe udržať si (alebo znovu získať) moc nasledujú, v autokratickej Číne zase dopytom zhora, ktorý je však aspoň do istej miery diktovaný podobnými stimulmi ako u politikov demokratických – snahou autokrata udržať si moc.

Tejto téme, ktorá sa (či chceme, alebo nechceme) dotýka aj nás, sa pred pár týždňami venoval v špeciálnej prílohe aj týždenník The Economist. Na pochopenie toho, prečo je opätovný nárast vplyvu štátu na jednej strane nevyhnutný, na druhej strane však aj riskantný, je užitočný krátky historický exkurz.

K výraznému rastu úlohy štátu v ekonomike dochádzalo vždy po zlomových historických udalostiach, akou bola v dvadsiatom storočí najmä veľká hospodárska kríza v rokoch 1929 – 1933 alebo druhá svetová vojna. K povojnovému rastu vplyvu štátu (najmä v Európe) došlo aj vplyvom rozmachu komunizmu v sovietskom bloku, a to jednak priamo v komunistických krajinách, jednak aj nepriamo v západných krajinách, ktoré reagovali na rast dopytu po paternalizme, prerozdeľovaní a solidarite.

V sedemdesiatych rokoch však model silného štátu čoraz viac narážal na svoje limity, ktoré

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Ako to číta Ivan Mikloš

Bývalý minister financií Ivan Mikloš pre Denník E pravidelne komentuje svetovú ekonomickú debatu a jej dopady na Slovensko.

Ekonomika, Komentáre

Teraz najčítanejšie