Denník N

Panel expertov o zdražovaní: Vláda by mala cielene pomáhať ohrozeným domácnostiam

Aktuálna otázka Denníka E pre členov Panela expertov znela:

Akú reakciu vlády na zdražovanie by ste odporúčali v tomto momente a aké kroky by ste neodporúčali?

  • Kedy je správne uvažovať o znižovaní DPH alebo spotrebných daní, prípadne o kompenzovaní drahých energií?
  • Aké veľké je podľa vás riziko, že vysoké ceny energií a s nimi aj ceny potravín pretrvajú aj v roku 2023?

Odpovedali: Martin Kahanec, Vladimír Baláž, Ivan Mikloš, Juraj Draxler, Zdenko Štefanides, Lívia Vašáková, Martin Vlachynský, Maroš Ovčarik, Miroslav Pikus a Karel Hirman. Najskôr výber z ich odpovedí:


Zdenko Štefanides, hlavný analytik VÚB banky

Musíme si na drahšie energie zvyknúť a prispôsobiť sa im. Toto obdobie vysokej inflácie nebude trvať dlho. Keď si relatívne ceny nájdu nové rovnovážne úrovne, inflácia, teda tempo zdražovania, výrazne spomalí.

Ak je to spoločensky nutné, viem si medzičasom predstaviť potrebu cielenej fiškálnej pomoci nízkopríjmovým domácnostiam, pre ktoré nové ceny energií a potravín znamenajú priam existenčný problém. Rozhodne by som však neodporúčal brojiť proti týmto zmenám relatívnych cien plošnými opatreniami typu nižších spotrebných daní či DPH.


Martin Kahanec, profesor ekonómie, expert na verejnú správu, trh práce a migráciu

Systém finančnej pomoci najohrozenejším domácnostiam, ktorý by aspoň čiastočne kompenzoval nárast cien energií a komodít v ich spotrebnom koši, by im pomohol vyhnúť sa upadnutiu do chudoby. Podľa štatistík ide najmä o mnohodetné rodiny, matky samoživiteľky a marginalizované komunity. Nie je prekvapivé, že v členských štátoch EÚ je práve táto forma pomoci zďaleka najrozšírenejšou.


Maroš Ovčarik, špecialista na osobné financie a investovanie, Partners Investments

Čisto ekonomicky môže zníženie daní pôsobiť kontraproduktívne, keďže sa do ekonomiky dostane viac peňazí a môže to zvýšiť dopyt. Teda je to otázka skôr politická a štát sa musí rozhodnúť, kedy a ako pomôže ľuďom. Pomáhal by som adresne najviac ohrozeným a skôr cez konkrétne dávky, nie plošne cez DPH.


Martin Vlachynský, INESS

Vždy, keď chcú politici s niečím bojovať, som v strehu. Takéto boje sa väčšinou končia populistickými, až katastrofálnymi krokmi v podobe regulácie cien, špirály nových verejných výdavkov, znárodňovania či vyhodených alebo rovno uväznených štatistikov (pozdravujem do Argentíny).


Lívia Vašáková, poradkyňa predsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti

Vláda by mohla iniciovať spoločné nákupy plynu pre spoločenstvá vlastníkov v bytových domoch s vlastnou kotolňou, kde by centralizácia priniesla väčšiu profesionalizáciu, lepšie sledovanie vývoja cien na trhu a následný nákup za výhodnejších podmienok. Podobný systém funguje vo viacerých krajinách, napríklad v Nemecku.


Karel Hirman, energetický analytik

O zapojení všetkých dostupných mechanizmov a schém sociálnej politiky na pomoc sociálne postihnutým domácnostiam sa nemá uvažovať, ale už sa má konať. Pretože miera zdražovania a inflácie, ktorá je spôsobená globálnymi faktormi, je naozaj veľmi vysoká a zasahuje citeľne už teraz nemalú časť domácností. […] Pomoc má byť v prvom rade adresná a na základe kritérií, za ktoré by malo zodpovedať ministerstvo sociálnych vecí.


Ivan Mikloš, ekonóm, bývalý minister financií

Vyššia inflácia, než na akú sme boli zvyknutí v posledných rokoch, zrejme pretrvá, nemusela by však byť až taká vysoká, akú sme zaznamenali v januári, a to z troch hlavných dôvodov. Prvým je zmena

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Inflácia

Panel expertov

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie