Denník N

Vznikom holdingu napĺňame našu víziu determinovať trh

Rozhodnutie formovať holding sme urobili preto, aby sme priniesli ešte lepšie produkty a v konečnom dôsledku lepšiu službu pre našich klientov.
Rozhodnutie formovať holding sme urobili preto, aby sme priniesli ešte lepšie produkty a v konečnom dôsledku lepšiu službu pre našich klientov.

Po mimoriadne úspešnom etablovaní sa PARTNERS GROUP SK začali jej zakladatelia napĺňať myšlienku finančného holdingu. Spoločnosť tak reaguje na dopyt klientov po nových, moderných produktoch. O vízii PARTNERS holdingu a najbližších plánoch sme sa porozprávali s Jánom Müllerom, Partnerom PARTNERS GROUP SK a predsedom predstavenstva PARTNERS GROUP HOLDING SK.

Ovplyvnili dlhotrvajúce protipandemické opatrenia správanie klientov, prípadne celý finančný trh? Akým spôsobom a ako ste na tieto zmeny reagovali?

Klienti sa začali správať zodpovednejšie. Zaujímajú sa o to, aké majú poistenie, ako tvoriť a zhodnocovať úspory. Mnoho klientov pocítilo na vlastnej koži následky pandémie a mimoriadne ocenili našu službu, existenciu rezerv a zabezpečenia príjmu, ktoré sú súčasťou komplexného finančného plánu a ktoré im pomohli prekonať náročné časy.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK sa vypracovala na prvú priečku medzi finančnými sprostredkovateľmi. Teraz prináša postupne čoraz viac vlastných produktov prostredníctvom sesterských spoločností. Aká bola vaša vízia, keď ste sa rozhodovali o rozširovaní poľa pôsobnosti?

To, či je spoločnosť jednotkou na trhu, závisí v prvom rade od spokojnosti klientov. A my môžeme s hrdosťou povedať, že našu pozíciu potvrdzujú výsledky nielen spoločnosti ako takej, ale aj výsledky našich klientskych portfólií. Ide o to, čo naša služba dokáže priniesť klientom v jednotlivých oblastiach finančného trhu, teda v oblasti dôchodkov, hypoték či investovania. Ak sa pozrieme na tieto sektory, vo väčšine prípadov naši klienti zaznamenali v uplynulom roku rast a zhodnotenie majetku. Zatiaľ čo sa v médiách objavuje, ako mali sporitelia v II. pilieri najmenej výnosné obdobie v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ a prišli o 1,5 miliardy eur, pre našich klientov to neplatí. Pokiaľ im to zákon a vek umožňuje, sú v indexových fondoch, ktoré za uplynulý rok zarábali v priemere 28 %. Ďalším dôkazom sú aj investičné výnosy. Ani jedno naše portfólio nebolo záporné. Najkonzervatívnejšie portfólio zarobilo našim klientom v minulom roku 4,9 %. V roku 2021 smerovalo viac ako 80 % novouzatvorených zmlúv do zodpovedných investícií a ekologicky udržateľných spoločností. Toto dynamické portfólio prinieslo klientom 36 % zhodnotenie, pričom výnosy boli zároveň daňovo zvýhodnené v prospech klientov vďaka časovému testu. Za uplynulý rok sme sprostredkovali hypotéky v objeme takmer 700 miliónov eur, keď klienti nedostávajú len hypotéku, ale aj komplexný finančný plán, vďaka ktorému majú zabezpečený príjem a pravidelné investície. Majú vytvorené aj ďalšie rezervy, kde počítame s nepredvídateľnými udalosťami, ako bola napríklad pandémia. Finančný plán, ktorý tvoríme pre klientov našej spoločnosti, staviame na 4 základných pilieroch, a to je growth, safety, tax advantage a protection: chceme, aby ich portfólio bolo rastové, aby bolo bezpečné, aby mali daňové výhody a aby zabezpečovalo ochranu. Všetky aktivity, ktoré realizujeme, vychádzajú z vízie spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Tou je záväzok voči klientovi, že budeme neustále zlepšovať svoje služby a portfóliá produktov.

Mohli by ste priblížiť, ako vznikala vízia PARTNERS holdingu a aké v ňom majú jednotlivé spoločnosti úlohu?

Myšlienka holdingu ešte viac podporí zázemie sprostredkovateľskej spoločnosti PARTNERS GROUP SK a jej klientov, ktorých počet presahuje 270 000. Viac ako 100 000 z nich využíva naše služby už 10 rokov alebo dlhšie. Majú pozitívnu skúsenosť s našou starostlivosťou, vedia, aké nároky kladieme na kvalitu, a sami sa čoraz viac dopytujú na rôzne produkty. Všetky kroky, ktoré podnikáme, robíme na základe spätnej väzby od klientov a spolupracovníkov. Napríklad spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS sprístupňuje klientom investovanie na svetových finančných trhoch prostredníctvom daňovo zvýhodnených nástrojov. Spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT prináša podielový fond realitných investícií, vďaka ktorému umožňuje klientom investovanie do produktov, ktoré boli doteraz na slovenskom trhu nedostupné. PARTNERS poisťovňa sa upriamuje na rizikové životné poistenie, ktoré pomôže klientom efektívnejšie zabezpečiť ich príjem proti neočakávaným životným situáciám a uľahčí celý proces vďaka plne digitalizovaným postupom. Nadácia PARTNERS dlhodobo smeruje svoje aktivity na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a pomáha tak obyvateľom Slovenska realizovať rozumnejšie finančné rozhodnutia. Finančné inštitúcie budované v rámci holdingu sú teda stavané našim klientom a spolupracovníkom na mieru, aby zvýšili úroveň kvality našej služby. A to všetko predstavujeme teraz pod novou, jednotnou značkou – PARTNERS.

Vaše produkty mali vždy exkluzívne parametre. Kedy ste urobili rozhodnutie, že potrebujete vlastné riešenia na klientske potreby?

S našimi finančnými partnermi sme prispôsobovali parametre našich produktov podľa individuálnych potrieb klienta už od vzniku spoločnosti. Časom sme však začali narážať na rôzne obmedzenia. Ako sme rástli, rástli aj nároky na kvalitu spolupráce a naši finanční partneri na ne nie vždy vedeli reagovať. Okrem toho v poslednom období odišlo množstvo našich finančných partnerov z trhu. Trh sa mení, konsoliduje. Avšak pre koncového klienta je výhodnejšie, ak je na trhu konkurenčné prostredie. Aj preto sme prevzali zodpovednosť a urobili rozhodnutie formovať holding, aby sme v konečnom dôsledku priniesli ešte lepšiu službu pre našich klientov.

Ako by ste charakterizovali váš proces prerodu z mladej dynamickej spoločnosti na finančnú skupinu? 

Prerod sa, samozrejme, neuskutočnil zo dňa na deň. Bol to kontinuálny proces organického rastu na všetkých úrovniach, pričom najdôležitejšou úrovňou boli naši ľudia. My neakvizujeme existujúcich spolupracovníkov na trhu, nekupujeme firmy, nie sme poolová organizácia ani nerobíme parazitný marketing. Sústreďujeme sa na kvalitný nábor a na vysokú úroveň kvalifikácie získanú cez systém vzdelávania a rozvoja našich spolupracovníkov. Pred 10 – 15 rokmi bola veľká časť našich spolupracovníkov začiatočníkmi a len získavali prvé skúsenosti v oblasti starostlivosti o klientov, skúsenosti s vypracovávaním finančnej analýzy, s tvorbou finančných plánov a obchodnou komunikáciou. Dnes sú to mimoriadne skúsení profesionáli, ktorí sami vedú desiatky, niektorí aj stovky spolupracovníkov v pobočkách na celom Slovensku a v Bulharsku. Potvrdzuje to aj významný míľnik, ktorým je povýšenie pána Tomáša Škvareninu do pozície Partnera spoločnosti k 1.1.2022. V najbližších troch rokoch počítame s ďalšími 3 až 5 Partnermi. Rast holdingu bol teda v konečnom dôsledku výsledkom rastu našich spolupracovníkov, ktorí vyrástli odborne, skúsenosťami, aj ekonomicky. Nováčikov čaká veľmi podobná cesta pri získavaní týchto skúseností, avšak už so silným zázemím a v prostredí, ktoré je pre rýchlosť ich rastu neporovnateľne priaznivejšie. Vzniká nová generácia finančných profesionálov, ktorí budú o niekoľko rokov pomáhať rozvíjať holding aj naďalej. A vďaka rozvíjajúcemu sa holdingu si budú môcť naši začínajúci spolupracovníci napĺňať svoje vízie o úspešnom podnikaní vo financiách.

Aké máte očakávania od roku 2022 a aké ciele ste si stanovili?

Hovorí sa, že ak chcete pobaviť pandémiu, povedzte jej svoje plány. Uplynulé dva roky sme museli veľké množstvo plánov modifikovať alebo úplne odložiť práve na základe pandémie a z nej vyplývajúcich zásahov do každodenného biznisu a života nás všetkých. Aj napriek tomu sa u nás rok 2022 bude niesť v znamení spustenia spoločnosti PARTNERS poisťovňa, ktorá je doteraz naším najnáročnejším projektom. Pri pohľade na makroukazovatele, ako zastavenie kvantitatívneho uvoľňovania v USA, navyšovanie úrokových sadzieb či zvyšovanie miery inflácie, si uvedomujeme, že bude ešte viac potrebná komplexná starostlivosť o klientov. Zameriavať sa budeme na vhodne nastavené a dostatočne diverzifikované portfóliá a tiež ochranu klientov pred nerozvážnymi finančnými rozhodnutiami. Žijeme vo veľmi rýchlych časoch. Médiá a sociálne siete prinášajú mnoho módnych trendov a lákavých foriem rýchleho zbohatnutia, ktoré však môžu klientov stáť nemalé peniaze. Príkladom sú rôzne špekulácie v oblasti neregulovaných finančných nástrojov. O to viac rastie význam našej služby, aby sme klientov vzdelávali a aby sa mali na koho obrátiť, keď potrebujú poradiť. Dôležitým pilierom stratégie na rok 2022 je ďalší rozvoj našich spolupracovníkov a zvýšenie ich kompetencií, aby dokázali pružne reagovať na zmeny na trhu a klientom poskytnúť tú najlepšiu službu. Plánujeme takisto významné investície do nových technológií na zefektívnenie práce spolupracovníkov s finančnými portfóliami klientov. Verím, že to všetko nám prinesie skokový nárast hodnoty a zvýšenie náskoku ako trhovej jednotky.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie