Denník N

Ako čítať ročné zúčtovanie nákladov na bývanie. Veľké nedoplatky ešte čakať netreba, energie zdraželi až od januára

Ilustračný obrázok - archív
Ilustračný obrázok – archív
  • Vlastníci bytov budú do konca mája dostávať vyúčtovanie nákladov na bývanie.
  • Spolu s vyúčtovaním im príde správa o činnosti správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov.
  • Veľké nedoplatky netreba čakať, keďže ceny energií pre domácnosti sa zvyšovali až tento rok. Narástli však zálohové platby.

Vlastníci bytov sa v týchto dňoch dozvedajú, či mali za minulý rok preplatok alebo nedoplatok. Tým, ktorí v dome nebývajú, posielajú správcovia vyúčtovanie zvyčajne doporučene. Ostatní ho dostanú priamo a podpíšu, že ho prevzali.

Správca bytového domu alebo predseda spoločenstva musí v ročnom vyúčtovaní uviesť dátum, dokedy treba nedoplatok zaplatiť. Spravidla to býva do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania. V prípade, že vlastník nedoplatok neuhradí do termínu a nepožiada o splátkový kalendár, je správca bytového domu alebo predseda spoločenstva povinný peniaze vymáhať. Majú takisto právo zverejňovať zoznam vlastníkov, ktorí majú nedoplatky na preddavkoch do fondu opráv a na úhradách aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálnych mesačných záloh.

„Dlžníkovi sa

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Bývanie

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie