Denník N

Zo životného minima sa nedá žiť. Dávky v hmotnej núdzi sú pod jeho úrovňou, to je nebezpečné, hovorí sociologička Zuzana Kusá

Foto - archív Zuzany Kusej
Foto – archív Zuzany Kusej

Dokedy tu bude vysoká inflácia? Čo môžeme v najbližšom období očakávať? získajte odpovede na dôležité otázky


Polovica slovenských domácností má nižšiu kúpnu silu ako domácnosti, ktoré sú napríklad v susednom Rakúsku a podľa tohto merania sú ohrozené chudobou. Národné systémy nikde riziko chudoby úplne neodstraňujú, ale zmierňujú jej ostrosť. To sa o našom systéme sociálnej ochrany povedať nedá, hovorí sociologička Zuzana Kusá, ktorá pôsobila do júna 2020 ako poradkyňa prezidentky Zuzany Čaputovej pre sociálnu oblasť.

Pomoc štátu by mala podľa nej smerovať prioritne rodinám s deťmi, tak ako to pred časom prezentoval minister financií Igor Matovič. Najviac ohrozené sú viacdetné a neúplné domácnosti s deťmi.

Podľa najnovších údajov zisťovania EÚ SILC z roku 2021 bol príjmovou chudobou na Slovensku ohrozený každý ôsmy obyvateľ, takmer 660-tisíc osôb, čo je celkovo 12,3 % obyvateľov Slovenska. Ako máme chápať tieto čísla, je to veľa, málo…

Miera rizika chudoby narástla medziročne vo všetkých krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Prešovskom. Keďže sa celkové ročné príjmy domácností zisťujú vždy spätne, údaje odrážajú dosahy prvého roka pandémie. Po piatich rokoch zlepšovania situácie miera rizika chudoby vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu a vrátila sa späť na úroveň z roku 2018.

Slovensko však podľa tohto indikátora naďalej patrí k európskym štátom s najmenším podielom obyvateľov s príjmom pod hranicou rizika chudoby. Ak sa pozrieme na časové rady tohto indikátora, ako aj na ďalšie ukazovatele sledované v zisťovaní príjmov a životných podmienok EU SILC, vidíme, že to tak vždy nebolo a že sa za posledných pätnásť rokov podiely obyvateľstva ohrozeného príjmovou chudobou a rôznymi podobami materiálneho nedostatku dosť výrazne znížili. To môže zvádzať k falošnému uspokojeniu a podceňovaniu témy.

Kde je na Slovensku hranica príjmu, kde sa u jednotlivca začína chudoba?

Hranicou príjmovej chudoby, ktorá sa používa v zisťovaní EU SILC, je príjem nižší ako 60 % príjmu domácnosti, ktorá sa nachádza v strede príjmového rebríčka všetkých domácností v prepočte na člena. Suma tohto príjmu medziročne klesla, čo potvrdzuje, že príjmy klesli prinajmenej polovici domácností Slovenska. V domácnosti jednej dospelej osoby to

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Inflácia

Rozhovory

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie